Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Lun luft til kælderen

Gem artikel Du skal være logget ind for at gemme artikler

På en weekend kan du montere en luftsolfanger, der ved hjælp af en ventilator pumper lun og tør luft ind i kælderen, hver gang solen titter frem.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 weekend
Pris
8.000 kroner

Intro

En kælder er altid udsat for fugt. Dels er den gravet ned i jorden, som konstant er våd. Dels er der ofte kun få vinduer og derfor dårlig ventilation. Desuden er der ofte et vaskerum i kælderen, og måske bruges kælderen også til at tørre tøj, når det ikke kan komme ud at hænge.

Alt sammen bidrager til, at mange kældre har den karakteristiske lugt af fugt. Og det er ikke kun lugten, der er et problem. Det fugtige miljø er grobund for både råd og skimmelsvamp, som ødelægger de ting, vi opbevarer i kælderen, og er til skade for vores helbred.

Det er med andre ord en god idé at fjerne fugtig luft i kælderen.

REDAKTIONEN ANBEFALER: 15 myter om skimmelsvamp

Smid den fugtige luft ud

Anlægget, vi installerer her, fjerner den fugtige luft og pumper ny lun luft ind i kælderen, hver gang solen skinner en smule. Vi har valgt et anlæg, der kan skifte luften på op til 70 kvadratmeter. Anlægget fås med en kapacitet fra 20 og helt op til 150 kvadratmeter.

Vejledning

Mål op

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

For at få fuldt udbytte af solfanger-anlægget skal dit hus opfylde to krav:

Loftet i din kælder skal sidde så højt over terræn, at røret på solfangeren og den krave, der sidder på indblæsnings-ventilen, er under loftet i kælderrummet, når solfangeren monteres på facaden. Udvendigt skal panelet være fri af jorden.

Tegn alt ind på soklen, før du starter boremaskinen - loftshøjden i kælderen, overkanten af indblæsningsventilen og bunden af solcellepanelet.

TIPS! Brug dit vaterpas. Når du skal overføre målet på loftshøjden, kan du også vælge at stikke vaterpasset ud gennem et vindue og måle henholdsvis op til loftet og ned til terræn.

1

Find kælderloftets placering, og marker det udvendigt på soklen. Brug et vindue - eller som her en ventilationskanal, som er ført vinkelret ind i kælderen - til at måle ud fra på begge sider af muren.

2

Mål diameteren på indblæsnings-ventilen. Hullet i muren skal bores mindst en halv diameter (radius) under loftshøjden i kælderen. Mærk op på soklen.

3

Kontroller, at der er plads til solfangeren på væggen. Den skal være fri af nedløbsrør, vinduer, havelåger osv. Marker solfangerens midtpunkt, og før opstregningen helt ned til soklen.

4

Mål afstanden fra underkanten af solfangeren og til midten af indblæsningshullet. Panelet skal løftes minimum et par cm over terræn. Læg de to tal sammen, og mærk op på soklen.

5

Saml alle målene på soklen. Så har du fundet det sted, hvor hullet til indblæsningsluften skal bores - med den rigtige afstand til kælderloft og terræn.

Bor hul

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Nu skal der bores hul i soklen. I de fleste tilfælde er hullet placeret så langt over terræn, at den hårde beton, fundamentet består af, er afløst af blødere materialer som Leca, gasbeton eller mursten. Disse materialer kan du selv bore et stort hul i ved hjælp af en borekrone.

Før du sætter det store bor i maskinen, er det en god idé at bore igennem med et langt, tyndt bor (søgebor). Så kan du nemlig kontrollere, om der er plads under loftet på indersiden. Det tynde bor betyder, at du kan flytte hullet flere centimeter, hvis det er nødvendigt, og stadig holde dig inden for diameteren på det endelige hul til indblæsningsrøret.

1

Bor først hul ind til kælderen med et langt og tyndt murbor. Hold boret vandret og vinkelret på soklen.

2

Tjek indvendigt, om der er plads til kraven på ventilen. I vores tilfælde kan kraven lige være under loftet, hvis vi fjerner et stykke af skyggelisten.

3

Den store borekrone på 135 mm spændes fast i boremaskinen. Med “søgehullet” som centrum bores stille og roligt ind i murværket. Når du borer med borekrone, må du ikke bruge slag. Det vil ødelægge borets skær.

4

Når du er kommet et stykke ind, får borestøvet det store bor til at kile sig fast. Derfor er du nødt til at fjerne borekernen. Det gør du let ved at flække den med hammer og mejsel.

5

Bor et 6-8 mm hul ved siden af det store hul. Du kan godt trække kablet til regulatoren med gennem det store hul, men for at komme fri af kraven til ventilen på indersiden er det en god idé at bore det separate 6-8 mm hul ved siden af.

Monter panelet

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Nu er du klar til at montere solfangeren. Det tager et par timer. Derefter kan du kontrollere, om anlægget virker, mens solen stadig står højt på himlen.

Solfangeren leveres med et stykke flexrør af aluminium. Før du passer det til, skal du trække det ud i fuld længde. Derved forsvinder folderne, så røret bliver helt glat på indersiden. Det giver mindre modstand for luften, når den skal passere røret - og dermed også mindre støj og bedre ventilation.

Solfangeren er ikke tung, men stor, så det er en fordel med en hjælpende hånd, når den skal sættes på plads.

1

Klods solfangeren op, og marker, hvor beslagene skal sidde. Panelet skal stå lodret op ad væggen med udblæsningsstudsen inde midt i hullet.

