3 m² opbevaring for 3000 kr.

Skrå vægge er hyggelige, men de optager også kvadratmeter, som kan være svære at udnytte. Heldigvis kan du bygge et skræddersyet skunkskab med låger, hylde og en stor skuffe til at udnytte de svært tilgængelige kvadratmeter.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 uge
Pris
3.500 kroner
Opbevaring under skråvægge

Det færdige resultat med tre skunkskabe og en masse opbevaringsplads.

Intro

I vejledningen viser vi, hvordan du:

 • opmåler og skærer delene til skabet ud
 • monterer hængslerne
 • samler skabets korpus
 • samler skufferne
 • monterer låger og skuffefronter
 • samler og monterer soklen.

Læs mere om opbevaring

Vejledning

01
Opmåling og grundig udskæring 8 Trin

1

Mål grundigt op, og sav delene ud. Brug gerne en dyksav med føringsskinne, da den er mere præcis end en rundsav med retskinne. Lav evt. en grundig skæreplan, så du undgår unødigt spild.

2

Streg op til bund (B), hylde (D) og bagstykke (C) indvendigt på siderne (A). Det er vigtigt, at hylden (D) placeres i samme højde fra bunden i begge sider. Tjek efter ved at lægge siderne op mod hinanden.

3

Bor for med et 3,5 mm bor ved opstregningerne i bunden, og gør klar til undersænkning af skruerne, så skabet kan samles nemt og gnidningsfrit. Der bør ikke være mere end 20 cm afstand mellem hullerne.

4

Vi borer gennem udtræksbeslagets monteringshuller og vinkelbæringen, så skufferne kan fastgøres med skruer i skuffesiderne (J). Det er nemlig vanskeligt at montere skuffekassen med skruer nedefra.

5

Boreskabelonen til præcis montering af udtræksbeslagene fremstilles af to lange lister på 50 x 1,5 x 1,5 cm og et stykke 4 mm krydsfiner på 8 x 50 cm. Listestykkerne skal danne anslag mod sidernes bund.

6

Udtræksbeslagene placeres 1 cm over skabets bund – altså 2,6 cm over skabssidernes (A) underkant . Det er vigtigt, at beslagenes forkant flugter præcist med skabssidernes forkant.

7

Opmærk hullerne i siderne ved at presse skabelonens anslagsliste ind mod sidens (A) underkant, inden du borer med et 1,5 mm bor. Bor blot 2-3 mm ned. Fiksér skabelonen med et par tvinger.

8

Udtræksbeslagenes placering markeres ved at skrue nogle 3,5 x 15 mm skruer et par millimeter ned i de borede huller. Skruerne forhindrer desuden, at markeringshullerne skjules, når der grundes og males.

02
Montering af hængsler 3 Trin

1

Læg hængseldelene over for hinanden, og placér lågen (M) mod skabssiden (A). Mål ind til midten af hængslerne fra henholdsvis lågens bund og top. Markér hængselmidten på lågen og siden (se tegning).

2

Bor huller med en diameter på 5 mm og en dybde på 10 mm til hængseldelen på skabssiderne (A). Lav en ny boreskabelon med anslagslister efter samme princip som ved den forrige skabelon.

3

Forstnerboret har en minimal centerspids, der “fanger” det markerede centrum, og med søjleboremaskinens dybdestop fortsætter det ikke gennem lågens (M) forside.

03
Samling af skabets korpus 4 Trin

Skabets MDF-plader samles med PVAc-snedkerlim og 4,0 x 40 mm skruer. Anslagslisten (F) monteres med 4,0 x 60 mm skruer og får også en desuden en stribe snedkerlim. Tjek flittigt med en vinkel, og sørg for, at for- og bagkanter flugter.

Det er vigtigt at være meget omhyggelig, da selv små unøjagtigheder kan få konsekvenser. Sidestykkerne skal fx sidde snorlige, for at skuffen kan åbne og lukke let og ubesværet.

