Frodig indgang med dobbelt havelåge

Den dobbelte havelåge har wirer i stedet for skråstivere. Det giver en let, men solid, konstruktion. Med tiden vil en klatreplante danne et grønt tag over hele pergolaen.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 weekend
Pris
1.250 kroner

Intro

REDAKTIONEN ANBEFALER: Havelåger

Vejledning

01
Rammen bygges 5 Trin

Rammerne på de to låger er kvadratiske. Her passede det med, at hver låge skulle være 117,5 cm høj og 117,5 cm bred, men det bør du selvfølgelig justere, så det passer til din indgang. Rammerne bygges af tryk imprægneret træ, som samles med blad samlinger. Da træet overalt er hævet mindst 10 cm over jord, behøver du ikke at bruge trykimprægneret træ, men det valgte vi i dette projekt.

De to vandrette stykker på lågen vil være mest udsat for fugt. For at sikre, at regnvand hurtigt løber af, saver vi en skrå kant på begge de vandrette stykker. Endetræet på stavene beskytter vi ved at montere stavene i en not på rammen og save enderne på skrå.

1

I lågens vandrette revler (B) saves en not, som stavene (C) senere sættes ind i. Noten er 22,5 mm dyb og 25 mm høj, men med skrå kant, så vandet let kan løbe væk. Den skrå kant hælder her 7 grader. Du må gerne lade den hælde mere.

2

Hold revlen (B) fast med en tvinge. Indstil saven i en vinkel på 7 grader. Sav med sidestyr - langsomt og forsigtigt.

3

Så vendes revlen 90 grader. Hold den fast med to tvinger, og sav i en ret vinkel. Her er der ikke megen støtte til rundsavens sål, så du skal save langsomt.

4

Skær revlerne (B) og de fire lodrette stykker (A) på mål med kapsav eller fukssvans. De lodrette sider skal også være lige lange, 117,5 cm, så lågen bliver kvadratisk.

5

I den øverste vandrette revle (B) saves en 5 mm dyb rille, 1 cm fra kanten (se tegning til venstre). Det er en “drypnæse”, som skal beskytte endetræet på stavene, fordi ”drypnæsen” leder regnvandet hurtigere væk.

02
Rammen samles 6 Trin

De fire sider (revler) til lågens ramme samles med bladsamlinger, som kan saves ud med en fukssvans, men det er nemmere, hurtigere og mere præcist at bruge en kap/geringssav - og bagefter stemme samlingerne ud.

Siderne samles, og hjørnerne fikseres med tvinger, så du kan kontrollere, om lågens ramme er lige. Det gør du ved at tage de to diagonalmål. Er diagonalerne ikke nøjagtig ens, justeres rammen.

Til sidst limes bladsamlingerne med pu-lim og skrues fast. Fjern kun tvinger-ne i et hjørne ad gangen, mens du limer og skruer. Og sæt tvingen på igen, inden du løsner tvingen i næste hjørne.

1

Afmærk bredden af et bræt (A) på det andet (B), og streg op. Indstil savdybden til 22,5 mm, hvis du som her skal arbejde med kap/geringssav.

2

Sav en række riller med 2-3 mm’s mellemrum. Brug en mindst 5 cm bred liste som afstandsklods, så klingen laver et savspor hele vejen gennem brættet.

3

Bladsamlingen stemmes ren. Skrab med stemmejernet langs savfladen. Savsporene skal fjernes, og fladen skal være helt jævn.

4

Rammen samles. Ret hjørnerne ind, så bladsamlingen sidder perfekt, og fikser hjørnerne midlertidigt med tvinger.

5

Når alle fire hjørner er fikseret med tvinger, måles diagonalerne. De skal være lige lange. Forskellen bør ikke være mere end én millimeter.

6

Hjørnerne limes med pu-lim og skrues sammen - samling for samling. Bor for med et 5 mm bor. Bore­ hullerne placeres asymmetrisk. Så er der mindre risiko for, at træet flækker. Brug to 5 x 40 mm skruer fra hver side.

03
Monter wiren 6 Trin

1

Tjek en ekstra gang, hvor wiren skal gå fra og til, inden du med et 6 mm bor borer et langt hul gennem bladsamlingen. Hullet skal være cirka 10 cm langt. Hvis du ikke har et langt bor, er du nødt til at bore fra begge sider af brættet.

2

Bor et 25 mm dybt hul med et 10 mm bor. Det skal sikre, at der er plads til wirebinderen. Bor derefter en række huller i en dybde på 10 mm. Så er det nemmere at stemme ud til den fals, som wirens modhold senere skal hvile i.

3

Med et stemmejern fjernes alt overskydende træ mellem de mange små huller. Så har du en fals. Falsen er cirka 6 cm lang. Så er der plads til modholdet - et stykke galvaniseret søm på 5 cm.

4

Når du har boret og stemmet ud i begge sider af rammen, trækkes wiren gennem hullet og gøres fast omkring sømmet. Sænk sømmet helt ned i falsen.

5

Når wiren er monteret i begge sider, sættes en bardunstrammer på. Wiren strammes let. Nu er rammen så stabil, at den kan grundes og males med to lag træbeskyttelse.