2

Monter de nederste beslag på væggen. Beslagene har en lille kant, der passer op i den rille, der er hele vejen rundt i rammen på solfangeren. Beslagene monteres cirka 10 cm inde fra panelets hjørner i begge sider.

3

Monter de øverste beslag. De kan monteres i begge sider foroven - eller som vi har valgt: i toppen, hvor de er mere usynlige. I begge tilfælde skal beslagene sidde cirka 10 cm fra panelets hjørner.

4

Flexslangen trækkes ud til fuld længde og klippes til. Flexslangen tilpasses, så den stikker 2-3 cm ud på kælderens indervæg. Det tynde aluminium klippes nemt på mål med en pladesaks.

5

Den bløde tætningsring, som tætner overgangen mellem rør og hullet, sættes på panelets studs. Skub derefter flexrøret ind over studsen og ind gennem tætnings ringen. Røret holdes på plads af gummi på studsens læber.

6

Stik ledningen til regulatoren gennem det lille hul. Derefter stikkes røret forsigtigt ind i det borede hul. Skub panelet på plads, og stil det på bundbeslagene.

7

Panelet skubbes ind under de øverste monteringsbeslag. Panelets ramme fikseres ved at skrue den lille bolt forsigtigt ned i rillen i rammen i begge sider.

Ventil og styring

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Du har allerede sikret, at der kan komme frisk, lun luft ind i kælderen. Solfangeren varmer nemlig luften udefra op med 25-30 grader. Nu skal du sørge for, at luftmængden kan reguleres, at luften kan cirkulere rundt i hele kælderen, og at den gamle, fugtige luft kan komme ud.

Du skal montere den termostat (regulator ), som følger med solfanger-anlægget. På den kan du styre både temperatur og luftmængde. Termostaten har cirka tre meter ledning.

1

Pyntekraven trykkes fast på kraven og drejes en kvart omgang. Åbningen i ventilen kan reguleres ved at skrue dækslet ind og ud.

Skub kraven ind i røret. Tryk røret sammen, så kraven er plan med væggen. Skru kraven fast.

2

Ledningen til regulatoren trækkes til et sted, hvor den er let at komme til. Regulatorens bund monteres ganske nemt med et par skruer, og ledningen monteres i regulatoren efter det diagram, der følger med anlægget.

Udluftningsventiler

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Solfangeren er på plads, og du kan glæde dig over frisk luft og mindre fugt i kælderen i fremtiden.

I den modsatte ende af kælderen skal der monteres en udluftningsventil i væggen. Hvis du sørger for, at der kan komme lige så meget luft ud af kælderen, som der blæses ind, bliver ventilationen effektiv.

Er der døre mellem rummene, skal du også sikre, at luften enten kan komme under døren eller bore huller og sætte ventilationsriste i. Hvis der er 1 cm luft eller mere under dørene, giver det rigelig ventilation. Så behøver du ikke at bore huller og sætte riste i.

1

Hullet til udluftningsventilen bores først indefra. Væggen i den modsatte ende af kælderen er her beklædt med gips. Derfor borer vi først med en hulsav.

2

Med det lange, tynde murbor bores helt igennem muren. Hulsavens centerbor har markeret centrum. Hold boret vand- og vinkelret på væggen.

3

Nu kan hullet gennem soklen bores udefra med en borekrone. Ventilen monteres i hullet og klæbes fast både ude og inde med en gummifuge.

4

Bor ventilationshuller i alle døre, så luften kan cirkulere. Bor hullerne med en 44 mm hulsav. Her er der lidt luft under døren, så vi borer to huller. Slutter døren tæt, bores fire huller.

5

Du kan lade hullerne være synlige. Men vi “lukker” dem med små riste (skabsriste) på begge sider af døren. Ristene har en lille krave og limes i døren med en smule monteringslim.

Materialer

• Solfangeranlæg med regulator (her SV14 fra Solar Venti)
• Friskluftventil
• Ventilationsriste til døre (skabsriste)
• Monteringslim
• Gummifugemasse
• 5-7 mm kabelclips

Specialværktøj

• Borekrone: 135-140 mm
• Borekrone til udluftningsventil (her: 111-115 mm)
• Kraftig boremaskine eller borehammer
• Pladesaks
• Hulbor i 111 og 44 mm

(Borekroner kan lejes i en tømmerhandel eller i et byggemarked)

Tidsforbrug

1 weekend

Pris

8.000 kroner

Tegning

Den lune og tørre luft pumpes ind i den ene ende af kælderen. Returventilen placeres i den modsatte ende af kælderen. Så kommer der frisk luft i alle rum.

Log ind eller køb adgang for at se tegningen

Når solen skinner på solfangeren, starter ventilatoren, som så trækker luft ind gennem små huller fordelt over hele solfangerens bagside. Luften varmes op og sendes gennem udblæsningshullet og ind i kælderen.

Log ind eller køb adgang for at se tegningen

Solfangeren leveres som sæt

Solfangeren bestilles som sæt med panel, regulator, indblæsningsventil og beslag. Rammen omkring solfangeren findes i flere farver, så du kan vælge en, der passer til husets facade eller farven på vinduer og døre.

Log ind eller køb adgang for at se tegningen

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Opret Profil

purchase.course_name_message

Opret Profil
Bestilling
Du skal indtaste dit fornavn
Indtast dit efternavn
Ugyldig e-mailadresse
Din adgangskode skal være mindst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Log ind
Ugyldig e-mailadresse
Adgangskode er påkrævet
Vis
Tilbage