Smart flydebro: Byg den på en weekend

En flydebro er både en smart og nem måde at komme tørskoet ud i robåden.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 dag
Pris
7.800 kroner

Intro

Flydebroen er supersmart som fx fiskeplatform, eller når du skal ned i kanoen. Pontonerne betyder, at broen kan bevæge sig op og ned efter bølgerne og skiftende vandstande.

Det er et stort projekt at bygge flydebroen, men det er lige til at kaste sig over. Og det hele kan bygges på en dag, når alle materialer er indkøbt. For knap 1000 kr. kan flydebroen bygges om til en badeplatform, der kan trækkes ud midt på søen.

Vejledning

01
Byg rammen 7 Trin

Størrelsen på din ramme bestemmes i høj grad af, hvilke og hvor mange pontoner du vælger at bruge. Vores pontoner har et indhak, som rammen skal hvile på. Selve pontonen måler 45 x 120 cm, mens feltet inden for indhakket måler 28 x 108 cm.

I vores tilfælde bruger vi seks pontoner, som har en samlet bæreevne på ca. 500 kg. Det går op, hvis reglarne, der danner den ydre ramme, saves på 248 og 201,5 cm.

1

Reglar (A) og (B) lægges op og skrues sammen, når de er skåret til. Det er ponton erne, der dikterer længden. I vores tilfælde skal reglar (A) være 208 cm, mens reglar (B) skal være 201,5 cm

2

Mål op til reglar (C1) og (C2), når rammen er lagt løst på pontonerne. Reglarne skal passe ned i hakket på pontonerne. I vores tilfælde skal de være 117,3 cm.

3

Reglar (C1) skrues fast med 6 x 120 mm rustfri skruer i endetræet i begge ender. Buer reglarne en smule, kan de tvinges på plads med en lang skruetvinge.

4

Reglar (C2) skrues fast med vinkelbeslag og 4 x 35 mm rustfri skruer i midten, hvor den mødes med reglar (C1). Reglar (C1) er nemlig placeret, så du ikke kan komme til at skrue ind i endetræet på reglar (C2).

5

Reglar (D) og (E) skrues fast, når de er skåret til efter rammen. I vores tilfælde skal reglar (D) være 31,5 cm. Reglar (E) skal være 138 cm.

6

Vinkelbeslag skrues på indersiden af rammen med 4 x 35 mm rustfri skruer i de yderste hjørner for at styrke rammen.

7

Øjebeslag skrues fast med 4 x 35 mm rustfri skruer i de to hjørner, der skal vende væk fra land. Når platformen ligger i vandet, skal to jernrør gå gennem øjerne ned i søbunden for at holde platformen på plads.

02
Montér pontoner 2 Trin

Når rammen er færdig, skal pontonerne monteres. Det gøres ved hjælp af stropper, der skrues ind i rammen med skruer og spændeskiver.

1

Stropperne skrues fast til rammen med 4 x 35 mm rustfri skruer og spændeskiver, efter at stroppen er spændt hele vejen rundt om pontonen og rammen.

2

Platformen er klar til at blive beklædt, når hver ponton er sat fast med en strop i hver ende.

03
Beklæd platformen 4 Trin

Platformen beklædes med trykimprægnerede brædder på 19 x 100 mm. Normalt er det for tyndt til fx en terrasse, men til en flydende platform gælder det om at holde vægten nede.

Mellemrummet mellem brædderne skal være 2-5 mm. Så er der plads nok til, at træet kan arbejde, men samtidig ikke plads nok til, at en tå kan sætte sig fast i mellemrummet, hvis man går på platformen i bare tæer.

1

Brædderne (H) lægges løst på, så kernen i træet vender opad. På den måde kan vandet løbe af, når brædderne med tiden begynder at bue.

2

Det yderste bræt i hver ende af platformen skrues fast med 4 x 40 mm klimabestandige skruer. Spænd en snor ud mellem dem, som du kan rette ind efter.

3

Brædderne skrues fast i begge ender med undtagelse af et enkelt bræt på midten. Forinden er brædderne rettet ind efter snoren, og mellemrummet er ensartet på 2-5 mm. Brug to skruer pr. samling.

4

De underliggende reglar (B2, E og L) streges op, og beklædningen skrues fast efter stregerne. Til sidst monteres det sidste bræt (H).

