Sæt reolen sammen af kasser

Du kan købe en rektangulær reol - og du kan købe en kvadratisk reol. Synes du, at begge dele er kedeligt? Så læs artiklen - for her er reolen, du kan sammensætte præcis efter dit behov.

Intro

Der findes et utal af reoler på markedet, men nogle gange er det bare ikke nok. Som for eksempel når man vil have én, som in-gen andre har, og som passer lige netop til éns egne behov.

Vi har lavet en reol, som du kan vælge at efterligne 100 procent eller tilpasse dit eget rum og de ting, du skal have i den. Grundprincipperne skal følges, men kombinations-mulighederne er stort set ubegrænsede. Du kan lave flere eller færre kasser på større eller mindre mål, og rillerne/slidserne kan forskydes, så rummene bliver anderledes end på vores model.

Da der ikke er tale om et modulsystem, skal du holde tungen lige i munden, når du laver din plantegning.

Ingen vej tilbage

De viste kasser er parvis lige store. De mindste er 40 x 40 cm, de rektangulære er 40 x 80 cm, og de to største er 80 x 80 cm. Slidserne er lavet henholdsvis 20 og 40 cm fra kassernes hjørner, og her er det vigtigt for et godt resultat, at du er hamrende nøjagtig.

Vær opmærksom på, at når du først har lavet slidser i kasserne, er der ingen mulig-hed for at ændre reolens ud-seende.

Overfræser er bedst

Er du ikke den heldige ejer af en overfræser, er det nu, du seriøst skal overveje at an-skaffe dig én. Kasserne bliver klart flottest, hvis du bruger en overfræser, men det kan også lade sig gøre at runde hjørnerne med slibepapir og save slidserne med en stiksav.

De viste reolkasser er grundet, slebet en gang og derefter malet to gange med akrylmaling glans 40 med en mohairrulle.

Lav en skabelon

Når du har bestemt dig for, hvordan reolen skal se ud, er det en fordel først at klippe kassernes dimensioner ud i papir eller karton og lave en prøveopstilling, så du kan se, om virkelig-heden passer til dine forventninger.

Det er også her, du beslutter, hvilke elementer der skal placeres forrest, og hvilke der skal placeres bagest.

Vejledning

01
Først saves der ud og samles 5 Trin

Hver reolkasse består af fire sider, der samles på gering (snit på 45 grader) i hvert hjørne med snedkerlim og seks 3 x 30 mm skruer. Du skal bore for til skru-erne for at undgå, at træet flækker, og skruerne skal undersænkes.

1

Mdf-pladen skæres ud, her med rund-eller bordsav. Endekanterne skæres på gering. Ved brug af rundsav skæres der mod et fast land, altså et lige bræt eller en retteskinne.

2

Afrund nu alle forkanter og den udvendige del af bagkanten med et rundingsjern i overfræseren - alternativt slibepapir eller høvl.

3

Det kan være drilsk at samle et hjørne på gering, fordi fladerne let glider i den våde lim. Brug derfor tape på hjørnets yderside til at fiksere med. Læg mærke til, at der er boret for med et 1,5 mm bor og undersænket.

4

Kom snedkerlim på endefladerne, og rejs forsigtigt pladerne, så hjørnesamlingen kan skrues sammen.

5

Hjørnesamlingen presses tæt sammen, inden skruerne skrues ind.

02
Pålidelig fræseskabelon 2 Trin

Det er vigtigt, at slidserne placeres ud for hinanden. Det er derfor en stor hjælp med en skabelon til at sikre, at slidserne bliver identiske.

Skabelonen kan du lave af for ek-sempel 6 mm plade. Slidserne skal saves i korrekt afstand fra hjørnet (her 20 og 40 cm). Slidserne i skabe-lonen er så brede, at de passer nøjag-tigt til kopiringens diameter - her 17 mm. Et par lister i skabelonens ene ende holder den mod hjørnet.

