Tilbygning del 4: Tagspær

Vi skal have tag på tilbygningen. I forlængelse af huset kopierer vi husets eksisterende tagspær, mens vi får en ingeniør til at beregne spærenes dimensioner på den resterende del af tilbygningen.

Intro

Når ingeniøren har beregnet spærenes dimensioner, antal og indbyrdes afstand, skal der “hat” på vores tilbygning.

Her vil det for mange være en idé at få en tømrer med på sidelinjen, for vi bevæger os i den høje ende af sværhedsgradsskalaen.

I forlængelse af huset skal vi have kopieret de eksisterende spær, så vi kan forlænge taget. På den måde får vi samtidig styr på spærenes mål.

Vejledning

01
Tagspær 9 Trin

Vores spærkonstruktion kaldes for gitterspær, fordi de skråtstillede og afstivende tænger danner et gitter.

  1. Spærhoved
  2. Tænger
  3. Tagfod
  4. Spærfod
2

For at komme fri af tagpladerne, når vi skal bygge videre på spærene, skruer vi anslagsklodser uden på de gamle spærhoveder. Klodserne sidder med ca. en meters mellemrum.

3

Vi skruer nye spærhoveder uden på de eksisterende. De nye bjælker til spærene skal være lidt for lange, så de kan passes til. Overkanten af spærhovederne skal flugte med de eksisterende.

4

Vi lægger den vandrette bjælke til spærfoden op, så den hviler på murremmen bag spærhovederne. Så streger vi op langs underkanten af spærhovederne. Alle dele markeres, så vi ved, hvor de hører til.

5

Nu skal vi tegne et spær i størrelsesforholdet 1:1, altså naturlig størrelse. Vi laver en skabelon af krydsfinerplader med fer og not. Med et par lange lister skruer vi det hele sammen, så pladerne forbliver samlet.

6

Spærhoveder og spærfødder til første spær lægges op på pladerne og passes til. Bræddestykker stødes op til konstruktionen og skrues fast til underlaget. De kommende spær kan nu blot lægges op til bræddestykkerne, så vi ikke skal måle hver gang.

7

Tænger lægges oven på spærene, og med en vinkel overføres stregerne til overkanten af tængerne. Vi saver dem til på kapsaven og lægger dem på plads.

8

Nu skal der sømmes hulplader på begge sider af samlingen. I bogen “Træ 59” fra Træinfo kan du se, præcis hvilke hulplader og hvor mange søm du skal bruge til netop dine spær.

9

Nu kan alt tømmer saves op og samles på samlebånd. Det er meget vigtigt, at alle anvisninger fra ingeniøren og/eller “Træ 59” følges til punkt og prikke.

02
Rejsning af spær 7 Trin

Så skal spærene op at stå. Her kan du se, hvordan vi gjorde, men der er altså en erfaren tømrer med i projektet her. Overvej lige endnu en gang, om du også skal invitere en fagmand med op på taget.

Selve styrken i spærene skal du have beregnet - eller efterberegnet - af en ingeniør. De, i dette budget, relativt få penge til rådgivning er givet godt ud.

1

Der afsættes mål på murremmen: Vi sætter et spær pr. maks. 100 cm. Spærets bredde skal mærkes op. Vi overfører nu mærkerne fra murremmen til en lægte.

2

Vi laver i alt fire af disse målelægter, så de kan nå hele bygningens længde i begge sider. Vi mærker hver lægte med dens placering (Vest 1, Vest 2, Øst 1, Øst 2).

3

Vi sætter et vinkelbeslag på hver side af spæret, så det kan gøres fast med 40-mmsøm, når det er rejst.

4

Så rejses første spær. Det er en fordel at være tre om opgaven: To holder spærfoden mod murrem og vinkelbeslag, mens tredje mand skubber spæret op med en lang “rejselægte” med et tovstykke i enden.

5

Herefter rejses de øvrige spær. En målelægte sømmes i første spær, andet spær rettes ind efter mærkerne på lægten, og så sømmes målelægten også til andet spær. Lodrette lægter støtter spærene undervejs.

6

Vi trækker en snor mellem første og sidste spær, én tommestokbredde fra spæret, når alle spær er rejst. Nu kan de mellemliggende spær bankes på plads efter snoren.

7

De fire spær på vinkelbygningen laves efter præcis samme princip, og så kan vi holde rejsegilde.

03
Loft til kip 3 Trin

I resten af bygningen er der et fladt loft ca. 250 cm over gulvet, men her skal der være “loft til kip”. Loftet skal altså følge tagets hældning hele vejen op til tagryggen (kippen).

Derfor skal spærene her laves på en anden måde. De skal nemlig bestå af bjælker, der ligger på langs af bygningen.

Igen skal der en ingeniør med på sidelinjen til at beregne bjælkernes bæreevne og indbyrdes afstand.

Her skal der være loft til kip. Bjælkerne skal her ligge på langs af huset og “hænge” i to gitterspær. I den ene ende skal bjælkerne hænges op på det gamle spær, som derfor skal forstærkes.

1

Vi forstærker tængerne på det oprindelige spær med 45 x 95-mm-reglar. Spærhovedet forstærkes med 45 x 195-mm-spærtræ. Vi bruger sømbeslag og vinkler plus specialskruer med ekstra store hoveder.

2

På spærhovedet sætter vi bjælkesko med maks. 50 cm’s afstand. Skoene skal holde de langsgående 45 x 195-mm-bjælker. Bjælkeskoene sømmes fast med 40-mm ringede kamsøm.

3

Nu kan de lange bjælker lægges på plads imellem de to trekantede spær. Alt tømmer er en smule skævt, så sørg for, at bjælkerne buer opad, ikke nedad. Vægten af taget vil rette dem ud med tiden.

04
Materialer

45 x 195-mm-spærtræ:
• Spærhoveder og -fødder

45 x 95-mm-spærtræ:
• Tænger

Desuden:
• Søm
• Skruer
• Hulplader
• Vinkelbeslag

Pris

Ca. 8.000 kr.

Se alle del-projekterne i temaet '60 m2 tilbygning for 200.000 kroner':

Herunder kan du klikke dig videre til de enkelte delprojekter og se, hvordan vi har båret os ad med at bygge den færdige tilbygning.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Tilbygning