04
Byg broen 5 Trin

For at kunne komme tørskoet fra land og ud på flydeplatformen skal der bygges en forbindelsesbro. Den får monteret en enkelt ponton i den ende, der sættes sammen med platformen, og fastgøres til platformen med nokhængsler. Så kan de to konstruktioner nemlig tilpasse sig bølgerne og skiftende vandstande.

1

Rammen til forbindelsesbroen samles med 6 x 120 mm rustfri skruer, når reglarne (F, G og K) er skåret ud. Broen er 80 cm bred, og rammen 75 cm bred. Dækket skal stikke 2,5 cm ud på hver side.

2

Reglar (K) er skåret skråt på undersiden i den ende, der skal samles med flydeplatformen, så de to ikke skal støde mod hinanden.

3

Brædderne (J) fordeles på forbindelsesbroen, på samme måde som det var tilfældet på flydeplatformen.

4

Brædderne rettes ind efter en snor og skrues fast med 4 x 40 mm klimabestandige skruer i begge ender.

5

Rebet stikkes gennem borede huller i rammen i den ende af forbindelsesbroen, der skal monteres på land. Det skal bruges til at gøre broen fast.

05
Samling 3 Trin

Forbindelsesbroen og flydeplatformen samles med nokhængsler og stabler, så de kan tilpasse sig bølger, skiftende vandstande og vægt, når man går på dem. På forbindelsesbroen monteres hæng slerne med lange bolte og møtrikker ned gennem rammen. Det ene af hængsler-ne skrues først helt fast, når de to konstruktioner samles ude i vandet. Ellers kan hængslet ikke komme på.

1

Det ene nokhængsel spændes fast med tre stk. M8 x 160 mm galvaniserede bolte og møtrikker gennem forborede huller. I den anden side bores hullerne, mens kun en enkelt af de tre bolte monteres.

2

Pontonen spændes fast under broen med stropper, der skrues ind i rammen med 4 x 35 mm rustfri skruer og spændeskiver.

3

Stablerne monteres på flydeplatformen, så de passer med nokhængslerne på forbindelsesbroen. De skal begge pege ind mod midten, så hængslerne ikke falder af, når broen kommer i vandet.

06
Søsætning 5 Trin

Når platformen og broen skal i vandet og forbindes, er det en klar fordel med et ekstra sæt hænder - både til at bære den tunge platform og især til at få vippet beslagene fra forbindelsesbroen fast på stablerne på platformen.

Da broen flyder oven på vandet, er det vigtigt, at den kan bevæge sig frit op og ned.

1

Jordankrene skrues i jorden, hvor forbindelsesbroen skal fastgøres på land. Er underlaget b l ød t, kan du evt. lægge nogle store sten under, hvor broen skal hvile. Så undgår du, at broen graver sig ned i underlaget, når den vipper op og ned takt med bølgerne.

2

Det kan være svært at få nokhængslerne på plads på stablerne. Derfor er det en fordel med et ekstra sæt hjælpende hænder.

3

Det løse nokhængsel drejes på plads, så det griber om stablen. Hængslet spændes fast med de sidste to M8 x 160 mm galvaniserede bolte og møtrikker gennem de forborede huller.

4

Forbindelsesbroen fastgøres med rebet, der allerede er monteret på undersiden af broen.

5

To galvaniserede vandrør stikkes gennem de to øjebeslag og bankes ned i bunden af søen. På den måde kan platformen frit bevæge sig op og ned efter søen.

07
Byg i stedet en badeplatform 4 Trin

Flydeplatformen kan nemt og billigt bygges om til en badeplatform, der kan trækkes ud på en sø. Filttæppe, lister, stige samt materialer til anker­ blokke kan fås for omkring 1.000 kr., og ombygningen kan klares på ganske få timer.

Når badeplatformen er trukket ud på søen, fastgøres den med et reb eller en kæde til en ankerblok.

1

Et kraftigt filttæppe rulles ud over platformen og monteres i den ene ende med en liste, der skrues fast.

2

Filten spændes stramt ud og holdes på plads hele vejen rundt med lister, der skrues ind i rammen.

3

Det overskydende filt skæres fra lige under listen, der holder filten på plads. Brug en hobbykniv til at skære hele vejen rundt.

4

En badestige monteres på badeplatformen. Trinene kan først monteres, når badeplatformen er i vandet.

