Godt og sikkert op til loftet

Vi giver dig her opskriften på at bygge trapper op til loftsrum, balkonen eller noget helt tredje. Grundprincipperne på de følgende sider kan bruges til at bygge solide trapper op til næsten hvad som helst.

Intro

På vores svenske ødegård er der ikke meget plads til at opbevare maler-grej, klap-sammen-senge til gæster og andre ting, som ikke jævnligt er i brug. Derfor bruger vi loftsrummet i sidebygningen som depot. Indtil for nylig var det svært at komme op til lugen i udhusets gavl - fruen skulle først op på en vakkelvorn stige, herefter klatre ind gennem åbningen og så bakke ud og ned igen. Desuden var det stærkt begrænset, hvad hun og jeg kunne have med i hænderne og samtidig holde balancen på stigen.

Vi blev derfor enige om at sætte en pæn og solid udvendig trappe på side-bygningen. Som en lille bonus ville vi desuden forebygge uheld, der let kan ske for børn i den klatreglade alder.

Vi valgte at bygge trappen i trykimprægneret træ. Lærketræ ville ganske vist have været et mere miljøvenligt valg, men vi var bange for, at regn og slud med tiden ville få lærkeplankerne til at slå sig og vride trappen skæv.

Inden vi begyndte at regne på trap-pens mål, diskuterede vi, hvor stor re-posen foran døren skulle være. Døren til loftsrummet er 90 cm bred, og det ræk-værk, vi havde i tankerne, cirka 10 cm bredt. Vi lagde lidt til, for at døren ikke skulle ramme rækværket, og nåede der-for op på en 110 cm dyb repos.

Reposens bredde ville vi afpasse efter døren og efter den lægte, som skulle sæt-tes op på væggen til at bære konstruktio-nen. Herefter var det bare at køre en tur ned til trælasten og komme i gang.

  • Sådan hænger du trappe og repos på din trævæg
  • Sådan beregner du, hvor stejl jeres trappe kan være
  • Sådan tilpasser du trappen til jeres ønsker og muligheder

Før
Det var besværligt at bruge stigen til at hente ting ned fra loftsrummet i sidebygningen.

Efter
Med den nye trappe er loftsrummet blevet anderledes let tilgængeligt, og hele familien kan nu komme sikkert op og ned ad trappen.

Vejledning

01
Rammen til reposen samler vi på jorden 7 Trin

Vi starter med at save reglarne A, B og C til i længden. (Udtrykket reglar bruges i trælasten ofte om høvlet træ i en lidt grov kvalitet, ger-ne med afrundede kanter).

Området V på de to yderreglar (A) skærer vi af med en elektrisk stiksav. Snittene giver en stærkere konstruktion, når vi senere gør de støttende skråstive-re (E) fast under platformen.

Rammen til reposen er nemmest at sømme sammen på jorden. For at under-støtte de brædder, som senere skal ud-gøre gulvet (F), sømmer vi en ekstra planke (C) fast midt i rammen. Ønsker du at bygge en større repos, kan du sand-synligvis ikke nøjes med en enkelt afsti-ver i midten. Er der mere end 60 cm mel-lem understøtningen af de 28 mm tykke brædder, vil gulvet føles usikkert.

1

Reposens ramme samles på jorden ved at sømme vangerne A, B og C sammen med 100 mm varmgalvaniserede søm. Hjørnerne sikres med kraftige vinkeljern for at klare de ekstra belastninger, som skråstivere giver.

2

En bæreliste, som reposen kan hvile på under arbejdet, sømmes fast 42 cm under døren. Placeringen afgøres af lokale forhold - her bliver der et trin ned på reposen, og skruerne får fat i skelettet bag beklædningen.

3

Reposen gøres fast i væggen med 4 stk. 10 x 120 mm franske skruer. Når vi hænger den op med støtte på skråstivere, stiller det store krav til væg og fastgøring, og hvis skruerne ikke får fat i skelettet bag brædde-beklædningen, må man sikre godt modhold på bagsiden, helst forbundet med skelettet.

4

Reposen rettes op til vandret - båret af et midlertidigt støttebræt, som vi har sømmet op midt på den yderste vange, og som vi slår kiler ind under, til reposen hænger som ønsket.

