Sådan lægger du tagshingles

Det er en rigtig flot løsning, hvis du vælger at lægge et tagpaptag med shingles. Shingles er skåret ud i mindre stykker med “tunger”, der gør dem meget nemmere at lægge end almindeligt tagpap.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 dag
Pris
260 kr./m2

Shingles er tagpap, der er skåret ud i mindre moduler, så de er lette at håndtere. De er selvklæbende og sømmes blot fast.

Intro

Shingles er et smart materiale – nemt at lægge, så du hurtigt kan få et nyt og rigtig flot tag til meget billige penge.

Vi har her bygget en modelopstilling af en tagkrydsfinerplade, som vi lægger shingles på for pædagogikkens skyld. Principperne er fuldstændig ens, uanset om det er på et “rigtigt” tag eller en modelopstilling.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Tagshingles

Hvis du vælger et tag af shingles, skal du være opmærksom på, at det kræver en taghældning på mere end 11 grader. Hvis taghældningen er mindre end 26 grader, skal der underpap på først. Taget her har en hældning på 45 grader – så er det ikke nødvendigt med underpappet.

For at få et flot resultat er det vigtigt, at rækkerne ligges helt lige, så alle shingles ligger med præcis samme afstand. Det kan du nemt sørge for, hvis du laver et par hjælpestreger, som du kan rette ind efter undervejs.

Vejledning

01
Fodblik og opmåling 4 Trin

Inden du kan komme i gang med at lægge shingles, skal du have monteret et fodblik nederst på taget på den såkaldte tagfod. Fodblikket leder vandet væk fra undertagets kant. I hver side skal du sætte en vindskede og en trekantliste fast, så du får en tæt og pæn afslutning.

Hver række shingles skal lægges forskudt i såkaldt forbandt. Det sikrer du ved at lave to parallelle kridtstreger vinkelret på tagfoden, som du kan lægge rækkerne efter.

1

Montér først fodblikket ved tagfoden nederst på taget. Det stødes op til vindskeden i den ene side og sømmes fast med ca. 10 cm mellem sømmene.

2

Sæt en trekantliste fast ved vindskeden, så den kan danne en overgang mellem tagflade og vindskede. Trekantlisten skrues fast med 4 x 35 mm skruer gennem forborede huller.

3

Skær “tungerne” af første række shingels, så de kan lægges vandret ved tagfoden. Der findes også såkaldte fodplader, der er uden “tunger”. Men du kan sagtens selv skære dem til med en skarp hobbykniv.

4

Mærk midten af taget op, og lav to vinkelrette streger 8,3 cm fra midten. Den første række lægges, så der er en samling ved den første streg, den næste række ved den anden streg. Det sikrer det rette forbandt.

02
Læg shingles 8 Trin

Start nederst på taget med den såkaldte fodplade - det er den første række uden “tunger”. De kan købes færdige, men du kan også skære “tungerne” af almindelige shingles, som vi har gjort her.

Modulerne lægges med forbandt efter de to kridtstreger, hvor samlingen i hver anden række skal flugte den samme streg. Shingles fastgøres med søm og tagklæber og skæres til ved vindskederne.

1

Sæt fodpladen fast. Den vandrette kant skal stikke et par millimeter ud over fodblikket, mens den lodrette kant skal placeres, så den flugter den ene kridtstreg. Søm den fast foroven med papsøm.

2

Put tagklæber på fodblikket, når pladen ligger korrekt. To striber på fodblikkets asfaltkant er passende. Tryk så shinglen fast i klæberen, og søm den fast i det forklæbede stykke, der bliver dækket af næste række.

3

Så er fodpladen på plads. Her kan du se, hvordan sømmene er placeret, primært i de sorte felter, som bliver dækket af den næste række shingles’ “tunger”. Sørg for det, så sømmene ikke bliver synlige.

