Lim stakittet fast på betonmuren

Cykelparkeringen i Roskilde skrider frem. I denne etape skal vi gøre et stakit og en låge fast til den lave mur, der indhegner pladsen. Det gør vi med vandrør og kemisk befæstigelse. Eller lim, om man vil.Toppen af stakittet er skåret skråt af, og dækbrættet har en hældning på 15-20 grader. Så kan vandet løbe af.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
7 dage
Pris
4100 kroner

Intro

CYKELPARKERING DE LUXE Del 2 af 3

Før beboerne i huset i Roskilde kan flytte cykler, barnevogne og affaldsstativer fra baghaven og ind i den nye gård foran huset, hegner vi området ind med et lavt stakit oven på den gamle betonmur. Der skal også sættes en låge i det nyetablerede hul i muren, så der nok er let adgang til den nye parkeringsgård, men samtidig mulighed for at lukke af for cykeltyve og andre uvedkommende.

Let og luftig opbygning

Selv om hegnet skal lukke af for området, må det ikke blive så lukket, at det kommer til at ligne en fæstning. Hegnet bygges op af 100 mm høvlede brædder, der sættes lodret med en afstand svarende til cirka et halvt bræt. Den store afstand betyder, at man kan se gennem hegnet, som får et let og luftigt udseende, mens det lukker effektivt af.

Rør og kemisk befæstigelse

Stolperne, som skal bære stakittet, skal gøres fast til betonmuren og til husets facade. Til det formål tager vi kemien i brug. Oven på betonmuren gør vi stolperne fast ved hjælp af et stykke vandrør (galvaniseret), som limes fast i betonen med en tokomponentklæbemasse. Hegnsstolper ind mod huset og låge-stolperne fastgør vi med klæbeankre.

Til sidst bygger vi en flot låge, som passer til hullet og til stilen på hegnet. Normalt er låger udstyret med en skråstiver, for at lågen ikke skal sætte sig. For at undgå den ikke særligt kønne Z-stiver bygger vi i stedet lågen op omkring en vandfast krydsfinerplade. Derved opnår vi en skivevirkning, som sikrer en stærk og stabil låge.

DEL 1: Foran huset fik vi gravet det høje plateau ud og repareret den lave mur, som skal omkranse cykelparkeringen. I bunden af gården lagde vi fliser, og nu er vi klar til stakit.

SNART: Det uudnyttede græsareal foran huset bliver til en flot og funktionel cykelparkeringsplads. Her bliver endda plads til affaldsstativerne også.

Vejledning

01
Stakittets stolper 7 Trin

Når du bygger stakitter, er det lettest at starte med de yderste stolper. Vi starter med dem ved lågen, i hjørnerne og inde ved huset.

Normalt skal stolperne graves ned eller stilles på stolpesko. At nedgravning er umuligt, siger sig selv, når stakittet skal stå oven på en betonmur. Og stolpesko kræver en anden afstivning i toppen, end vi har her. Derfor bruger vi kraftige galvaniserede rør, som vi borer ned i betonen og op i bunden af stolperne. Ved hullet til lågen og inde på selve huset borer vi sidelæns ind gennem stolperne og fastgør dem med klæbeankre.

1

Bor to huller i stolperne (A) til fastgørelse i betonmuren. Start med en undersænkning til bolthoved eller møtrik, og bor helt igennem med et bor, der passer til bolten.

2

Stil dørstolpen (A) i lod, og hold den på plads med en afstivning. Stolpen funger som karm og som ophæng for de tilstødende hegnsstolper (B).

3

Bor huller i muren igennem stolpen, når den står, hvor den skal. Hullerne skal passe til de klæbeankre, stolpen skal fastgøres med.

4

Fjern stolpen, og rens hullerne. Du kan bruge et sugerør med knæk til at puste om hjørner. På den måde undgår du betonstøv i øjne og ansigt.

5

Stik klæbeankrets glasampul ind i hullet med den runde ende først. Er murværket ikke i lod, kan du sætte en ring af en stump rør på bolten for at udligne skævheden.

6

Drej gevindstykket ind i hullet med skruemaskinen. Herved knuses glasampullen, og klæbestoffet blandes.

7

Efter kort tid, afhængigt af temperaturen, sidder ankret fast. Hæng stolpen på plads, og spænd fast med skive og møtrik. Stolperne (C) gøres også fast til huset med klæbeankre.

02
Mellemstolper 8 Trin

1

Skær det galvaniserede rør op i stykker a 42 cm. Så kan røret gå 20 cm ned i betonen, 20 cm op i stolpen, og der vil stadig være et par centimeter luft mellem stolpe og beton.