5

Skråstiverne (E) skæres til og skrues fast i reposens ramme med to 120 mm træskruer. Med samme type skruer fæstnes de til væggen, som vi har forstærket på indersiden med et bræt på tværs af beklædningen.

6

Gulvbrædderne (F) skrues fast på reposens ramme med 6 x 70 mm rustfri skruer. Mellem brædderne bør der være cirka 5 mm luft - afstanden tilpasses et antal hele brædder, så alle fuger er lige store.

TIPS: Er brædderne meget fugtige, gøres mellem rummet mindre.

7

Gulvbrædderne skæres til, efter at de er skruet fast. Vi valgte at have 3 cm udhæng.

02
Trappen samles, hvor den skal sidde 7 Trin

Inden du fortsætter med tømrerarbejdet, er det en god idé at udjævne området un-der trappen og lægge granitskærver eller andre former for småsten. Skærver dræner meget bedre end fx græs og giver desuden et pænt og mere holdbart underlag neden for trappen.

1

Vi finder den rette hældning på vangerne til trappen (G og H) nede ved jorden ved at fastgøre et langt testbræt med tvinger oppe på reposen og derefter bruge vaterpas og blyant til at trække en streg forneden.

2

Vinklen overføres til skråvangerne (G og H), som skæres til i bunden. Den ene rejser vi op, men på ydersiden af reposen, så vi kan strege af, hvor den skal skæres til. Den anden skæres tilsvarende - bortset fra hakket til skråstiveren.

3

Når vangerne er klar, men endnu ikke skruet fast, saves de klodser (D) til, som trinene skal hvile på. Tegn en streg på savbordet, og skær alle klodserne til efter den. Vi brugte 20 cm lange 35 x 70 mm trykimprægneret træ.

4

Forenden af klodserne (D) skæres på sned - for et syns skyld og for at få endetræet i læ af trinet. De færdige klodser skrues først på bagvangen (H), placeringen overføres til den anden vange, der så forsynes med klodser.

5

Bagvangen skrues fast på væggen med 4 kraftige 100 mm franske skruer, jævnt fordelt og helst med greb i skelettet. Den forreste vange stiller vi derefter løst op, så vi kan skrue øverste og nederste trin (J) fast.

6

Forvangen rettes til oppe og nede, til både øverste og nederste trin er vandret. Den skrues fast fra indersiden, gerne gennem skråstiver og reposvange, med 6 x 120 mm træskruer. Husk at bore for.

7

Resten af trappetrinene skrues på. Hvert trin er 80 cm bredt, så inklusive vangernes bredde bliver trappen 89 cm bred. Nu er det spændende øjeblik kommet, hvor du for første gang kan gå en tur på din trappe. At gå opad er ingen sag, men det er på turen ned, at man opdager, om man skulle have holdt sig strengt til formlens idealmål på 63 cm.

03
Mæglerne sikres med franske skruer 6 Trin

Ifølge svensk lov skal rækværk og gelænder være mindst 110 cm høje - målt fra trappetrinet. Det kan virke højt, når man går op ad trappen, men føles faktisk fint, når man skal nedad, så det kan vi også anbefale til trappen i Danmark. Da vores trappe er ret kort, nøjes vi med to stolper til at bære gelænderet.

1

Vinklen, som mægleren (K) skal skæres i nede i bunden, finder vi (omtrent som da vi stregede op på trappevangerne) ved at holde stolpen lodret og strege af på vangens kant.

2

Med et snit nedefra halveres mægleren op til opstregningen, så den kommer til at stå halvt inde over vangen. Bunden skæres af i en vinkel på 45 grader - se billede 4.

3

Mægleren skruer vi fast til vangen ud for andet trin med en bræddebolt. Møtrikken på indersiden af vangen forsænker vi ved at bore for med et bor lidt større end spændskiven.

4

Den øvre mægler (L) skæres til på samme vis og gøres også fast to trin inde på trappen - reposen tæller som første trin. Bemærk de skrå snit i bunden af alle lodrette stolper.

