Orden i kassevis på værkstedet

Reolen til kasser skaber orden i de mange småting på værkstedet – og i alle andre rum, hvor den enkle, nemt byggede reol hurtigt gør kaos til kasser.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
6 timer
Pris
1.000 kroner

Intro

En reol til klodskasser skaber orden i værkstedets mange søm, skruer, lim, maling, murplugs, elpærer, elstik, værktøjstilbehør - ja alle de småting, der let kommer til at ligge og være i vejen, lige til man skal bruge dem og ikke kan finde dem.

Klodskassereolen kan selvfølgelig også bruges i pulterkammeret, skuret, på loftet og andre rum, hvor du vil holde orden, og hvor de billige kasser af plast ikke støder indretningen.

Og med opskriften her er reolen så nem at bygge, at der ikke er grund til at lade sig nøje med at købe en færdig reol i tilfældige mål. Reolen her passer lige netop til kassernes størrelse og rummet, og du kan nemt tilpasse alle mål, så din reol passer hos dig.

Vi var heldige at finde to plader 18 mm birkekrydsfiner, der giver en rigtig flot reol, men du kan også bruge den billigere østenkrydsfiner, mdf-plade eller en 22 mm spånplade.

Vejledning

01
Skær ud på mål 2 Trin

Reolen er meget let at skære delene ud til, da den består af plader i bare tre mål: to sidestykker, to sokkelstykker og 10 hylder, hvoraf de to er top og bund.

Har du en rundsav, helst en dyksav med føringsskinne, kan du skære delene til en enkelt reol ud på en time eller to. Med fukssvans vil det være et unødvendigt hårdt og tidkrævende arbejde, især fordi du højst bruger et par timer på at samle delene bagefter.

Et virkelig godt alternativ er at få det hele skåret ud på mål i trælasten. Det koster ikke alverden, det bliver præcist, og du kan bruge din tid og energi på at lave et par ekstra reoler i stedet.

1

Pladerne skæres op. På trælasten eller hjemme, hvor en dyksav med føringsskinne er ideel. Mærk evt. med en blyant alle dele med det rigtige bogstav og pile, der viser op og ned, så du ikke bliver i tvivl, når tingene skal samles.

2

Hvis du vil slibe reolen, er det en god idé at gøre det nu, hvor du kan spænde de ens elementer sammen og slibe kanterne fint plane. Alle skarpe kanter rettes af med nogle få strøg, så de ikke knækker ved det mindste stød.

02
Streg præcist op 2 Trin

De moderne skruer med skærespids og fræseribber under hovedet kan normalt skrues direkte i træet, men resultatet bliver både pænere og bedre, hvis du borer for og undersænker til alle skruer.

Da vi vil kunne flytte de fleste hylder, samler vi kun sidestykkerne med skruer ved øverste, nederste og midterste hylde.

Vi mærker op til de skruer, der skal holde de faste hylder, på ydersiden af sidestykkerne. Skruerne skal sidde ved hyldernes midte, målt fra oven 1 cm, 81 cm og 181 cm nede. Vi streger midterlinjen op og mærker af til tre skruer, en midtpå og en 6 cm fra hver kant.

1

Vi lægger de to sidestykker (A) ved siden af hinanden og spænder dem sammen med ydersiden opad. Har du ikke før mærket op, hvordan stykket skal vende, markerer du nu på begge stykker, hvad der er op, og hvad der er frem.

2

Så mærker vi af til skruerne, der skal gribe ind i faste hylder. Først trækker vi linjer på tværs 1 cm, 81 cm og 181 cm fra toppen. På stregerne afsættes mål 6 cm fra siderne og på midten (17 cm). Bor for med 6 mm bor, og undersænk evt.

03
Bor huller til hylder 5 Trin

Vi laver et hjælpeværktøj, en borelære, for at lette arbejdet med at bore huller til hyldebærere og gøre det så præcist, at hylderne ligger uden at vippe.

Borelæren er ganske enkelt et stykke plade med huller, som vi borer hullerne i sidestykkerne gennem. På den måde skal vi kun måle op til en enkelt række huller, og vi er sikre på, at alle de fire rækker huller i sidestykkerne bliver helt ens.

Borelæren skal udføres omhyggeligt, men en lille fejl er faktisk ikke så alvorlig, da den vil give samme fejl på alle huller til en hylde. Hylden vil sidde helt lige, selv om den er rykket lidt op eller ned.

