Kældertrappe af belægningssten

Ny trappe til kælderen behøver ikke at være et kæmpe støbeprojekt over flere uger. Se selv, hvor let det går med belægningssten.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 dage
Pris
2.100 kroner

Intro

Det er skam let nok at bygge en betontrappe. Spring det besværlige støbearbejde over, og slip for forskallinger og tungt blandearbejde. Bare køb en trappe, som er støbt og hærdet, i form af belægningssten og tilhørende kantsten, og saml hele molevitten som et stort Legosæt. Ud over at det er let, så giver det dig også mulighed for at bygge en trappe i andet end gråt. Måske har du i forvejen en flisebelægning i farvede sten, og så er det jo oplagt at lade de samme farver fortsætte op til hoveddøren eller, som i vores tilfælde, ned til kælderdøren og op ad støttemuren.

Stenene lægges i en næsten tør blanding af grus og cement og limes sammen med fliseklæber, som er egnet til udendørs brug. Det giver en stabil opbygning, hvor bunden bliver hård og meget bæredygtig, samtidig med at stenene ikke kan skride. Prøv det selv.

Vejledning

01
Nedbrydning 5 Trin

Før du kan komme til at bygge den nye trappe, skal den gamle betontrappe fjernes. I vores tilfælde gjaldt det samme for den ene støttemur, som var sunket så meget, at den ikke var til at redde.

Du skal ud at leje både en lille betonhammer og en stor nedbrydningshammer, når den gamle støbte trappe skal fjernes. Hamrene kan du leje i de fleste byggemarkeder. Sørg for at bestille i god tid, så du er sikker på, at de er reserveret til den dag, du skal i gang. Lejen koster ca. 300-500 kr. i alt pr. døgn inklusive forskellige mejsler.

1

Gør klar til nedbrydningsarbejdet. Her fjerner vi al gammel puds og maling på en mur, der støder op til trappen. Den skal nemlig ikke rives ned. Afrensningen foretager vi med en lille betonhammer, som er forsynet med en bred mejsel.

2

Grav støttemuren fri på ydersiden. Den lave mur på venstre side af trappen skal fjernes sammen med trappen. Grav jorden væk, så den ikke falder ned i hullet, når du begynder at fjerne betonen.

3

Fjern fliserne, der støder op til trappen, så der bliver plads, både til arbejdet med nedbrydningshammeren og til opbygningen af den nye trappe.

4

Start nedbrydningen oppefra. Du finder hurtigt ud af, hvor meget den store hammer kan slå i stykker ad gangen. Fjern de løse betonstykker efterhånden. Husk briller, høreværn og evt. støvmaske.

5

Brug den lille hammer tæt ved afløb, dørtrin og andre steder, hvor der er installationer, der ikke skal slås i stykker. Fjern al den knuste beton og så meget af underlaget, at der er god plads til opbygning af den nye trappe.

02
Læg bunden 5 Trin

Vi har valgt en rødmiks i herregårdssten til at bygge trappen op med. Herregårds-sten findes i flere dimensioner, men til støttemuren har vi valgt 7 cm tykke udgaver af hhv. kvadratiske og rektangulære sten. Så går det op med de 14 cm tykke kantsten, vi bruger til trin.

Du kan selvfølgelig bygge trappen af andre sten. Det vigtige er, at opbygningen er godt understøttet med tørbeton, og at stenene limes sammen med udendørs fliseklæber, så de ikke kan skride.

1

Læg først 10 cm jordfugtig beton i bunden af kælderskakten. Betonen blander du af 4 dele støbemiks (0-16) og 1 del cement, kun tilsat så meget vand, at den har fået en ensartet mørk farve, men stadig kan drysses ud med skovlen.

2

Stamp betonen godt sammen, og ret den til med en stump bræt eller allerbedst et pudsebræt.

TIPS: Er der plads, kan du rette af efter to ledere af rør. Husk, der skal være fald mod afløbet på 1-2 cm pr. meter.

3

Nu lægges stenene a på plads i bunden. Læg stenene forskudt (her har vi valgt halve sten), så stenene låser hinanden. Med en hammer justeres stenene helt på plads og bankes ned i betonen.

4

Læg de første par sten (C) til støttemuren på plads på gruset. Sørg for, at de ligger vinkelret på muren eller døren. Bank stenene godt fast i betonen med en mukkert. Kontroller, at overkanten af muren er vandret.

5

Mål dig frem til afstanden fra bunden til toppen, hvor trappen skal starte og ende, og beregn så trinhøjden.

Tips: Beregn højden, så det øverste trin stikker ca. 50 mm op over terrænet, så der ikke løber regnvand ned i kælderen.

03
De første trin 5 Trin

Trinene består udelukkende af kantsten, der er 14 cm høje. Hvert trin består af to lag sten, hvor det nederste ligger på langs af trinet og det øverste ligger på tværs.