5

De tre gelænderstolper (M) gøres fast på ydersiden af reposen med forsænkede franske skruer. De skæres til, så de slutter 106,5 cm over gulvet. Højden overføres til mæglerne.

6

Det rette skrå snit på mæglerne (K og L) sikrer vi ved at placere et langt bræt mellem dem, trække en streg og save til, så oversiden af gelænderet glider ind under håndlisten.

04
Håndlisterne sættes på repos og trappe 7 Trin

1

Trappens skrå håndliste (N) saves til - det skrå snit i mæglerne skal ligge så langt inde, at endetræet ikke udsættes for unødig fugt.

2

Reposens vandrette håndliste (O) saves til og sømmes fast. De tre brædder skæres, så de mødes i to 45 graders samlinger.

3

Trappens håndliste skruer vi fast, inden vi tilpasser den i længden. Vi undgår skruer og søm på oversiden ved at gøre den fast nedefra gennem de to mæglere med to 6 x 70 mm skruer, der sættes skråt op gennem forborede huller. Håndlisten gør vi ret kort, så vi ikke skal slå en stor bue for at komme op på trappen.

4

Og til sidst sikrer vi gelænderet

Ind mellem trappens mæglere skruer vi to lister af 45 x 70 mm træ sat på højkant. Den øverste (P) sidder 14 cm fra håndlistens underkant, den nederste (R) 26 cm lavere. Listerne skrues fast i stolperne med to 70 mm skruer.

TIPS: Hold listerne på plads med tvinger, mens du streger op, hvor de skal skæres.

5

Reposens gelænder lukkes i stedet med et kryds. Først skruer vi en 45 x 70 mm vandret liste (S) fast 13 cm under underkanten af håndlisten. En tilsvarende liste (T) skruer vi fast 4,5 cm over gulvbrædderne. Listerne gøres fast med de selvskærende 70 mm skruer, en skråt ind i mæglerne fra hver side.

6

Herefter samler vi de to kryds, som blandt andet skal forhindre børn i at falde ud under gelænderet på reposen. Vi bruger 45 x 70 mm lister (U), der skal sammenføjes midtpå. Igen streger vi op på stedet, inden listerne skæres. De kan sættes op, som de er - men det er flottere at lægge dem ind i hinanden.

7

For at lægge listerne i krydset ind i hinanden sætter vi dem midlertidigt op med tvinger og streger op, hvor de overlapper hinanden. Halvdelen af hver liste skal stemmes ud i overlappet. For at lette arbejdet saver vi halvt ned med korte mellemrum - fx som bredden på dit stemmejern - før vi stemmer området ud og samler krydset.

Materialer

Trykimprægneret træ:

• 45 x 195 mm, til skråvangerne (G og H) og platformens ramme (A, B, C)
• 45 x 95 mm, til skråstiverne (E)
• 28 x 120 mm, til gulvbrædder (F) og trappetrin (J)
• 35 x 95 mm, til sadler (D) under trin og til håndlisterne (N og O)
• 70 x 70 mm, til stolper (K, L, og M)
• 45 x 70 mm, til krydset (U, S, T) i repos og til sikring over trappen (P og R)

Skruer og bolte:

• 10 x 80 mm rustfri bræddebolte
• 6 x 100 mm rustfri træskruer
• 6 x 120 mm rustfri træskruer
• 10 x 100 og 10 x 120 mm franske skruer, varmgalvaniserede
• 6 x 70 mm rustfri skruer med fræsespids
• 100 mm varmgalvaniserede søm

Pris

Cirka 1230 kroner

Tegning

På to af reposens vanger (A) skæres et snit (V), så skråstiverne (E) støder mod den yderste vange (B), når reposen samles. Det gør konstruktionen stærkere.

Højden på U rækværk og gelænder målt fra trin og gulv til håndlistens overside skal i Sverige være mindst 110 cm - Danmark kan du nøjes med 100 cm.

Antallet af trin og længden af de skrå vanger indrettes efter det sted, hvor trappen skal stå. Som hjælp kan du bruge “trappe-formlen”, som vi viser på de næste sider.

De lodrette stolper i gelænderet kaldes i fagsproget mæglere. Sidst i artiklen finder du en liste over mange flere af trappens fagudtryk.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Udendørs trapper