Smart bænk med vipbart ryglæn

Et simpelt system med franske skruer gør det muligt at vippe ryglænet på denne havebænk, hvis du bliver generet af solen eller bare har lyst til at skifte udsigt.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
450 kroner

Intro

En traditionel havebænk skal løftes, flyttes eller vendes, hvis du vil have en anden udsigt, eller hvis du vil nyde solens stråler. Med denne bænk skal du kun løfte bagdelen og vippe ryglænet. Så har du noget nyt at kigge på. Bænken er 170 cm lang, og vi har valgt at bygge den af lærk, fordi vi fandt et godt tilbud på en kraftig dimension en fin kvalitet. Men den kan også bygges af fyr.

Vejledning

01
Byg bænkens fødder og sarge 7 Trin

Hvert sæt ben består af to fødder (A på tegning på næste opslag), et stykke stolpe (B) og to sargstykker (C). Sarg og fødder indfældes i stolperne.

De to stolpestykker saves på længde - 40,5 cm. Det er vigtigt, at sarge og fødder indfældes præcist.

Sarge og fødder stikker 5 mm ud fra stolpens sider, da sarge og fødder er 28 mm tykke, mens indsnittene kun er 23 mm dybe.

Stolpens endetræ er hævet 15 mm over jordplan.

1

Bænkens fødder (A) og sarge (C) saves på længde, og deres endelige facon streges op med rundinger. Sav dem ud med en stiksav med smal klinge. Slib efter med en båndpudser.

2

Bænken får et bedre fodfæste, når den nedre kant på fødderne (A) har et indsnit (se tegning). Mærk op, og brug et 12 mm bor til at bore huller igennem træet.

3

Sav med stiksaven mellem de borede huller parallelt med føddernes underkant. Frigør derefter spildtræet ved at save vinkelret ind fra underkanten på hullernes yderside.

4

Streg op, og sav vinkelrette snit i stolperne (B). Sav ind til den opmærkede dybde. Brug eventuelt et hjælpebræt, der spændes op langs opmærkningen, og før savbladet langs brættet.

5

Spænd stolpen op, og sav overskudstræ væk. Sav på den side af stregen, der vender ind mod spildtræet, og fjern eventuelle ujævnheder med rasp eller slibepapir.

6

I fødder og sarge bores for til skruerne med et 5 mm bor. Lav en undersænkning til skruehovederne, og placer de to fodstykker, så de stikker lige langt ud fra stolpen i begge sider.

7

Fodstykket (A) limes og skrues fast til stolpestykket (B). Brug pu-lim og 5 x 60 mm rustfri skruer. Det modsatte fodstykke og sargstykkerne (C) fastgøres på samme måde.

02
Byg sædet på bænken 5 Trin

Sædet består af seks lister, hvor de to yderste (D1) er 10 cm længere end de fire andre (D2). De yderste lister stikker nemlig 5 cm ud fra sargenes yderside, så de kan stoppe det vipbare ryg læn.

Listerne til sædet fremstilles af terrasse brædder, der flækkes på langs. Midt på sædets underside stabiliseres listerne med en revle (E).

1

De seks lister (D1 og D2) skæres ud. Læg dem på et bord, og bor for til alle skruerne med et 3 mm bor. Undersænk træet ved alle skruehoveder.

2

Den første yderste liste (D1) placeres, så den flugter med sargenes (C) forkant, og så den stikker 5 cm ud fra siden af sargen. Bor for - helt ned i sargens overkant - med et 3 mm bor.

3

Fikser listen til sargen med en enkelt skrue. Ret listen ind, så den står vinkelret på sargen. Gør listen fast med 5 x 60 mm rustfri skruer. Den anden af de yderste sædelister fastgøres som den første.

4

Herefter fordeles de fire korte sædelister (D2), så der er lige meget afstand mellem dem. Brug små afstandsklodser. Listerne fastgøres med to 5 x 60 mm skruer i hver ende - én i hver af de to sarge.

