Rigtig opmåling til den nye trappe

Er der overhovedet plads til en trappe op til den nye førstesal? Se her, hvordan du måler rigtigt op, så du undgår overraskelser.

Beslutningen er taget – nu skal der bygges eller bestilles en ny trappe. Den skal selvfølgelig være rar at gå på, det har noget med trinenes højde og dybde at gøre.

Men der skal jo også helst være plads til den, dér hvor den kommer ned. Og hullet i loftet må ikke være så lille, at man slår hovedet, når man går op og ned.

Vi giver her nogle vigtige informationer, du skal bruge, før du går i gang med projekt “Ny trappe til førstesalen”.

Byg selv - eller køb færdig

En simpel ligeløbstrappe kan du bygge selv, hvis du er lidt omhyggelig. Skal trappen svinge en kvart, en halv eller en hel gang rundt, er de fleste af os nødt til at bestille en snedker eller en tømrer til at konstruere den. Alternativt kan du bestille en færdig trappe, lige til at sætte op.

Du kan typisk få to typer færdigbyggede trapper. En standardløsning, hvor alle mål ligger fast, bortset fra højden, som tilpasses efter dine mål. Eller en specialbygget trappe, som udmåles helt fra bunden og bygges til at passe specifikt på det sted, hvor den skal stå.

LÆS OGSÅ: Få de rigtige trappemål med en trappeformel

Tegn trappen på gulvet

Start med at finde ud af, hvor høj trappen bliver, og divider højden med 20 cm. Så har du et omtrentligt antal trin. Regn med, at hvert trin er 21 cm bredt, så ved du, hvor lang din trappe bliver. Nu kan du tegne trappen op på gulvet, så du kan se, om der er plads til en ligeløbstrappe, eller du skal vælge en, som svinger.

Trappens højde

Trappens højde (C) måles fra det gulv, hvor trappen starter, lodret op til oversiden af gulvet, hvor trappen slutter. Målet består af loftshøjden (D) + tykkelsen af etageadskillelsen (E). Alle tre mål skal bruges, og højdemålene er de samme for alle typer trapper, uanset hvor stejle eller flade de skal være. Husk at tage hensyn til evt. ujævnheder i gulvene, som kan give en forskel mellem målepunktet og det sted, hvor trappen kommer til at starte og stoppe.

Hullets størrelse

Et eksisterende trappehul vil normalt definere bredden på en ny trappe. Mens en nyetableret trappe vil bestemme størrelsen på det hul, der skal laves i etageadskillelsen.

Størrelsen på hullet afhænger både af trappens bredde og af højden til loftet. Hullet skal være mindst 5 cm bredere end trappen, så der er plads til fingrene på ydersiden af håndlisten. Og så skal hullet gå så langt ud over trappen, at der fra hullets underkant er en frihøjde på mindst 200 cm. Frihøjden er målet mellem underkanten af hullet og det trin, som ligger lodret under.

Stigning og grund

For at en trappe opleves som god og naturlig at gå på, skal der være et helt bestemt forhold mellem trinenes dybde (grunden) og afstanden mellem trinene (stigningen).

Uanset om trappen er flad eller stejl, lang eller kort, skal dette forhold passe ind i den simple formel:

1 grund + 2 stigninger skal tilsammen være 61-64 cm.

Det betyder, at jo smallere trinene er, des større afstand skal der være mellem dem. Grunden (A) måles fra forkanten af et trin til lodret under forkanten på næste trin, mens stigningen (B) måles fra oversiden af trinet til overkanten på næste trin. Det forhold behøver du ikke at bekymre dig om, hvis du køber en færdig trappe, men det er en vigtig detalje, hvis du selv konstruerer og bygger en trappe.

Når du beregner trindybden, skal du være opmærksom på, at det ikke er hele trinets dybde, der gælder, men kun det stykke, der er fri af det overliggende trin.

Stigning og grund

Dybde og bredde

Trappens dybde og bredde - altså hvor meget plads den tager i rummet - afhænger af, hvilken type trappe du vælger. Men det afhænger også af, hvor højt der er til loftet. Jo flere trin du skal have, desto længere trappe.

Ved en ligeløbstrappe skal du tage højde for, at der skal være god plads foran det nederste trin, så du kan komme op på trappen. Er pladsen trang, kan du vælge en trappe, som svinger en kvart, en halv eller en hel gang.

Trappens bredde

Trappens bredde er målet fra yderside til yderside af vangerne (de sider, som trinene er fastgjort til). Har I allerede et hul i etageadskillelsen, skal I bestille trappen minimum 5 cm smallere end hullets bredde. Ellers er der ikke plads til fingrene på ydersiden, dér hvor håndlisten på gelænderet passerer hullet. Er der gelænder i begge sider, skal trappen være 10 cm smallere.

Skal I først til at lave hullet, er det lettere. Bare sørg for, at hullet bliver 5 (eller 10) cm bredere end trappen.

Trappens udformning

Valget af trappetype afhænger ikke bare af smag og behag, men ofte af den plads, du har til rådighed. En ligeløbstrappe kræver et langt rum, og der skal være plads til at komme ind på trappen. Lige så snart en trappe svinger - enten en kvart, en halv eller en hel omgang - vil den fylde mindre i længden, men mere i bredden.

Her har vi vist eksempler på, hvor meget de forskellige trappetyper vil fylde, hvis der er en etagehøjde på 260 cm og du vil have en trappe med normal 45º hældning.

Trappens udformning

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Indendørs trapper