Sæt nye balustre i gelænderet

Der mangler to lodrette pinde i trappens gelænder – og selv om de øvrige balustre er smukt drejede, er der ingen grund til at fortvivle. Tegn deres kontur på et bræt, såkan en trædrejer hurtigt dreje dig to nye balustre, som du nemt sætter på plads.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 time
Pris
600 kroner

Intro

Når der mangler en af de lodrette pinde i dit gamle gelænder – balustre, som de kaldes – er det sjældent, du går lige hen i dit byggemarked og køber en magen til.
Men du kan stadig for en overkommelig pris restaurere trappen med en kopi af de bevarede balustre og gøre den sikker.
Arbejdet med at dreje en ny baluster kan du overlade til en trædrejer, og hvis du giver ham en af de gamle som skabelon eller et foto og tegning, kan han klare det hjemme på sit værksted.
At sætte den nye baluster på plads er enkelt – når du kender fidusen med at bore hullet foroven dybere end hullet nede, så du ikke skal løfte håndlisten for at få balusteren klemt ind i åbningen.

PROBLEM:
To balustre er forsvundet – og husets tidligere ejer har blot spartlet hullerne i trappens vange ud og malet dem.

LØSNING:
To nye balustre drejes af en trædrejer ud fra din tegning. Dem gør du fast i håndliste og vange – så er trappen igen sikker.

Tidsforbrug

To gange en halv time.

Pris

Cirka 600 kroner for de to balustre her - plus maling.

Sværhedsgrad

Så længe du overlader drejearbejdet til andre, er det en helt enkel operation.

Vejledning

01
Skift en baluster 5 Trin

1

Skabelonen til trædrejeren tegnes bedst med en blyant, hvor stiften kan trykkes langt ud. Konturen tegnes op på et bræt, som spændes fast på en af de gamle balustre. Tegningen giver du til trædrejeren, suppleret med mål og gerne foto.

2

Mærk op på trappevangen og håndlisten, hvor balustrene skal placeres. I dette tilfælde var det nemt, fordi man svagt kunne se aftegninger fra de gamle huller, der var spartlet ud. Afmærk stederne, hvor der skal bores, med en syl.

3

Hullet i håndlisten bores dybt - gerne 4-5 cm, bare du ikke risikerer, at boret ryger igennem på listens overside. Meningen er, at balusteren skal kunne skydes op i håndlisten og derefter trækkes ned i vangen uden at miste grebet oppe.

Bor 4 cm op i hånd listen - pas på ikke at bore helt igennem. Bor evt. først vinkelret for at få startet hullet.

4

Hullet i trappevangen bores kort, cirka det halve af det, balusteren er for lang til åbningen. På den måde opnår du, at balusteren vil komme til at sidde lige dybt i hullerne oppe og nede.

Bor cirka 2 cm ned i vangen.

5

Sæt balusteren på plads - først blot på prøve. Kan du skyde den op i listen og derefter få den ned i vangen, er den klar - ellers korter du den af i begge ender. Sæt den så på plads med lim i begge huller. Til sidst grundes, slibes og males to gange.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...