5

Midt på sædets underside stabiliseres sædelisterne med en revle (E), der fastgøres med 5 x 50 mm skruer nedefra, så de ikke er synlige fra oversiden.

03
Byg ryglænet og saml bænken 8 Trin

Ryglænet består af to lodrette stave (F) og to vandrette terrassebrædder (G). Stavene er terrassebrædder flækket på langs, mens de vandrette brædder anvendes i fuld bredde. Det er vigtigt, at stavene fastgøres præcis i vinkel på ryglænet, og at afstanden mellem stavene er få millimeter større end bænkens bredde, så ryglænet kan vippes uden at klemme mod bænken.

1

De to brædder (ryglænet G) skal fældes ind i to rektangulære huller i stavene (F). Streg op efter målene, og bor et hul i hvert hjørne med et 8 mm bor.

2

Sav ud mellem de fire borede huller med en stiksav. Sav på den side af stregen, der vender ind mod spildtræet. Fjern ujævnheder med en rasp eller en fil.

3

Inden ryglænet samles, skal der bores et 12 mm hul nederst i begge stave. Hullet bores 5 cm fra endetræet og 3,5 cm ind fra siden. Husk at bore helt lodret.

4

Skub ryglænene (G) på plads (de skal stikke 8 cm ud). De bør gå stramt i hullet i stavene (F). Når ryglænene sidder, som de skal, bores for fra den ene side, og træet undersænkes til skruehovederne.

5

De to ryglæn skrues fast til stavene med 5 x 60 mm skruer. Herefter gentages processen i den modsatte ende af ryglænet.

6

Mål 23 cm ned fra overkant af sarg. Midt på siden af stolpen (B) bores hul med et 8 mm bor. Hullet, der skal bruges til at fastgøre ryglænet, bores 5 cm dybt.

7

Ryglænet monteres med to 12 x 90 mm franske skruer med skiver under skruehovederne. Skruerne spændes ”følsomt”, så stavene frit kan passere sarge og sædets korte lister.

8

Her ses princippet. Ryglænets stave er fikseret til stolperne i benene. Stavene kan let vippes fra side til side. De yderste lister i sædet er 5 cm længere end de andre, så de stopper det vipbare ryglæn.

Materialer

28 x 120 mm terrassebrædder (lærk):
• 4 fødder (A) a 50 cm
• 4 sarge (C) a 40 cm
• 2 ryglæn (G) a 176,5 cm

28 x 58 mm lærk (28 x 120 mm terrassebræt, der er delt på langs):
• 2 lister til sædet (D1) a 170 cm
• 4 lister til sædet (D2) a 160 cm
• 1 revle til sædet (E), 38 cm

28 x 70 mm lærk (28 x 120 mm terrassebræt, der er skåret på langs):
• 2 stave til ryglæn (F) a 80 cm

95 x 95 mm stolpe (lærk):
• 2 ben (B) a 40,5 cm

Desuden:
• 5 x 50 mm skruer (rustfri)
• 5 x 60 mm skruer (rustfri)
• 12 x 90 mm franske skruer
• Pu-lim, grunder og maling

Specialværktøj
• Borestander
• Overfræser
• Forsænkerbor

Tidsforbrug

Bænken kan bygges på en weekend – plus tørretid til grundingsolie og maling.

Pris

Cirka 450 kroner plus udgift til grundingsolie og maling.

Sværhedsgrad

Middel – du skal arbejde præcist, når du samler bænken. Brug tommestok og vinkel flittigt.

Tegning

Kraftig og robust

Til bænken har vi brugt terrassebrædder og et stykke stolpe - begge i lærketræ. Det gav os den fordel, at både brædder og stolper var retvinklede og høvlede på alle fire sider, da vi købte dem. Siddehøjden er cirka 45 cm, og bænken står på to 50 cm lange fødder.

Kraftig og robust

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Havebænk