Stop sætningsrevnen

En sætningsrevne i huset er en skade, du skal tage alvorligt. Det er vigtigt, du finder ud af, hvad skaden skyldes, og får sat en stopper for det, inden du går i gang med at reparere revnen. For muren kan sagtens blive stærk og glat igen, hvis du bruger den metode, vi viser her.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
500 kroner

Intro

Find årsagen til sætningsrevnen

Inden du går i gang med at reparere en sætningsrevne, skal du finde ud af, hvorfor skaden er sket, og evt. få stoppet årsagen, så du ikke risikerer, at huset slår revner igen.

Der kan være mange årsager til, at der kommer sætningsrevner. Det kan fx være, at der er blevet lavet dræn omkring et hus, hvor drænet går dybere ned end husets fundamentet.

Får din nabo lavet dræn, kan det også påvirke jordforholdene omkring dit hus, fordi vandet bliver ledt væk på en anden måde, der kan få dit hus til at sætte sig.

Kraftige rystelser i jorden nær dit hus, fx ved nybyggeri eller vejarbejde, kan også risikere at slå revner i dit hus. Er du i tvivl om årsagen, så få fat i en fagmand.

Sætningsrevnen her var der, da huset blev købt. Køberne fandt først skaden, da huset skulle renoveres, og det gamle tapet blev revet ned. Til syne kom en lang sætningsrevne, men da tapetet udenpå var intakt, kunne køberne være sikre på, at årsagen til revnen var stoppet, og gå i gang med reparationen med det samme.

Mørtlen skal passe til huset

Når du skal fylde ny mørtel i fugerne, er det vigtigt, at den så vidt muligt minder om det “originale” fugemateriale.

I gamle huse vil det typisk være en kalkmørtel, mens det i nyere huse ofte er en såkaldt bastardmørtel, der indeholder cement.

Hvis du tager et stykke af den gamle mørtel med til et velassorteret byggemarked, kan de hjælpe med at finde ud af, hvilken mørteltype der passer bedst.

Vejledning

01
Klargøring 3 Trin

Start med at banke al den løse puds af omkring sætningsrevnen, så du tydeligt kan se, hvor omfattende skaden er. Der vil typisk dannes en skrå “trappe” op ad muren. Op ad den måles op, hvor der skal fræses ud til de stålstænger, der skal give muren fornyet styrke.

Her vælger vi at lægge stålstænger ind i ca. hver tredje fuge. Fugerne fræses ud i en længde på 65 cm, så der er plads til at lægge stålstænger ind. Streg op, hvor du skal fræse, så du er sikker på, hvor du kan køre med fugefræseren uden at ødelægge stenene.

Reparation af sætningsskader: Pudsen slås af ved sætningsrevnen 1

Pudsen slås af ved sætningsrevnen, så alt det løse fjernes, og fugerne træder helt tydeligt frem, både de vandrette og lodrette. Det giver et fast underlag og et godt overblik over opgaven.

Reparation af sætningsskader: Der sættes kryds ud for fugerne 2

Der sættes kryds ud for fugerne, hvor der skal fræses ud til lange stålstænger. Her er det ca. hver tredje fuge, der skal fræses ud. Det er passende til en større revne.

Reparation af sætningsskader: Tegn op, hvor du skal fræse 3

Tegn op, hvor du skal fræse, så du har noget at styre efter. Brug et vaterpas, så du er sikker på at fræse vandret. Rillerne skal være lidt længere end stålstængerne, der er 60 cm lange.

02
Fræs fugerne ud 6 Trin

Det er alle fugerne, der skal fræses ud, i det område, hvor skaden i muren er - både de korte lodrette, de korte vandrette og så selvfølgelig de lange, hvor stålstængerne skal placeres.

Hvis det er første gang, du skal prøve at fræse fuger ud med en fugefræser, er det en god idé at starte i en god arbejdshøjde, så du står ordentligt, mens du lærer maskinen at kende.

Når du er færdig, er det vigtigt at være omhyggelig med at få fjernet al den løse puds og al støv i fugerne, så den nye mørtel hæfter ordentligt.

