Byg en super solid og enkel havelåge

Lågen har en enkel konstruktion med vandrette og lodrette lister, der ‘afløser’ den skråstiver, en låge traditionelt har.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 dage
Pris
1.200 kroner

Intro

Lågen består af to rammer, der bygges af 45 x 95 mm reglar. Vi viser dig, hvordan du med en simpel metode kan sikre dig, at rammerne bliver retvinklede. Du får en grundig trin for trin-vejledning med både tekst og fotos, så du udførligt kan se, hvordan lågen bygges. Vi viser også, hvordan du selv kan lave en smart låse, der holder lågen lukket, og hvordan den monteres.

Artiklen er opdelt i følgende kapitler:

  • Byg rammerne
  • Sæt listerne på
  • Monter lågerne

Dertil kommer en tegning, hvor du kan se de enkelte dele og deres placering. Der er også en materialeliste, hvor du kan tjekke dimensionerne ud på lågen. Du kan sagtens tilpasse lågen, så den får en anden størrelse - alt efter, hvad der passer hjemme hos dig.

Vejledning

01
Byg rammerne 5 Trin

Havelågen består af to rammer, der bygges af 45 x 95 mm trykimprægnerede reglar. Det er vigtigt, at rammerne bliver retvinklede. Her er det en stor hjælp, hvis du bygger rammerne på en plade, der også er retvinklet, så du kan lægge delene op på den og rette ind efter dens sider.

Rammerne samles med to lange skruer til hver samling, der også får en gang trælim, så den bliver supersolid.

Husk at bore for til de lange skruer, så træet ikke risikerer at flække.

1

Rammen til lågen skal samles med lange skruer, 6 x 200 mm. Reglarne skæres til efter de ønskede mål og lægges på en plade med retvinklede sider, så du kan rette rammedelene ind efter den.

2

Bor for med 6 mm bor i rammedelene (A og B), når du kender skruernes placering. Lægger du delene op ved siden af hinanden på en lige linje, er det nemt at strege op, så skruehullerne placeres ud for hinanden.

3

Læg rammedelene (A og B) op på den retvinklede plade, så du er klar til at samle lågen. Fiksér den del, du skal skrue i, med en skruetvinge.

4

Put trælim i alle fire samlinger, inden du skruer rammedelene fast. Det er fint, hvis du bare putter lim på den ene del.

5

Skru nu rammedelene (A og B) fast med de lange skruer. Fjern den overskydende lim, der presses ud, inden den tørrer.

02
Sæt listerne på 4 Trin

Lågens beklædning består af 20 x 45 mm lister, der monteres både lodret og vandret, så de danner et luftigt mønster med kvadratiske huller. Konstruktionen stiver samtidig lågen af, så du ikke behøver den traditionelle skråstiver.

De lodrette lister fastgøres først. De to yderste skal placeres, så de sidder ca. halvt på rammen og halvt ind i hullet. På den måde danner listen en fals, som de vandrette lister kan fastgøres til.

For at få et flot resultat er det vigtigt, at listerne placeres med samme afstand. Det kan du sikre ved at bruge en afstandsklods.

1

Start med at sætte de to yderste lister (E) fast. De skal placeres, så de ligger halvt inde på rammen og danner en fals, som de vandrette lister (F) kan ligge på. Listerne fastgøres med to skruer i hver ende.

2

Placér resten af de lodrette lister (E) med den samme afstand. Når du har regnet afstandsmålet ud, kan du lave en afstandsklods og ligge imellem listerne. Så er du sikker på, at afstanden bliver helt ens.

3

Montér de vandrette lister (F), så felterne bliver så kvadratiske som muligt. De vandrette lister fastgøres med to skruer i hver af de lodrette lister. Husk at bore for til skruerne, her med 4 mm bor. Skruerne skal være så korte, at de ikke bryder igennem de lodrette lister.

4

Fastgør tre små klodser (H) mellem listerne (E), hvor hængslerne skal monteres. De sidder bedre, når de er understøttet under hele fladen. Bagefter males lågerne med hvid træbeskyttelse.

03
Montér lågerne 7 Trin

Nu skal du have sat hængsler på lågerne, så de kan hænges op, her på eksisterende søjler.

Her skal der også bygges en låsekasse, som holder de to låger samlet og “låst”. Konstruktionen er meget enkel og består af to lister med et bræt imellem, så der dannes en kasse, der fastgøres på den ene af lågerne.

Der skal også monteres en anslagsliste yderst på de to låger, så de griber fat i hinanden, når de lukkes.

På hver låge sættes der også en dækliste fast foroven. Det giver en flot finish og beskytter også træet.

1

Hængslerne skrues fast på lågerne, hvor du har monteret de små klodser (H) mellem listerne, så hængslerne sidder solidt med god understøtning.

2

Lav låsekassen. De to lister (G) skrues fast på siden af brættet (D), så der dannes en kasse. Brug trælim i samlingerne, så de bliver lidt stærkere.

3

Lågerne hænges op på beslaget på søjlerne. Tjek, at de hænger helt lige og er parallelle. Hvis ikke har du mulighed for at justere ved at vride lidt i hængslerne.

4

Fastgør en anslagsliste (J) yderst på begge låger, så de griber fat i hinanden. Anslagslisten skal rage ca. 2 cm ud over kanten og fastgøres med små skruer.

5

Tjek, at lågerne sidder, som de skal. Lågerammerne (A og B) skal lige præcis kunne glide forbi hinanden, mens anslagslisterne (J) sørger for, at de griber fat i hinanden.

6

Skru dæklisterne (C) fast oven på lågerne. Det er en god idé at runde listerne lidt i hjørnerne, så de nemmere glider fri af hinanden, når lågerne åbnes. Tjek, at lågerne hænger lige. Hvis ikke må du finjustere hængslerne.

7

Låsekassen monteres på den ene låge. Den skrues fast på den ene låge, så den rækker halvt ind over den anden. Det er en meget enkel låsekasse, der blot løftes op eller skubbes ned, når den skal åbne/låse.

Materialer

45 x 95 mm reglar:
• 2 vandrette dele (A) a 93 cm
• 2 lodrette dele (B) a 90 cm

20 x 95 mm brædder:
• 1 dækliste (C), 93 cm
• 1 bræt (D), 25 cm, til låsekassen

20 x 45 mm lister:
• 8 lodrette lister (E) a 109 cm
• 8 vandrette lister (F) a 74 cm
• 2 lister (G) a 30 cm til låsekassen
• 3 klodser (H) a 6 cm
• 1 anslagsliste (J), 109 cm

Desuden:
• Skruer, 4 x 40 og 6 x 200 mm
• Trælim, udendørs
• Heldækkende træbeskyttelse

Tidsforbrug

2-3 dage inkl. tørretid.

Pris

Ca. 1.200 kr.

Sværhedsgrad

Konstruktionen på havelågen er ret enkel, så her kan langt de fleste være med.

Tegning

Multimedia

Video

Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

Video

Undgå at spraydysen stopper til

Video

Rigtig længde på søm og skruer

Video

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Havelåge