En solid tagkonstruktion til småhuse

Håndværkeren vil her vise, hvordan han bygger en tagkonstruktion til et udhus. Taghældningen afhænger af, hvilken type tag der skal lægges og de lokale klimaforhold. Her skal der senere lægges tegl, hvorfor der skal være en taghældning på mindst 30 grader.

Håndværkeren vil her vise, hvordan han bygger en tagkonstruktion til et udhus. Taghældningen afhænger af, hvilken type tag der skal lægges og de lokale klimaforhold. Her skal der senere lægges tegl, hvorfor der skal være en taghældning på mindst 30 grader.

Den bageste tagrem er lagt i en højde på 180 cm. Højden i den modsatte side er bestemt til 270 cm, hvilket sikrer et godt fald. Håndværkeren løfter spæret op i den ønskede højde og gør det i første omgang fast med en skruetvinge og markerer, hvor stolpen skal skæres.

Med smigvinklen afsætter han derefter spærets fald på stolpen, således at toppen af stolpen kan skæres af i den vinkel, som spæret har. Han markerer også, hvor tagremmen til langsiden skal placeres.

Tagremmen skal fældes ind i de tre stolper, så derfor markerer håndværkeren, hvor hakket skal skæres ud. Det samme gør han på de øvrige to stolper. Efter opstregningen kan han save ud i stolpen til både spær og tagrem.

Han vælger at bruges stiksaven, som er sat til pendulering og monteres med en lang kraftig savklinge. Du kan dog sagtens bruge en almindelig håndsav. Når stolpetoppen er skåret til i højden, saves hakket til tagremmen ud.

Det kan være lidt svært at save med årerne, og har du ikke helt styr på at gøre det med en stiksav, kan det udmærket lade sig gøre med en håndsav. Nu er den først stolpe klar.

Inden fagmanden fortsætter med stolpen i den anden ende, måler han nøjagtigt op, så han kan overføre det præcis mål på den modsatte stolpe. Med smigvinklen overfører han også taghældningen til denne stolpe. Og nu fortsætter arbejdet præcist som på den første stolpe.

Den forreste del af skuret bliver i øvrigt bygget op og fastgjort på samme måde som den bageste del. Håndværkeren lader remmene stikke et godt stykke længere ud, end de egentlig skal, og saver dem først på mål, når tagbeklædningen er på plads.

Derved sikrer han sig at få nogle helt præcise og pæne afslutninger. Med tagremmene på plads er det nu tid til at lægge tagspærene op. Det første spær lægges løst op, og håndværkeren markerer, hvad der er opad. Dernæst markerer han, hvor det første spær skal hvile på den bageste tagrem.

Med smigvinklen flugtende med den forreste rem markerer han, hvor der skal skæres ud til en såkaldt sadel, der skal skæres ind i spæret. Sadlen er et lille hak, der skal støtte spæret til remmen.

Han måler op til sadlens højde med tommestokken, og med vinklen tegner han sadlen op, så den kommer til at passe præcist til remmen. Det gøres både i top og bund. Det første spær skal nu bruges som skabelon til de øvrige syv spær. Derfor er det vigtigt at være omhyggelig med opstregningen på det første spær.

De otte spær holdes sammen med en skruetvinge, og med en stor vinkel overfører han sadel-målet til de andre spær. Vi benytter en dyksav, der er indstillet i den rigtige dybde, og vaterpasset bruger han som land, så han får et snit, der ligger præcist på opstregningen.

Det samme gentages i den anden ende. Dyksaven har dog kun lavet det ene snit. Derfor laves der et skråt snit med stiksaven, og så er sadlen skåret ud. Dette gøres i både top og bund på alle otte spær.

Nu kan spærene placeres – eller snøres op – som det hedder på fagsproget. Og takket være den præcise opstregning og udskæring passer de perfekt. I første omgang lægger han alle spærene løst op. Og så er det tid til at markere, hvor hvert enkelt spær skal placeres på tagremmene.

De otte spær fordeles, så der er samme afstand mellem dem. Spærene skal fastgøres med vinkelbeslag og 5 x 40 mm beslagskruer. Det er nok at skrue to skruer i hver beslagvinge. Bemærk, at vi monterer vinkelbeslag på begge sider at spærene. Så sidder de solidt fast.

LÆS OGSÅ: Vinkelbeslag: Byg med vinkelbeslag

Spærene er klar, så nu skal der måles op til taglægterne. Håndværkeren starter med at markere, hvor den første lægte skal placeres. Den skal flugte med tagremmen, så derfor bruger han vaterpasset. Det er vigtigt at markere nøjagtigt, hvor lægterne skal sidde.

I dette tilfælde skal afstanden mellem lægterne være 32 cm, fordi taget skal belægges med tegl. Med en anden og lettere tagdækning som fx plastictag er det nok at placere taglægterne for hver 40 cm.

For ikke at skulle markere afstandene på alle spærene bruger håndværkeren en kridtsnor. Med den kan han markere lægtemellemrummene på flere spær ad gangen.

De godkendte T1-lægter måler 72 x 38 mm og skal monteres med 5 x 80 mm skruer.Taglægterne skal monteres forskudt, så der ikke er to samlinger på samme spær ved siden af hinanden.

På den måde opnås den bedste stabilitet. Det er nok at give hver enkelt lægte en skrue ned i spærene. Nu er hele tagkonstruktionen færdig og klar til lægning af tag.

LÆS OGSÅ: Lav et holdbart træskelet til udhuset

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Tag