2

Mærk op på soklen, hvor stolperne skal stå, og bor hul til første rør. Bor ad flere omgange. Med et mærke på boret sikrer du, at hullet bliver præcis 20 cm dybt. I øvrigt må hullet hellere være lidt for stort end for lille.

3

Når du har renset hullet og sikret dig, at røret kan gå ned til den rigtige dybde, kommer du tokomponent-klæbemasse i hullet. Massen påføres kanterne fra bunden og op til toppen.

4

Sæt røret i hullet, og drej og vrik, til røret er helt i bund. Er hullet trangt, kan det være nødvendigt at slå røret det sidste stykke. Brug en hammer og en slagklods, så røret ikke deformeres.

5

Skær stolperne (D) til, mens klæbemassen hærder. Stolperne skal have et par centimeters overlængde og saves vinkelret med en kap/geringssav eller en fukssvans.

6

Mærk midten op i bunden af stolpen, og bor et 20 cm dybt hul med et sneglebor, som passer til rørets diameter. Det er vigtigt, at hullet er vinkelret på stolpens ende.

7

Røret kan du rette med små slag med en mukkert, hvis det ikke står helt i lod, når klæbemassen er hærdet.

8

Før stolpen sættes ned over røret, kommer du PU (polyuretan)-lim på kanterne i hullet. Sæt stolpen på plads, og drej, så den vender rigtigt. Når limen er hærdet, kan resten af hegnet monteres.

03
Beklædningen 8 Trin

Når stolperne er på plads, skal selve stakittet bygges. Alle delene er skåret af glatte, trykimprægnerede 22 x 100 mm brædder med runde kanter, de såkaldte terrassebrædder.

Hver sektion består af et lag lodrette hegnsbrædder og to tværbrædder i top og bund på hhv. for- og bagside. Tvær-brædderne fastgør vi på to lister, der sidder på stolperne i begge sider. Foroven afsluttes med et skråtstillet topbræt.

Alle delene er skruet sammen fra bagsiden, så vi helt undgår synlige skruehoveder på forsiden.

1

Skær hegnsbrædderne (H) ud, og flæk et hegnsbræt for hvert fag hegn, så du får to smalle monteringslister (G). Brættet flækkes med en rundsav og en føringsskinne eller et land.

2

Bor for i monteringslisterne (G). Bor 3 monteringshuller, og undersænk hullet med et større bor, så skruehovedet kommer ned midt i listen.

3

Skær alle stolper af i korrekt højde, før du skruer listerne (G) på. Mærk stolperne op, og skær af toppen med en stiksav med lang klinge. VIGTIGT! Stiksaven justeres, så snittet bliver 15-20 grader skråt.

4

Fastgør monteringslisterne med PU-lim (polyuretan), og skru dem fast på siden af stolperne. Bemærk, at listen rager op over stolpen.

5

Skær 4 vandrette brædder (F), som skal passe præcis til afstanden mellem stolperne. De to første monteres på ydersiden. Skru fra bagsiden gennem monteringslisten (G).

6

Afmærk hegnsbrædderne (H)’s placering på de vandrette brædder (F). Sørg for ens afstand mellem dem. Afstand og antal brædder afhænger af, hvor “tæt” hegnet skal være.

7

Monter hegnsbrædderne (H), og skru dem fast fra bagsiden. De skal sidde lodret og flugte med underkanten af det nederste tværbræt Når de er på plads, skrues de sidste to tværbrædder på.

8

Skær toppen af hegnsbrædderne langs med tværbrættet (F) i samme skrå vinkel som toppen af stolperne. Til sidst lægger du et bræt (J) på toppen af hegnet.

04
Lågen bygges 8 Trin

Indgangen til cykelparkeringen skal naturligvis lukkes med en låge. Vi bygger en låge, der falder pænt ind med resten, når den er lukket. Derfor bygges den øverste del af lågen op i de samme terrassebrædder og i samme facon som stakittet. Nederste halvdel af lågen er lukket af en krydsfinerplade, der harmonerer fint med betonmuren.

1

Start med at måle hullet, hvor lågen skal sidde. Lågen skal bygges, så der er minimum 5 mm luft i begge sider og et par centimeter i bunden.

2

Skær en plade (L) af 21 mm vandfast krydsfiner. Pladen skal være 10-15 mm smallere end hullet, og højden måler du fra et par cm over jorden til midt på stakittets nederste tværbrædder.

3

De 4 lodrette brædder (M) skærer du, så de er lidt længere, end lågen skal være høj. Monter dem på begge sider af pladens kanter med PU-lim og skruer, så de flugter med pladens sider og bund.

4

Skær de 6 tværbrædder (N) ud, så de passer mellem de lodrette brædder (M), og skær hegnsbrædderne (O), så de er lig med afstanden mellem stakittets tværbrædder (F) plus 90 mm.

