Nedhængt gipsloft med spots og isolering

Med enkle midler som metalvinkler og træværk sænker vi loftet, så vi kan efterisolere og lægge spot ind i den nye flotte loftsflade. Klik her og se hvordan.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 uger
Pris
300 kr./m2

Intro

Et glat gipsloft med indbygget spotlys er flot og stilrent - og hver en skævhed i den hvide flade afsløres lynhurtigt af det ubarmhjertige strejflys fra loftets egne indbyggede lamper.

Så når vi i rummet her sænker det gamle, lidt skrå loft til en ny vandret flade med spotlamper, så er det afgørende at sikre et helt plant skelet, som gipspladerne kan skrues op på. Og her er det nemmeste at gribe til en god klassisk løsning med stål og træ. Ned fra loftets spær hænger vi i vinkelbeslag en række brede bærebrædder, hvis nederste kant danner et vandret plan. På dem skruer vi forskallingsbrædder, og så er vi klar til gipspladerne.

Næsten. Vi benytter lejligheden til at isolere ekstra, tætne med en moderne dampspærre og trække strøm - også til de nye spot.

Vejledning

01
De vigtigste mål 4 Trin

Efter at vi har fjernet det gamle listeloft, kan vi få et mere præcist overblik over opgaven og afsætte nogle få mål, der vil styre resten af forløbet: placeringen af de vinkelbeslag, som de brede bærebrædder og dermed hele det nye loft skal hænge i.

I siderne skal de sidde godt 10-20 cm fra væggen, så forskallingen er fast hele vejen ud til væggen, og det samtidig er let at anbringe isoleringen. En indbyrdes afstand på 90 cm er passende, og den justerer vi til efter isoleringsmåtterne, så de ikke skal skæres unødvendigt til.

Vi tager også hensyn til, at vores spot går fri af bærebrædderne - her tager vi elektrikeren med på råd.

1

Vi danner os et overblik bevæbnet med vaterpas og tommestok. I den ene side ligger det gamle loft 13 cm lavere end i den anden. Ud over at søge en tilpas højde under det nye loft tænker vi på isoleringen og højden på de nye spotlamper.

2

Placeringen af bærebrædderne (A) kræver omtanke. Den indbyrdes afstand tilpasser vi isoleringsmåtterne og indregner, at brædderne er 25 mm tykke. TIPS: Gør afstanden 10-15 mm mindre end måtterne, så vil de slutte tæt.

3

Kridtsnoren slår placeringen fast. Når du har målt op til bærebrædderne i begge ender af rummet, er det hurtigste og mest præcise at lade en kridtsnor slå en streg imellem dem. På hvert spær ser vi nu, hvor vinklerne skal sidde.

4

Vi laver en målelægte, som vil lette det senere arbejde. På den afsætter vi den ny loftshøjde og tilføjer to gipslag (i alt 26 mm) og et forskallingsbræt (21 mm). Med den ser vi lynhurtigt, om brædder og vinkler har en passende højde over gulvet.

02
Bærebrædderne 9 Trin

Opsætningen af vinkler og bærebrædder er helt afgørende for det færdige resultat, så her er det vigtigt, at du først er tilfreds, når underkanten af brædderne sidder fuldstændig perfekt i ét vandret plan.

Her er et linjelaservaterpas eller en rotorlaser en meget stor hjælp. Med dem kan du overalt i rummet lynhurtigt sikre dig, at bærebrættet på det sted sidder i den helt præcise højde, ved at måle op fra den røde linje fra laseren.

Har du kun et almindeligt vaterpas, er løsningen at spænde vandrette snore tværs gennem rummet. Det kan gøres, men det tager længere tid, er langt mere besværligt - og ikke nær så præcist.

1

Vinkelbeslagene (C) skrues på spærene ved kridtstregerne, hver med 4 stk. 5 x 50 mm beslagskruer. Spærene sidder for hver 80 cm, og til den afstand er der rigelig styrke i beslagene og de 25 x 150 mm bærebrædder, vi her bruger.

2

Vi dobbelttjekker afstanden mellem vinklerne på samme spær. Vi har været grundige med udmålingen, men det betyder intet at flytte et beslag nu, hvis det vil lette arbejdet med at opsætte bærebrædder eller placere isoleringen.

3

Med målepinden vælger vi hurtigt en vinkel, der passer i længden det pågældende sted. Vinklen bør række mindst 5 cm ned på bærebrættet - men den må ikke stikke ud neden for brættets underkant.

4

Med to klemmetvinger sættes bærebrættet (A) op i omtrent den rette højde. Det går hurtigt, for her er det præcist nok at måle afstanden til gulvet med vores hjemmelavede målepind.

