Bred låge med to indgange i indkørslen

Her får du en byggevejledning, der grundigt viser, hvordan du bygger en bred låge til indkørslen med to indgange i: En bred til bilen og en smal til mennesker.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
1.800 kroner
Fleksibel låge

Du kan åbne den lille låge, når du blot skal gå igennem. Den brede låge kan åbnes, når bilen eller traileren skal igennem.

Intro

Uanset om du har brug for at holde hunden inde, børn væk fra swimmingpoolen eller af en helt tredje årsag ønsker at lukke af til have, gårdsplads eller indkørsel, er lågen her en oplagt løsning.

Lågen er delt i en smal og en bred del, så den smalle del kan bruges til daglig færdsel til fods og på cykel, mens den brede del giver adgang for bil og trailer.

Vi har hængslet begge låger. Men har du ikke behov for at køre en bil, trailer eller andre brede køretøjer gennem lågen, kan du sagtens nøjes med at hængsle den ene del. Du kan også selv bestemme, hvor brede de to låger skal være i forhold til hinanden.

Lågen er bygget af kraftigt trykimprægneret tømmer, som giver en stærk og gedigen konstruktion, der kan holde i mange år. Til gengæld bliver lågen ret tung, og det stiller store krav til stolperne, den skal hænge på.

Vejledning

01
Rammerne 8 Trin

Rammerne er den bærende del af lågerne. Vi bygger dem af 45 x 95 mm høvlede og trykimprægnerede planker (typisk kaldet reglar i byggemarkedet). Rammerne skal tilsammen være cirka 5 cm smallere end afstanden mellem de stolper, de skal hænge på.

Højden af rammerne er mere fleksibel og afhænger af den ønskede højde på lågerne. Som tommelfingerregel skal rammerne være cirka 5 cm lavere end beklædningen, så brædderne rager lidt under. Skær dem skråt forneden, så vandet let kan løbe af, når det regner.

Se yderligere detaljer i tegningen, som du finder sidst i denne artikel.

1

Mål op, så du ved, hvor høje og brede lågerne skal være. Der skal være minimum 1,5 cm’s afstand til stolperne i begge sider og minimum 2 cm’s mellemrum mellem de to lågerammer.

2

Skær stykkerne (A, B og C på tegningen på sidste side) til de to rammer ud af de trykimpræg nerede planker. En kapsav sikrer præcis vinkelrette og lige snit, og det er vigtigt.

3

Saml rammerne på en plade. Det er en let måde at sikre, at de bliver samlet vinkelret, når blot pladen er vinkelret, og du spænder stykkerne fast langs to sider som vist.

4

Bor to 20 cm dybe huller gennem de lodrette rammestykker (C) med et sneglebor ind i enden af de vandrette rammestykker (A og B). Afsæt den rette dybde med et stykke tape på boret.

5

Skær 22 cm lange stykker (D) ud af 16 mm rundstok, og spids dem en smule med en kniv. Den affasede kant gør det lettere at slå “dyvlen” i og sikrer, at limen presses ud til siden og ned langs hele rundstokken.

6

Saml rammestykkerne (A, B og C) med dyvlerne (D). Kom først PU-lim rundt i kanten af hullet i begge stykker. Skub de to dyvler ind i hullerne, og bank dem helt i bund med en hammer. Sørg for, at stykkerne er helt tæt samlet. Lad limen tørre.

7

Skær det overskydende af dyvlerne af, når limen er skummet op og tør. Limen tørrer på et par timer på en tør, lun dag, men det kan tage op til et døgn, hvis luftfugtigheden og temperaturen er lav.

8

Slib dyvel og limrester væk. På fladerne går det stærkt med en excentersliber eller en rystepudser. De sidste rester i hjørner og samlinger klares i hånden med mellemfint slibepapir.

