Højbed af robinietræ med fliser omkring

I denne film vil anlægsgartneren vise, hvordan du laver et højbed af robinietræ, omgivet af en gangsti af haveklinker. Du vil lære, hvordan du sætter af og måler op til et højbed, samt hvordan du opbygger et holdbart fundament, som i princippet også kunne benyttes til terrasser.

Lav en tegning først

Du lærer selvfølgelig også at bygge selve højbedet og lægge haveklinker med et fald, så vandet kan løbe væk. Når du skal anlægge et højbed som her, er det en god idé at lave en målfast tegning først. Anlægsgartneren har tegnet højbedet, så vi ved, hvordan det kommer til at se ud. Skitsen er lavet ud fra vores materialers mål.

Som det ses, bliver anlægget 3 gange 2,4 meter. Med udgangspunkt i tegningen starter anlægsgartneren med at sætte yderkanten af. Her sætter han 10 cm ekstra af i hver side, så der er god plads til at arbejde på. De første to spyd bankes derfor i jorden med en afstand på 2,60 m.

Denne linje udgør bagkanten af anlægget. Nu skal længden afsættes, her bruger anlægsgartneren to målebånd. Det ene bånd er 3,2 meter, svarende til længden på 3 m plus de 10 cm ekstra i begge ender.

Brug Pythagoras

Det andet bånd måler 4,12 m, hvilket er længden på diagonalen udregnet via Pythagoras’ lærersætning om a2 + b2 = c2. Anlægsgartneren sætter et spyd i, præcist der hvor de to målebånd krydser, på den måde er han sikker på, at afsætningen bliver fuldstændig rektangulær.

Til det sidste spyd måler anlægsgartneren længden og bredden ud med de to målebånd, og der, hvor de krydser, bankes spyddet i. Fagmanden sikrer sig med et krydsmål, at diagonalen på den anden led også er 4,12 m.

Find niveauet til klinkerne

Der skal nu afsættes en højde, hvor haveklinkerne skal ligge. Da grunden er forholdsvis ujævn, vælger anlægsgartneren sin højde ud fra områdets højeste punkt, da det vil give det pæneste resultat. Der spændes en snor mellem de to første spyd, og med et vaterpas sørger anlægsgartneren for, at snoren er i vage.

Bemærk, at snoren kommer til at sidde et stykke over jorden ved det ene spyd. Det skyldes, at dette er områdets laveste punkt. Anlægsgartneren sætter nu snoren hele vejen rundt og sørger for, at den er i vage.

Behold jorden i nærheden

På områdets højeste punkt er det nødvendigt at fjerne noget af græsset, for at snoren kan løbe frit mellem de to spyd.Når højden er afsat, skal der graves godt 20 cm væk i forhold til snoren. Der er ingen grund til at køre jorden langt væk, da den senere skal bruges til at fylde højbedet.

Når det meste af jorden er gravet væk, sørger anlægsgartneren for at plane hullet ud, så der er godt 20 cm dybt over det hele. Hullet er nu færdigt, og for nemheds skyld banker anlægsgartneren to spyd i midten af bedet, så det bliver delt i to felter. Det giver anlægsgartneren mulighed for at måle højden på midten såvel som i siderne.

Fyld med stabilgrus

Der fyldes nu stabilgrus i hullet. Der skal være ca. 10 cm stabilgrus, hvilket her svarer til en lille kubikmeter. Anlægsgartneren fordeler gruset jævnt ud i hullet og kontrollerer højden op til snoren. Her er der 8 cm. Men når det først er stampet, kommer det 2 cm længere ned.

Der, hvor bedet skal være, vil anlægsgartneren ikke stampe gruset særligt hårdt, så derfor streger han nu op, hvor gangstien skal være. Gangstien skal nemlig vibreres grundigt.

Brug en pladevibrator

Når gangstien er streget op, kører anlægsgartneren den over med en lille pladevibrator, som forholdsvis nemt kan manøvreres rundt på gangstien. Anlægsgartneren vibrerer først selve stien grundigt, og til sidst kører han en enkelt gang hen over området, hvor bedet skal være. Stabilgruset pakker sig bedre, hvis det er en smule fugtigt, så hvis du udfører arbejdet på en varm sommerdag, bør du vande gruset, inden det vibreres.

