Skyd genvej med færdige højskabe

Med lige dele fantasi og håndkraft bygger vi videre på to smalle køkkenelementer. Resultatet er et elegant klædeskab, der udnytter pladsen under en skråvæg.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
4 dage
Pris
3000 kroner

Intro

Udnyt pladsen under skråvæggen optimalt

Vi skyder genvej på flere måder med klædeskabet her. Opgaven er at bygge et rummeligt skab, der udnytter den uregelmæssige plads i en gavl inde under en skråvæg, men vi vil gerne spare tid i forhold til at bygge skabet helt fra bunden.

Derfor letter vi opgaven ved at købe to smalle højskabe, der dels sparer os for en masse arbejde med at save ud og samle, dels bruges som et par solide søjler, der gør hele skabet stabilt. Skabene stiller vi med god afstand, så der opstår en tredje “gratis” sektion mellem dem. Vi placerer dem på en høj sokkel, så de når op til skråvæggen, og til sidst sætter vi skydelåger foran pladsen foroven op mod loftet.

Ud over højskabene, der er 50 cm brede, 58 cm dybe og 195,2 cm høje, skæres alle dele ud af fire mdf-plader på 122 x 244 cm. Dertil kommer kun beslag og skinner til de to store skydedøre. Den sidste plads, inde under den laveste del af skråvæggen, forvandles med tre plader til en kontorplads.

Vejledning

01
Soklen bygges og stilles op 4 Trin

1

Soklens sider (B) fordeles, så de skaber tre lige store rum, og fastgøres med lim og 3,5 x 40 mm skruer igennem bagpladen (A). Streg med hjælp fra en vinkel op på bagpladen midt ud for siderne, og bor for.

2

Sokkelpladen (C1) gøres fast på soklen. Begynd med at lime og skrue den fast på bagpladen (A) med de samme skruer. Den trækkes 2 cm ud over bagkanten og højrekanten, så den vil nå ind over fodpanelet.

3

Så skrues sokkelpladen (C1) fast i siderne (B), stadig med 3,5 x 40 mm skruer for hver 25 cm eller mindre. Igen borer du for, og her skal du undersænke skruerne. Sørg for, at siderne (B) er i ret vinkel.

4

Soklen skubbes ind på plads i hjørnet. Ret op med afstandsklodser, til den er i vater i begge retninger. Gør så soklen fast med et par skruer gennem bagpladen (A) ind i fodpanelet.

02
De tre skuffer til soklen bygges 6 Trin

Skufferne bygges så enkelt som muligt: Alle dele skæres ud af samme plade og samles med skruer og lim.

Størrelsen tilpasses, så der er lidt luft til alle sider inde i soklen. De kører på 15 mm høje pufruller, og fronterne er så brede, at de går mod soklens sider.

Alle skruer undersænkes, og i fronten spartles de over, før der males og sættes greb på fronterne.

1

Bor omhyggeligt for til skruerne, især på skuffens front (G). Det er igen en god idé at trække streger med en vinkel, så skruerne sidder præcist.

2

Skruehovederne undersænkes, så de kan spartles over efter samling. Du kan bruge en undersænker, der sættes på boremaskinen - eller endnu lettere: en undersænker, der sidder på boret.

3

Skuffesiderne (E) gøres fast til bagstykket (D) med lim og 3,5 x 40 mm skruer. Da bagstykket ligger imellem siderne, skal skruerne også her være undersænkede, så de ikke skraber mod soklens sider.

4

Skuffebunden (F) gøres fast til siderne (E) og bagstykket (D) med lim og skruer. Når de rettes ind efter skuffebundens kanter, bringes de automatisk i ret vinkel.

5

Træk streger i siderne på skuffefronten (G) 12 mm fra kanten, før du gør den fast på siderne (E) og bunden (F). Den flugter med overkanten, men går 10 mm ned under bunden.

6

De 15 mm høje pufruller fastgøres med 3,5 x 15 mm skruer i bundens hjørner. Skuffefronten stikker 10 mm ned som et skørt, der mindsker sprækken til gulvet (her er vi ved bagsiden).

