Ny pejseindsats i den gamle, åbne pejs

En pejseindsats er den ideelle løsning, hvis du vil lukke en åben pejs indendørs. Her kan du se, hvordan du monterer den elegant i den eksisterende skorsten.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 uge
Pris
15.500 kroner

Intro

Åben ild fra brænde er fascinerende. Ilden signalerer ro, hygge og idyl. Derfor har mange indrettet sig med åbne pejse. Det er dog ikke sagen, fordi den åbne pejs giver ubehagelig træk og varmen forsvinder op i skorstenen. Også når der ikke er ild i pejsen. Derfor er det sund fornuft - og sund økonomi - at lukke pejsen.

Pejseindsatsen udnytter brændet lige så effektivt som de bedste konvektionsovne. Den glaskeramiske låge giver et godt kig til ilden, og ruden holdes fri for soddannelse ved hjælp af en varm luftstrøm, der “skyller” glasset rent.

Pejseindsats montering

Her viser vi, hvordan du monterer en pejseindsats i en eksisterende pejs. Men du kan bruge samme opbygning, selv om du ikke har pejs. Rundt om ovnen bygges nemlig en ekstra mur, som pejseindsatsen “falder i et med”.

Pejseindsats på mål

Det er vigtigt at vælge en model, der passer til rummets størrelse. Ovnen må hellere være lidt for lille end for stor. Ellers bliver der for varmt. Ovnen SCAN DSA 3-5, som vi monterer, er beregnet til rum på 20 til 90 kvadratmeter og passer altså til de fleste boliger.

LÆS OGSÅ: Brændeovn til både træpiller og brændekævler

Vejledning

01
Skorstensfejeren 3 Trin

Skorstensfejeren er altid første og sidste mand på opgaven. Skorstenens størrelse og tilstand skal kontrolleres. Først når skorstenen er godkendt, kan du montere pejse indsatsen.

Under det første besøg kan du også få vejledning i, hvordan myndigheds-kravene kan overholdes. Nogle af reglerne kan nemlig fortolkes, og så er det skorstensfejeren, der bestemmer, hvornår kravene er opfyldt.

Når ovnen er bygget, skal skorstens -fejeren foretage den første optænding. Uden hans godkendelse og attest får du ikke en kommunal godkendelse i hus.

Pejseindsats: Skorstensfejeren skal tjekke skorsten og renselem 1

Skorstensfejeren skal tjekke skorsten og renselem. De skal være fuldt funktionsdygtige, og der skal kunne tilsluttes en pejseindsats.

Pejseindsats: En optænding i den åbne pejs afslører, om trækforholdene er i orden 2

En optænding i den åbne pejs afslører, om trækforholdene er i orden. Forkert træk kan skyldes for lav skorsten eller for stor lysåbning.

Pejseindsats: Skorstensfejeren skal foretage den første optænding 3

Skorstensfejeren skal foretage den første optænding, når ovnen er bygget. Og han skal udfærdige en attest til kommunen, før du kan få ildstedet godkendt.

02
Væk med åben pejs 4 Trin

Den åbne pejs skal skilles ad, og der skal gøres plads til den nye indsats, som består af to “kasser” - en konvektions-kappe og selve ovnen. Bunden på den gamle pejs kan genbruges - stålrammen skal blot fjernes.

Den nye indsats er 64,1 cm bred og 65 cm høj. Dybden er 41,4 cm.

Pejseindsats: Den gamle pejs skilles ad 1

Den gamle pejs skilles ad for at gøre plads til den nye pejseindsats. Pejsens spjæld til skorstenen skal helt væk. Er der sodbelægninger i pejs og skorsten, skal de fjernes med fx en stålbørste.

Pejseindsats: Ildstedets øverste del er bygget af beton 2

Ildstedets øverste del er bygget af beton. Den skal fjernes for at give plads til det nye aftræksrør til skorstenen. Den støbte beton hugges væk med hammer og mejsel eller mejselhammer.

Pejseindsats: Ildstedet har en tyk stålramme 3

Ildstedet har en tyk stålramme med ildfaste sten og et gitter, som er svejset på bundrammen. Gitterets lodrette dele skæres over med vinkelsliber.

VIGTIGT! Husk at bruge høreværn og sikkerhedsbriller.

Pejseindsats: Stålrammen fjernes, og bundrammen renses 4

Stålrammen fjernes, og bundrammen renses. Så er den klar til at fungere som solid bund for konvektionskappen, som skal stå i lod og vage, før den fikseres.