Reparation af sætningsskader: Start med at fræse de vandrette fuger ud 1

Start med at fræse de vandrette fuger ud med en fugefræser. Maskinen skal hele tiden bevæges fremad, da suget ellers ikke kan fjerne støv og andet fugemateriale. Pas på, du ikke ødelægger stenene.

2

Fugerne fræses her 2,5 cm dybe. Du kan godt fræse dybere, men det er ikke nødvendigt. Det kan blive nødvendigt at køre to gange i fugen for at fjerne det hele.

Reparation af sætningsskader: Fjern også fugematerialet i de lodrette studsfuger 3

Fjern også fugematerialet i de lodrette studsfuger. Her kan du ikke bruge en fugefræser, men en multicutter med en karbidklinge er derimod velegnet.

Reparation af sætningsskader: Fjern mørtlen i de korte vandrette fuger 4

Fjern mørtlen i de korte vandrette fuger, så du får en “trappe” hele vejen op ad muren på det stykke, reparationen strækker sig over.

Reparation af sætningsskader: Rengøring af fugerne er vigtig 5

Rengøring af fugerne er vigtig, når du er færdig med at fræse. Start med at fjerne de større stykker med en børste.

Reparation af sætningsskader: Støvsug til sidst alle fugerne 6

Støvsug til sidst alle fugerne, så du også får fjernet alle de mindre dele og alt støvet. Det er en forudsætning for, at den nye mørtel kommer til at hæfte ordentligt, og at din reparation kommer til at holde.

03
Sæt stænger i, og puds væggen op 9 Trin

Nu skal du i gang med at sætte de lange stålstænger ind i de fræsede fuger i væggen. Stængerne fastgøres i fliseklæber, der er meget stærk. Det giver reparationen ekstra styrke og gør væggen mere modstandsdygtig over for eventuelle nye sætningsskader.

Når stålstængerne er lagt på plads i klæberen, skal du lade den tørre op (ca. 1 time), inden du fylder fugerne med mørtel. Når mørtlen har sat sig, pudser du væggen op, så den er helt jævn.

Reparation af sætningsskader: Fugerne er fræset ud og skal fugtes med vand 1

Fugerne er fræset ud og skal fugtes med vand, inden stålstængerne lægges på plads i de lange riller. Brug en forstøver eller en kalkkost. Vandet sikrer en bedre vedhæftning til underlaget.

Reparation af sætningsskader: Fyld fliseklæber i de lange fuger, og læg stålstængerne på plads 2

Fyld fliseklæber i de lange fuger, og læg stålstængerne på plads. Fliseklæberen føres ind i bunden af fugen med en smal fugeske. Derefter lægges stængerne ind.

Reparation af sætningsskader: Pres stængerne helt ind 3

Pres stængerne helt ind i bunden af fugerne med en smal fugeske, så stængerne får godt fat i fliseklæberen.

Reparation af sætningsskader: De korte fuger pensles med fliseklæber 4

De korte fuger pensles med fliseklæber bagefter for også at opnå god vedhæftning, både i fugerne og dér, hvor pudsen er banket af. Bland mørtlen, og pres den ind i fugerne, til de næsten er fyldt op.

Reparation af sætningsskader: Det første lag mørtel kostes over med vand 5

Det første lag mørtel kostes over med vand, når det har tørret op, for at sikre en god vedhæftning af det yderste lag mørtel. Typisk er en tørretid på et par timer til det inderste lag fint, inden du arbejder videre.

Reparation af sætningsskader: Fyld fugerne helt op med mørtel 6

Fyld fugerne helt op med mørtel, og glat dem, så godt du kan, så de står så jævnt som muligt med muren. Også her er det den smalle fugeske, du skal bruge.

Reparation af sætningsskader: Brug en større murske til de større flader 7

Brug en større murske til de større flader, der skal fyldes op med mørtel, for at få muren så jævn som muligt.

Reparation af sætningsskader: Puds mørtlen med et pudsebræt 8

Puds mørtlen med et pudsebræt, når den er tørret lidt op og blevet fast. Pudsebrættet køres rundt med cirkelbevægelser i begge retninger for at få fladen jævn.