4

Den første shinglesrække lægges op. Den lodrette kant skal flugte med den anden kridtstreg, og spidsen på “tungerne” skal flugte med den vandrette kant på fodpladen.

5

Den næste shingle stødes op mod den lodrette kant på den første, så den går ind i et lille hak, der ses tydeligt i næste trin. Tjek med fingerspidserne, om “tungerne” holder kant med fodpladen.

6

Næste række shingles lægges i forbandt, så den lodrette kant følger kridtstregen t.v. for midten. Når samlingerne i rækkerne skiftevis følger kridtstregen t.v. og t.h. for midten, får du et flot forbandt.

7

Langs vindskederne klæbes shingles fast med tagklæb. I overlægget mellem de to rækker shingles bliver de sømmet fast med to søm i trekantlisten.

8

Skær rækkerne til med en skarp hobbykniv, så tagpappet flugter overkanten på vindskedebrættet.

03
Lav rygningen 7 Trin

Du skal bruge særlige rygningsplader, når du skal lave den øverste del af taget. Rygningspladerne har ikke “tunger” som shingles, og på bagsiden har de klæber forsynet med beskyttelsesfolie i modsætning til shingles, der også har klæber på bagsiden, men den “opløses” først, når taget bliver opvarmet af solen eller en varmluftspistol.

Når rygningen er færdig, skal du montere en aluliste ved vindskederne.

1

Ved rygningen skæres den øverste række shingles til, så de flugter med rygningen på taget.

2

Pladen til rygningen skæres til. Den skal kunne række hen over rygningen og ned til den vandrette kant på den øverste række på begge sider. Du skal regne med, at “rundingen” øger længden.

3

Put tagklæber på rygningspladen mellem de to baner klæber, der er beskyttet med plastfolie. Tagklæberen fordeles så jævnt som muligt.

4

Fjern plasticfolien, og sæt rygningspla-den fast. Når pladen er placeret det rigtige sted, presses den fast, så klæberen får ordentligt fat. Pladerne sømmes fast - kun i overlægget, så sømmene ikke er synlige.

5

Rygningspladen skæres til ved vindskederne, så den kan gabe over trekantlisten. Hvis det er koldt, når du lægger taget, kan shingles varmes op med en varmluftspistol, så de er lettere at arbejde med.

6

Skær en trekant til, der passer til indsnittet ved vindskederne. Put tagklæber på, og luk hullet ved vindskeden. Varm det forsigtigt op med varmluftspistolen, så du bedre kan forme det, så det bliver så tæt som muligt.

7

Montér en aluliste oven på vindskeden til sidst. Den skæres til i længden og fastgøres med 4 x 50 mm skruer.

Materialer

• Shingles (her type S fra Icopal)
• Fodblik
• Fod- og rygningsplade
• Tagklæber
• 2,5 x 25 mm papsøm
• Aluliste
• Skruer, 4 x 35 mm og 4 x 50 mm
• Inddækningsskruer, 4 x 50 mm

SPECIALVÆRKTØJ

• Evt. varmluftspistol

Tidsforbrug

Ca. 1 dag til tag på 20-25 kvm.

Pris

Ca. 260 kr. pr. kvm

Tegning

Sådan laver du forbandtet

Når du skal lægge shingles, er det vigtigt, at de har det rette forbandt. På den type, vi har valgt, skal forbandtet svare til en halv “tunge”. Det betyder, at hver række skal lægges forskudt af hinanden med en afstand, der svarer til en halv “tunge”. Du starter nederst ved tagets midterpunkt, hvorfra du laver to parallelle streger i en halv “tunges” afstand (til denne type er det 8,3 cm) fra hver side af punktet. Første shing-lesmodul skal flugte den ene streg, næste række den anden, og sådan skal de skiftes til at flugte de to streger.

Sømmene, som modulerne fastgøres med, skal placeres, så de bliver dækket af den næste række shingles. De sættes med en afstand på ca. 10-15 cm.

Sådan laver du forbandtet

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...