Er dit hus giftigt?

Gift og farlige stoffer kan komme både fra naturen og fra menneskeskabte byggematerialer. Er der farlige luftarter eller giftige byggematerialer i dit hus? Og hvad gør du, hvis der er? Få svarene på 5 af de farlige her.

Giftigt hus

Er der farlige luftarter eller giftige byggematerialer i dit hus?

1. RADON – naturens usynlige snigmorder

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, der kommer fra undergrunden. Radon er usynlig, lugter ikke og kan ikke høres. Luftarten findes i alle huse, men nogle steder er koncentrationen langt højere end andre steder, særligt hvis der er klipper i undergrunden.

Radon er kræftfremkaldende og er hvert år en medvirkende årsag til 300 nye tilfælde af lungekræft herhjemme. Ifølge WHO er radon den næsthyppigste medvirkende årsag til lungekræft. Det tager lang tid, normalt fra 10-40 år, fra radonpåvirkningen er begyndt, til lungekræften konstateres.

Har jeg radon i mit hus?
Med et såkaldt dosimeter kan du måle radonværdien. Det skal du gøre over et par måneder, helst i fyringssæsonen. Niveauet må ikke overstige 100 Bq (becquerel) pr. m3 for nybyggeri.

Hvad gør jeg ved det?
Hvis værdien er mellem 100 og 200 Bq/m3, skal du sikre godt luftskifte i boligen, eksempelvis ved at etablere udeventiler i de rum, hvor der er mest radon. Er radonværdien højere, kan det være nødvendigt at etablere radonsug eller en radonmembran.

LÆS OGSÅ: Radon - er dit hus i farezonen?

2. BLY i malingen er almindeligt – og kan være farligt

Bly

Du skal bruge overtræksdragt, åndedrætsværn og handsker, hvis du skal arbejde med en blyholdig væg.

I mange år brugte producenterne bly i malingen på grund af blyets høje dækkeevne og algehæmmende virkning. Siden 2001 har det dog været forbudt at bruge blyholdig maling, men malingen findes stadig på væggene i mange hjem. Bly optages gennem munden og gennem slimhinder og huden og kan blandt andet føre til skader på centralnervesystemet.

Har jeg vægge med blyholdig maling?
Det er svært at vide, men der er risiko for, at væggene engang er malet med blyholdig maling.

Hvad gør jeg ved det?
Det er vigtigt at understrege, at bly i malingen ikke er farligt, når det er gemt bag tapet, spartel eller anden maling. Men du skal være forsigtig, når du renoverer en væg, der har været malet med blyholdig maling. Der kan du nemlig indånde det farlige blystøv.

3. ASBEST er overalt – og kan give kræft

Asbest

På denne tagplade er der fem cifre. Det første er 0, og det indikerer, at der er asbest i pladen.

Hvis dit eternittag er produceret inden 1988, er der stor sandsynlighed for, at der er asbest i det.

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler, som forekommer i naturen. Asbest er et ikkebrændbart materiale, og derfor blev det i mange år brugt til isolering og brandsikring. Problemet er, at asbest er ekstremt skadeligt, da de mikroskopiske asbestfibre havner i lungerne, når de indåndes. Det kan føre til lungekræft.

Asbest er især blevet brugt i produktionen af tagplader, men indtil 1970’erne og 1980’erne blev det også anvendt i blandt andet fliseklæber, puds, støbegulve, rørisolering og spartelmasse. Siden 2005 har det været totalt forbudt at bruge asbest i byggematerialer.

Er der asbest i mit hus?
Du kan selv undersøge dine eternittagplader for asbest ved at kigge på oversiden af pladerne. Her er der ofte trykt et nummer med fem-ti cifre. Hvis det første tal er 4 eller 5, er pladerne uden asbest. Er det derimod 0 eller 1, er der med garanti asbest i tagpladerne.

Hvad gør jeg ved det?
Asbest er kun farligt, hvis der fx skæres i pladerne, og de små asbestfibre spredes i luften. Det samme gælder for andre asbestholdige materialer.

Når dit tag skal udskiftes, skal asbestpladerne afleveres hos kommunen efter gældende regler. Pas på, at pladerne ikke går i stykker.

4. PCB er verdens farligste miljøgift

PCB (polychlorerede biphenyler) er ikke blot ét stof, men en familie af 209 beslægtede stoffer, som blev udviklet tilbage i 1920’erne. PCB er i mange år blevet brugt som tilsætningsstof i byggematerialer, fx som blødgører i fugemasser.

Man mistænker PCB for at kunne føre til kræft, nedsætte forplantningsevnen samt gøre skade på immunforsvaret og virke udviklingsforstyrrende på spædbørn.

Er der pcb i mit hus?
PCB er i dag fuldstændig forbudt at tilsætte i byggematerialer, men det blev brugt i stor stil mellem 1950 og 1977. Er dit hus bygget eller renoveret i perioden, er der derfor stor risiko for, at der er PCB i huset. Få evt. professionelle til at gennemgå huset for PCB.

Hvad gør jeg ved det?
Hvis du skal renovere, skal du have et autoriseret nedrivningsfirma til at fjerne PCB-holdige materialer. Arbejdet skal anmeldes til din kommune to uger før.

Det kan være en meget kostbar affære at få fjernet PCB fra boligen, så indhent flere forskellige tilbud, inden du sætter nogen i gang med arbejdet.

5. RENTOLIN – kun til udebrug

Hundredvis af danskere blev alvorligt syge af dampe fra Rentolin.

Træbeskyttelsen Rentolin er ikke længere så aktuel, som den var for 15 år siden, men den fortjener stadig en plads i denne gennemgang.

Rentolin blev produceret i Sverige, og af den danske importør blev det markedsført som sikkert til indebrug. Det fik katastrofale følger. Hundredvis af danskere blev nemlig alvorligt syge af dampene fra træbeskyttelsen.

I 1998 blev det forbudt at sælge Rentolin som et produkt til indendørs brug, men da var skaden allerede sket. Hundredvis af familier sagsøgte importøren.

Hvad gjorde de ved det?
Det var ikke alle, der blev syge af Rentolin. Men de, der gjorde, måtte skille sig af med det – ved at brække vægge, gulve, lofter og andet, som var malet med træbeskyttelsen, ned igen.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Hus