Reparation af sætningsskader: Så er væggen pudset op 9

Så er væggen pudset op, og fladen er helt jævn. Den mangler kun at blive malet, men det skal du vente med, til reparationen er tørret ordentligt op.

Materialer

  • 6-mm rustfrit armeringsstål
  • Fliseklæber
  • Mørtel
  • Cement
  • Lidt grus

Specialværktøj

  • Fugefræser
  • Multicutter med karbidklinge
  • Pudsebræt

Tidsforbrug

2 dage inkl. tørretid.

Pris

Ca. 500 kr.

Sværhedsgrad

Selve fræse- og fugearbejdet er ikke svært, men der er et par vigtige ting, du skal være opmærksom på. Du skal sikre dig, at årsagen til sætningsskaden er fundet, da skaden ellers risikerer at komme igen. Pas på, du ikke ødelægger stenene, når du kører med fugefræseren.

Tips & Tricks

Værktøj, der klarer fugerne

Der findes tre gode metoder til at fjerne mørtel i fuger, så du kan lave en solid reparation af sætningsskader.

Hvilket værktøj du vælger, afhænger af, hvor omfattende fugearbejdet er. Jo større arbejdsopgave du skal i gang med, jo nemmere og hurtigere er det, hvis du vælger moderne, motoriseret værktøj. Men til mindre skader kan du sagtens bruge hammer og mejsel.

Reparation af sætningsskader med fugefræser

FUGEFRÆSEREN er en kraftig maskine beregnet til at fjerne mørtel i fuger. Det er den mest effektive maskine til opgaven, men den har også sine begrænsninger, da den kun kan fræse lange riller og fx ikke de korte studsfuger. Fugefræseren skal hele tiden være i bevægelse, for at suget virker. Suget opsamler rester af puds og støv. Maskinen kan evt. lejes.

Reparation af sætningsskader med multicutter

MULTICUTTEREN er et oplagt værktøj til de korte fuger. Du skal montere en såkaldt karbidklinge, som er en stærk multimaterialeklinge. Multicutteren er lettere at styre end en fugefræser - ikke mindst i forhold til ikke at ødelægge stenene.

Reparation af sætningsskader med hammer og mejsel

HAMMER OG MEJSEL virker måske lidt gammeldags, men hvis arbejdet ikke er så omfattende, kan metoden sagtens bruges. Det går langsom mere - til gengæld har du en rigtig god fornemmelse for, hvor stenene er, så du ikke kommer til at ramme dem.

Materialer til reparationen

For at få en solid og holdbar reparation er det vigtigt, at du vælger de rigtige materialer.

Det er vigtigt, at stålet, der skal lægges ind i muren, er rustfrit. Er det ikke det, risikerer du, at der kan trække rust ud i muren. Fastgørelsen af stålet har også betydning for, hvor stærk reparationen bliver. Langt den stærkeste fastgørelse får du med fliseklæber. Den afsluttende mørtel bliver stærkest, når den fyldes ind i fuger, der er fugtet.

Reparation af sætningsskader med rustfrit armeringsstål

RUSTFRIT ARMERINGSSTÅL, 6 mm, skæres ud i 60 cm stykker. Fås også færdigudskårne i 80 cm. Stålstængerne skæres til med en boltsaks eller vinkelsliber.

Reparation af sætningsskader med fliseklæber

FLISEKLÆBER blandes med vand og lægges ind i de lange riller, så armeringsstålet får en meget stærk vedhæftning i muren. Det styrker reparationen.

Reparation af sætningsskader med mørtel

MØRTEL blandes og fyldes i fugerne, når stålet er lagt i. Vælg en, der så vidt muligt passer med den eksisterende mørtel - både i styrke og udseende.

Reparation af sætningsskader med vand

VAND sprøjtes ind i fugerne, inden de fyldes med mørtel. Når fugerne fugtes, sikres det, at den nye mørtel kommer til at hæfte bedre til underlaget.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...