1

Skabelonen lægges mod hjørnet og spændes fast med tvinger. Læg mærke til, at der er lister på begge sider af skabelonen, så den kan vendes og bruges til præcis fræsning i både for- og bagkant.

2

Kopiringen spændes fast under overfræserens sål. Ringens krave stikker ned i skabe-lonen og styrer fræsejernet præcist mod skabelonens kant.

03
Nu bliver det spændende 4 Trin

Kasserne skrues fast på væggen gennem små trekantede finérstykker, der placeres i hvert hjørne i plan med bagkanten. Mdf er ikke robust nok i dette tilfælde, så i stedet bruger vi 12 mm krydsfinér.

1

De små finérstykker monteres med lim og tre 3 x 30 mm skruer. Husk at bore for med et 1,5 mm bor og undersænke skrue-hovederne.

2

Reolen bliver “lettere” at se på, når du placerer en 12 mm rondel mellem trekant og væg. Det giver også mulighed for at få en ledning til fx en lampe ind bag reolen.

3

Tjek, at kasserne er i lod og vage, hver gang du sætter én op. Det er især vigtigt at placere den første kasse korrekt.

4

Her ses en færdig samling. Læg mærke til, at slidserne er fræset 1/2 cm “for dybe” i begge kassesider. Det giver mere fleksibilitet, når kasserne skal sættes sammen.

Materialer

12 mm mdf-plade:
• 12 stk. a 25 x 40 cm (A)
• 12 stk. a 25 x 80 cm (B)

12 mm finér:
• 24 trekanter med 6 cm sider (C)
• 24 rundeller, Ø 40 mm (D)

Endvidere:
• Snedkerlim
• 3 x 30 mm skruer
• 4,5 x 60 mm skruer
• Pynteskiver
• Evt. murbøsninger
• Kraftig tape
• Grunder
• Akrylmaling glans 40
• Evt. pladerester til en skabelon

Pris:

Cirka 500 kroner

Tegning

Fræset med millimeterpræcision

Selv om der kun er seks reolkasser, skal du have tungen lige i munden for at holde styr på op og ned, og hvilke slidser der er til hvilken samling.

Vi kan kraftigt anbefale at nummerere kasserne samt at skri-ve, om det er højre eller venstre, og hvad der er op og ned.

Sådan fræser du slidserne

Slidserne fræses med et 13 mm notjern 13 cm ind fra forkanten af den ene kasse og ligeledes 13 cm ind fra bagkanten af den næste. Bruger du land eller retteskinne, risikerer du, at det bliver unøjagtigt, fordi landet skal flyttes og spændes fast på ny til den næste slids. Den sikre metode er at bruge overfræserens kopiring og fremstille en skabelon (en såkaldt ko) til den.

Fræset med millimeterpræcision

Tre slags kasser

Beboerne i lejligheden har selv bestemt udseendet på deres reol. Det endte med en kombination af tre slags kasser, seks i alt. Først blev kasse 1 skruet fast, dernæst 2, 3 og så fremdeles.

Når man planlægger reolens udseende, er det en god idé at tegne alle kasserne på kalkerpapir eller bagepapir og så flytte dem rundt, indtil man er helt til-freds og kan lave den endelige tegning.

Det er meget vigtigt, at der også er en klar plan for, hvilke kasser der skal placeres forrest, og hvilke der skal bagest. Lav evt. en plan med farvede markeringer som vist her på siden, så du undgår at skære slidserne forkert.

Start med kasse 1.
Den har kun slidser i forkanten. Herefter passer kasse 2 oven i kasse 1, kasse 3 sættes på kasse 2 osv

Tre slags kasser

Hænger sammen via slidser
De viste kasser er 25 cm dybe, så her er slidserne fræset 13 cm ind fra både for- og bagkant. Slidserne er 13 mm brede, så kasserne også kan samles efter grunding og to gange maling.
For at lette arbejdet kan man lave små markeringer for hver 20 cm. Så undgår man at måle forkert.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Reoler