03
Placer rør og kappe 8 Trin

Kontroller nu, at indsatsens mål passer til det hul, der er lavet i den gamle pejs.

Pejseindsatsen leveres i en justerbar konvektionskappe, der sættes ind i bunden af det åbne ildsted. Først når hele byggeriet nærmer sig sin afslutning, kommer selve ovnen på plads. Men er konvektionskappen monteret helt vandret og lodret, lirkes pejseovnen nemt på plads ... til den tid.

Skal du - som vi gør her - skifte belægning foran ovnen, kan den gamle belægning fjernes nu, eller når konvektions kappen er placeret.

Pejseindsats montering: Pejseindsatsen pakkes ud 1

Pejseindsatsen pakkes ud. Den nederste røgvenderplade løftes, så de to metalstifter i sidestenene kan fjernes. Røgvenderpladen tages ud. Øverste røgvenderplade tages ud på samme måde.

Pejseindsats montering: Pejseovnen løftes ud af den løse konvektionskappe 2

Pejseovnen løftes ud af den løse konvektionskappe. Løft kappen på plads i bunden af ildstedet, så du kan måle op til røgrøret. Kappen skal centreres i hullet og stå i lod og vage.

Pejseindsats montering: Tæt samling 3

For at sikre en tæt samling mellem flexrør og konvektionskappe spændes en studs fast i den ene ende af flexrøret.

Pejseindsats montering: Flexrøret bukkes i den rigtige form 4

Flexrøret bukkes i den rigtige form. Det er ret stift at arbejde med, men bevarer formen fint. Tjek, om bøjningen passer til hullet. Røret skal kun nå ind til skorstenens lysning.

Pejseindsats montering: Flexrøret tilpasses i længden med en vinkelsliber 5

Flexrøret tilpasses i længden med en vinkelsliber med metalskære-skive. Pas på, kanterne er uhyggelig skarpe, når røret er skåret over. Brug handsker, når du skal sætte det på plads.

Pejseindsats montering: Flexrøret anbringes på plads 6

Flexrøret anbringes på plads med den ene ende inde i skorstenen og studsenden i konvektionskappens afgangshul. Flexrøret skal mures fast i skorstenen. En tørblandet cementmørtel røres op med piskeris i boremaskine.

Pejseindsats montering: Let at lukke hullet 7

Det er lettest at lukke hullet omkring flexrøret med mindre stykker mursten og mørtel. Der fuges, indtil overgangen mellem rør og væg er helt tæt.

Pejseindsats montering: Flexrøret flugter med lysåbningen i skorstenen 8

Flexrøret flugter med lysåbningen i skorstenen. Gennem renselemmen kan hullet omkring røret tætnes med mørtel - og eventuelt brandisolering. Alle flader indvendigt i skorstenen skal være helt glatte.

04
Nyt betongulv 3 Trin

Foran ovnen skal der være “en plade” af ikkebrændbart materiale - fx jern, glas eller fliser/klinker. Her vil vi lægge fliser. Belægningen skal gå mindst 30 cm ud i rummet, målt fra ovnens åbning. Desuden skal der være fliser mindst 15 cm ud til hver side.

Vi vælger at gøre fladen større, så den passer til det hul, der er i gulvet i forvejen. Underlaget støber vi af tørblandet støbe beton 0-4 mm, der blandes med vand. Portionen er så lille, at det hele kan blandes i en murerbalje med et piskeris på boremaskinen.

Pejseindsats montering: Vi starter med at fremstille et hjælpeværktøj 1

Vi starter med at fremstille et hjælpeværktøj - et langt trækkebræt med et 13 mm dybt hak i den ene ende. Hakket passer til flisernes tykkelse (her 10 mm) plus 3 mm fliselim.

Pejseindsats montering: Hullet i parketgulvet er savet på mål 2

Hullet i parketgulvet er savet på mål. Tørblandet støbebeton blandes med piskeris på boremaskinen og lægges ud. Træk brættet flere gange hen over overfladen, også på skrå, så overfladen bliver så plan som muligt.

Pejseindsats montering: Når al overskydende beton er fjernet 3

Når al overskydende beton er fjernet, glittes betonens overflade med et stålbræt. Vær omhyggelig med at glatte kanterne helt plane langs trægulvet - så skal du ikke fjerne hærdet beton senere, når fliserne skal lægges.

