Stop det skjulte varmetab under vinduet

Områderne under det store vinduesparti er måske ikke det første sted, du tænker på at isolere. Men det burde et nok være, hvis du bor i et hus af ældre dato.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 dag
Pris
800 kroner

Intro

Du har isoleret på loftet. Skunkerne er fyldt op. Væggene har fået et ekstra lag. Vinduerne er skiftet til energivenlige udgaver. Dit hus er tip-top isoleret. Tror du.

For måske har du, som mange andre, overset et betydeligt varmetab. Et sted, hvor der slet, slet ikke er isoleret godt nok, fordi det med isolering var noget, man tog knap så alvorligt, da huset blev bygget i 1960’erne: Brystningen under de store vinduespartier.

Tema: Spar energi

Ofte er vinduerne nemlig bygget i moduler, og brystningen under dem er beklædt med træ. Men indenunder er der sandsynligvis slet ikke isoleret godt nok.

LÆS OGSÅ: Infrarødt termometer - tag temperaturen på alle overflader

Heldigvis er det ikke særlig svært at gøre noget ved. Og ved at tage fat på problemet nu opnår du ikke kun mindre varmetab. Du får også tjekket og udbedret den vigtige dampspærre - og måske som her gjort huset kønnere.

Vejledning

01
Fjern det gamle 5 Trin

Før du køber materialer, gør du klogt i at fjerne den eksisterende beklædning og isoleringen. Det kunne jo være, at den eksisterende dampspærre er tætsluttende og i orden. Du kan samtidigt måle, præcis hvor tyk en efterisolering der er plads til. Endelig kan der være over raskelser i form af ekstra lister, råd i konstruktionen eller andet, der skal udbedres inden du kan starte.

En udskiftning af beklædningen er obligatorisk: Det er ikke realistisk at få beklædningen af uden at skade den.

1

Bræk de lister, der holder beklædningen, af. Her er det en sporplade af krydsfiner. Brug et koben eller et gammelt stemmejern. Du må gerne lave mærker i karmkanten; de bliver skjult.

2

Skær krydsfinerpladen i mindre stykker. Bor hul til stiksavsklingen, og sav lidt forsigtigt.

3

Bræk pladerne af med et koben. Lirk en plade fri, og fjern den. Ofte er overkanten af pladen stukket op i en not i bunden af karmen.

4

Fjern isoleringen. Hvis den er tætsluttende og ikke fejler noget, kan du tage den ud med forsigtighed. Læg måtterne i en bunke for hvert felt, så du ved, hvor de hører til.

5

Tjek dampspærren. Her er der ganske vist en dampspærre, men den slutter slet ikke tæt til kanterne, så den kan vi lige så godt fjerne.

02
Læg ny dampspærre 4 Trin

Medmindre du er så heldig, at den eksisterende dampspærre (hvis der er en) er tætsluttende, må du skifte den ud.

Lad være med at forsøge at udbedre en gammel, hullet og måske for lille dampspærre. Det er dens funktion for vigtig til, og prisen på dampspærrefolie er trods alt overkommelig. Dampspærrefolien skal passe i felterne, dog med en vis over længde.

Det er nemlig afgørende, at de enkelte baner slutter helt tæt. Ellers suser dampen ud mellem sprækkerne.

Tæthed opnår du med dampspærretape og evt. fuge/klæbemasse.

LÆS MERE: Guide til dampspærre

1

Hæft damspærrefolie på. Skær et stykke dampspærre ud, der er 10 cm større end “hulmålene”. Lad det rage 5 cm ud over karmen hele vejen rundt. Gør det fast til pladen med hæfteklammer.

2

Forsegl dampspærren. Læg en pølse af fugemasse/klæber, fx Sikaflex 11 FC, hele vejen rundt på karmen inde under kanten af damspærren. Tryk dampspærren fast i fugemassen.

3

Klæb dampspærren sammen med tape, hvis den ikke kan nå. Lav et overlæg på minimum 10 cm, og tætn med dampspærretape. Brug ikke almindelig tape, det holder ikke.

4

Sæt isolering i felterne. Hvis du har gemt den gamle isolering, skal den bruges her. Er der sprækker mellem isolering og karm, skal de tætnes med stumper af ny isolering.

03
Luk vindtæt af 9 Trin

Foroven på beklædningen vælger vi at dække af med et aluprofil. Det er profilet, der bestemmer den videre opbygning samt tykkelsen af efterisoleringen. Her har vi valgt et sålbænkprofil, der giver en 61 mm udbygning af facaden.

For at få det til at passe flækker vi nogle 25 x 125 mm ru brædder midt igennem til 25 x 61 mm lodbrædder, der skal danne sider i de udbyggede felter under hvert vindue. Lodbrædderne skæres til foroven med et vinklet snit, der svarer til hældningen på aluprofilet.

Når vi har bygget rammerne op af lister og brædder, isolerer vi.

