Bred havelåge med stakitstave til indkørslen

Se, hvordan håndværkeren bygger en bred og let havelåge til indkørslen. Den lette ramme holdes oppe af fire kroge, to stålwires og såkaldte vantskruer.

Den gamle betonstolpe er trods sit udseende stærk nok til at holde den nye låge. Håndværkeren har valgt selv at skære de nye stave ud. De skal skæres ud af 19 x 100 mm ubehandlet fyr, der senere skal males eller have en gang træbeskyttelse. Brædderne skal deles i to, så stavene bliver 50 mm brede. Til at skære brædderne bruger håndværkeren en bordrundsav, og inden han begynder at skære de mange brædder ud til stakitstave, er det vigtigt, at bordsaven indstilles meget nøjagtigt.

Håndværkeren måler 4,8 cm ind fra hver side af det 10 cm brede bræt. På midten får han dermed markeret et 4 mm savespor, hvor savklingen skal køre, for at stavene bliver lige brede. Bordsaven låses fast, og nu kan alle stavene saves med sikkerhed for, at de bliver lige brede. Stavene skal være 104 cm høje og spidse øverst, ligesom de gamle stave. Håndværkeren måler op og skærer spidserne til på kap-geringssaven.

Først i et 45 grader smig i den ene side og derefter samme smig i den anden side. På den måde fortsætter han, indtil alle stave er skåret til. Den gamle låge løftes af og stilles til storskrald. Beslagene, der næsten er rustet væk, kan heller ikke genbruges. Der måles nu op til den nye stolpe, hvor lågen skal fastgøres.

Stolpen, der er af imprægneret 50 x 150 mm fyr, skæres i smig i den ende, der skal vende opad. Det skrå snit øverst gør, at regnvandet lettere løber af, og forlænger dermed stolpens levetid. Stolpen skal gøres godt fast til murværket. Og det er vigtigt, at de skruer, der skal holde stolpen på plads, bores ind i murstenene – ikke i den porøse mørtelfuge.

Derfor markerer håndværkeren præcist, hvor skruerne skal placeres på stolpen. Der er vigtigt at sætte to skruer i den øverste del at stolpen, da det er heroppe, belastningen fra lågen er størst. Nederst kan man godt nøjes med en enkelt skrue.

Marker i midten af stolpen, hvor der skal bores for. Boret her er et 8 mm allround bor, der både kan klare træ og sten. Læg stolpen op til muren, og bor igennem træet, så du markerer hullernes placering i murværket. Fjern så stolpen, og bor godt 8 cm ind i selve murværket.

Til at fastgøre stolpen bruger vi 8 x 120 mm karmskruer med tilhørende dyvler. Skrue og dyvel samles, inden de bankes let ind i stolpe og mur. Til sidst skrues de endeligt fast.Alle stakitstavene saves af med et skråt snit i bunden. Det skrå snit gør, at regnvandet let løber af og derfor ikke så nemt suges op i bunden af stavene.

Den nye brede låge skal selvfølgelig kunne åbnes, men alligevel vælger håndværkeren at montere vangerne i en hel længde fra den ene side til den anden og så først save vangerne over til sidst. Derfor monterer han nu de såkaldte nokhængsler i begge sider på de lange vanger.

Han måler først op, så han er sikker på, at beslagene kommer til at sidde midt på vangen. Nokhængslerne er 90 cm lange og bliver gjort fast med 4,5 x 50 mm rustfrie skruer. Det er vigtigt, at beslagene er lange. De skal være mindst en tredjedel af bredden på det emne, de skal holde, og gerne længere. Jo længere de er, jo bedre holder de lågen oppe.

Yderst i beslagene bores et hul gennem stolpen, og beslaget fastgøres med en bræddebolt, og møtrikken strammes godt til. Den nederste vange placeres på betonstolpens beslag, og vangen lægges ud og holdes i vage, så håndværkeren præcist kan markere, hvor den skal skæres til i den anden side.

Inden han skærer, trækker han to cm fra målet, så der er luft til lågen og beslagene. Når vangen er skåret til, placeres det andet beslag på samme måde som før. Til at fastgøre vangen på stolpen bruges et pladestabel, der justeres i højden, indtil vangen er præcist i vage. Med fire skruer fastgøres beslaget nu, og den nederste vange er færdig.

På nøjagtigt samme måde tilpasses og monteres den øverste vange. Nu er begge vanger på plads, og håndværkeren finder midten, vinkler og streger op. For at sikre sig, at midten på den nederste stolpe bliver nøjagtig samme sted som på den øverste, bruger håndværkeren vaterpasset. Og streger op.

Nu afsætter håndværkeren et mærke, hvor alle stakitstavene skal sidde, så der bliver samme afstand imellem dem. I stedet for traditionelle skrå tværstivere af træ har vi valgt at forstærke konstruktionen med stålwire. Til den brug skal der monteres fire galvaniserede kroge. Krogene skal bruges til de stålwirer, der skal sikre, at konstruktionen ikke giver sig. Wiren er 4 mm i diameter og samles med wirelåse og såkaldte vantskruer, så wirerne kan reguleres frem og tilbage.

Nu skal stavene monteres. Håndværkeren har målt ud, hvor de skal placeres, så nu er det bare om at få skruet de 4,5 x 60 mm rustfrie skuer i. To skruer foroven og to skruer forneden og forskudt i forhold til hinanden. Det mindsker risikoen for, at stavene revner, og det giver også et pænt udseende.

Nu er den nye låge færdig. Bortset fra en ting. Den kan ikke åbnes. Med det klares med en fukssvans og to snit. Med vantskruerne kan lågerne nu reguleres op eller ned, så de til slut passer helt perfekt, og skulle det friske træ give sig – hvilket det meget ofte gør – så er det bare at regulere lidt på vantskruerne, indtil de igen sidder perfekt.

Den nye låge er færdig – den gamle kan smides væk. Træet er flot, men ubehandlet, så det skal enten males eller imprægneres, men gør det først, når træet er tørt og vejret er varmt – helst over 15 grader.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Havelåge