Farlige revner i murværket?

Ser du en revne i murværket, gælder det om at finde årsagen i en fart, så du ved, om du kan lade den vente, eller om du skal reagere hurtigt, inden dit hus får alvorlige og – måske – kostbare skader. Der er især to typer revner, du ikke må lade vente.

Revner i murværk har det med at komme snigende så langsomt, at vi vænner os til dem og nærmest opfatter dem som en naturlig og uundgåelig del af vores hus.

Men du skal ikke lade dig snyde. For selvom nogle revner er helt harmløse og derfor kun er et problem i forhold til udseendet, så kan andre revner med tiden føre til større problemer. Og endelig er der de revner, der viser, at der er noget alvorligt galt med tingene inde bagved.
Den sidste type revner bør en fagmand tage stilling til, fordi det kan være svært at finde årsagen og afgøre, hvordan de kan udbedres. Men de fleste revner kan du sagtens klare selv.

De uskyldige af dem kan vente, til du ikke gider at se på dem længere, men især revner i udvendigt murværk gælder det om at få lukket hurtigt, fordi de nemt vil brede sig og i nogle tilfælde udvikle sig til mere alvorlige skader.

Læs mere om: Få styr på dine revner

Revne i en gulvklinke

Hvis en enkelt klinke i gulvet er revnet, skyldes det med stor sandsynlighed, at den har fået et hårdt slag eller ikke er godt nok understøttet af sin klæber. Det ser ikke kønt ud, men kan bare klares ved lejlighed ved forsigtigt at erstatte den med en ny.

Revne i flise

En tung genstand har ramt flisen og knækket hjørnet.

Udbedring af skader i flise 1

Flisen og fugen omkring den fjernes forsigtigt. Du kan slå på flisen eller fx bruge en multicutter. Pas på nabofliserne og evt. vådrumsmembran. Fjern herefter forsigtigt den gamle klæber i hullet under flisen.

Ny flise klæbes fast 2

Klæb den nye flise fast. Du må forsøge dig frem med mængden af klæber, for du skal have flisen ned i niveau med nabofliserne og sikre fuld kontakt. Dagen efter fuger du som normalt.

Lange revner i flisegulv

Inden du reparerer, skal en fagmand undersøge, om underlaget fortsat giver sig. Ligger fliserne i et vådrum, armeres den nye vådrumssikring med en særlig fiberdug.

Lange revner og løse klinker er klare tegn på, at gulvet har sat sig. En ny, stærk membran skal opbygges i vådrum for at tage højde for nye bevægelser.

Tætningsmasse på revner i flisegulv 1

Dæk med et tyndt lag 2K Tætningsmasse, efter at de gamle fliser og toppe af klæber er fjernet, og gulvet er vådrumsprimet.

Armeringsdug trykkes ned i tætningsmassen 2

Tryk armeringsdugen ned i tætningsmassen. Den særlige dug er i baner, der lægges med overlæg og føres 4-6 cm op ad væggen.

Et nyt lag tætningsmasse rulles over armeringsdugen 3

Et nyt lag 2K Tætningsmasse rulles ud over dugen, så armering og tætningsmasse danner en sammenhængende sej membran. Dagen efter kan du lægge fliser ud som normalt.

Revner i murværk ved løs puds udvendigt

Revner i pudslag på sokkel eller mur kan vidne om skader dybere inde, men ofte vil de blot afsløre, at et stykke puds har løsnet sig. Det er ikke livstruende, men bør klares hurtigt og før vinteren. Den type revner trækker vand. Når frosten kommer, fryser vandet og udvider sprækkerne, og skaden vil derfor vokse og vokse.

Revner i murværkets pudslag

Revner i pudslag skal repareres inden vinter for at undgå frostskader.

Bank på pudsen ved revne i murværk 1

Bank forsigtigt på pudsen omkring revnen. Så kan du høre, om pudsen blot har løsnet sig. Er det tilfældet, kan du trygt gå i gang med at reparere.

Børst revne i murværk fri for støv 2

Al løs puds bankes af, og området børstes fri for støv og fugtes, så det gamle murværk ikke suger fugten for hurtigt ud af den friske mørtel.

Revne i murværk dækkes med frisk mørtel 3

Hullet fyldes med frisk mørtel. Du sikrer god kontakt ved først at koste et millimetertyndt lag cementmørtel på og dagen efter lukke hullet med mørtel, der er svagere end underlaget.

Revner i sokkel med fast puds

En enkelt revne i soklen uden løs puds omkring kan være hurtigt klaret, men den er også en advarsel om mulige problemer. For den kan skyldes, at soklen har sat sig. Hold øje med den nogen tid. Sker der ingen ændringer, kan du normalt lukke den uden videre. Udvider den sig, bør en fagmand se på årsagen.

Reparation af revner i sokkel

Hvis revnen i soklen udvider sig over nogle måneder, bør en fagmand undersøge, om man kan gøre noget for at standse bevægelserne.

Revner i fast puds lukkes ganske enkelt med en kornet reparationsmasse eller mørtel, hvis de ikke udvider sig mere. Krads om nødvendigt fugen lidt op for at få plads til reparationsmassen.

Løse mørtelfuger

Revnede mørtelfuger er ikke til at undgå. Men det betyder ikke, at du kan ignorere dem. Utætte fuger trækker fugt, og fugtigt murværk gør det dyrere at varme huset op. Desuden risikerer du frostsprængninger, der gør problemerne større. Og utætte fuger inviterer insekter til at grave dem endnu dybere.