05
Fastgør kappen 4 Trin

Konvektionskappen har fire justeringsbolte. Boltene justeres parvis (bageste eller forreste, herefter side efter side), indtil kappens bund er vandret, og forsiden er lodret. Først herefter spændes de fire skruer i justeringsboltene.

Pejseindsats montering: Før du bygger en ny mur omkring pejseindsatsen 1

Før du bygger en ny mur omkring pejseindsatsen, tjekkes flexrør og tilslutninger. Flexrøret sikres på studsen med et spændebånd.

Pejseindsats montering: Konvektionskappen skal nu fastgøres til bundrammen 2

Konvektionskappen skal nu fastgøres til bundrammen. Bor huller til plugs i underlagets ildfaste sten. Bemærk, at her kan vi kun bore for til de to bageste skruer/bolte.

Pejseindsats montering: Indstil de justerbare bolte, indtil kappen er i lod og vage 3

Indstil de justerbare bolte, indtil kappen er i lod og vage. Så kan du fiksere konvektionskappen med skruer gennem de justerbare bolte.

Pejseindsats montering: Nu står konvektionskappen solidt på bunden af den gamle pejs 4

Så langt, så godt. Nu står konvektionskappen solidt på bunden af den gamle pejs, og der er støbt et betondæk foran ildstedet.

06
Byg ny væg 8 Trin

Pejseindsatsen vil som regel være dybere end åbningen i den gamle pejs. Det løser vi her ved at mure en ny væg op af let-beton (Multiplader). Væggen skal flugte med fronten af pejse indsatsen, og vi vælger at bygge fra gulv til loft - lidt bredere end pejseindsatsen. Men du kunne også vælge at få en kaminhylde.

Arbejdet kræver mange tilskæringer. Derfor er det en god idé enten at være to eller save en del af blokkene på mål på forhånd, så opmuringen kan ske i en kontinuerlig arbejdsgang.

Hulrummet mellem konvektions -kappen og murstensvæggen fyldes ud med isolering.

Pejseindsats: Placer et vaterpas langs forsiden af konvektionskappen 1

Placer et vaterpas langs forsiden af konvektionskappen, så du med blyant kan markere på gulvet, hvor den nye væg skal placeres.

Pejseindsats: Væggens placering streges op på gulvet 2

Væggens placering streges op på gulvet. Her skal væggens bredde være lig med længden af to Multiplader, altså 120 cm, fordi det er pænt og dejlig nemt at arbejde med.

Pejseindsats: Multipladerne limes sammen med tyndfugelim 3

Multipladerne limes sammen med tyndfugelim. Limflader renses med en fugtig kalkkost, og limen smøres på med spandeske. Alle limflader rettes af med en limske med tænder, så limfladen påføres ensartet limmængde.

Pejseindsats: To plader saves til for at kunne nå hen over konvektionskappen 4

To plader saves til for at kunne nå hen over konvektionskappen. Mellem kappen og Multipladerne skal der overalt være en cirka 5 mm bred fuge.

Pejseindsats: Hulrummet mellem den nye og den gamle væg fyldes 5

Hulrummet mellem den nye og den gamle væg fyldes med isolering undervejs. Der mures én række blokke på ad gangen - altid med forskudte samlinger. Her anvender vi Rockwool Flexibatts, som er skåret til på mål.

Pejseindsats: Sidste række blokke saves til på højde 6

Sidste række blokke saves til på højde, så der højst bliver 1 cm luft mod loftet. Hulrummet bag den sidste række Multiplader er på forhånd fyldt med isoleringsmateriale.

Pejseindsats: Kappens to forreste justerings-bolte skrues på 7

Kappens to forreste justerings-bolte skrues på. Først bores hul til plugs i letbetonen. Skruen gennem justeringsbolten skrues kun halvt i. Justeringsbolten skrues så gennem kappen, indtil den rammer Multipladen.

Pejseindsats: Justeringsbolten justeres 8

Justeringsbolten justeres, indtil konvektionskappens forside er vandret. Kontroller med vaterpas. Herefter spændes skruen i bolten helt i bund i bolten, så kappen er spændt på plads.

07
Granitgulv 5 Trin

Arealet foran åbningen kan beklædes med jernplade, glasplade eller fliser.