02
Skråstiverne 3 Trin

1

Mærk skråstiverne (G og F) op. Placer rammen oven på et stykke planke (G/F). Ret planken ind, så den ligger diagonalt ca. 5 cm inde på sidestykket (C) i begge ender. Slå så en streg langs begge sider, helt inde i hjørnet.

2

Bor hul til en dyvel igennem rammestykket C ind i skråstiveren (G/F). Den skal passe stramt i rammen, så hellere lidt for lang end for kort; de kan altid rettes til.

3

Gør skråstiveren fast på samme måde, som da du samlede rammen: Kom PVA-lim i hullet, og bank en dyvel (D) i hullet, skær af, og slib.

03
Hængslerne 3 Trin

1

Læg hængslerne op på rammen. Sæt stablen (den del, som sidder på rammen) på. Hængslet skal sidde, så rammen holder en afstand på ca. 1 cm, når stablen er skruet på stolpen. Mærk hængslets placering op hele vejen rundt.

2

Stem ud til stablen. Med en smal klinge på en multicutter er det både let og hurtigt. Start med at skære en 5 mm dyb rille langs stregen. Alternativt kan du bruge et stemmejern.

3

Tjek, at hængslet passer i udstemningen, og skru det fast med 35 mm lange fladhovedede spånskruer eller beslagskruer.

04
Opsætning 6 Trin

Nu kan lågerne komme op at sidde på de solidt plantede stolper. Den ene låge er monteret med begge stabeldele til hængslerne, mens den anden indtil videre kun har en enkelt stabeldel monteret. Den sidste stabeldel skal nemlig først på, når lågerne er rettet ind efter hinanden, og har så stort mellemrum, at de kan åbne og lukke uden at støde sammen.

Den ene låge er lidt over 2 meter lang. Det gør den for tung til, at den kan undgå at komme til at hænge. Derfor får den et støtteben i modsatte ende af hængsel-siden. Støttebenet er blot et stykke planke, der kan udskiftes, når det engang rådner. Du kan også montere et hjul.

Den del af hængslet (nokkedelen), der skal sidde på stolpen, skal sidde i samme højde som stabeldelen på lågerammerne.

1

Mål op, og skru nokkedelen af hængslerne på stolperne. De skal sidde med samme indbyrdes afstand, som der er mellem stabeldelene på rammerne. Hæng første ramme op på begge hængsler.

2

Hæng den anden ramme på det øverste hængsel, og ret ind, så den har samme højde som den første ramme. “Lås” højden ved at spænde en stump bræt på forkanten med en skruetvinge.

3

Sæt den sidste stabel på plads på nokkedelen, når de to rammer sidder i samme højde. Hængslet skubbes ind på plads i udfræsningen og skrues fast.

4

Sæt et “støtteben” (J) på den brede låge. Er lågen over 120 cm bred, kan den ikke hænge alene i hængslerne uden stor risiko for, at den sætter sig. Klodsen (J) mærkes op og skæres til i højden.

5

Sæt klodsen (J) under den lodrette rammedel (C), og gør den fast sammen med en skudrigel. Klodsen har jordkontakt og er udsat for sne og fugt. Men den kan let skiftes, hvis den rådner.

6

Bor et 16 mm hul i flisen lige under riglen.

TIPS: Er der ikke fast belægning under lågen, kan du banke eller støbe et rør i jorden i stedet.

05
Beklædning 10 Trin

Med rammerne på plads er der frit slag for beklædningen. Du kan lave en lodret, en vandret eller en skrå beklædning. For at få lågerne til at ligne det eksisterende rækværk har vi valgt at beklæde rammerne med 95 mm brede trykimprægnerede terrassebrædder.

Bræddestykkerne sætter vi lodret, og endetræet beskytter vi med et topbræt (E), som også skæres af et terrassebræt. Beklædning (H) og topbræt (E) skrues på rammerne med 5 x 50 mm rustfri spånskruer. Skruerne skjules under propper (L) af 16 mm fyrretræ, som limes i med udendørs PVA-lim.