Når området er vibreret, kontrollerer anlægsgartneren dybden. Den er nu 10 cm, så stabilgruset er ganske som forventet vibreret 2 cm ned. Nu skal vi afsætte de præcise mål til anlægget, hvor vi ikke længere lægger 10 cm til i siderne.

Udmål bedet

Anlægsgartneren starter i den forreste del af bedet med at måle 10 cm ind fra den eksisterende snor og banke et nyt spyd i jorden. Dette gentages på samme måde i den anden ende. Nu måler han 2,4 m hen til den anden side og banker endnu et spyd i.

I den anden ende gentager anlægsgartneren teknikken med to målebånd, det ene måler længden, som skal være 3 m, og det andet måler diagonalen på 3,84 m. På den måde kontrollerer anlægsgartneren, at det første spyd passer med de to andre.

Endelig sættes det sidste spyd ved at måle længden og bredden med de to målebånd, fuldstændig på samme måde som første gang, der blev sat af. Anlægsgartneren binder nu snor på de indvendige spyd. Han sørger for at bevare højden ved at trække snoren helt hen til den eksisterende snor for på den måde at få den nye snor i samme højde.

LÆS OGSÅ: Sådan bygger du flotte, billige højbede

Tjek spyddene

Når snoren er sat hele vejen rundt, er det en god idé at gå spyddene efter og sikre sig, at snorene sidder helt, som de skal.Den yderste afsætning, vi brugte til bunden, kan nu fjernes. Anlægsgartneren vil nu afsætte gangstierne og højbedets placering. Derfor måler han 60 cm ind fra ydersnoren og sætter så endnu et spyd.

Det samme gør han nu i den anden side.Foran vores højbed skal der også være en gangsti på 60 cm. Derfor sætter anlægsgartneren ligeledes to spyd i langs siderne.Snorene, der trækkes mellem de indvendige spyd, skal hæves 2 cm i forhold til de udvendige spyd.

På den måde kommer der et fald væk fra højbedet og ud mod siderne.Der, hvor snorene krydser hinanden, kontrollerer anlægsgartneren, at snorene sidder i samme højde. Når han henholdsvis trykker ned i den ene eller hiver op i den anden, må det ikke have nogen effekt på den modsatte snor.Nu har vi både fået afsat placeringen af vores højbed samt gangstien.

Læg grus

På gangstien skal der lægges 5 cm almindeligt grus. I første omgang lægger anlægsgartneren dog 6 cm, så der er 4 cm op til snoren. Når det først bliver vibreret, vil det synke ca. 1 cm. Gruset fordeles rundt langs gangstien.

I området, hvor højbedet skal stå, fylder anlægsgartneren kun grus i langs de yderste 10-12 cm, hvor bjælkerne til højbedet skal ligge. Resten af hullet skal ikke fyldes op. Anlægsgartneren bruger her en asfaltrager til at fordele gruset, så det bliver så jævnt som muligt.

Vibrér igen

Du kan dog også bruge bagsiden af en bred rive. Når gruset er fordelt, skal det vibreres. Hvis du er lidt omhyggelig, kan du sagtens vibrere hen over snorene, blot du husker at træde snoren ned, når maskinen kører over.

Når der er vibreret, er gruset sunket 1 cm, så nu er der 5 cm op til snoren, hvilket passer med, at vores haveklinker er 5 cm høje. Underlaget skal nu rettes af, til det bruger anlægsgartneren to lange rør. Anlægsgartneren graver en lille grøft, hvor der lige akkurat er plads til røret. Røret lægges i, og det kontrolleres, at der er præcist 5 cm op til snoren.

Lav et fald

Først i begge sider, og til sidst i midten. Anlægsgartneren dækker nu røret til, så det ligger stabilt.Det samme gentages nu i den anden side af gangstien. Her er snoren som sagt 2 cm lavere, så faldet bliver automatisk overført til bunden.Nu trækker anlægsgartneren en lille retskinne hen over de to rør.

