Skift en hjørnesten

Hjørnesten i et murværk kan nemt blive beskadiget, hvis du støder ind i dem med trillebøren, bilen eller andre hårde genstande. Heldigvis er de nemme at udskifte.

Brug en aflagt fukssavns, og start med at save den fuge, der sidder over den ødelagte sten, ud. Du skal være omhyggelig med ikke at save længere end stenen, for så ødelægges der for meget fuge. Herefter saves den nederste fuge ud.

Når begge fuger er savet ud, bankes der med en mejsel i den lodrette studsfuge.

Her er det en fordel at benytte en mejsel med gummikappe, der beskytter hånden, hvis mukkerten smutter.

Når studsfugen er banket ud, slås der skråt ind på stenen, hvilket løsner hjørnestenen, som herefter kan lirkes ud. Hullet, hvor stenen har siddet, skal bankes helt ren for gammel mørtel, så der kun er rene stenflader tilbage.

Inden den nye sten kan lægges i, skal reparationen forvandes, så stenene ikke øjeblikkeligt suger vandet ud af mørtlen. Ved at forvande fjernes samtidig gammelt støv der ellers ville nedsætter mørtlens bindeevne til stenoverfladerne.

Med en lille reparationsske løftes mørtlen op i hullet og glattes ud, så der ligger et jævnt lag på ca. 1,5 cm. På de to sider af stenen, som støder op til det øvrige murværk, lægges der en klat mørtel, inden stenen løftes op i hullet.

Ved hjælp af reparationsskeen styres stenen på plads i hullet. Med et lille vaterpas sikrer mureren sig, at stenen flugter med det øvrige murværk på begge sider. Nu hvor stenen er på plads, skal der fuges.

Forsigtigt skubbes fugemørtel ind, så den ikke ryger ned i hulrummet mellem for- og bagmur.

Til sidst fuges de to lodrette studsfuger. Med en stump kosteskaft trykkes fugen, så den bliver magen til de øvrige fuger i murværket. Tilbage er blot fjerne fugeresterne med en saltsyreopløsning, og så er hjørnet så godt som nyt igen.

LÆS MERE: Skift de ødelagte mursten

Andre læser lige nu ...