5

Højden finjusteres omhyggeligt med hjælp af tommestokken og stregen fra laservaterpasset. Igen er de to klemmetvinger en stor hjælp, og vi tjekker efter hver tilretning også højden i den modsatte ende af brættet.

6

Bærebrættet (A) gøres nu fast - men i første omgang sætter vi kun en enkelt 5 x 25 mm beslagskrue i de yderste beslag og et eller to midtvejs. Skruen må ikke gå gennem brættet, for så river du helt sikkert dine hænder, når du skal isolere.

7

Bærebrædderne (A) samles i enden med hulplader (D) på 90 x 240 mm, hvis de ikke rækker gennem hele rummet. Sæt 4-6 stk. 5 x 25 mm beslagskruer i hvert bræt. Sæt dem, så de ikke flækker træet.

8

Når alle bærebrædder er oppe og tjekket, sættes de sidste skruer. Vi sætter mindst fire skruer, og gerne flere, i hvert beslag. Tænk igen på ikke at sætte skruerne, så de svækker træet unødigt ved fx at være for tæt på kanterne.

Enkel og billig løsning med klassiske vinkelbeslag

I mange situationer er der fordele ved at arbejde med de helt lige stållægter og støjdæmpende ophæng, men i rummet her vælger vi at opbygge et træskelet. Vinklerne gør det enkelt at overvinde højdeforskellen, altså at vi i den ene side skal sænke loftet 15 cm, i den anden 28 cm. Den stive konstruktion med glatte brædder er lettere at lægge isolering og dampspærre i, og da loftet vender op mod et ubenyttet rum, er der ikke behov for støjdæmpende ophæng.

Udfordringerne ved at sænke loftet mere i den ene side end i den anden gør det oplagt at arbejde med træ og vinkler.

03
Start på forskalling 5 Trin

Det er tid for at sætte næste lag brædder op: de forskallingsbrædder, som sidder på tværs af bærebrædderne, og som danner underlag for gipspladerne.

Da de 90 cm brede gipsplader skal have støtte under kanterne, sætter vi forskallingsbrædderne for hver 30 cm, målt fra fx venstrekant til venstrekant.

Samtidig skal vi tage hensyn til, at det yderste lag plader ikke får en spartelkant ud mod væggen. Derfor kan vi ikke uden videre begynde med et bræt inde ved væggen. Og slet ikke, når vi forsøger at undgå forskallingsbrædder, hvor vi skal sætte spotlamperne.

1

Tag dig god tid til at beregne, hvor du bedst placerer dine forskallingsbrædder. Vores gipsplader skal sidde i to forskudte lag, som begge skal have støtte under langsiden, og vi har planlagt at sætte 19 spot i loftet, som vi forsøger at styre uden om.

2

Vi måler ud til forskallingen (B). Vi vil starte med en 75 cm bred gipsplade, og vi skal have midten af et forskallingsbræt ved dens langside. Vi sætter derfor en streg til brættets ene kant 80 cm fra væggen - og måler fra den ud til de øvrige brædder.

3

Forskallingsbrædderne (B) kortes af, så de er 1 cm kortere end det stramme mål fra væg til væg. Da de ikke skal sidde helt præcist, skærer vi tre-fire, før vi måler igen.

4

De første forskallingsbrædder (B) sættes op i den ene ende af rummet med 4,5 x 70 mm skruer. Hvert bræt når fra væg til væg, så vi har kun udmålt placeringen i enderne. Foreløbig sætter vi kun skruer nok til at bære brædderne og isoleringen.

5

Hvor et bræt må brydes, sætter vi en udveksling. Det vil sige, at vi med en stump forskallingsbræt (X) sat på tværs fastlåser de overskårne ender - som her, hvor røret til emhætten bryder igennem.

04
Isoleringen 5 Trin

Vi kan ikke sætte hele forskallingen op på en gang - vi skal jo have lagt isolering ind i det frie rum, og det vil være alt for besværligt at gøre op mellem brædderne.

Derfor sætter vi kun de første tre forskallingsbrædder op, inden vi isolerer over dem. Da vi har tilpasset afstanden mellem bærebrædderne efter måtterne, er det kun de smalle rum ude i siderne, der kræver tilskæring, måtterne passer på den lange led lige ind mellem bærebrædderne, klemt lige tilpas sammen.

Vi bruger både 95 og 145 mm tykke isoleringsmåtter, så vi kan fylde godt op, selv om der er 280 mm luft i den ene side og bare 145 mm i den anden side.

1

Isoleringsmåtterne (E) skubbes ind over den første forskalling (B). I den lave side er der plads til en 145 mm tyk måtte, midtvejs en på 95 mm, og i den høje side en på 145 plus en på 95 mm. I længden passer måtterne ind mellem bærebrædderne (A).