Han sørger hele tiden for, at der er nok grus, når han trækker skinnen. I hjørnet skal faldet gå både ud mod siden og fremad, så her holder anlægsgartneren den venstre side af retskinnen fikseret på det indvendige hjørne, mens han trækker den anden side ned langs røret.

Rørene flyttes nu, så de ligger langs forenden af bedet. Her kan det være en fordel, hvis du har et ekstra rør. Anlægsgartneren kan nu fortsætte med at lave hjørnet færdigt ved igen at holde den ene side af retskinnen på det samme sted.

Det lige stykke laves blot på samme måde som før. Ved det andet hjørne flyttes røret igen, og processen fra det første hjørne gentages. Når bunden i alle tre sider af gangstien er trukket af og gjort fuldstændig plan, fjernes rørene, og de små fuger, de efterlader, fyldes med grus, hvorefter anlægsgartneren stamper hele vejen rundt med asfaltrageren.

Bunden er færdig

Du kan dog også stampe med en skovl. Til sidst fjernes det grus, der er i overskud. Bunden er nu færdig, og vi kan begynde at bygge vores højbed. Højbedet er lavet af robinietræ, som er meget hårdt og ikke behøver at blive imprægneret.

Det er testet til at holde i mindst 25 år i direkte jordkontakt.Selve bedet er allerede tilpasset og skåret til fra producentens side, så det skal blot samles. Anlægsgartneren starter med at lægge det første lag bjælker op. Robinietræ har en tendens til at slå sig, så det kontrolleres, at målene overholdes.

Hårdt træ skal forbores

Når rammen ligger rigtigt, skal den blot samles med to skruer i hver samling. Robinietræ er dog så hårdt, at det er nødvendigt at bore for. Skruerne skal være 10 cm og sidde forskudt i forhold til hinanden, så bjælkerne holdes tæt sammen.

De to sidebjælker i næste lag skrues fast til det første lag. Det er en god idé at forskyde skruerne i hvert lag, så du undgår at bore ned i en skrue, du ikke kan se. Nu lægges de to endebjælker på og skrues fast. Resten af bedet samles på samme måde, så der til sidst er 5 lag, hvilket giver en sluthøjde på 50 cm.

Start udefra

Nu skal haveklinkerne lægges, men inden anlægsgartneren starter, kontrollerer han først, at målene stadig passer. Når han har sikret sig, at målene holder, begynder han lægningen af haveklinkerne. Anlægsgartneren starter i et hjørne og lægger først et stykke af yderste række langs snoren.

Klinkerne skal lægges efter snoren, som vi ved er lige, og ikke efter højbedet, da træet kan være en smule skævt. Mønstret, haveklinkerne lægges i, er det klassiske halvforbandt på langsiderne, der flettes i hjørnerne.

Den første sten, der lægges, er den yderste hjørnesten, der går op langs højbedet. Stenene på tværs af højbedet lægges derefter op til. Dette mønster gentager sig i alle rækker, der lægges. På den måde bliver hver række automatisk forskudt med en halv sten. Ud over at give et flot mønster sikrer det, at fugerne ikke kommer til at ligge ud for hinanden.

Gør det let for dig selv

Du behøver ikke lægge en hel række færdig. Det nemmeste er at lægge alle de sten, du kan nå, inden for din rækkevidde. Herefter flytter du dig til den næste bunke sten og fortsætter lægningen.

Selve lægningen går forholdsvis hurtigt, og anlægsgartneren bekymrer sig ikke så meget om, at klinkerne ikke ligger elt i samme højde overalt, da de senere vil blive stampet på plads.

Ved den sidste række op til bedet er målet en lille smule for stramt, så her flytter anlægsgartneren højbedet ved at hamre på det med en mukkert, hvor der er monteret et gummihoved. Nu kan klinkerne lige akkurat være der. Resten af klinkerne lægges efter samme mønster, indtil vi kommer ned i enden af gangstierne, her er det nødvendigt at afslutte med halve klinker.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Højbede