6

De lodrette stave (C) saves af på mål og i en vinkel på 7 grader i top og bund. De grundes og males, inden de monteres mindst 7 mm fra underkanten af den nederste revle. Afstanden mellem tremmerne fordeles jævnt.

04
Byg pergolaen 4 Trin

Pergolaen er fastgjort til husmuren på den ene side. På den modsatte side er to 100 x 100 mm stolper gravet ned.

Det giver en meget stabil konstruktion. Som overliggere på pergolaen har vi brugt to forskellige dimensioner (75 x 75 og 100 x 100 mm), fordi det så er muligt at samle stolperne hak i hak - helt uden at bruge søm eller skruer. Men det kan kun lade sig gøre, hvis dine stolper er helt lige. Alternativt kan du bore for og montere en fransk skrue oppefra i toppen af hver samling.

1

Den øverste holder (H) på den faste væg saves ud efter mål på tegningen. Tappen saves og stemmes ud, og taphullet stemmes ud på overliggeren (F).

2

Prøv, om tappen passer i overliggeren (F). Den skal gå stramt - ellers må du lime den fast med pu-lim, efter at du har monteret holderen på væggen.

3

Skru holderen (H) op på væggen. Her gør vi det med plugs i væggen og 6 x 120 mm skruer af rustfrit stål.

4

Alle samlinger på overliggerne E og F saves og stemmes ud (se tegning). Så samles pergolaen. Alle samlinger kan limes sammen med pu-lim, men her passer samlingen perfekt.

Materialer

Til pergola

Trykimprægneret fyr:
• 1 overligger (E), 75 x 75 mm, 285 cm
• 2 overliggere (F), 100 x 100 mm a 285 cm
• 2 stolper (D), 100 x 100 mm a 330 cm
• 1 holder (G), 75 x 75 mm, cirka 30 cm
• 2 holdere (H), 75 x 75 mm a cirka 40 cm

Desuden:
• Skruer og evt. plugs
• Grundingsolie og maling

Til to låger

45 x 95 mm trykimprægneret fyr:
• 4 lodrette revler (A) a 117,5 cm

45 x 120 mm trykimprægneret fyr:
• 4 vandrette revler (B) a 117,5 cm

21 x 43 mm fyr:
• 14 stave (C) a 104,5 cm

Desuden:
• 320 cm stålwire med nylon- eller pvc-belægning, 2 mm tykt
• 2 bardunstrammere
• 8 kabellåse
• 4 stabelhængsler med løse stabler
• 1 stalddørsgreb med overfald
• 1 skudrigel
• 4 bræddebolte a 12 x 200 mm
• 56 skruer, 4 x 35 mm, rustfrit stål
• 32 skruer, 5 x 40 mm, rustfrit stål
• 4 skruer, 6 x 120 mm, rustfrit stål
• Pu-lim
• Grundingsolie og maling

Tidsforbrug

Kan bygges på en weekend.

Pris

To låger med beslag koster cirka 750 kroner. Pergolaen kan bygges for cirka 500 kroner.

Sværhedsgrad

Der er et par besværlige snit med rundsaven, når du bygger rammer til lågerne. Og samlingerne på pergolaen er heller ikke lette.

Tegning

Havelåger med wirer

Pergolaen er her fastgjort til huset i den ene side, så stolperne er kun gravet ned i den side, der er længst væk fra murværket.

Rammerne på lågerne er kvadratiske, og den traditionelle skråstiver er byttet ud med stålwirer. Det giver indgangen til haven et let og harmonisk udtryk. De vandrette dele på rammen (B) og stavene (C) er savet på skrå, så regnvandet hurtigt ledes væk. Til pergolaens overliggere bruger vi to dimensioner, så de kan samles helt uden skruer.

Havelåger med wirer

Beskyt træet mod fugt

De to vandrette revler (B) har en not, som alle stavene (C) monteres i. Skrå snit på både revler og stave sikrer, at regnvand hurtigt ledes væk.

Beskyt træet mod fugt

Tips & Tricks

Tre slags beslag

Når lågernes rammer og stave er malet og samlet, kan hængsler og beslag skrues fast. Mod væg og stolper skal lågen hænge i stabelhængsler. Til at åbne og lukke lågen bruger vi et stalddørsgreb. Og i midten af den dobbelte låge sætter vi en skudrigel.

Stabelhængsel

Stalddørsgreb

Skudrigel

Wiren sidder omvendt

En wire monteres, så den går fra øverste hjørne i hængselsiden og skråt ned. Det er stik modsat en traditionel skråstiver af træ. Wiren hænger fast i et mod -hold i hver ende. Modholdet placeres i en not (se foto). Noten bores og stemmes ud i bladsamlingen.

En stump galvaniseret søm danner modhold til wiren.

Med wirer. Når lågen trykkes ned, opstår der et træk i wiren. Wiren er god til træk, men ikke tryk.

Med skråstiver. Et tryk på lågen overføres nedad via skråstiveren. Træ er godt til tryk, men ikke træk.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Havelåge