03
Skabene samles og stilles op 7 Trin

Så er det tid til at samle vores skab på de store linjer: De to færdigkøbte højskabe samles, som den slags nu gør, med beslag og sekskantskruer.

De to skabe stilles op på sokkeltoppen, og oven på dem anbringes skabstoppen.

Så er selve skabet oppe, og vi fylder det ud: I de to færdig-skabe lægges hylderne ind, og i midtersektionen sætter vi en hylde og en bøjlestang.

1

De færdigsamlede højskabe stilles op på soklen. Se efter, om der er plads i væghjørnet, og om de står i lod. Sørg for, at sokkelpladen (C1) går 7 cm ud foran skabenes forkant.

2

Skabene skal gøres fast i væggen. Er væggen af sten eller gips, bruger du plugs: Bor forsigtigt gennem skabenes bagklædning, sæt mærker bag hullerne, og fjern skabene. Bor for, og slå plugs ind i hullerne.

3

Sæt skabene tilbage på plads, og gør dem fast. Gennem skabsbunden ned i sokkelpladen skruer du med 3,5 x 30 mm skruer, ind i muren bruger du fx 5 x 60 mm skruer. Husk et fremspring på 7 cm.

4

Skabstoppen (C2) lægges oven på højskabene. Den lukker skabet foroven. Tjek igen, at væggen ikke er skæv, så den kommer i vejen.

5

Skabstoppen (C2) skrues fast med 3,5 x 30 mm skruer. Fremspringet giver plads til skydedørsskinnen (J), som de to store døre skal hænge i.

6

Skufferne og de købte hylder skubbes på plads. Mærk efter, om de kører godt, eller om skruerne skal sænkes lidt. Vores greb rækker 3 cm ud fra skuffefronten, og det er der plads til under sokkelpladen.

7

Det ekstra rum mellem skabene indrettes efter lyst og behov. Vi har mdf-plade i overskud, så vi sætter en hylde på fire små møbelvinkler. Under hylden sætter vi en 20 mm bøjlestang i lakeret metal.

04
Skydelåger foran de store skabe 6 Trin

Skabets hoveddel, altså de to højskabe og rummet mellem dem, dækkes af to skydelåger. De er 94 cm brede og overlapper hinanden med 2,5 cm, når de skydes ud til siderne.

Højden gives af størrelsen på skydedørsskinnen og styre skinnerne i bunden.

Skydedørsskinnen bærer låger op til 25 kg. Den købes i sæt med en 2 meter lang skinne og fire ruller på monteringsbeslag.

1

Lågerne forsynes med skydedørsskåle, der sænkes ned i dem - almindelige greb vil være i vejen, når lågerne skydes forbi hinanden. Skålene limes fast i 8 mm dybe huller, vi borer med et 40 mm spadebor.

2

I bunden af lågerne fræses en rille, der skal gribe ned i styreskinnen (K). Slidsen er 4 mm bred og 12 mm dyb. I toppen skrues rullerne fast på lågernes bagside med de tilhørende korte skruer.

3

Skydedørsskinnen (J) gøres fast til toppladens underside, så forkant af skinnen er lig med forkant af pladen. Brug 3,5 x 15 mm panhovedede skruer; de følger med skinnen. Skru skinnen fast for hver 20 cm.

4

De store skydelåger (H) hægtes op i skinnen, den bageste først. Kontroller, om de hænger i lod sideværts, gør de det ikke, kan du justere dem i beslagene med rullerne.

5

Styreskinnerne (K) gøres fast på sokkelpladen (C1), efter at de er skubbet op i slidsen på skydelågerne. Lågernes front bringes i lod, og skinnerne skrues fast med 3,5 x 15 mm panhovedede skruer pr. 25 cm.

6

Anslagslisterne (T) sættes på siderne, så de stikker 9 cm ud fra højskabets forkant. Nederste dækliste (S) skrues på kanten af sokkelpladen (C1), så den skjuler sprækken under skydelågerne.

05
Skydelåger foran overskabet 5 Trin

Oven på skabene opstår der et brugbart rum. Det lukkes af med to skydelåger, hvor den venstre afsaves, så den passer ind mod den skrå væg.

