Verdens bedste arbejdsbord

Byg selv denne geniale arbejdsbænk med indbygget støvsuger, og send høvlebænken på pension.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
30 timer
Pris
3500 kroner

Intro

Elektrisk værktøj har for længst afløst det gammeldags håndværktøj. Alligevel står mange af os stadig og krummer ryg over en høvlebænk, som er bygget til en anden tid uden de moderne maskiner.

Derfor er vi glade for at kunne præsentere denne fantastiske arbejdsbænk, som er tænkt helt fra bunden til den aktive gør det selv-håndværker og alle hans maskiner. Følg anvisningerne, og du får samlet alt på ét sted, men på hjul, så det kan flyttes rundt. Her er en masse hyggelige timers arbejde med at bygge bænken og med at bruge den.

Det får du med Gør Det Selv’s arbejdsbænk:
Med vores moderne arbejdsbænk får du en masse indbyggede finesser. Vi har gjort siderne gennemsigtige, så du kan se, hvad der gemmer sig indeni.

Vejledning

01
Grundkonstruktion 5 Trin

Selve den grundkasse, som arbejdsbordet hviler på, er bare en bund (A), to sider (B) og en skilleplade (C), som alle er limet og skruet sammen.

Inden du samler noget som helst, er det smart at tegne op på bundpladen (A), hvor siderne og skillepladen skal være. Så kan du bore for i bundpladen, inden du samler kassen.

Samtidig kan du lette dit arbejde ved at lave en hjælpevinkel af nogle stumper træ (se billede 2). Når du spænder dem fast til bundpladen med tvinger, er det let at spænde en lodret plade fast til vinklerne og dernæst skrue den fast nedefra.

1

Læg en smal stribe lim dér, hvor første sideplade (B) skal stå på bundpladen (A).

TIPS: Tegn pladerne B og C’s placering og alle skruehuller op på A først.

2

Skru nu siden (B) fast nedefra igennem bundpladen (A) med 4 x 45 mm skruer.

TIPS: Lav en hjælpevinkel til at holde siden lodret og på plads.

3

Skillerumspladen (C) fastgøres med lim og skruer. Her er den placeret præcis midt på bund- og sideplade, så begge rum bliver lige store. Tilpas evt. rumstørrelsen efter din støvsuger.

4

Toppladen (P) fastgøres til siderne (B) og skillerumspladen (C). Tjek, at den ligger præcis i flugt med bundpladen (A), 4 cm fra langsider og 5 cm fra endekanter.

5

Læg kassen ned på gulvet med bundpladen opad, og monter transporthjulene i forborede Ø 8 mm huller. Hvert hjul fastgøres med fire stk. 8 x 30 mm bræddebolte og låsemøtrikker.

02
Støvsugerskab 3 Trin

1

Anslagslisterne (F) skrues fast i begge sider (B), 5 cm fra forkanten. Slut af med en topliste (G) mellem de to anslagslister. Brug 4 x 30 mm skruer.

2

Skru pladen til stik (D) fast på listerne (F) og (G). Få en elektriker til at montere stikkontakterne på pladen og forbinde dem til støvsugeren, så du kan slutte dine maskiner til her.

3

Pladsen er udnyttet med støvsuger og askespand til spåner. Stikkontakterne er forbundet til støvsugerens udtag, og afbryderknappen er stillet, så den starter i takt med brug af elværktøjet.

03
Bordplader 7 Trin

Bordpladen består af to sammenlimede pladestykker (R og Q), som der er savet aflange spor i. Forskellen på de to pladestykker er, at sporene ikke har samme bredde. I den nederste plade (Q) er sporene 6 cm brede, og i den øverste plade (R) er de 9 cm brede. Efter samling vil der opstå et leje med en fals, hvori vi monterer små forskydelige slæder.

Vær omhyggelig med udmåling og samling, så sporene ligger præcis parallelt med bordpladekanten, og så afstanden fra bordkanten til midten af sporene er ens i begge pladestykker.

1

Start med at save de lange spor i de to øverste bordplader (R og Q). Vær omhyggelig med udmålingen, og sav med en fintandet klinge i stiksaven.

TIPS: Sav efter en skinne eller et lige bræt, så du får et pænt, lige snit.

2

Fræs kanterne af sporene helt glatte. Stiksaven kan ikke lave et fuldstændig rent snit, så du bør nok rette kanterne af med et notjern og en overfræser. Gå dem efter med slibepapir til sidst.

3

Lim første gavlliste (S) på undersiden af pladen (Q), og fikser den midlertidigt med tvinger, før du vender pladen og skruer den fast med 4 x 45 mm skruer fra den anden side.

4

Mål ud, og bor 30 mm huller til skruetvingerne. De skal være nøjagtig ud for midten af de savede spor i bordpladen. Læg mærke til, at vi har streget op til alle lister og boret for til skruer.

