Tilbygning del 8: Vinduer og døre

Vi er nu nået til at montere døre og vinduer i vores tilbygning. Så længe du er omhyggelig med opmålingen, placering af afstandsklodser og isolering, er det ikke et svært projekt.

Intro

Hele facaden er nu lukket, så vi skærer hul ved en af dørene og går indenfor.

Her kan vi se hullerne til vinduer og døre i fibergipspladerne, og med et vaterpas kan vi strege op.

Så kan vi skære hullerne med en god stiksav, inden vi går ud igen og monterer lysninger i alle hullerne.

Vi sætter lysningerne således, at de rager præcis 2,5 cm ud fra facadepladerne.

Når vores listebeklædning er monteret, vil lysningerne sidde plant med listerne.

Vejledning

01
Skær hul til vinduerne 4 Trin

1

Vi skærer ud til vinduer og døre. Forinden har vi tegnet hullerne op med vaterpas og boret huller i hjørnerne. Vindueshullerne skal være 7,6 cm større end det vindue, der skal i, så der er plads til lysninger og fuge.

2

Vi laver de to vandrette lysninger gennemgående og passer de lodrette til bag­ efter. Den nederste lysning bliver sålbænk, så den skal hælde lidt nedad.

3

Lysningen rager 2,5 cm ud fra facaden. En 25-mm-måleklods sikrer, at det bliver ens ved alle vinduer og døre.

4

Husk, når du køber vinduer
Uanset om du selv har målt op til og bestilt dine vinduer og døre, eller du har fået producenten til at måle, viser statistikken, at op imod 20 % af alle bestilte vinduer ikke passer til hullerne i facaden.

Derfor skal du, så snart materialerne bliver leveret, se alt efter for eventuelle skader og måle alle vinduer og døre op og sammenligne med dine tegninger. Det, der ofte snyder, når der måles op, er, at der skal være plads til isolering og fuge rundt om et vindue eller en dør. Ellers er det en ommer.

02
Vindue 5 Trin

Så skal der vinduer i hullerne. Proceduren er forholdsvis simpel: Vinduerne skal sidde i lod og vater, og der skal være lige meget luft hele vejen rundt om vinduet, nemlig mellem 12 og 15 mm.

Start med at lægge tre justerbrikker under vinduet, inden du sætter det ind i hullet. Justerbrikkerne af plast er lavet i forskellige tykkelser, så du nemt kan justere på højden, hvis der er lidt skævheder i dit vindueshul.

Inden du henter det første vindue hen til huset, skal du have hammer, vaterpas, stige og 6-8 lange vindueskiler klar.

1

Vinduerne skal først og fremmest sidde lige i forhold til lysningerne, og så skal der være ens luft hele vejen rundt. Det sikrer vi med justerbrikkerne.

Under montagen holder vi vinduet fast med kiler, der er slået i fra begge sider, så vinduet ikke kan falde ud.

2

Vi starter med at klodse det første vindue op. En brik i hver side af karmen og en på midten. Brikkerne skal ligge i vater og i samme niveau, og de skal løfte vinduet 12-15 mm fra bundkarmen.

3

Så henter vi første vindue. Vi frigør kun ét ad gangen og bærer det hen på plads, så vi ikke risikerer at ridse det eller udsætte det for regnvejr.

4

Vinduet løftes på plads, og vi sætter kiler i alle hjørner som vist her. Forinden har vi sat præcise streger på karmen, så vi ved, hvor langt inde i lysningen vinduet skal placeres. Vinduet skal sidde i lod på begge ledder.

4

Vi kan nu åbne vinduet og se, om karm og ramme flugter, og om der er ens luft hele vejen rundt om vinduets ramme. Vinduet skrues fast igennem de lodrette karmstykker og i bunden.

03
Terrassedør 6 Trin

En dør er dybest set bare et stort vindue, så langt hen ad vejen er principperne de samme: Døren skal sidde lige i hullet og med ens luft hele vejen rundt.

Men en dør er tungere end et vindue, så der skal lidt mere fastgørelse til.

Start med at tage selve dørbladet af hængslerne, så du kun har karmen tilbage. Dørbladet er tungt, så få lige makkeren eller naboen til at give en hånd.

