Indbygget skab med skydelåger

Et klædeskab fra gulv til loft og fra væg til væg til under 3000 kroner. Det lyder for godt til at være sandt. Men ikke desto mindre er det prisen på dette skab, som er fremstillet af materialer af bedste kvalitet. Se, hvordan vi har gjort.

Intro

Selv om der findes masser af billige klædeskabe på markedet, kniber det som regel med at finde et skab, som lige præcis passer til et bestemt rum. Og hvis klædeskabet skal bygges på specialmål, kan du godt hive den store tegnebog frem.

Men sådan behøver det faktisk ikke at være.

Dette rummelige klædeskab med pladsbesparende skydelåger fylder hele væggen ud fra gulv til loft. Og selv om vi har brugt materialer af bedste kvalitet, endte prisen for hele herligheden på under 3000 kroner, hvilket svarer til en besparelse på 50 procent - mindst - i forhold til et færdigt skab.

Skabet er opbygget af fire moduler: Tre lodretstående moduler på en sokkel og et vandretliggende modul som overskab. Godt nok er materialeforbruget en smule større, når skabet bygges i moduler frem for at lave enkelte skillerum, men metoden gør det muligt at fremstille modulerne et sted, hvor arbejdsvilkårene er bedre, og herefter samle modulerne på stedet.

Tilpasses individuelt

I det aktuelle rum er loftshøjden 253 centimeter, og den smalleste afstand mellem væggene er 192,5 centimeter. For at kunne få modulerne på plads er de fremstillet, så der er luft på hver side samt over det øverste modul.

Det er især vigtigt, at der er plads omkring det øverste modul, eftersom det skal bæres ind på plads imellem rummets vægge.

Sprækkerne mellem skab og vægge lukkes, når lågerne monteres, idet disse skydes helt ud til begge sider. Mod loftet lukkes sprækken med en pynteliste.

Alle mål på tegningerne er tilpasset det aktuelle rum - du skal altså huske at korrigere målene, så de passer til det skab, som du selv bygger.

Af praktiske hensyn har vi valgt at koncentrere os om at vise, hvordan du først og fremmest fremstiller skydelåger, mens modulerne kun er kort beskrevet. Derimod har vi valgt at springe selve indretningen af skabene over, fordi dette område pr. tradition sker meget individuelt.

Vejledning

01
Indbygget og med skydelåger 12 Trin

Fremstilling af lågerne trin for trin

I værktøjsmagasiner og byggemarkeder findes adskillige typer rullebeslag til skydelåger. Den vigtigste faktor er dog, at beslagene skal kunne bære lågernes vægt, og den er næsten altid anført på selve beslagene - og små finerede låger kræver ikke så kraftige beslag som en låge af fx 19 millimeter mdf-plade.

Vi valgte skabsskydebeslag med en bæreevne på maks. 30 kilo og det til trods for, at vores låger slet ikke er så tunge. Men da skydebeslagene er forsynet med kuglelejer, kører de som en drøm på de anvendte aluskinner.

Lågerne, som vi har frem- stillet, kræver en del værktøj, men så opnår du også et resultat, som den professionelle snedker ikke gør bedre.

Ud over vægtbelastningen må du også kende beslagenes størrelse for at kunne beregne højden på lågerne. Med de anvendte beslag skal lågerne være 4,5 centimeter mindre end skabets indvendige højde, således at der er 3,5 centimeter luft foroven og 1 centimeter nederst. Bredden tilpasses, så de to bageste låger dækker modulbredden plus sprækken mod væggen, mens den forreste låge dækker modulbredden og et par centimeter ud over de bageste låger.

De viste låger er fremstillet som fyldingslåger, bestående af rammer af 21 x 68 millimeter høvlet fyrretræ. Rammerne er samlet med lim og dyvler, og efter samling har de fået det professionelle look med hjælp fra overfræseren.

Som fyldinger har vi anvendt 10 millimeter tykke polykarbonat-termoplader. Det er egentlig tagplader beregnet til udestuer, men da de både er lette og dekorative, er de yderst velegnede til formålet.