1

Bagstykket (C) gøres fast til bundens (B) bagkant. Den ene side (A) limes og skrues fast i henholdsvis bagstykke og bund.

2

Modsatte side (A) gøres fast med lim og skruer. Hylden (D) gøres fast imellem siderne. Understøt gerne med et par pladestykker, mens den gøres fast.

3

Hjørnet af anslagslisten (F) skæres af i en vinkel på 45 grader, så den passer til sidernes profil. Mærk listen op, bor for, og gør klar til undersænkning af skruehovederne.

4

Anslagslisten (E) fastgøres med skruer og snedkerlim til begge skabssider (A). Anslagslisten (F) gøres fast på undersiden af hylden (D) med snedkerlim og fikseres med tvinger, mens limen hærder.

04
Skufferne samles 2 Trin

Skufferne skal glide let og ubesværet. Vi monterer skuffeudtræksbeslagene midlertidigt og saver skuffebunden (H) ud. Når den lægges ned i vinkelbæringerne, skal den køre frit. Herefter monterer vi skuffesiderne med vished om, at skuffen passer og kører, som den skal. Det er altså nødvendigt at afmontere udtræksbeslagene igen og montere skruerne i hullerne atter engang, inden vi maler. Det kan føles som dobbeltarbejde, men tiden er godt givet ud, da vi på den måde sikrer os, at det hele passer sammen.

1

Montér skuffeudtræksbeslagene midlertidigt i begge sider (A) med et par skruer for og bag. Skuffens bund (H) saves på mål og lægges i skuffeudtræksbeslagene. Tjek, at bunden (H) kører let og ikke binder.

2

Skuffens fire sider (J + K) saves ud. Bor for til skruer, og saml skuffekassen med lim og 3,0 x 30 mm skruer.

05
Montering af låger og skuffefront 5 Trin

1

Hængseldelen i skabssiden (A) monteres permanent, mens hængseldelen til lågen (M) fastgøres midlertidigt. Hængslerne kan nemt justeres med en skruetrækker, så små “skævheder” kan rettes.

2

Skuffekassen lægges i skuffebeslagene og fikseres med en enkelt skrue i hver side. Skuffefronten (G) er savet på mål og skal nu fastgøres til skuffekassen.

3

Klods skuffefronten (G) 4 mm op i bunden, og tjek, at den flugter med lågernes udvendige kanter, og at afstanden mellem skuffefrontens overside og lågernes underside er 4 mm - ligesom mellem lågerne (M).

4

Forsyn skuffefronten (G) med et par striber snedkerlim, og fiksér den til skuffekassen med et par midlertidige skruer. Hullerne spartles, inden der males.

5

Bor 8 huller gennem skuffekassens forside (K), og fastgør dernæst skuffefronten (G) endeligt med 3,5 x 25 mm skruer. Der skrues indefra for at undgå skruehoveder i skuffefronten.

06
Sokkel og opstilling 6 Trin

Soklen er fremstillet af 16 mm MDF-plade savet på mål. I begge ender samt ved tredjedelspunkterne, hvor skabene støder sammen, har vi monteret brede listestykker (M1 + M2), så skabene har et stabilt underlag at hvile på, og så de nemt kan skrues fast gennem skabsbunden (B). Soklen samles med lim og 4,0 x 40 mm skruer.

1

Se opbygningen af soklen på tegningen, og saml listestykkerne med lim og skruer. Husk at bore for og at undersænke skruehovederne. Soklens front spartles, grundes og males.

2

Soklen lægges på plads på gulvet. Den trækkes 3 cm ind fra det eksisterende fodpanels forkant i begge sider og bringes præcist i vater.

3

Soklen klodses op, til den er i vater, og fastholdes til gulvet med skruer igennem små vinkeljern.

4

Skub det første skab på plads. Når alle tre skabe står side om side, gøres de fast til soklen med skruer gennem bundpladen (B).