Lågerne glider i sporede lister, som vi laver i strimler af mdf-plade.

Den øverste skydeskinne er fremstillet af to 7 cm brede strimler mdf-plade, der limes sammen, så listen er 32 mm tyk. I den er sporene dybest. Skydelågerne kan så stikkes op i dem først og derefter sænkes ned i rillen forneden.

1

I sporlisterne (L og M) fræses spor med et 18 mm notjern 1 cm fra begge sider. I den øverste liste (M), der består af to sammenlimede lister, er sporet 20 mm dybt. I den nederste (L) er det 8 mm dybt.

2

Øverste skydeliste (M) skrues fast i loftet, efter at den er tilpasset i længden med et skråt snit, så den passer under væggen. Forkant af listen skal ligge i plan med forkanten af overpladen (C2).

3

Den nederste sporliste (L) skrues fast oven på overpladen (C2), så begge forkanter ligger i flugt.

4

Lågerne (n) løftes på plads, efter at den forreste er tilpasset med et skråt snit i siden. Når alle låger er lukkede, skal den forreste låge tilpasses, så dens lige side ligger i flugt med klædeskabets skydelåge.

5

Dæklisterne (p og r) skrues fast, så de dækker sporlister og skinnerne til de store skydelåger. De to øverste lister saves skråt af, så de følger den skrå væg.

Materialer

16 mm mdf-plade:
(I alt 4 plader a 122 x 244 cm)
• 1 sokkelbagplade (A), 25 x 181 cm
• 4 sokkelsider (B) a 25 x 56,4 cm
• 2 stk. sokkeltop/skabstop (C1 + C2) a 65 x 183 cm
• 3 skuffebagstykker (D) a 20,9 x 53,8 cm
• 6 skuffesider (E) a 20,9 x 55 cm
• 3 skuffebunde (F) a 55 x 57 cm
• 3 skuffefronter (G) a 23,5 x 59,4 cm
• 2 skydelåger (H) a 94 x 190 cm
• 1 sporliste, bund (L) til overskab, 7 x 183 cm (længden tilpasses)
• 2 sporlister, top (M) til overskab, a 7 x 150 cm (limes sammen)
• 2 skydelåger (N) i overskab a 25 x 94 cm
• 1 dækliste foroven (P), 4 x 150 cm
• 1 dækliste midtvejs (R), 8 x 183 cm
• 1 dækliste forneden (S), 4 x 183 cm
• 1 anslagsliste (T), 14 x 223,4 cm
• 1 ekstrahylde (U), 57 x 83 cm

Af pladeresterne – eller en limtræsplade – kan du skære hylder til kontorpladsen.

Desuden:
• 2 køkkenhøjskabe a 50 x 58 x 195,2 cm
• 1 skydedørsskinne (J) med ruller, 2 meter
• 2 vinkelprofiler, alu (K), a 1,5 x 20 x 20 mm
• 3 greb til skuffer
• 12 pufruller, 15 mm
• 6 skydedørsskåle
• 1 bøjlestang på 1 meter, med beslag
• 4 rigeljern til ekstrahylden
• Skruer: 3,5 x 40, 3,5 x 30 og 5 x 60 mm
• Evt. plugs til væggen
• Grundmaling og blank slutmaling

Tidsforbrug

Et par weekender, hvor du arbejder i etaper, så delene ikke står i vejen for hinanden.

Pris

Cirka 3000 kroner. Du kan spare omkring 1000 kroner ved at bygge helt fra bunden.

Sværhedsgrad

Skabet er fremstillet efter enkle metoder. Delene skal udskæres med stor præcision.

Tegning

Foroven hænger de to store skydelåger (H) hver i to beslag, der ruller i den dobbelte skydedørsskinne (J). Beslagene skrues på lågernes bagside - vendt modsat for at få lågerne til at sidde tæt sammen. Du kan justere rullens placering, til lågerne hænger helt lodret.

Forneden styres de to låger af styreskinner. Det kan være T-profiler, og det kan være L-profiler (K) som her. Listerne stikkes op i sporet på de ophængte låger, før de gøres fast på soklen - så kan du rette dem ind sammen med lågerne og sikre, at de hænger lodret.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...