Nem at bygge: Flot trappe

En trappe behøver ikke at være et stort snedkerarbejde. Denne model kan alle bygge, og du kan tilpasse højden, så trappen passer overalt – ude og inde.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
2.800 kroner

Antallet af trin tilpasses trappens højde. Her er trappen 210 cm høj, så vi har valgt at bygge ti trin.

Intro

Trappen her er nemmere at bygge end andre trapper, fordi du helt undgår at skulle bruge overfræser og andet specialværktøj.

Her bygger vi trappen ved en meget høj træterrasse, men måden at bygge trappen på kan også bruges til kortere trapper – både ude og inde.

Normalt fræses trin ind i vangerne, men her hviler trinene på bærelister. Det er meget nemmere at arbejde med.

Under hvert trin sættes kantlister. De er ikke kun pynt – de understøtter også trinbrædderne, som kun er 21 mm tykke.

Her bygger vi en 210 cm høj trappe, men uanset hvor høj du bygger den, har den en hældning på 45 grader.

Også til andre trapper

Her bygger vi en trappe til en høj terrasse, men byggemetoden kan bruges til alle slags trapper - også indendørs. Trænger du fx til en ny kældertrappe, kan du bygge den med vanger, bærelister og trin. Det er meget nemmere end at stemme ud til trin i vangerne, som man ellers ville gøre på indendørs trapper. Trappens hældning på 45 grader vil altid være den samme som på billederne, når man bruger papskabelonen til at strege op efter.

LÆS OGSÅ: Så nemt bygger du en ny trappe

Vejledning

01
Byg vanger og trin 7 Trin

Vangerne bygges af spærtræ, som købes på overmål. Først når du er færdig med at strege op, saves de til i de endelige mål.

Trinenes placering tegnes op på vangerne efter en trekantet papskabelon, som måler 21 x 21 cm på de to lige ben.

For at få præcis samme opstregning på de to vanger bruger vi en måleliste, som spændes fast, mens vi streger op på den første vange. På målelisten markerer vi trekantens spidser. Når vi skal strege op på den anden vange, begynder vi med at spænde målelisten fast. Så kan trekantens placering overføres præcist.

1

Skær et retvinklet stykke pap til i en trekant. Tegn en linje 1,5 cm fra vangens (A) kant. Tegn trekanten op langs linjen. Spænd en tynd måleliste på siden af vangen til at mærke trekantens spidser af på, så opstregningen bliver ens.

2

Målelisten spændes på den anden vange, som streges op på samme måde som den første. Derefter skæres vangerne til på mål - mål op, hvor vangerne skal skæres til i enderne, og sav ud med fx en stiksav.

3

Skru bærelisterne (G) på med tre forskudt placerede 5 x 70 mm skruer. Husk at bore for. Listerne skal sidde nede under trinene, så brug en stump trinbræt til at finde den rigtige placering med.

4

Hvert trin består af to brædder (H) med kantlister (L) under. Skru kantlisterne under trinene med fire 5 x 70 mm skruer pr. trin. Placer kantlisterne 1 cm fra trinenes kanter. Husk at bore for.

5

Her ses, hvordan trin brædderne (H) griber om bære listerne (G), der bliver skjult af kantlisterne (L). Bemærk, at der er 6 mm luft mellem de to brædder. Ventilations spalten må gerne være større, men ikke mindre.

6

Nu er vangerne og trinene færdige - klar til at blive samlet. Men først skal vangerne grundes og males.

7

Mal vangerne. Vi giver hver vange et lag grundingsolie og to lag heldækkende træbeskyttelse, inden trappen samles.

02
Stil trappen op 6 Trin

Trappens vanger klodses op, så endetræet ikke står direkte på fliserne. Så holder vangerne længere. Strimler af asfaltpap er glimrende til at forhindre fugten i at trænge op i træet.

Hvert trin består af to brædder. Mellem hvert bræt skal der være et mellemrum, så regnvand kan løbe væk midt på trinet. Mellemrummet skal være mindst 6 mm.

Hvert trin skrues fast med skrå skruer ind i vangen. Vi undlader med vilje at fastgøre trinene til de små bærelister, som vi ikke ønsker at svække.

1

Spænd den første vange på med tvinger. Klods den lidt op på fliserne, så vangen ikke kommer til at stå i regnvand. Vi bruger et stykke terrassebræt og strimler af asfaltpap til at klodse vangen op med.

2

Sæt den anden vange på plads, og klods den op med et stykke terrasse bræt og strimler af asfaltpap. Kontroller med vaterpas, at trinene kommer til at ligge helt vandret.

3

Skru indervangen fast. Her kan vi skrue den fast i siden af en høj træterrasse, så vi bruger 5 x 70 mm skruer.