5

En efter en fikserer du afstandslisterne (T) med skruetvinger, og fastgør dem med skruer fra modsatte side.

6

Skru pladen (Q) med afstandslisterne fast på pladen (R). Kom lim mellem pladerne, og skru dem sammen med ca. 20 cm’s afstand mellem skruerne. Her er brugt 4 x 30 mm.

7

Her er bordpladerne vendt om. Bemærk falsen, som slæderne skal køre i senere, og 30 mm hullet i gavlen til skruetvingen. Det ligger præcis ud for sporenes midte.

04
Slæder 5 Trin

For at kunne spænde større ting fast på arbejdsbænken konstruerer vi to slæder, som skal køres frem og tilbage af lange skruetvinger.

Hver slæde består af tre lag plade (2 stk. U og 1 stk. X), hvor den midterste plade (X) gøres lidt tykkere vha. et stykke karton. Så kan slæden køre i den fals, som vi lavede med de to forskellige udskæringer i bordpladen.

Vi borer to huller i hver slæde, som der kan sættes bænkdupper ned i. Dupperne holder på emnet, når skruetvingerne skubber slæderne sammen.

1

Den midterste slædedel (X), fastgøres med lim og stifter midt på den øverste slædedel (U). Nu skal U stikke 13 mm ud til begge sider i forhold til X.

2

Hæft et eller to stykker karton på den midterste slædedel (X), så bliver den en smule tykkere end den fals i bordet, den skal kunne køre i.

3

Fastgør den nederste slædedel (U) midlertidigt til X med 4 stk. 4 x 30 mm skruer. Skruerne placeres tæt ud mod hjørnerne, så der er plads til to huller på 22 mm til bænkdupper.

4

I midten af hver slæde og med centrum 2,5 cm fra hver ende borer du nu et 22 mm hul igennem samtlige tre lag. Brug et spadebor, og bor fra modsatte side, når borets centerspids er igennem.

5

Det nederste pladestykke løsnes igen, og slæden lægges i sporet. Tjek, at slæden glider frit. Herefter skrues det nederste pladestykke på nedefra.

05
Spændetvinger 2 Trin

De anvendte tvinger er såkaldte uendelige tvinger (her af mærket Mitsutomo), der består af to dele til montering på et stykke 3/4" vandrør med gevind i den ene ende. Rørets længde bestemmer hvor langt tvingen kan gabe.

Vi har vendt lidt op og ned på funktionen ved at fastgøre den forreste kæbe med skruer til bordkanten, så spindlen trækker/skubber hele vandrøret igennem de borede huller i afstandslagets gavlstykker (S). Den bageste kæbe er forskydelig og presses tæt mod emnet.

De anvendte vandrør er 117 cm. (Køb dem i 120 cm, og sav gevindet af i den ene ende med en nedstryger).

1

Sav to 3/4" vandrør af i 117 cm’s længde, og stik dem igennem hullet i gavllisten (S) i højre side. En forskydelig kæbe føres på hvert rør, der føres ud gennem hullet i den modsatte gavlliste (S).

2

Bor to Ø 5 mm huller i tvingens kæbe. Vandrørets gevind skrues på tvingens gevindstuds, og kæben gøres fast til bordkanten med to stk. 5 x 50 mm skruer.

06
Bænkdupper 3 Trin

1

Skær fire stykker 22 mm rundstok ud i 8 cm’s længde. De passer i hullerne i de små slæder samt i bordpladens højre side. Sæt 22 mm plastdupper til stoleben i den ene ende.

2

Den forskydelige kæbe skubbes hen til slædens kant. Læg mærke til bænkduppen, som skal presses op mod det emne, du vil holde fast på bænken, mens du arbejder.

3

Den fastmonterede spindeldel trækker i vandrøret og presser slæden hen imod dig. Bænkdupperne vil således klemme om og fastholde emnet. De forreste bænkdupper står i et fast punkt.

07
Dækplader 2 Trin

1

Dækpladerne er finerstrimler på 8,6 x 85 cm, med Ø 22 mm fingerhuller i hver ende. Når slæder og de forskydelige tvingekæber skubbes helt mod højre, kan dækpladerne lægges i sporene.

2

Når dækpladerne ikke er i brug, kan de anbringes på vinkelkroge på arbejdsstationens bagside.

08
Værktøjsskabe 8 Trin

Arbejdsstationens rummelige møbelkasse har rigelig plads til adskillige værktøjer og tilbehør. Vi opdeler rummet på venstre side af skillepladen (C) med en hylde (J), der placeres midt i rummet.

To identiske låger (H), der lukkes med små skudrigler, lukker af ind til værktøjet. Det hele fastgøres meget simpelt vha. lister og skruer.