Materialer

45 x 95 mm reglar, trykimprægnerede:

 • 2 stk. (A) a 248 cm
 • 3 stk (B1, B2 og B3) a 201,5
 • 4 stk. (C1 og C2) a 117,3 cm
 • 4 stk. (D) a 31,5 cm
 • 2 stk. (E) a 138 cm
 • 3 stk. (F) a 66 cm
 • 2 stk. (G) a 120 cm

19 x 100 mm brædder, trykimprægnerede:

 • 24 stk. (H) a 248 cm
 • 29 stk. (J) a 80 cm

19 x 100 mm brædder, trykimprægnerede:

 • 24 stk. (H) a 248 cm
 • 29 stk. (J) a 80 cm

Desuden:

 • 2 reglar (K) a 300 cm, trykimprægnerede, 45 x 120 mm
 • 2 lægter (L) a 138 cm, tryk­ imprægnerede, 38 x 76 mm
 • Rustfri skruer, 6 x 120 mm
 • Rustfri skuer, 4 x 35 mm
 • Klimabestandige skruer,4 x 40 mm
 • 6 vinkelbeslag, galvaniserede
 • 7 flydepontoner
 • 2 øjebeslag
 • 2 reglar (K) a 300 cm, trykimprægnerede, 45 x 120 mm
 • 2 lægter (L) a 138 cm, tryk­ imprægnerede, 38 x 76 mm
 • Rustfri skruer, 6 x 120 mm
 • Rustfri skuer, 4 x 35 mm
 • Klimabestandige skruer,4 x 40 mm
 • 6 vinkelbeslag, galvaniserede
 • 7 flydepontoner
 • 2 øjebeslag
 • 2 nokhængsler med stabler, galvaniserede
 • 2 galvaniserede jernrør a 4 m
 • 2 jordankre, 85 cm
 • 6 M8 x 160 mm galvanise­ rede bolte med tilhørende møtrikker
 • 14 stropper
 • 28 spændeskiver, galvaniserede, 5,3 x 15 mm
 • Reb, 9 mm

Tidsforbrug

Det hele kan bygges på en dag, når alle materialer er indkøbt.

Pris

Omkring 7.800 kr., hvis du bruger de samme pontoner. De udgør 5.800 kr. af prisen, så vælger du i stedet en billigere løsning som fx fodertønder, er der meget at spare.

Sværhedsgrad

Det er et stort projekt. Men det er lige til at kaste sig over.

Tegning

3D-model

3D-model

Funktionel badebro

Flydebroen består af en flydeplatform, som ligger et stykke ude på søen, og som er forbundet til land med en forbindelsesbro. Broen kan bevæge sig op og ned efter skiftende vandstand.

Åbn 3D-model

3D-model

Rammen

Rammen består af lægter i et enkelt lag, hvor der er gjort plads, til pontonerne kan fastspændes.

Åbn 3D-model

3D-model

Beslag til anker

På platformens to hjørner, der vender væk fra land, er der monteret øjebeslag til anker-fastgørelse.

Åbn 3D-model

3D-model

Justerer selv til vandstanden

Broen og platformen holdes sammen med hængsler, så delene kan give sig i forhold til hinanden, når vandet stiger eller falder.

Åbn 3D-model

3D-model

Brædderne skrues fast

De yderste brædder skrues fast i hver ende af platformen og bruges til at rette resten af beklædningen ind efter ved hjælp af snor.

Åbn 3D-model

3D-model

Fra flydeplatform til badeplatform

Flydeplatformen kan bygges om til en badeplatform med filttæppe, lister, stige og ankerblokke.

Åbn 3D-model

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

TIPS: Stopklods til kapsaven

TEKNIK: Montering af vinkelbeslag

Vend beslaget rigtigt og giv samlingen optimal styrke

Tips & Tricks

Støb din ankerblok selv
Du kan nemt og billigt støbe din egen ankerblok, til når badeplatformen skal gøres fast ude på søen. Du stikker blot et bøjet stykke galvaniseret jern, fx en gevindstang, i en spand og fylder op med stolpebeton. Når betonen er tør, er dit anker klar til brug.

Skab luft under rettesnoren
Hvis rettesnoren er helt plan med enden af brædderne, kan et enkelt fejlplaceret bræt let skubbe til snoren og gøre hele beklædningen skæv. Lægger du en malerpind eller lignende under, får du en smule luft, der gør det meget nemmere at rette ind efter snoren.

SE BYGGEVEJLEDNINGEN: Byg selv shelter tegning

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Badebro