Indgangsportal med espalier i træ

Her får du byggevejledningen til en buet indgangsportal med brede sider med espalier til klatreplanter. Konstruktionen er enkel og bygges af kun tre dimensioner træ.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 dage
Pris
500 kroner

Intro

En buet hvælving af espalier med klatrende planter som indgang til haven skaber en rigtig hyggelig stemning. Åbningen her var før helt enkel med to stolper og en overligger. Det er den, vi har udbygget et egentligt espalier, som danner en flot grøn indgang med et par stolper mere, så vi kan lave den buede hvælving foroven.

LÆS OGSÅ: Espalier

Du kan sagtens sætte endnu flere stolper i forlængelse af hinanden, så du får endnu mere pergolavirkning ud af dit espalier.

Espalier som rumdeler

Indgangen bruges her som en rumdeler i haven med hegn på begge sider, men du kan sagtens bygge indgangen alene eller som åbning i en hæk.

Konstruktionen til espalieret er helt enkel, så den er nem at bygge. Og du kan selv regulere, hvor "åben" den skal være, alt efter hvor mange tværstivere – og klatreplanter - du bruger.

Vejledning

01
Skær buen til 3 Trin

Det buede tag giver indgangen karakter og gør den til noget særligt. Buen kræver lidt ekstra tegne- og savearbejde, for du skal bruge en skabelon, som du kan tegne buen op på træet og save ud efter. Det er lettest, hvis du fastgør skabelonen med skruetvinger, mens du tegner, så du er sikker på at tegne præcist op.

De buede overliggere er her lavet af 45 x 195 mm spærtræ, som saves til med en stiksav. Når de er savet ud, slibes de til, så overfladen bliver glat.

1

Tegn buen (b) op på træet. Det er lettest, hvis du laver en papskabelon, du kan tegne efter. Sæt skabelonen fast på den ene halvdel af buen, og tegn op. Derefter vendes skabelonen spejlvendt, så buen også overføres til den anden side af træet.

2

Sav buen ud med en stiksav. Nu behøver du ikke skabelonen mere. Når du skal save den anden bue ud, tegner du buen op efter den udsavede bue.

3

Slib buerne glatte. Det går hurtigt med en båndpudser, men du kan også sagtens gøre det i hånden med slibepapir.

02
Sæt stolperne op 5 Trin

For at bygge denne indgangsportal skal der være fire stolper, to i hver side. Her var der to stolper i forvejen, som der kunne bygges videre på, så der kun skulle to stolper mere i jorden. De placeres i forlængelse af de “gamle” stolper.

Når du har målt op til stolperne, graver du ud til dem - hullerne skal være 90 cm dybe, så stolperne kommer ned i frostfri dybde. Det er vigtigt, at de står helt lige. Tjek det løbende med dit vaterpas.

Når du fylder jord omkring stolperne, skal du sørge for at stampe den godt, så de står solidt.

1

Mål op til stolperne (a). De to nye stolper placeres 60 cm fra de gamle. Brug et stykke plade til at måle vinkelret ud fra de gamle stolper med, og bank et par pløkke i der, hvor stolperne skal graves ned.

2

Grav ud til stolperne. Hullerne skal være 90 cm dybe. Det er nemmest, hvis du bruger et pælebor.

3

Sæt stolperne (a) i jorden, og tjek, at de står lige. Spænd to lister (D) fast på stolperne med tvinger, mens du tjekker med vaterpasset. Fyld jord omkring stolperne, og stamp den godt. Brug fx en stump lægte til at stampe jorden med.

4

Sæt to hjælpelister fast på stolperne. Det stabiliserer stolperne, mens du arbejder. Sav to lister til, her på 125 cm, og skru dem fast mellem de to nye stolper - der, hvor åbningen skal være.

5

Sav stolperne til i længden med en fukssvans. Mål først ud med et vaterpas, hvor stolperne skal skæres til. Her skal der tages hensyn til de gamle stolper, som de to nye skal være i niveau med.

03
Sæt bue og lister op 5 Trin

Nu mangler du kun at sætte buen og tværlisterne op. Det er nemmest, hvis du først placerer buen øverst på stolperne med tvinger. Så kan du nemt justere dem, så de kommer til at sidde helt korrekt, inden du skruer dem fast.

Oven på de to buer skal der sidde syv lister. De skal placeres med en passende afstand imellem og rage lidt ud over siden på buen. Der laves et hak i hver ende af listerne, som svarer til den tykkelse, buen har, så listerne kan presses ned over den. Hakkene laves ved at save to spor, som der stemmes ud imellem med et stemmejern.

Slyngplanterne finder selv vej op ad indgangen, men du kan hjælpe dem lidt på vej i starten ved at binde dem op.

1

Spænd den ene bue (b) fast på stolperne (a) med et par tvinger, så den er i niveau med toppen af stolperne. Skru den fast med 6 x 100 mm skruer. Husk at bore for.

2

Skru den anden bue fast på samme måde. Her skal den placeres på de gamle stolper, som vi her bygger videre på.

3

Lav et hak i listerne (C) til taget. Sav først to snit halvt ned i hver ende af listerne der, hvor de skal gribe om buerne. Stem så hakkene ud med et skarpt stemmejern.

4

Placer listerne (C) på buen (b). Mål først ud, hvor på buen de skal sidde, så de bliver jævnt fordelt. Bank dem på plads, evt. med forsigtige hammerslag. Til sidst skrues de fast med 4 x 50 mm skruer.

5

Monter tværlisterne (d) på siderne. Fordel dem med en passende afstand, og tjek, at de sidder lige. Skru så listerne fast til stolperne med 4 x 50 mm skruer. Herefter grundes med grundingsolie og males to gange med træbeskyttelse.

Materialer

75 x 75 mm trykimprægnerede stolper:
• 2 stolper (A) a 280 cm (bygger du helt forfra, skal du bruge 4 stolper)

45 x 195 mm spærtræ:
• 2 buer (B) a 160 cm

19 x 45 mm lister:
• 7 taglister (C) a 100 cm
• 16 tværlister (D) a 75 cm

Desuden:
• 4 x 50 mm og 6 x 100 mm skruer
• 2 hjælpelister
• Grundingsolie og træbeskyttelse

Tidsforbrug

2-3 dage, afhængigt af om du også bygger hegn.

Pris

Cirka 500 kroner

Sværhedsgrad

Det er ikke svært at bygge dette indgangsparti. Buen kræver dog lidt ekstra omhyggelighed.

Tegning

Sådan laver du en bue i træ ...

Når du skal lave en bue i træ, er det lettest først at lave en skabelon med den form, du ønsker. Tegn buen op på et stykke pap, som du inddeler i tern, så det er nemmere at tegne formen præcist op. Skær så papskabelonen ud, og læg den oven på træet, så du kan tegne op - først på den ene side og så spejlvendt til den anden side af buen.

Sådan laver du en bue i træ ...

Taget består af to buer (B), som er fastgjort til stolperne (A). Oven på buerne er monteret tværlister (C). De har et hak i hver ende, så de kan bankes på plads på de to buer.

Indgangspartiet har fire stolper (A), så der dannes to sider, hvorpå der er monteret tværlister (D). På begge sider af indgangen er der her bygget et hegn - også med tværlister, der er placeret i samme afstand som dem i siderne.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Espalier