2

Et eller to brædder (B) sættes op, og en ny række isolering skubbes ind på plads. Det er let at komme til, og du kan lægge din isolering godt og plant og rette den til, så den får den ønskede effekt.

3

Her laver vi en udveksling ved en spotlampe. Hvor et forskallingsbræt (B) vil ligge i vejen for en lampe, sætter vi som ved aftrækket bræddestumper (X) på tværs. VIGTIGT! Tjek grundigt, om dine spot bliver så varme, at der skal være luft omkring.

4

Så er det bare forskalling, isolering, forskalling, til vi er gennem hele rummet. Vi sætter kun nogle få skruer i i første omgang, bare nok til at bære.

5

Til sidst skrues hele forskallingen efter med 2 stk. 5 x 70 mm skruer op i hvert eneste bærebræt (A). TIPS: Her har du meget glæde af skruer med fræseribber under hovedet, da de skal forsænkes helt af hensyn til dampspærren.

05
Dampspærren 2 Trin

Lige så vigtig som isolering er det nu at opbygge en dampspærre, der lukker helt tæt til væggen og rundt om rør og strøm.

Dampspærrefolien er en 2 meter bred bane af 0,2 mm polyethylenplast, som hindrer den fugtholdige indeluft i at trænge ud i konstruktionen, hvor den kan give alvorlige fugtskader.

Banerne hæftes på forskallingen med hæfteklammer, så de ligger glat og har mindst 15 cm overlæg. Samlingen mellem to baner skal efter de nye regler tapes til, og alle klammerne tapes også over. Banerne klæbes fast til væggen, og alle gennembrydninger lukkes tæt med tape eller elastiske tætningskraver.

1

Før vi sætter plastbanerne op, streger vi op til den første gipsplade. Det er ikke til at strege op på plasten, så med kridtsnoren markerer vi, hvor vi vil placere langsiden på den første gipsplade, vi sætter op. Stregen ses let gennem plastfolien.

2

Dampspærren (F) sættes samme vej som forskallingen, så den har underlag i hele samlingen. Banen skæres 20-30 cm for lang og hænges op i den langside, der vender ind mod rummet, og derfra strammes den ud og hæftes.

06
Første lag gips 8 Trin

Så begynder det at blive sjovt, for nu skal du lave det, der kan ses. Men tag ikke fejl. Det er forarbejdet, der gør, at du nu kan skabe et plant, lige loft.

Vi bruger 90 x 240 cm gipsplader fra Knauf Danogips, de er meget nemmere at tumle med alene end 120 cm plader. De fås med spartelkanter på alle sider, her snitter vi selv en fas på de korte sider.

De sættes på langs ad forskallingen, så de kan skrues i kanten og i to baner inde på pladen. Næste lag forskydes så 30 cm, det giver en plan og stærk flade.

Og husk, sæt aldrig spartelkanter ude ved væggen, de er næsten umulige at spartle helt plane og glatte.

1

Vi streger op 30 og 60 cm inde fra gipspladernes langkanter, inden vi sætter dem op - så kan vi hurtigt og sikkert ramme midt i forskallingsbrædderne, når vi sætter skruerne inde på pladen. VIGTIGT! Brug blyant, grafit males let over.

2

Vi skærer pladerne til efter en styreskinne. Du kan også skære efter et vaterpas. Knæk så pladen over en skarp kant, og skær så papiret på bagsiden. TIPS: Læg skinnen på det stykke gips, du skal bruge, så kniven ikke rammer den.

3

Vi skruer to bræddestykker fast på loftet, de skal hjælpe os med at placere den første plade. Vi har streget pladens kant op med kridtstreg, før vi satte dampspærren op. Klodserne sættes på den side, der vender væk fra den plade, vi vil starte med.

4

Den første gipsplade (G) løftes op, og langsiden stødes ind mod hjælpe­ klodserne. Enden placeres 3 mm fra væggen, så vi ikke skader dampspærren. Pladen skrues op med 32 mm gipsskruer for hver 20 cm i alle kanter og for hver 25 cm inde på pladen.

5

Skruerne sætter vi i med en lejet båndgipsskruemaskine på batteri. Den letter arbejdet meget, da du får en hånd fri til at justere pladen, og når du skal skrue de mange skruer i det yderste lag, er de få hundrede kroner godt givet ud.

6

Næste plade (G) skæres til og sættes op. Ved at begynde med en hel plade inde på loftet har vi gjort det let at måle op til de plader, der skal skæres til efter væggen. VIGTIGT! Når du fjerner de to styreklodser, skal du tape skruehullerne i dampspærren.