5

Monter det midterste tværbræt (N2) på forsiden af lågen. Brættet skal sidde halvt ned over pladen og skrues fast fra bagsiden gennem pladen. Fordel hegnsbrædderne (O) jævnt.

6

Nu skal du skrue hegnsbrædderne (O) fast til det midterste tværbræt (N2). I toppen skruer du dem fast til det øverste tværbræt (N1), så de ligger halvt oppe på tværbrættet.

7

I toppen placeres et afstands bræt (P). Skru og lim det fast til både tværbræt (N1) og de lodrette brædder (M). Placer (N4) mellem de lodrette brædder (M) og ned oven på hegnsbrædderne (O).

8

Skru og lim de sidste tvær-brædder (N4, N5, N6) fast, og skær til sidst de lodrette brædder (M) af, så de flugter oversiden af topbrættet (P). Nu er lågen klar til beslag.

05
Lågen monteres 4 Trin

1

Sæt lågen på plads i hullet i hegnet. Stil den på et par klodser, så højden passer, og hold den på plads med et par kiler, så der er lige meget luft i begge sider.

2

Gør lågen fast til stolpen (A) i den ene side med tre kraftige T-hængsler. Monter hængslerne på indersiden af tværbrædderne (N) på lågen og på stolpen (A).

3

I den modsatte side monterer du et glipfald. Det åbne hegn betyder, at man kan stikke hånden gennem hegnet, så man også kan åbne udefra.

I sidste etape bygger vi et flot halvtag, der med buede spær og klare tagplader nærmest svæver over cykelparkeringen.

Materialer

Alt er i overmål, som tilpasses på stedet.

Lågen:

22 mm vandfast krydsfiner:

 • 85 x 87 cm plade (L)

22 x 100 mm terrassebrædder:

 • 4 lodrette brædder (M) a 80 cm
 • 6 tværbrædder (N1 til N6) a 67 cm
 • 1 afstandsbræt (P), 87 cm
 • 4 lodrette lågebrædder (O) a 175 cm

Desuden:

 • 3 T-hængsler
 • 1 glipfald
 • PU-lim
 • 4,5 x 40 mm skruer

Specialværktøj

 • Kap/geringssav

Stakittet:

50 x 100 mm ru bjælker:

 • 2 lågestolper (A) a 180 cm
 • 2 stolper ved husvæg (C) a 80 cm (ikke vist på tegningen)

75 x 75 mm ru stolper:

 • 2 hegnsstolper ved låge (B) a 80 cm
 • 5 hegnsstolper på rør (D) a 80 cm

22 x 100 mm terrassebrædder:

 • 28 vandrette brædder (F) a ca. 180 cm
 • 40 lodrette brædder (H) a 80 cm
 • 7 monteringslister (G), flækkes, a ca. 80 cm
 • 3 topbrædder (J1) a 390 cm
 • 1 topbræt (J2), 90 cm

28 mm galvaniseret rør :

 • 5 stolpefødder (E) a 42 cm

Desuden:

 • Skruer, 4,5 x 40 mm
 • Skruer, 4,5 x 70 mm
 • 8 stk. 12 mm klæbeampuller
 • 8 stk. 12 mm gevindstænger m. møtrikker og skiver
 • 1 patron med kemisk befæstigelse
 • Ekstra blanderør
 • PU-lim

Specialværktøj

 • Stiksav og nedstryger
 • Rundsav m. føringsskinne
 • Kap/geringssav
 • Borehammer
 • Skruemaskine

Tidsforbrug

4-7 dage, ekskl. tørretid for maling

Pris

Cirka 3500 kroner for stakit og cirka 600 kroner for lågen

Sværhedsgrad

Denne del af projektet er klart den sværeste. Opmåling og tilpasning skal være præcis for at give det optimale resultat.

Tegning

Sådan hænger stolperne og stakittet sammen med muren

Stakittet her står oven på en mur og er hævet nogle centimeter fra muren. Dels af hensyn til opstigende fugt, dels fordi det giver et lettere udseende til hele indhegningen. Når de lodrette stolper, korte såvel som lange, sidder på plads, er det blot at montere vandrette brædder, som bærer de korte stakitbrædder. Ovenpå afsluttes med et skråtstillet bræt, som holder vandet væk fra brædder og stolpers endetræ. Det kaldes konstruktiv træbeskyttelse.

 Sådan hænger stolperne og stakittet sammen med muren

Sådan er lågen bygget op

For at undgå den traditionelle Z-afstivning af lågen, som ville kunne ses gennem lågens tremmer, har vi brugt en kraftig krydsfinerplade som “kerne”. Pladen giver en vis skivevirkning og er tilstrækkelig afstivning til den store låge.

Sådan er lågen bygget op

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Stakit