Fyldingerne kan også laves mere traditionelt med fx fi-nérplader - eller du kan vælge at placere spejle i et eller flere felter.

Efter samling og diverse fræsearbejde slibes lågerne med fint sandpapir. Herefter er de behandlet med en gang hvidpigmenteret lak og efterfølgende to gange klar lak.

1

Lågerne samles med lim og to dyvler i hver samling. I hver ende af de lodrette lister - og på midten i de store låger - bores to huller på hver 8 millimeter og 2 centimeter dybe.

2

Inden du borer ind i endetræet, streger du vinkler op på et stykke plade og lægger det ind under borestedet i flugt med endetræet. Vikl tape om boret for at vise boredybden.

3

Med dyvelmarkører opmærkes til dyvelhuller i endetræet på samtlige vandrette lister. Husk at sætte tal eller bogstaver i hver samling - det gør det lettere, når du skal samle lågerne.

4

Kom 8 x 40 millimeter dyvler i hullerne i endetræet. Samtidig skal du ikke holde dig tilbage, når du kommer snedkerlim på samlingerne - hellere for meget end for lidt.

5

Samlingerne sættes i pres med skruetvinger eller kanttvinger. Husk at tjekke med vinklen, så samlingerne bliver helt retvinklede - det vil sige 90 grader.

6

Fyldingerne lægges ned i en fræset fals på lågernes bagside. Falsjernet her har en fast indstillet falsbredde på 10 mm og indstilles til en falsdybde på ligeledes 10 mm.

7

Alle lågens kanter - bortset fra falskanten - affases med et 45 grader fasjern. Fasen er her 3 millimeter dyb.

8

Til styreskinnen i skabets bund fræses en slids i lågens nederste kant. Slidsen ligger midt i kanten og fræses 15 mm dyb med et slidsjern.

9

I stedet for greb har vi fræset et halvrundt spor med et halvstafjern. Her bruges parallelanslaget til overfræseren.

10

Polykarbonatpladerne tilpasses falsen i lågerne. Husk, at “striberne” i pladerne skal stå lodret - og at pladerne ligger plant mod en bordplade, når de saves ud med en fintandet sav.

11

På bagsiden lukkes fyldingerne med 5 x 21 millimeter lister, som saves i gering på 45 grader i hjørnerne. Listerne gøres fast med klammer eller små dykkere.

12

Rullerne til skydedørsskinnen fastgøres med små skruer på lågens bagside. Der monteres to ruller i hver låge, og de fastgøres i de lodrette (de stærkeste) lister.

02
Sådan stiller du skabene op 9 Trin

1

Placér soklen så fronten flugter med væggen. Husk også, at soklen skal være i vage (brug små strimler finér som opklodsning). Efterfølgende gøres soklen (G + H) fast til gulvet med rigeljern.

2

Da det færdige skab skal stå som lyst fyrretræ, dækkes mdf-soklen med en hvidpigmenteret dækliste (N). Listen fastgøres med skruer igennem soklen indefra.

3

Når du stiller skabsmodulerne op på soklen, skal du vente med at fastgøre de enkelte moduler, til du har alle tre enheder på plads og tjekket, at de står rigtigt og er i lod og vage.

4

Hold skabenes sider sammen med skruetvinger, til alle tre moduler står på række, og centrer modulerne i forhold til væggen. Skru skabene fast side mod side og ned i soklen (G + H).

5

Det øverste skabsmodul løftes på plads og placeres oven på de tre øvrige moduler. Hold modulet på plads med tvinger, og fastgør det med skruer igennem modulernes loft.

6

Aluskinnen, som rullerne kører i, skrues fast i fronten af de tre moduler samt i overskabet. Skinnen trækkes en halv centimeter ind fra - og i flugt med - forkanten.

7

De bageste låger løftes op på skinnen. T-listen skubbes ind i slidsen, til lågen er i lod og skrues fast til fremspringet i både over- og underskab.

8

Når de to bageste låger er på plads, løftes den forreste låge op på topskinnen og placeres i lod over den anden T-liste.