7

Vi forskyder pladesamlingerne fra række til række, det gør det nemmere at holde retningen og øger styrken. Det er specielt vigtigt på andet lag. Med den lange gipsskruemaskine kan vi nå uden stige, det letter arbejdet meget.

8

Dampspærren skæres til, når første gipslag er oppe. Huller til rør og kabler kan skæres med kniv og stiksav eller bores. Når du skal lave et hul, er det altid lettest at vente, til du har to pladekanter at måle fra.

07
Andet lag og spot 5 Trin

Andet lag gips bliver det synlige, så her skal vi være meget omhyggelige med vores tilskæring, og så skal vi passe på at have pæne skårne kanter ud imod vægge og andet. Knækkede kanter - og ikke mindst kanter med spartelfas - er langt sværere at få ført pænt ud til væggen.

Husk, at pladesamlingerne skal være forskudt i forhold til første lag.

Pladerne i yderste lag skrues for hver 20 cm i hele kanten og for hver 25 cm i de to baner, du har streget op på pladen.

Til sidst skal alle samlinger spartles, og der skal fuges ind mod væggene. Først borer vi dog hul til de nye loftspot.

1

Til den første gipsplade mærker vi igen op med en kridtstreg, og vi sætter som i første lag to styreklodser op, som vi kan støde pladen ind mod. Også her starter vi med en plade inde på loftet, så vi har noget at måle op til den yderste plade fra.

2

Vi tipper pladerne en smule med pladehejsen, så de ligger en smule højere inde ved væggen - så er det lettere at styre dem på plads. Alle pladeender, der stødes sammen, skal have enden faset af, så spartelmassen kan få godt fat i samlingen.

3

Husk at strege op til loftspot, før du begynder at spartle pladerne. Hvis du skal lave noget om i forskallingen eller finde et kabel, er det meget lettere at skrue en plade ned, mens skruerne stadig er fri. Brug kun kridtsnor og blyant.

4

Hullerne til lamperne bores med et kopbor i den størrelse, der anbefales til lampen. Hver gang vi har boret et hul, trækker vi kablet frem, så vi er sikre på, at der er strøm ved alle lamper.

5

Spottens gummikrave klæbes fast på dampspærren lige over hullet. Gør hullet og dampspærren ren, før kraven skubbes på plads. Straks papiret trækkes af den klæbende kant, sidder kraven fast.

Materialer

• Bærebrædder (A), 25 x 150 mm
• Forskallingsbrædder (B), 21 x 97 mm
• Vinkelbeslag (C), flere længder, fx 190 x 50 x 2,5 x 40 og 290 x 50 x 2,5 x 40
• Hulplader (D), 90 x 240 mm
• Beslagskruer, 5 x 50 og 5 x 25 mm
• Spunskruer, 5 x 70 og 4 x 40 mm
• Isoleringsmåtter (E), 145 og 95 mm
• Dampspærrefolie (F)
• Dampspærretape, -klæber og -kraver
• Gipsplader (G), 90 x 240 cm
• Gipsskruer på bånd til træ, til 1 lag gips (3,8 x 35 mm) og 2 lag gips (3,8 x 45 mm)
• Gipsspartelmasse m. armeringstape
• 19 loftspot fra Flash Light

Specialværktøj

• Gipsskruemaskine m. bånd
• Pladehejs
• Roterende laservaterpas
• Kridtsnor

Tidsforbrug

2 uger

Pris

Cirka 300 kroner pr. kvadratmeter, afhængigt af isoleringstykkelsen

Sværhedsgrad

Du bør have en vis erfaring, før du kaster dig ud i så stort et projekt, men resultatet afhænger i høj grad af din omhu ved alle mål.

Tegning

Tips & Tricks

Tænk ledninger og lamper ind i dine planer fra første færd

Det nedsænkede loft gør det nemt at trække nye kabler - men de skal med i planerne tidligt.

Når den nye forskalling og isoleringen er kommet op, skal du have trukket strømmen ud, hvor der bliver brug for den. Både hvis du skal have mere strøm til stikkontakter, og hvis du som her skal sætte lamper i loftet. Det sker naturligvis i samarbejde med din elektriker, og ham skal du have med på råd meget tidligt.

Jo mere præcise planerne er, jo bedre. Du kan spare rigtig meget arbejde ved at tage højde for el-arbejdet fra start.

I loftet her skal vi have hele 19 spot, men ved at begynde det rigtige sted med vores forskalling skal vi kun gøre plads gennem et forskallingsbræt fire steder. Hvert sted kræver det en udveksling, der forbinder de overskårne brædder med deres naboer.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Gipsloft