Forinden skal du dog have sat lysningerne i, præcis som ved vinduet (her skal der bare ikke noget bræt i bunden).

1

Vi laver fire opklodsninger på gulvet med justerbrikker og sørger for, at de sidder i vater. Afstanden fra toppen af klodserne ned til gulvet skal være 12-15 mm.

2

Rammen sættes i hullet og låses med kiler fra begge sider i alle hjørner. Nu skal hæng-selsiden rettes ind, så den er i lod.

3

Vi sætter skruer i ud for øverste og nederste hængsel og ind i karmen. Karmen sættes i lod, inden vi sætter skruer i ud for det sidste hængsel. Der skal sidde klodser mellem karm og lysning ud for skruerne.

4

Vi sætter dørbladet på hængslerne (sammen med en makker) og lukker den. Nu kan vi se, om karmen og dørbladets ramme flugter. Det er vigtigere, end om låsesiden er 100 procent i lod.

5

Vi borer for i låsesiden og skruer den fast i top og bund og så i midten. Vi sikrer os, at karmen er i lod. Kiler imellem lysning og karm sikrer, at karmen ikke trækkes skævt (ind mod lysningen).

6

04
Dobbeltdør 4 Trin

Facadedøren leveres med et sideparti med vindue i og et bundstykke (dørtrin) af aluminium. Med få undtagelser er proceduren den samme som med terrassedøren: Først skal hele karmen sættes i, så monteres sidepartiet med vindue, og endelig selve døren.

Start med at markere, præcis hvor langt inde i lysningen døren skal sidde. Blyantstregerne er gode at styre efter og nemme at fjerne efterfølgende.

1

Lysninger er monteret, og vi kan klodse op i bunden. Alu-bundstykket i dørpartiet er ret spinkelt, så vi klodser op fem steder. Der bliver 12-15 mm luft mellem bundstykke og betongulv.

2

Bundstykket stilles forsigtigt ind på brikkerne, og karmen skubbes på plads efter de blyantstreger, vi har sat på lysningerne. Døren kiles fast i top og bund og skrues fast i hængselsiden.

3

Bor for seks steder i låsesiden af karmen med et 4-mm-bor, og løft sidepartiet på plads. Forinden er der klæbet glasbånd på karmen. Nu kan dørkarm og sideparti skrues sammen med 5 x 50-mm-spunskruer.

4

Det samlede dørparti kan kiles fast, og vi kan kontrollere, at karm og ramme flugter i låsesiden. Sidepartiet skrues fast, inden der sættes karmskruer i top og bund.

05
Sådan tætner du omkring vinduer og døre 2 Trin

Stop mineraluld ind imellem karm og lysning. Du skal fylde hulrummet ud, men du må ikke presse isoleringen sammen.

1

Udvendigt fra lægger du ekspanderende fugebånd ind mellem karm og lysning. Fugebåndet er åndbart, så evt. fugt kan slippe ud.

2

Læg fugebagstop ind fra indersiden. Indvendigt kan du nu fuge med en god byggefugemasse. Så lukker du af for, at fugtig luft kan slippe ud i isoleringen.

Materialer

VINDUER (ca. 6.500 kr.)

i malet træ/alu
• 3 stk.

Desuden:
• Karmskruer
• Justerklodser
• Ekspanderende fugebånd
• Fugebagstop
• Silikonefugemasse

FACADEDØR (ca. 7.500 kr.)

i malet træ/alu
• 1 facadedør med sideparti

Desuden:
• Karmskruer
• Justerklodser
• Ekspanderende fugebånd
• Fugebagstop
• Silikonefugemasse

TERRASSEDØRE (ca. 15.000 kr.)

i malet træ/alu
• 3 stk.

Desuden:
• Karmskruer
• Justerklodser
• Ekspanderende fugebånd
• Fugebagstop
• Silikonefugemasse

Se alle del-projekterne i temaet '60 m2 tilbygning for 200.000 kroner':

Herunder kan du klikke dig videre til de enkelte delprojekter og se, hvordan vi har båret os ad med at bygge den færdige tilbygning.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Tilbygning