Her valgte vi at lægge store sorte højglans polerede granitfliser (Golden Black) i størrelse 30,5 x 30,5 cm. De er 10 mm tykke. Granitten limes med smalle fuger på det pudsede betongulv, og fugerne fyldes ud med sort fuge-masse, så granitten fremstår som en ubrudt flade.

På gulvfladen her er der kun plads til to granitfliser i fuld størrelse, resten skal skæres på mål. Før de limes fast, er det klogt at skære alle fliser på mål og at lave en prøveoplægning for at se, om de passer til hullet i gulvet.

Pejseindsats: Brug en vådskærer til at skære alle fliser på mål 1

Brug en vådskærer til at skære alle fliser på mål. Skæremaskinen støjer, men arbejder hurtigt og støvfrit ved hjælp af vand. Samtlige granitfliser skæres på mål og lægges ud på gulvet i den rækkefølge, de skal limes på betongulvet.

Pejseindsats: Fliselimen røres op til en konsistens som flødeskum 2

Fliselimen røres op til en konsistens som flødeskum. Den lægges i et 4-5 mm tykt lag og trækkes af med en 6 mm tandspartel.

Pejseindsats: Fliserne lægges ned i limen og trykkes fast 3

Fliserne lægges ned i limen og trykkes fast. De 6 mm høje limriller trykkes ned til en ensartet 3 mm limflade. Granitfliserne kommer dermed i niveau med stuegulvet.

Pejseindsats: Flisegulvet fuges med sort klinkefuge 4

Flisegulvet fuges med sort klinkefuge. Fugemassen arbejdes helt ned i fugerne med en gummispartel.

VIGTIGT! Fugemassen må ikke trækkes ud over trægulvet, som kan misfarves.

Pejseindsats: Overskydende fugemasse fjernes med en fugtig svamp 5

Overskydende fugemasse fjernes med en fugtig svamp efter 15-20 minutter. Fugeslør fjernes med en tør klud efter en times tid.

08
Ovn løftes på plads 7 Trin

Det spændende øjeblik kommer, når der gribes fat om pejseovnen for at løfte den på plads i konvektionskappen.

Men først skal studsen på flexrøret forberedes, så rør og studs kan trækkes på plads i pejseindsatsens afgangshul.

Kantafdækningen skal også først trykkes på plads i fire clips på konvektions kappens sider. Er kappen placeret korrekt i forhold til muren, vil kantafdækningen flugte med muren hele vejen rundt.

Pejseindsats: På studsen monteres et greb med skruebeslag 1

På studsen monteres et greb med skruebeslag. Uden dette greb kan du ikke trække studsen på plads i afgangs-hullet, når ovnen er på plads (studsen skal skubbes op, før ovnen kan komme ind).

Pejseindsats: Ovnens afgangshul skal fores hele vejen rundt 2

Ovnens afgangshul skal fores hele vejen rundt med en selvklæbende pakning, så studsen senere kan slutte helt tæt i afgangshullet.

Pejseindsats: Den sorte kantafdækning trykkes i de fire clips 3

Den sorte kantafdækning trykkes i de fire clips, som du først skal montere i konvektionskappens sider. Er clipsene svære at få på plads, så lirk dem på med en skruetrækker. Kantafdækningen skal trykkes helt i bund i de fire clips.

Pejseindsats: Studsen på flexrøret skal være skubbet lidt op 4

Studsen på flexrøret skal være skubbet lidt op, ellers kan ovnen ikke komme helt ind i konvektionskappen. Bemærk, at vi her - for syns skyld - har fjernet grebet med skruebeslag.

Pejseindsats: Der er ikke meget plads mellem ovn og konvektionskappe 5

Der er ikke meget plads mellem ovn og konvektionskappe, så det sidste stykke må ovnen skubbes på plads. Først når ovnens fire ben er faldet i hak, står pejseovnen, som den skal.

Pejseindsats: Ovnen er på plads 6

Ovnen er på plads og er klar til at blive koblet til aftræksrøret. Træk grebet med skruebeslag ned, og spænd det godt fast på afgangs hullets kant, så studsen slutter helt tæt mod pakningen.

Pejseindsats: Til sidst sættes de to røgvender -plader i toppen af ovnen på plads 7

Til sidst sættes de to røgvender -plader i toppen af ovnen på plads. Og så er den lukkede pejs klar til den første optænding, som skal foretages af skorstensfejeren.