1

Start med topbrættet (E) til hver låge. Brættet skal være centreret i forhold til rammen. Husk at tage højde for beklædningen, der ikke er monteret endnu. Bor for med et 16 mm forstnerbor.

2

Skær beklædningen (H) ud af terrassebrædder. Bor for i top og bund af hvert bræt, så det passer med rammerne. Husk at tage højde for hængslerne på rammerne.

3

Start med de yderste beklædningsbrædder (H) i hver side. I hængselsiden stemmes ud i bagsiden af brædderne, så beklædningen kan skubbes 0,5 cm ud over kanten af rammen.

4

Skru de yderste brædder fast i begge sider. Det kan være smart forinden at male bagsiden og kanterne af beklædningsbrædderne (H) og den side af rammen, der skal beklædes.

5

Mål afstanden mellem de yderste beklædningsbrædder (H), og fordel de resterende jævnt, så du ender med lige meget afstand mellem brædderne. Streg op på rammen, så du har styr på, hvor brædderne skal sidde.

6

Skru fast, og dæk skruerne. Skru brædderne fast med 5 x 50 mm rustfri skruer. Skruerne i beklædningen (H) og i topbrædderne (E) dækkes med propper (L) af en 16 mm rundstok i fyrretræ.

7

Pres rundstokken helt i bund i hullet, og skær den af 1 mm uden for beklædningen. Her er en multicutter en rigtig stor hjælp, men du kan godt klare opgaven med en fintandet håndsav. Fortsæt med det næste hul osv.

8

Skru lukkebeslag på. Vi har valgt et stalddørsgreb, som blot bores gennem lågen og skrues fast på begge sider. Beslaget har håndtag på den ene side og et fald på den anden.

9

Hvis stolperne skal kortes ned, kan du gøre det ved at skære et skråt snit med minimum 30 graders hældning, så vandet løber af. Du kan også skære stolpen lige over og montere en hætte, som beskytter endetræet.

10

Så bliver hunden inde bag de to låger, der kan åbnes enkeltvis eller sammen.

Materialer

45 x 95 mm trykimprægneret reglar:

 • 2 vandrette rammestykker (A) a 189 cm
 • 2 vandrette rammestykker (B) a 80 cm
 • 4 lodrette rammestykker (C) a 75 cm
 • Skråstiver (G), ca. 100 cm Skråstiver (F), ca. 200 cm
 • Støtteklods (J), 14 cm

19 x 95 mm trykimprægnerede terrassebrædder:

 • 2 topbrædder (E) a 100/209 cm
 • 28 beklædninger (H) a 79 cm

16 mm fyrretræsrundstok:

 • 20 dyvler (D) a 22 cm
 • 64 propper (L) a ca. 1 cm

Desuden:

 • Stolper (K), fx 75 x 75 mm
 • Stalddørsgreb
 • Skudrigel
 • 2 stabelhængsler, 310 mm
 • 2 stabelhængsler, 460 mm
 • 64 rustfri skruer, 5 x 50 mm
 • 26 rustfri skruer, 5 x 35 mm
 • Udendørs PVA-lim og PU-lim

Tidsforbrug

Sæt en weekend af, og husk at tage højde for tørretider.

Pris

Cirka 1800 kroner

Sværhedsgrad

Har du lidt erfaring med træarbejde, er det en overkommelig opgave.

Tegning

Solide låger med elegante samlinger

Det er særligt rundstokkene, der gør lågerne både stærke og elegante. Rundstokkene bruges til at samle rammerne og proppe skruehuller af.

Solide låger med elegante samlinger

Video

Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

Sådan bruger du multicutteren

I denne video lærer du alt om maskinens smarte funktioner og tilbehør. De mange forskellige slags tilbehør gør det muligt både at save, stemme ud, afkorte, fræse og slibe på steder, hvor andre værktøjer ikke kan komme til. Og maskinen kan bruges i både træ, plast, metal, mørtelfuger mm.

Led vandet væk fra endetræet

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Havelåge