Højere til loftet - med fritlagte bjælker

Er loftet i kælderen for lavt? Så fjern det gamle loft, og sæt stålprofiler og gipsplader op mellem bjælkerne. Det giver en bedre ståhøjde og et flot loft med fritlagte bjælker.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
5 dage
Pris
300 kr./m2

Intro

I mange ældre huse er kældrene ikke så høje. Men du kan sagtens få en bedre ståhøjde, hvis du river det gamle loft ned og flytter det nye loft op mellem bjælkerne. Det vil også få loftet til visuelt at virke betydeligt højere.

Der er desuden den fordel ved at bygge et nyt, at du får en bedre varmeisolering af huset.

Loftet her bygges af stålprofiler, der monteres til de fritlagte bjælker. Hulrummet mellem bjælkerne fyldes ud med mineraluld og lukkes derefter med to lag gipsplader, som fastgøres til underlaget af stålprofiler. Du kan også bygge et underlag af lægter til gipspladerne, men det er hurtigere at anvende stålprofiler, som nemt klippes til i passende længder.

Vejledning

01
Sæt stålprofiler op 3 Trin

1

Først skal det gamle loft rives ned. Det gør du lettest med et koben. Det støver meget, så husk åndedrætsværn og sikkerhedsbriller. Og sørg for at lufte godt ud, mens du arbejder.

2

Hold et par afstandsklodser op mod stueetagens gulv og vinkelprofilerne, når profilerne skal skrues fast på bjælkerne. Så er du sikker på, at profilerne sidder med samme afstand hele vejen rundt.

Skær et par afstandsklodser ud på 10 cm, som svarer til højden på to lag mineraluld.

3

Monter også vinkelprofiler på væggene mellem bjælkerne. De lægges oven på vinkelprofilerne, der er fastgjort på bjælkerne, og skrues fast til væggen. Stålprofilerne er nemme at skære til med en pladesaks.

02
Isoleringen 4 Trin

Loftet bliver isoleret med to lag mineraluld. Mineralulden skal skæres til, så den kan sættes i spænd mellem bjælkerne. Hvis første lag mineraluld “hænger” for meget, kan du evt. sætte en skrue fast i midten op i stueetagens gulv.

Når andet lag kommer op, hjælper stålprofilerne med at holde mineralulden på plads, indtil gipspladerne bliver monteret og lukker helt af til isoleringen.

1

Sæt første lag mineraluld op mellem bjælkerne, så de sidder i spænd. Sørg for, at du ikke skærer mineralulden ud i for små stykker. Hvis de “hænger” for meget, kan de gøres fast med en skrue op i stueetagens gulv.

2

Lav en måleliste, så det er lettere at måle op til de tværgående monteringsprofiler. Sæt mærkerne af med 45 cm’s afstand, svarende til en halv gipsplade, så du har et underlag at gøre pladerne fast i.

Hold listen mod væggen, og overfør markeringerne til vinkelprofilerne med en spritpen.

3

Klip de tværgående monteringsprof ler ud. Det går hurtigt med en pladesaks. Klip fra begge sider, og buk, og klip så resten over. De skal klippes ud, så de ca. er 1 cm kortere end afstanden mellem bjælkerne.

Læg monteringsprofilerne op på vinkelprofilerne. Ret dem ind efter mærkerne, og fastgør dem med korte pladeskruer

4

Læg nu andet lag mineraluld op mellem de tværgående monteringsprofiler, der holder første lag mineraluld på plads. Igen skal mineralulden skæres ud i passende stykker, så de sidder i spænd.

03
Gipspladerne 5 Trin

Når isoleringsmaterialet er sat op, monteres to lag gipsplader til stålprofilerne. I ældre huse som her, hvor den gamle isolering bestod af indskudsler, er det vigtigt at sætte to lag gipsplader, hvis du vil have samme lyd- og brandisolering.

De første lag gipsplader skal desuden skæres til, så der er en sprække rundt i kanten på 5-10 mm. Den skal fyldes med akrylfugemasse, der også er med til at sikre en god lydisolering.

De to lag gips sættes op forskudt i forhold til hinanden, så samlingerne ikke er placeret ud for hinanden. Start i den ene ende med en hel gipsplade i det første lag, og start så andet lag i samme ende af loftet med en halv plade.

1

Sæt første lag gipsplader op med nogle få skruer, når du har skåret dem til. Start med en hel gipsplade, og hold en afstand på 5-10 mm både til bjælker og vægge, så der er plads til at lave en lydisoleringsfuge med akrylfugemasse.

2

Fyld sprækken mellem gipsplader med rigelig akrylfugemasse, så fugen bliver helt fyldt op. Sprækker ved bjælker og vægge lukkes også, da lyd kan trænge gennem de mindste sprækker. Straks efter skal andet lag gipsplader monteres.

3

Andet lag gipsplader sættes op. Pladerne skal skæres til på stramt mål, så de går helt ud til bjælker og vægge. Start mod væggen med en halv plade, så samlingen mellem gipspladerne kommer til at ligge forskudt i forhold til første lag.

Monter pladerne med skruer til vinkelprofilerne. Sæt skruerne med ca. 20 cm’s afstand.

4

Tryk armeringstape fast midt over samlingerne. Når pladerne vendes “på tværs” af bjælkerne, bliver der forsænkede kanter i alle samlinger. Overgangene laves pæne med først armeringstape, bagefter spartelmasse.

5

Nu skal alle samlinger spartles. Først med en gang grov spartel, der presses godt op i samlingen. Derefter skal de have 2-3 gange finspartel. Spartelmassen er tør, når den skifter farve til hvid.

Hvis der er små sprækker mellem gipsplader og bjælker, kan du evt. lukke dem med lidt akrylfugemasse.

Materialer

13 mm gipskartonplader:

 • 90 cm brede plader (F) og (H)

50 mm mineraluld:

 • Isolering (D) og (E)

Desuden:

 • Vinkelprofil, type H50 (C)
 • Monteringsprofil (type S 25/85)
 • Skruer, gips på stål (type RA 35)
 • Skruer, gips på træ (type TA 45)
 • Skruer, stål på stål (type R/R13)
 • Akrylfugemasse (G)
 • Grovspartel
 • Finspartel
 • Armeringstape
 • Div. maling

Specialværktøj

 • Pladesaks

Tidsforbrug

3-5 dage for et rum (eksklusive tørretider)

Pris

Cirka 300 kroner pr. kvadratmeter

Sværhedsgrad

Det er både nemmere og hurtigere at bruge stålprofiler end trælægter

Tegning

Sådan er loftet bygget op

Udgangspunktet er gulvet (B) på bjælkerne (A). Vinkelprof ler (C ) skrues på bjælkerne, og første lag mineraluld (D) sættes i spænd. Monteringsprof ler skrues fast på vinkelprof lerne pr. 45 cm, og andet lag mineraluld (E) monteres imellem. Første lag gips (F) monteres med 5-10 mm’s afstand til bjælker og vægge. Sprækken fyldes med akrylfugemasse (G). Dernæst andet lag gipsplade (H).

Sådan er loftet bygget op

Video

TEKNIK: Deling af gipsplader

Med en skarp hobbykniv går det nemt og hurtigt

TIPS: Gipsbit sikrer korrekt skruedybde

TEKNIK: Gipsplade-samlinger

Selvklæbende glasfibernet gør samlingen stærk

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Gipsloft