Video
Let
Svær

DEN ÅBNE TRAPPE

  1. Slå en kile ind mellem trin og vange

Smør kilen med lidt lim, og slå den ind med en klods. Er der slet ikke plads til en kile, må du gå til trin 3.

2. Fjern den overskydende del

af kilen med et stemmejern, når limen er tørret. Sæt kiler, hvor det er muligt, over hele trinets bredde.

3. En nødløsning

Et stykke høvlet liste af 27 x 27 mm fyr kan skrues stramt i overgangen mellem trin og vange. For udseendets skyld er kilerne dog langt det bedste valg, hvor der er plads til dem.

Derfor knirker trinene ...

Når en trappe er ny, er det sjældent, at den giver lyd fra sigMen træ er et levende materiale – også når det er fældet og skåret til brædder. Det bevæger sig i hvert fald: udvider sig i varmen, trækker sig sammen i kulden. Og når husets beboere i årevis har løbet op og ned ad trinene, sætter trinene sig. Og så starter knirkeriet. Oftest fordi trin og vanger gnider imod hinanden. Det er derfor først og fremmest i den samling, du skal reparere. Det er klart nemmest på en åben trappe, men med lidt snilde kan du også løse problemet på en lukket trappe.

DEN LUKKEDE TRAPPE

Den lukkede trappe er mere problematisk end den åbne, alene fordi den er lukket og dermed sværere tilgængelig. Her må du angribe trappen fra den synlige side. Den mest oplagte metode viser vi her. Den går ud på at fylde pu-lim ind mellem trin og vange.

I nogle tilfælde kan der bruges kiler som vist på den åbne trappe, blot fra trinets overside. Knirkelyde fra en lukket trappe kan også komme fra samlingerne mellem trin og stødtrin. Men prøv først en løsning mellem trin og vange. Hjælper det ikke, kan det være nødvendigt at sætte tre skruer lodret ned gennem trinforkanten og stødtrinet.

1. Bor et hul gennem trinet

og ud i hulrummet mellem trin og vange. Bor tre skrå huller gennem trinet, så boret når helt ud imellem vangen og enden af trinet. Et 3-4 mm bor er en passende størrelse.

2. Fugt træet inden limning

gennem de borede huller med vand i en injektionssprøjte. Med lim i sprøjten fylder du så meget, du kan, i alle hullerne. Limen kan evt. fortyndes med lidt vand.