1

Borelæren laver vi af en 12 cm bred og 180 cm lang mdf-plade. Når vi har boret huller i midterlinjen på den, kan vi nemt og præcist bore helt ens hulrækker 6 cm fra begge sidestykkers for- og bagkant.

2

Bor huller igennem borelæren, hvor stregerne mødes. Prøv at bore lige. Vores bærere passer i 4 mm huller.

Tips: Har du en borestander, kan du bruge den, men små unøjagtigheder gør intet.

3

Spænd borelæren fast på indersiden af sidestykket (A), så endekanten og den ene langside flugter. Bor 8-10 mm ned i sidestykket igennem alle huller i borelæren. Brug et dybdestop, så du ikke borer for dybt.

4

Så bores den anden række huller i samme sidestykke: Borelæren løsnes og skubbes over til den modsatte kant - uden at du vender eller drejer den. Ret borelæren ind efter kanten og toppen, spænd den fast, og så kan du bore igen.

5

Hele boreprocessen gentages på det andet sidestykke. Ved hele tiden at vende den samme flade mod sidestykkerne og rette ind efter overkanten sikrer vi, at alle huller til hver hylde sidder i samme plan, så hylderne ikke kan vippe.

04
Sæt reolen sammen 5 Trin

Sidestykkerne er klar til at blive samlet med hylderne (B), men først skal vi bore for i en enkelt hylde (B), så den kan skrues sammen med de lave sokkelstykker (C): 9 mm inde fra forkanten bores fem 6 mm huller gennem hylden, derefter bores en tilsvarende række ved bagkanten.

Herefter kan vi samle. Først soklen (nederste hylde og de to sokkel stykker), så sidestykkerne (A) med soklen og to hylder mere og endelig bagpladen (D).

De fleste steder samler du ganske enkelt ved at trykke en stribe lim på den kant, der limes, rette ind efter kanterne og låse med skruer. Kun den faste hylde midtvejs retter du ind efter målestreger.

1

Først samles en sokkel af en hylde (B) og de to sokkelstykker (C). Bor for i hylden 9 mm inde fra først forkanten, derefter bagkanten, to gange fem huller. Smør lim på overkanten af sokkelstykkerne, og skru hylden på dem med 60 mm skruer.

2

Begge sidestykker (A) skrues på soklen. Vi vender alle forkanter nedad, så de kan rettes på linje mod underlaget. Pas på, at hullerne til hylde bærere vender indad, og at soklen sættes forneden.

3

De to andre faste hylder (B) skrues og limes ind mellem sidestykkerne (A). Den øverste rettes blot ind til overkanten. Midterhylden holder du, så dens midte er 81 cm fra toppen - sæt streger at styre efter - og ret ind med en tømmervinkel.

4

Vi sætter stifter i bagpladen (D), så den er klar til ikke bare at blive sat på reolen, men også til at rette delene i vinkel efter. Vi tegner en streg 9 mm fra kanten og slår dykkerne netop fast i bagpladen, men ikke igennem den endnu.

5

Bagpladen (D) gøres fast. Kom først lim på kanterne, og slå så stifterne i. Først hele den ene langside, så den flugter foroven. Så foroven i den anden side, når du har tjekket, at reolen er i vinkel. Sæt også dykkere i top, i bund og i midterhylden.

Materialer

18 mm krydsfiner
(evt. 20 mm mdf- eller spånplade):
• 2 sidestykker (A) a 34 x 190 cm
• 10 hylder (B) a 34 x 73 cm
• 2 sokkelstykker (C) a 8,2 x 73 cm

4 mm hård masonit (evt. krydsfiner):
• 1 bagplade (D), 77 x 182 cm

Desuden:
• 6 x 60 mm skruer (cirka 30 stk.)
• 1,5 x 20 mm dykkere
• Hyldebærere, 28 stk.
• Snedkerlim (PVAc-lim)

Tidsforbrug

2-4 timer - plus et par timer, hvis du selv skærer træet ud.

Pris

800-1000 kroner, hvis du bruger østenkrydsfiner, 600 kroner med spånplader. Uden klodskasserne.

Sværhedsgrad

Meget enklere kan opgaven ikke være, men som så ofte letter nogle afgørende tips arbejdet enormt og sikrer et langt pænere resultat.

Tegning

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Reoler