1

De nederste anslagslister (K) fastgøres lodret med 4 x 30 mm skruer 5 cm fra sidernes forkant.

2

Hyldens bærelister (L) skrues fast. Hylden sidder midti, så der er to lige store rum. Tjek målene på dine værktøjskufferter, og tilpas evt. hyldens placering.

3

Hylden (J) tilpasses stramt på mål mellem siderne (B), og den flugter præcist med sidernes forkant. Den gøres fast til bærelisterne (L) med tre skruer i hver side.

4

Gør de to anslagslister (K) over hylden fast i nøjagtig samme position som de nederste. Lågerne kan nu stå på henholdsvis hylden (J) og bund-pladen (A) og skubbes ind mod anslagslisterne (K).

5

Lågerne (H) holdes lukket med en skudrigel i begge sider. Skudriglen monteres med 3 x 15 mm skruer, og mens lågen er presset ind mod anslagslisten, mærkes hullet til riglen op.

6

Bor hul til skudriglen - men ikke helt igennem. Du kan hurtigt lave dybdestop af en stump rundstok, så hullet til riglen kun går halvt igennem siden (B).

7

I bunden holdes lågerne ind mod anslagslisterne med hjælp fra to stopklodser. Skær 30 mm rondeller med en hulsav, og brug centerhullet til skruen.

8

Ordnung muss sein. Det elektriske værktøj, som du bruger, når du arbejder ved bænken, opbevares fint i rummene her og er altid ved hånden.

09
Ledningsophæng 3 Trin

1

Monter to lange brædder (M) plant til møblets front. Det klarer du ved at lave indsnit, der passer rundt om bordpladerne. Bor et 19 mm hul i toppen til tværstangen.

2

Monter garderobestangen i ledningsophænget, og lim den fast i hullerne, så den ikke falder ud. Eller giv den en skrue i hver side.

3

To karabinhager med svirvelled fastgøres i nøgleringe, som hænges på garderobestangen. Ledningen kan clipses direkte i karabinhagen, sugeslangen forsynes med en ring til ophænget.

Materialer

Af 18 mm birkekrydsfiner:

Kasse:
• 1 bund (A), 80 x 120 cm
• 2 sideplader (B) a 70 x 110 cm
• 1 skilleplade (C), 68,4 x 70 cm
• 1 topplade (P), 80 x 120 cm

Støvsugerskab:
• 1 plade til stik (D), 20 x 68,4 cm
• 1 låge (E), 49,6 x 68 cm
• 2 anslagslister (F) a 5 x 70 cm
• 1 topliste (G), 5 x 60 cm

Værktøjsskabe:
• 2 låger (H) a 33,6 x 68 cm
• 1 hylde (J), 54,1 x 68,4 cm
• 4 anslagslister (K) a 5 x 34 cm
• 2 bærelister (L) a 5 x 44,1 cm

Bordplade:
• 2 bordplader (Q og R) a 80 x 120 cm
• 2 gavllister (S) a 7 x 74 cm
• 5 afstandslister (T) a 7 x 106,4 cm

Slæder (ikke på tegning):
• 4 slædedele (U) a 8,6 x 15 cm
• 2 slædedele (X) a 5,6 x 15 cm

Dækplader (ikke på tegning):
• 2 dækplader (Y) a 8,6 x 85 cm

21 x 68 mm høvlet fyr:
• 2 ophæng (M) a 185 cm

Desuden:
• 19 mm garderobestang, 100 cm
• 4 transporthjul med lås (N)
• 4 x 30 mm skruer
• 4 x 45 mm skruer
• Trælim
• 4 bænkdupper af 22 mm rundstok a 8 cm
• 4 plastdupper til stoleben, Ø 22 mm

Ikke på tegningen:
• 6 stopklodser til låger, Ø 30 mm
• 2 nøgleringe, Ø 30 mm
• 2 karabinhager med svirvel
• 16 bræddebolte m. skiver og låsemøtrikker, Ø 8 x 30 mm
• 2 sæt ¾" uendelig tvinge
• 2 ¾" vandrør m. gevind a 120 cm

Tidsforbrug

Et par weekender (25-30 timer)

Pris

Cirka 3500 kroner

Sværhedsgrad

Samling af de enkelte dele er ikke svært, kravet er, at samtlige dele udmåles, opstreges og udsaves med præcision.

Sådan er underdelen opbygget

Det avancerede ved arbejdsbænken ligger i bordpladen. Men den skal hvile på en solid kasse, som du ser her.

Sådan er underdelen opbygget

Bordpladernes skjulte finesser

Bordpladen består af to plader og et gitter af afstandslister, som ligger oven på toppladen. Afstandslisterne giver plads til de indbyggede skruetvinger. I de øverste to plader kører slæder, der kan spændes fast med skruetvingerne.

Bordpladernes skjulte finesser

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Arbejdsbord