4

Skru den yderste vange fast med et 75 x 75 mm vinkelbeslag. Det skruer vi fast med 4 x 40 mm beslagskruer.

5

Læg to trinbrædder (H) på, og bor for til 5 mm skruer. Bor hullerne skråt, så skruerne går ind i vangen og ikke ned i bærelisterne. På den måde trækkes vangerne sammen, og du undgår at svække de lister, som bærer trinbrædderne.

6

De øvrige trin monteres på samme måde. Vi monterer først to hele trin i toppen og så de to nederste trin. Så er afstanden mellem vangerne fikseret.

03
Byg gelænderet 8 Trin

Gelænderet bygges med tre lodrette lister (C, E og F). Den øverste stiver (F) skæres til på mål og spændes fast. Så kan du montere de to små vandrette planker (D), og når det er gjort, har du et stabilt samlings punkt i toppen af trappen.

I bunden af trappen skal du også bygge et stabilt samlingspunkt. Her får du brug for to støttebrædder, indtil du er klar til at skrue gelænderposten (C) fast til den nederste ende af vangen (A) og montere de to planker B - en ad gangen.

Undervejs skal du bruge store skruer, og nogle steder skal du skrue tæt på ende træ, så det er vigtigt at bore for.

1

Skær stiveren (F) til, så overkanten flugter med terrassens gelænder. Spænd stiveren fast til vangen med tvinger. Kontroller med vaterpas, at stiveren er i lod.

2

Skær de to øverste gelænder-planker (D) på mål, så de kan samles mellem de to stivere (E og F). Gelænder-plankerne D skæres på 22,5 grader i enderne, så de passer til plankerne B.

3

Spænd et støttebræt på vangen (A), så det flugter med forkanten af vangen. Tjek, at det står lodret. Tjek også, at afstanden mellem vangen (A) og gelænderplanken B er lige stor overalt. Mærk af, hvor planken B skal skæres til.

4

Afmonter planken B, skær den til, og brug den som skabelon til den næste planke (også B). Spænd et ekstra støttebræt på. Fjern det første støttebræt, sav gelænderposten (C) til, og skru den fast på vangen (A) med 6 x 120 mm skruer.

5

Skær stiveren E til, og skru den fast til vangen (A) og den øverste planke (B) med 5 x 50 mm skruer.

6

Gelænderposten (C) er skruet fast til vangen (A). Nu fastgøres den til planken B med to 6 x 120 mm skruer.

7

De korte planker øverst (D) fastgøres til stolpen med 5 x 70 mm skruer, der skrues skråt i.

8

Spænd den nederste gelænderplanke (B) fast, og skru den fast til gelænderposten (C) og stiverne (E og F) med 6 x 120 mm skruer.

04
Sæt håndlister på 4 Trin

1

Sav brædderne til håndlisterne (J og K) til. Enderne saves med snit på 22,5 grader. Spænd dem fast.

2

Det lodrette bræt K skrues fast gennem gelænderposten (C) med 5 x 60 mm skruer.

3

Spænd håndlisten J fast med tvinger, og skru den på med 5 x 60 mm rustfri skruer.

4

Tag håndlisten af igen, og sav ud efter stregen. Så kommer håndlisten til at passe perfekt.

Materialer

45 x 245 mm spærtræ:
• 2 vanger (A) a 300 cm

45 x 95 mm reglar:
• 2 gelænderplanker (B) a 272 cm
• 1 gelænderpost (C), 115 cm
• 2 gelænderplanker (D) a 30 cm

24 x 95 mm høvlet gran:
• 1 stiver (E), 133 cm
• 1 stiver (F), 112 cm

34 x 54 mm høvlet gran:
• 18 bærelister (G) a 18,4 cm

21 x 145 mm terrassebrædder:
(som skæres til 21 x 120 mm)
• 19 trin (H) a 87 cm
• 1 håndliste (J), 275 cm
• 1 håndliste (K), 115 cm

21 x 145 mm terrassebrædder:
(som skæres til 21 x 54 mm)
• 19 kantlister (L) a 87 cm

Desuden:
• Climate-skruer: 5 x 50, 5 x 60, 5 x 70 og 6 x 120 mm
• Beslagskruer: 4 x 40 mm
• Rustfri skruer: 5 x 60 mm
• 2 vinkelbeslag a 75 x 75 mm
• Grundingsolie og træbeskyttelse

Tidsforbrug

I denne størrelse kan trappen bygges på to arbejdsdage.

Pris

Cirka 2600 kroner, hvis trappen som her er 210 cm høj

Sværhedsgrad

Trappen kan bygges uden brug af specialværktøj, og den er nemmere at bygge end andre trapper.

Tegning

Multimedia

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...