Utætte og løse mørtelfuger

Utætte mørtelfuger bør skiftes ud. En tid kan du klare dig med at udskifte enkelte fuger, men før eller siden er det bedre at skifte fugerne på hele fladen.

Fugerne kradses ud til en dybde på 3 cm 1

Fugerne kradses ud til en dybde på 3 cm. Det er hårdt, støjende og støvet at arbejde med en fugefræserforsats på vinkelsliberen, men det er det mest effektive.

Fugerne fugtes og fyldes op med frisk mørtel 2

Fugerne fugtes og fyldes op med frisk mørtel. Mørtlen skal trykkes ind med en fugeske, så den er fast og tæt, både i de vandrette fuger og i de lodrette studsfuger.

Udbredte revner i gammel puds

Revner i murværk skal lukkes hurtigt. Armeret puds er en oplagt løsning til sokler, skorstene og andre steder, hvor almindelig puds må give op.

Hvis en pudset flade er meget medtaget og jævnligt slår revner og løsner sig, kan du forstærke den ved at lægge armeringsnet ind i et nyt lag puds. Disse glasfibernet lægges ind i nye typer af mørtel, der selv er forstærket med små fibre og akryl.

Reparation af revner i murværk med armeringsnet 1

Armeringsnettet trykkes ind i et lag frisk mørtel, som du har trukket op på den rensede gamle murflade, og et højst halvt så tykt lag mørtel trækkes uden på nettet og glattes.

Revner i murværk dækkes med slutpuds 2

Efter et døgn trækkes et tyndt lag slutpuds op på den armerede puds. Slutpudsen er mere finkornet og kan være indfarvet.

Slutpuds på revner i murværk glattes 3

Slutpudsen glattes med en tør/hårdt opvredet svamp eller filtses med skumbræt i cirkelbevægelser alt efter type.

Revner mellem mur og andre materialer

Finder du revner, hvor murværket møder andre materialer, bør fugen udskiftes med en tilsvarende fuge. Finder du revnen ved inddækninger på taget, gælder det altid om at lukke hurtigst muligt.

Revner mellem mur og andre materialer

Hvis samlingen mellem murværk og tag svigter, vil du ofte først opdage det, når vandet har givet synlige skader inde i huset.

Fugen lukkes med en elastisk fugemasse, enten en PM- eller silikonebyggefugemasse eller med en plastisk tætningsmasse som Tagtæt, der ikke hærder helt op.

Revner i indvendig puds

Er der revner i et pudset loft eller en pudset væg, kan du ved at banke forsigtigt på området høre, om pudsen har løsnet sig, så du skal genopbygge et område, eller om du kan nøjes med at lukke revnen. Hvis revnen skyldes en svaghed, fx op ad en dør, skal du måske stive området af for at undgå, at revnen kommer igen.

Er der ikke løs puds bag revnen, er den kun kosmetisk.

Revne i murværk indvendig kradses stor 1

Revnen kradses forsigtigt så stor, at du kan trykke reparationsmasse godt ud i den. Du kan røre gips ud eller bruge en færdig masse på tube.

Revne i murværk indvendig trækkes glat 2

Træk massen glat med en bred spartel. Er den for glat i forhold til resten af loftet, kan du trykke lidt fint sand ind i overfladen.

Revner i mursten

Er en mursten revnet, gør du dig selv en tjeneste ved at få den skiftet, inden den gør mere skade. Så undgår du det klassiske problem med frost, hvor indtrængende vand fryser og udvider sig og ødelægger større dele af muren.

Revner i mursten

En revnet mursten lukker vand ind og vil med tiden gøre stadig større dele af muren utæt.

Revne i mursten reparation 1

Stenen fjernes med mejsel eller vinkelsliber, hvorpå hullet fugtes, så den nye mørtel ikke tørrer for hurtigt. Fugt også den nye mursten.

Revne i mursten repareres med ny mursten 2

Tryk den nye sten ind i mørtlen, til den ligger rigtigt. Fyld også mørtel ind på dens overside, og tryk fugerne til med en fugeske. Vask muren.

Sætningsskade omkring vindue

Finder du takkede revner i muren, har murværket måttet give sig mere, end fugerne kunne klare. Typisk opstår de såkaldte lyn ved åbninger, fordi det svageste sted i murværket giver efter, når muren overbelastes. Udvider revnerne sig, bør en fagmand finde årsagen.

Når muren har fået en sætningsskade, er det sikrest at forstærke området med armeringsstål, inden fuger og overflade lukkes til.

Fuger ved revner i murværk kradses ud 1

Fugerne ved revnen kradses ud i en dybde på 3 cm. Derudover kradses også 40-50 cm ud fra skaden i de vandrette fuger for hvert tredje eller fjerde skifte.

Rustfrit armeringsstål trykkes i revner i murværk 2

Rustfrit armeringsstål trykkes ind i de åbnede vandrette fuger. Pres først lidt cementmørtel ind i fugen, pres derpå stålet godt ind, og pres lidt mere mørtel ind over stålet. Lad de yderste 10-15 mm af fugen være fri.

Revner i murværk lukkes med mørtel 3

Dagen efter lukkes fugerne med en mørtel, der svarer til mørtlen i det omgivende murværk. Tag en prøve med ned i byggemarkedet, og spørg efter en tilsvarende. Til sidst behandles overfladen som det omgivende murværk.

    Andre læser lige nu ...