Trælim: Hvad bruges trælim til?

ALSIDIG: Med en god trælim kan du lime træ mod træ eller træ mod metal, plastic og keramiske materialer.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Montagelim er bomstærk

Vigtigt om trælim!

PVAc-lim holder sig frisk et par år i uåbnet emballage. Efter brug lukkes tuben helt tæt og opbevares køligt, men frostfrit. Vinterlim tåler dog ned til minus 10 grader. PU-lim hærder ved fugt og varme, så den opbevares tørt, køligt og helt tæt tillukket.

Særligt ved trælim

Cirka halvdelen af indholdet i trælim er vand. Derfor er det vigtigt, at emnerne holdes under konstant pres under tørring, så de hele tiden skubbes mod hinanden, i takt med at vandet fordamper.

Vil du læse mere om lim? Her finder du vejledning og hjælp til, hvilken slags lim, du skal bruge, og hvordan du skal bruge den.

Fugtbestandighed

Trælim opdeles efter, hvor fugtbestandige eller vandfaste de er. Normalt er PU-lime de mest fugtresistente, mens PVAc-lime har forskellig grad af vandfasthed. Selv de mest fugtstærke lime tåler dog ikke at stå ubeskyttet udendørs.

D1: Indendørs, hvor temperaturen kun sjældent og kortvarigt overstiger 50 grader, og træets fugtighed er maks. 15 %. Fx møbler og inventar i tørre rum.

D2: Indendørs ved høj luftfugtighed og sjælden direkte påvirkning af vand. Maks. 18% fugtindhold i træet. Fx møbler og inventar, der udsættes for lidt fugt og svingende temperaturer.

D3: Indendørs ved høj luftfugtighed og hyppig påvirkning af vand, fx køkkenbord og møbler og inventar i vådrum. Udendørs skal limen beskyttes mod vind og vejr.

D4: Indendørs ved hyppig, kraftig påvirkning af rindende eller kondenseret vand. Udendørs ved direkte påvirkning af vind og vejr, men kun når limen er beskyttet af en tilstrækkelig overfladebehandling. Fx karmtræ til vinduer/døre, havemøbler samt træ og inventar, der udsættes for meget fugt.

PVAc OG PU: To grundtyper

Der findes to typer trælim: PVAc og PU. Og det er især træets indhold af fugt, der er afgørende for, hvilken type man skal vælge.

PVAc-lim, også kaldet snedkerlim og hvid trælim, bruges kun til limning af træ. Og fugtigheden i træet skal ligge mellem 7 og 15 %.

PU-lim bruges til træ med 12-20 % fugtighed. Under 12 % skal træet fugtes inden limning. Denne limtype kan også lime træ mod andre materialer, fx metal.