Materialer

Specialværktøj

 • Mukkert og mejsel (eller mejselhammer)
 • Vådskærer
 • Piskeris til boremaskine
 • Spande- og fugeskeer
 • Tandspartel og gummispartel
 • 12 mm murbor
 • Glittebræt, 221/120
 • Trækbræt, 262/450
 • Pudsebræt med rødt svampegummi 20 mm, 125/195 mm
 • Langt vaterpas
 • Pejseindsats, SCAN DSA 3-5
 • Aftræksrør til SCAN DSA 3-5
 • Skruer til montering af pejs
 • Nippelmuff e til montering af pejs
 • Nippelrør til montering af pejs
 • Nito slangebånd, galvaniseret

Desuden:

 • Mursten til opmuring af pejsen
 • Tørblandet cementmørtel, KC 20/80 mørtel
 • Universalbeton
 • Sort granit, Golden Black
 • Multiklæber (Lip)
 • Koksgrå fugemørtel, Alfix Cerafill Colour
 • Multiplader (600 x 400 x 100 mm)
 • Tyndfugelim (H+H)
 • 100 mm Flexibatts (Rockwool)
 • Grundrens
 • Betokontakt (primer)
 • Gipspuds (Knauf Goldband)
 • Gipshjørner
 • Sandspartel
 • Forankringsgrunder
 • Vævlim
 • Glasfilt
 • Vævfylder
 • Maling (Flügger Flutex 10, mat hvid)
 • 2 brædder

Tidsforbrug

Mindst 1 uge (inklusive flere hærdetider, der skal overholdes)

Pris

Cirka 15.500 kroner

Sværhedsgrad

Lidt over middel. Tilslutning af ovn og røgrør kan være lidt bøvlet. Resten er forholdsvis nemt. Nogle opgaver bør man være to om.

Tegning

To forskellige slags røgrør

Når du bestiller ovnen, skal du også købe rør til at føre op i skorstenen. Der findes to slags. Her bruger vi flexrør, som er nemme at forme og få på plads. Men de kan kun bruges, hvis afstanden fra ovn til skorsten er maks. 1 meter. Ellers er der risiko for, at trækket fra ovnen bliver for lille.

Alternativet er røgrør af stål. De kan være svære at få på plads, men giver et bedre træk end flexrør. “Knæk” på røgrøret foretages med bøjningsstykker.

To forskellige slags røgrør

Bunden fastgøres ad to omgange

Bundrammen centreres først i hullet. Så skal konvektionskappen stilles i lod og vage, før bundrammen fikseres.

Her er vi nødt til at fiksere ad to omgange. Først bores huller til plugs i de to bageste huller i bundrammen. De to forreste huller kan du først bore, når den nye væg rundt om pejse-indsatsen er bygget.

Bunden fastgøres ad to omgange

Brug pejseindsats selv om du ikke har en pejs

I projektet her blev pejseindsatsen brugt til at lukke en eksisterende pejs. Men indsatse kan bruges på mange andre måder - også selv om du ikke har en pejs. Der skal bare være en skorsten, som den kan sluttes til. Her viser vi et par alternative muligheder.

Svævende varmekilde
Du kan bygge indsatsen ind i en eksisterende væg. Placerer du den højt oppe, kan små pilfingre ikke nå indsatsen, men der skal stadig være en plade på gulvet foran åbningen.

I de fleste tilfælde vil den opmurede kasse til pejse indsatsen stikke ud enten foran, bagtil eller på begge sider af væggen, fordi indsatsen er dybere end en muret dobbeltmur. Ved opmuring bruges armeret gasbeton eller ståltegl under indsatsen. Skal pejseindsatsen mures direkte ind i en eksisterende skorsten, kræver det en ekstra tyk stålkappe, som konvektionskappe og pejseindsats sættes ind i.

Brug pejseindsats selv om du ikke har en pejs

Masseovn
Indsatsen kan bruges til en ovn, der er bygget som en finsk masseovn - med en masse mursten, der varmes op og holder længe på varmen. Til denne opbygning vælger du en indsats UDEN konvektionskappe, så indsatsen virker som en stråleovn, der afgiver en masse varme til murstenene.

Konstruktionen kræver, at du bygger ventilationskanaler i top og bund, og du skal overholde en række afstandskrav til brændbart materiale. På tegningen vises, hvordan ovnen kan bygges, så den lever op til de skrappe norske myndighedskrav - SCAN anbefaler, at de norske krav altid overholdes, når ovnen monteres uden konvektionskappe.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Brændeovn