1

Hold aluprofilet op til bunden af glaslisten. Den må ikke lukke for glaslistens ventilationshuller. Streg overkanten over på dæklisten mellem elementerne som vist.

2

Skru en 19 x 50 mm liste (A) under karmen. Listen, der er lavet af et flækket 19 x 100 mm bræt, skal bruges til at gøre revlerne (C) fast i om lidt. Skru listerne fast med 4 x 40 mm skruer.

3

Et lodbræt (C) og en revle (B) placeres midt over samlingen mellem to elementer, der hvor dæklisten sad. Revlen er et 19 x 100 mm bræt, lodbrættet et 25 x 125 mm bræt flækket til 25 x 61 mm lister.

4

Skru en revle (C) på lodbrættets anden side. Sæt det fast foroven og forneden med skruer, og sæt skruer på skrå ind i karmtræet bag lodbrættet (B).

5

Skru støttelister (D) mellem revlerne foroven og forneden. Listerne er lavet af 19 x 100 mm brædder, der er skåret igennem på langs til 19 x 50 mm støttelister. Brug 4 x 40 mm skruer.

6

Læg nyt isolering i rammerne. Der er plads til 45 mm efterisolering. Skær måtterne ud, og skub dem ind under brædderne hele vejen rundt. De skal støde tæt sammen bag revlerne.

7

Hæft vindpap på. Skær det vindtætte pap ud i passende stykker. Hold det mod brystningen, og gør det fast med hæfte klammer. Foroven og forneden bukkes det rundt om kanten på brædderne.

8

Skru lodrette afstandsbrædder (E) uden på revlerne med 4 x 40 mm skruer. I samlingen mellem to vinduesfag sættes et bræt på hver side af lodbrættet.

9

Skru et afstandsbræt (E) oven på revlerne midt på hvert vinduesmodul og et op mod lodbrættet ved døren. Foroven må de kun stikke så langt op, at der er plads til aluprofilet senere.

04
Beklæd på ny 6 Trin

Vi har valgt at beklæde med vandrette klinkbrædder, der overlapper hinanden.

Skær alle klinkbrædderne ud, så de er 1 cm kortere end afstanden mellem lodbrædderne. Giv alle klinkbrædder, lodbrædder og afstandsbrædder en gang grundingsolie og lad dem tørre. Giv herefter klink brædder, lodbrædder og alle de synlige dele af afstands­ brædderne en omgang træ beskyttelse.

Et par dage efter kan du fortsætte med monteringen. Start med at bore 5 mm huller i klinkbrædderne, 3 cm fra underkanten og 5 cm fra enderne og ud for hvert afstandsbræt. Så er du klar til at skrue brædderne fast.

1

Skru beklædningsbrædderne på med 4,5 x 60 mm skruer. Begynd nedefra med første bræt, hvor underkanten skal flugte med enden af lodbrættet. Hold 5 mm afstand ind til lodbrættet, fx med en plast­afstandsbrik.

2

Læg klæber til aluprofilet. Tætning mellem karme og aluprofil klarer vi med en kombineret klæbe­ og fugemasse, her Sikaflex 11 FC. Læg en pølse fugemasse hele vejen på karmen under glaslisten.

3

Tryk aluprofilet ind i fugemassen, og skru det fast. Bor 4 mm huller i aluprofilets flange. Tryk flangen mod fuge­ massen, og gør den fast til karmen med 4 x 20 mm rustfri skruer med nylonskiver.

4

Aluprofilerne samles med 10 cm brede samlestykker, når de skal være længere end en meter. Samle stykket skubbes 5 cm ind under den sidste profil, og næste profil lægges ovenpå.

5

Søm profilet fast i enden, hvor det ligger ud over lodbrættet ved døren. Brug et riflet alusøm. Det er mere diskret end en skrue med skive.

6

Under den overdækkede terrasse er beklædningen beskyttet. Hvis der ikke er overdækket, skal træet holde 10-15 cm afstand til fliserne.

Materialer

19 x 100 mm fyr:
• Lister under karm (A)
• Revler (C)
• Støttelister mellem revler (D)
• Afstandsbrædder (E)

25 x 125 mm fyr (flækket til 25 x 61 mm):
• Lodbrædder (B)

25 x 125 mm klinkbrædder
• Beklædning

Desuden:
• Dampspærre
• Isolering
• Dampspærretape
• Fuge- og klæbemasse
• Vindspærrepap
• Hæfteklammer
• Skruer: 4 x 40 mm og 4,5 x 60 mm
• Sålbænk 3A, aluprofil fra Icopal
• 4 x 20 mm rustfri skruer med nylonskiver
• Riflede alusøm
• Grundingsolie
• Træbeskyttelse

Tidsforbrug

Ca. en dag for et 2 m langt felt plus malingens tørretid

Pris

Ca. 800 kr. for et 2 m langt felt

Sværhedsgrad

Vent med at købe materialer, til du har lukket op og konstateret, hvad der skal bruges. Så er det rimelig enkelt at gå til.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Isolering