5

Gør skufferne fast til udtræksbeslagene, efter at skabene er gjort fast til soklen. Brug 3 stk. 3,5 x 12 mm skruer gennem de borede huller i beslagene.

6

Det færdige resultat med tre skunkskabe og en masse opbevaringsplads.

Materialer

KORPUS

(til et skab på 80 x 80 x 56 cm)
16 mm MDF-plade

 • 2 sidestykker (A) a 24 x 57 x 81 cm (vinklet bagside)
 • 1 bund (B), 55,4 x 76,8 cm
 • 1 bagstykke (C), 24,0 x 76,8 cm
 • 1 hylde (D), 42,5 x 76,8 cm
 • 1 skuffefront (G), 39,8 x 79,6 cm
 • 2 låger (M) a 39,8 x 41 cm

15 x 33 mm fyrreliste

 • 1 anslagsliste (E), 76,8 cm

21 x 43 mm fyrreliste

 • 1 anslagsliste (F), 76,8 cm

SKUFFEKASSE

12 mm MDF-plade

 • 1 skuffebund (H), 70 x 73,8 cm
 • 2 sider (J) a 24 x 47,6 cm
 • 2 sider (K) a 24 x 73,8 cm

SOKKEL

16 mm MDF-plade (til tre moduler, 7 x 48 x 240 cm)

 • 3 stykker (L) a 7 x 44,8 cm
 • 4 stykker (N) a 5,4 x 44,8 cm
 • 2 stykker (P) a 7 x 240 cm
 • 2 stykker (N1) a 10 x 44,8 cm
 • 2 stykker (N2) a 5 x 44,8 cm

DESUDEN

 • 1 sæt skuffeudtræk, Fulterer FR 5000
 • 1 sæt vinkelbæringer, Fulterer FR 5000 ASW
 • 4 skabshængsler
 • Grundmaling og slutmaling
 • Snedkerlim
 • Skruer: 3,0 x 30, 3,5 x 12, 3,5 x 15, 3,5 x 25, 4,0 x 40 og 4,0 x 60 mm

Specialværktøj

 • Borestander
 • Kunstbor
 • Dyksav med føringsskinne

Tidsforbrug

Ca. en uge for tre skabe ekskl. tørretider.

Pris

Ca. 3.500 kr. for tre skabe inkl. sokkel og maling.

Sværhedsgrad

Samlingen af de enkelte dele er simpel. Udfordringen ligger i præcise udskæringer samt eksakte placeringer af hængsler og beslag.

Tegning

3D-model

3D-model

Skræddersyet skunkskab

Skræddersyet skunkskab med låger, hylde og en stor skuffe til at udnytte de svært tilgængelige kvadratmeter.

Åbn 3D-model

3D-model

Samling af skabets korpus

Skabet er lavet af MDF-plader og flugter bagkanten af væggen.

Åbn 3D-model

3D-model

Sokkel og opstilling

Soklen er skået efter skabets mål og samlet med listestykkerne vandret til soklens front og bagside.

Åbn 3D-model

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du dyksaven

I denne video lærer du tømrerens favoritsav at kende. Dyksaven føres altid langs med en føringsskinne, der sørger for et præcist snit - uanset om det skal være lige eller vinklet, Om det skal være gennemgående eller ej. Eller om det starter ved kanten eller midt på et emne. Det gør saven oplagt til alt fra riller i et bræt til renskæring langs kanten, når terrassebrædderne er lagt.

TIPS: Støt dyksavens skinne

TIPS: Luk for varmen når du maler

VÆRKTØJ: Sådan bruger du skruemaskinen

I videoen her lærer du alt om det mest populære stykke gør det selv-værktøj. Ud over at skrue skruer i og bore huller i en lang række forskellige materialer, findes der masser af tilbehør, der gør dig i stand til at bore store huller, skrue møtrikker og franske skruer i, undersænke skruer, slibe, polere og meget mere.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...