9

Forkanter på aluskinner og mdf-plader dækkes af lister (N + N2), som fastgøres med dykkere i mdf-pladernes (K + L) kanter.

Materialer

Det har vi brugt til lågerne

21 x 68 mm høvlet fyrretræ:
• 6 lister (J) a 182,5 cm
• 10 lister (L) a 50,4 cm
• 6 lister (K) a 46 cm
• 5 lister (M) a 54,4 cm

10 mm polykarbonatplade:
• 4 plader a 52 x 82,5 cm
• 2 plader a 56 x 82,5 cm
• 2 plader a 34 x 52 cm
• 1 plade, 34 x 56 cm

5 x 21 mm liste (saves på 45 grader i hver ende):
• 12 lister a 85 cm
• 12 lister a 54,5 cm
• 6 lister a 58,5 cm
• 6 lister a 36,5 cm

15 x 92 mm høvlet fyr:
• 1 liste (N), 192,5 cm
• 1 liste (N1), flækket til 8 x 190 cm

5 x 68 mm høvlet fyr:
• 1 liste (N2), 192,5 cm

15 x 33 mm høvlet fyr:
• 1 liste (N3), 192,5 cm

Endvidere:
• 2 alutopskinner a 190 cm
• 4 T-lister a 190 cm
• 12 skabsskydebeslag
• Klammer/dykkere til lister
• 60 dyvler, 8 x 40 mm

Pris

Cirka 1900 kroner

Det har vi brugt til moduler og sokkel

16 mm mdf-plade:
• 6 sider (A) a 57,5 x 186,8 cm
• 6 topstykker (B) a 63,3 x 64,5 cm
• 2 top- og bundstykker (D) a 64,5 x 190 cm
• 4 sider (E) a 50,3 x 57,5 cm
• 2 sokkelstykker (G) a 8 x 190 cm
• 4 sokkelstykker (H) a 8 x 54,8 cm

6 mm mdf-plade:
• 3 bagklædninger (C) a 63,3 x 190 cm
• 1 bagklædning (F), 53,5 x 190 cm

Endvidere:
• PVA-lim (snedkerlim)
• Skruer, 3,5 x 40 mm
• Rigeljern til soklen
• 20 mm klammer (eller dykkere)

Pris

Cirka 1100 kroner

Tegning

Skydebeslag kan vendes

De særlige skabsskydebeslag kan vendes 90 grader, hvis det kniber med pladsen - fx hvis dørrammen til skydedøren er for bred.

Skydebeslag kan vendes

Sådan bygger du skabsmodulerne

De tre skabsmoduler er 100 procent identiske og fremstillet af 16 millimeter mdf-plade.

Bagklædningen er af 6 millimeter mdf, og den fastgøres til skabets bagkanter med lim og klammer (eller dykkere).

Siderne (A) på skabet måler 57,5 x 186,8 centimeter, og top og bund (B) henholdsvis 63,3 centimeter i bredden og 64,5 centimeter i dybden.

Hele princippet i opbygningen er top- og bundpladens fremspring på syv centimeter i fronten. Når skabene stilles side mod side, monteres sky-dedørsskinne og styreskinner i fremspringet.

Modulet til overskabet fremstilles efter samme princip. Her måler top- og bundplade (D) 64,5 x 190 centimeter - de lodrette skillerum og endestykker (E) 50,3 x 57,5 centimeter - og de er trukket syv centimeter tilbage fra forkanten.

Soklen er otte centimeter høj, og den er fremstillet af mdf-stykker (G og H).

Sådan bygger du skabsmodulerne

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du overfræseren

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger overfræseren til lave perfekt finish, når du arbejder med træ. Der findes et utal af forskellige fræsejern, så du kan lave alt fra flotte profilerede forkanter til noter til skjulte pladesamlinger og udfræsninger til hængsler. Vi gennemgår de forskellige typer fræsejern og viser, hvordan du bruger dem.

TIPS: Tryk dyvler i med en tvinge

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Skabe