Det nederste lag sten lægges ned i betonen, så det kun er 7 cm højt, og ovenpå limes næste lag, så trinets samlede højde bliver 21 cm. Det giver en perfekt trinhøjde, som er rar at gå på.

Når du har trappens totalhøjde, kan du regne de enkelte trins højde ud - de skal ligge mellem 19 og 25 cm for at være rare at gå på. Juster trinhøjden ved at hæve eller sænke den nederste række sten på hvert trin. Her skal rækken være 7 cm høj, så trinhøjden bliver 21 cm.

1

Det er hvert trins nederste langsgående sten (C), der bestemmer trinhøjden. Her skal trinet være 21 cm højt. Altså skal C stikke 7 cm op over bunden. Understøt stenene med tørbeton, og sørg for, at de ligger vandret.

2

Trinets øverste sten (C) stilles på den anden led. Lim stenene sammen med udendørs fliseklæber, så de ikke kan skride. Pas på, der ikke kommer klæber på de synlige flader.

3

Tørbetonen bankes godt sammen under og bag ved trinet. Kontroller med et vaterpas, at trinet er vandret. Lad den øverste sten hælde 2-3 mm fremad mod forkanten, så vandet kan løbe af trinet.

4

Fortsæt nu opad med næste trin. Efterhånden som trinene bygges op, fyldes op med tørbeton. Fortsæt med de øvrige trin, som bygges efter samme opskrift som det nederste trin.

5

Lad opbygningen af støttemuren følges med trappen. Støttemurens sten (C) limes sammen. Vi har valgt at forskyde hver anden række med en 7 x 14 x 14 sten (A). Det giver 1/3 overlap.

04
Mur og afslutning 5 Trin

Når bunden og det første trin er klaret, går det stærkt. Muren og trinene bygges op samtidig, idet du hele tiden sørger for at fylde tørbeton under og bag trinene samt bag støttemuren. Betonen stamper du sammen med en mukkert, så den er godt pakket. Kontroller med et vaterpas, at muren holder retningen undervejs.

Til sidst skal du lukke bunden med fugemørtel, så der ikke løber vand ned mellem stenene. Husk også at komme fugemørtel ind under dørtrinet, så der heller ikke kan komme vand ind der. Den fugemørtel, vi har brugt, er så finkornet, at den kan komme ned selv mellem belægningssten lagt uden fuge som her.

1

Fyld hulrummet bag støttemuren op med tørbeton, efterhånden som du bygger. Sørg for at stampe betonen godt, men pas på, du ikke presser muren ud i trappeskakten.

2

Sæt belægningssten (a) og (b) på højkant på ydersiden af murens to øverste rækker, så muren bliver bredere. Stenene understøttes af beton og limes på ydersiden af støttemuren med fliseklæber.

3

Støttemuren afsluttes med en række, hvor stenene vender den anden vej (et rulleskifte). Start udefra, og tilpas den sidste sten ind mod huset, hvis det er nødvendigt. Lim stenene fast med fliseklæber.

4

Støb med reparationsbeton, hvis der er afløb som her, så vandet ledes ned i afløbet og ikke ned under fundamentet eller ind i huset.

5

I bunden lukkes mellemrummet mellem fliserne med fugemørtel, som bliver hårdt og fleksibelt og gør bunden af trappeskakten vandtæt.

Materialer

7 x 14 x 14 cm herregårds-belægningssten:
• 16 til kælderskakt (A)
• 3 til støttemur (A)
• 10 til støttemur (A)

7 x 14 x21 cm herregårds-belægningssten:
• 4 til støttemur (B)
• 10 til belægning over trappe (B)

14 x 14 x 21 cm herregårds-kantsten:
• 40 til trappetrin (C)
• 27 til støttemur (C)
• 8 til rulleskifte (C)

Desuden:
• 250 l støbemiks, 0-16 mm
• 5 poser cement
• 1 pose fugemørtel, her Danfast
• 1 pose reparationsbeton

Tidsforbrug

En dag til nedbrydning og to dage til opbygning skulle være nok.

Pris

Cirka 2100 kroner plus leje af maskiner.

Sværhedsgrad

Det er lige så let som at bygge med Legoklodser at stable denne trappe på benene.

Tegning

Disse sten har vi brugt

Tre forskellige sten er alt, hvad du skal bruge.

Disse sten har vi brugt

Sådan bygges trappen

Kvadratiske sten (A) i bunden, aflange (B) oven for trappen og trin af kantsten (C).

Sådan bygges trappen

Sådan bygges støttemuren

Muren bygges af kantsten (C), hvor de øverste skifter forstærkes med belægningssten (A) og (B).

Sådan bygges støttemuren

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Udendørs trapper