Giv huset en ny svensk facade

Når huset skal have ny facade, er det oplagt at benytte lejligheden til at forsyne det med et ekstra lag isolering udvendigt. Det klares helt uden at arbejde inde i huset.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
7 dage
Pris
150 kr./m2

Intro

Meget mere svensk bliver et hus ikke. Men udgangspunktet ser du på de små fotos. Det var hverken særlig svensk eller særlig kønt.

Så man kan altså sagtens forvandle et helt almindeligt sommerhus til svensk ødegårdsidyl – og samtidig opnå en effektiv isolering. Det eneste, det kræver, er et indblik i svenske byggetraditioner. Det leverer vores svenske håndværker Anders Utsten. Her viser han dig, hvilke trick der ligger bag den rødmalede træfacade med de klassiske hvide vinduesinddækninger, som er suppleret med en god portion ægte svensk snedkerglæde. Og skulle du være af den opfattelse, at svensk idyl hører hjemme i Sverige, hvor du ikke lige har sommerhus, ja, så er der stadig masser at lære undervejs i denne artikel. For brædderne er ikke anderledes end dem, du kan købe i en dansk tømmerhandel. Og metoden med profilerede lister på facaden, som vi har brugt her, kan lynhurtigt blive til helt firkantede lister – eller ingen lister overhovedet. Den udvendige isolering, der blandt andet kommer kuldebroer til livs.

Da vi så huset første gang, var det beklædt med snydemursten.

Vi fjerner beklædningen og reparerer træhuset.

Et tyndt lag udvendig isolering giver lidt ekstra varme.

Den svenske idyl er fuldendt efter knap en uges arbejde.

Vejledning

01
Bræddebeklædning 8 Trin

Ved at passe alle brædder til på mål, efterhånden som vi sætter dem op - og bruge en liste forneden til at styre dem med - får vi en pæn afslutning af brædderne. De skæres skrå forneden, så vandet kan dryppe af.

Der er lidt luft imellem brædderne, afhængigt af deres bredde og facadens mål. Skal vi fx dække et stykke på 140 cm, deler vi 140 med 17 (bræddernes bredde) og ser, at vi skal bruge 8,2 brædder. Vi nøjes med 8 hele brædder. 8 brædder a 17 cm fylder 136 cm. Vi mangler altså at dække 4 cm, som vi deler ud på de 9 mellemrum, der er mellem brædderne. Afstanden skal være 0,44 cm.

1

Med en lang lægte laver du et længdestop. Lægten sætter du 5 cm under den nederste reglar. Den skal sættes fast til reglaren flere steder for ikke at hænge. Lægten fjerner du igen, når alle brædder er sat op.

2

Vi begynder ved vinduet og de to nærmeste hjørner. Du skal tage hensyn til, at inddækningerne, der sømmes på senere, skal overlappe brædderne med 2-3 cm.

3

Afstanden mellem de to brædder skal måles. Ud fra dette mål beregner du, hvor mange brædder du skal sætte imellem, og hvor stort mellemrummet mellem brædderne skal være.

4

Præcisionen er ikke vigtig. Det gør ikke noget, hvis brædderne ikke slutter helt tæt oppe mod taget. En dækliste skjuler kanten, så det kan ikke ses, hvis det er lidt ujævnt.

5

For at skabe luft ned til metal-inddækningerne (ved betonen) lægges en afstandsliste oven på inddækningen, mens du sømmer brædderne fast. Her er det en 22 x 45 mm liste, der fjernes igen.

6

Den ene gavl er færdig. Her mangler hjørnebeklædningen, men den skal males hvid, så den venter, til brædderne er malet røde.

7

Der skal males to gange, inden profilerne sættes på. På den måde undgår du hvide streger langs profilerne, hvis træet tørrer ud og bevæger sig i sommervarmen. Og det gør det!

8

To brædder udgør hjørnet. Det ene er 22 x 145 mm, det andet kun 22 x 120 mm. Men da det bredeste bræt skal overlappe det smalleste, når de sømmes sammen, ser de lige brede ud.

02
Inddækningerne 7 Trin

Nu er vi nået til de detaljer, der skal gøre huset rigtig svensk at se på.

Vi starter med inddækningerne omkring vinduer og døre. For at bestemme, hvordan udskæringerne skulle se ud, tog vi en tur rundt i det svenske landskab og så på gamle huse. Vi tog nogle fotos med hjem og designede så de skabeloner, vi skulle bruge.

De mest almindelige dimensioner til vinduesinddækninger er 22 x 120 mm. Til hjørneinddækninger er det typisk 22 x 145 mm. De mål har vi fulgt, undtagen for det lille toiletvindue. Her ville det blive for klodset, så vi nøjedes med inddækninger, der var 22 x 95 mm.

1

Ved at lægge vaterpasset eller et bræt ind til hjørnet af vinduet kan du måle den dybde, lysningen skal have. Mål alle fire hjørner for en sikkerheds skyld.

2

Er lysningen ikke bredere end 70 mm, er det lettest at sømme den fast i beklædningsbrædderne. Det gør det også lettere at opnå den rette hældning.

3

En god skabelon i kraftigt pap sikrer præcis samme udskæring hver gang og dermed helt ens lister.

4

Udskæringen klarer du med en stiksav. Bagefter skal kanterne slibes lidt til med slibepapir, så de ikke er flossede, når de sættes op.

5

Du starter med de lodrette inddækninger. De skal være så lange, at det udskårne profil stikker neden under de vandrette inddækninger.

6

De vandrette inddækninger er blot helt lige lister. Men med en stump udskåret profil på den lodrette inddæknings modsatte side ser det ud, som om listerne gennemskærer hinanden.

7

Så skal der males med hvidt. Den hvide maling kræver, at du dækker lidt af mod de røde brædder, men nu er alt træ beskyttet mod vejr og vind.

03
Vindskederne 4 Trin

De fire brædder, der udgjorde de gamle vindskeder, tog vi forsigtigt ned. Ved at lægge dem oven på de nye er det nemt at lave eksakte kopier.

Da vi skar beklædningsbrædderne til foroven, gjorde vi os ikke større umage. Nu skjuler vi kanten af brædderne med en malet liste (22 x 45 mm).

Inde bag brædderne sidder der en ekstra reglar, som vi sømmede på, netop for at listen her skulle have noget at sidde ordentligt fast i.

Vindskederne skruer vi fast. Så bliver det nemmere at tage dem ned, når de skal males igen eller skiftes ud.

1

Det er tydeligt, at der er sjusket med malingen. Vinklerne passer ikke helt, men pyt med det.

2

En malet liste løser problemet. Den skjuler bræddernes afslutning, og samtidig får du en god kant, som du kan støde de profilerede lister imod om lidt.

3

De gamle vindskeder er taget forsigtigt ned. Nu bliver det let at kopiere fire nye brædder magen til de gamle ved at lægge de gamle oven på de nye og strege op.

4

Det øverste bræt overlapper det nederste med cirka 4 cm og stikker nogle millimeter op over udhængsbrættets kant. Brædderne skrues fast, så de nemt kan tages ned.

04
De profilerede lister 2 Trin

Den klassiske profil på listerne, der skal sættes uden på brædderne, ser du herunder. Listerne skal afpasses præcist. Det letteste er at lave en, der har den rette vinkel i forhold til listen oppe under taget, og så lave en række lister med samme smig. Så kan du blot save dem af på den rette længde, inden du sætter dem endeligt fast.

1

Mål listernes længde ved hjælp af en liste, der passer perfekt med vinklen oppe mod taget. Nu kan du lave en stribe lister med den rette gering, på overlængde, og så save dem af forneden.

2

Inden du sømmer listen fast, måler du 22 mm ud fra midten af den sprække, listen skal dække. Så kommer den til at sidde korrekt.

05
Prikken over i’et 5 Trin

Den ægte svenske snedkerglæde slutter ikke med inddækningerne. Vi har besluttet, at der også i gavlen skal være finurlige udskæringer for alle pengene.

Igen har vi hentet inspiration fra gamle huse, men du kan også bare lade fantasien få frit spil.

Det vigtigste er, at du kan lave en god skabelon, som du kan strege op og save efter, uden at det bliver alt for vanskeligt. For at opnå den bedste virkning sætter vi vores dekoration fast på bagsiden af vindskeden, så der er luft mellem den og væggen. Men vi venter med at sætte den endeligt fast, til vi har fået malet alle de profilerede lister inde bagved.

1

Streg op efter en skabelon i stil med den, du brugte til vinduesinddækningerne. Listerne her er 22 x 70 millimeter.

2

Med stiksaven skærer du listen til, men længden gør du ikke noget ved, før du har prøvet dig frem og fundet ud af, hvad der virker bedst.

3

Den profilsavede liste skal krydses af en ret liste. Her saver du halvt ned i begge lister, stemmer ud og samler listerne. Samlingen kan forstærkes yderligere med pu-lim.

4

Nu sætter du konstruktionen op i dele og prøver dig lidt frem. Når det ser rigtigt ud, kan det skrues fast i vindskeden - men først når listerne bagved er malet færdigt.

5

Sådan! Meget mere svensk bliver det ikke. Kan du lide det, er du velkommen til at gøre det efter, og ellers kan du jo nøjes med at lade dig inspirere.

Tidsforbrug

6-7 dage, hvis du har hjælpere, der vil male undervejs.

Pris

Cirka 150 kroner pr. m² inklusive isolering

Sværhedsgrad

Hvis du er omhyggelig med opmålingen, er det ikke svært, men det er et stort projekt.

Tegning

Sådan ser væggen ud

Sådan ser væggen ud

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...