Ret de skæve terrassefliser – så nemt er det

Ligger dine terrassefliser og hopper og danser, eller er der bare lunker og buler, så ret den op. Det er ret enkelt, og du får en helt lige terrasse, der kan holde i mange år fremover.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 time/m2
Pris
50 kr./m2

Intro

Hvis terrassen er fuld af huller og ukrudt, er der kun en vej frem: Fliserne må op og lægges på ny, så du får det lavet en gang for alle.

LÆS OGSÅ: I krig mod flisepest

Problemet opstår, hvis al den mørke muldjord ikke er fjernet, inden fliseunderlaget oprettes, og hvis der bruges strandsand til fugerne frem for rigtigt fugesand. Det medfører tre ting:

For det første er muldjord mere levende end råjord og kommer derfor nemmere til at synke.

For det andet bliver det finkornede strandsand aldrig vandtæt, og regnvandet siver igennem og blødgør underlaget. Og så synker det.

For det tredje kan ukrudt uden problemer etablere sig i fugernes bløde strandsand og vokse lystigt.

Den løse mørke muldjord skal fjernes helt ned til råjorden og erstattes af et minimum 10 cm tykt lag stabilgrus, der vibreres grundigt, og ovenpå et lidt tyndere lag læggegrus. Fugerne skal fuges med rigtigt fugesand med sandkorn i forskellige størrelser, der ved vibrering bliver til en kompakt fuge, som i bedste fald er så hård, at vand ikke kan trænge igennem. pH-værdien i sandet er desuden så høj, at ukrudt umuligt vil kunne gro i det. Den løsning holder i længden.

LÆS OGSÅ: Derfor skal du bruge fugesand!

Den forkerte - og den rigtige flisebelægning

Sat på en spids ser den forkerte flisebe-lægning ud som på tegningen til venstre. Et tyndt lag stabilgrus er lagt direkte oven på muldjord, som så efterfølgende er sunket. Fugerne mellem stenene er blevet fyldt med strandsand og er efterfølgende skyllet væk af regn. Noget af læggegruset er ligeledes skyllet væk af en kraftig regnbyge.

Der, hvor sandet ikke er skyllet væk, gror ukrudtet uhæmmet.

Forkert

Rigtigt

Vejledning

01
Fjern sten og grus 3 Trin

Problemet vil tit være for stort til lappeløsninger, så du må ganske enkelt tage fliserne op og starte forfra. I de fleste tilfælde vil læggegrus og fliser kunne genbruges, og det skal du selvfølgelig være opmærksom på, når du fjerner det. Tjek så, om der er muldjord under stabilgruset. Er der det, skal det naturligvis fjernes, ellers kan du nøjes med at rette underlaget op - forudsat at laget af stabilgrus er tykt nok (min. 10 cm).

1

Alle fliserne fjernes. Brug en jernstang til at løsne fliserne med, og stabl dem tæt på, uden for fliseområdet.
TIPS: Inden du stabler fliserne, kan du rense kanter og bund for grus. Så er de klar til at blive brugt igen.

2

Små brosten (chaussesten) kan skovles væk. Med en drænspade, der er lang og smal, kan du hurtigt fjerne rækkerne af chaussesten, da du kan løfte flere sten på en gang. Alternativt kan du tage stenene op med en almindelig spade.

3

Læggegruset fjernes forsigtigt, så det kan genbruges. Læggegrus er det øverste lag af fint grus uden sten, og det er kun det, der skal fjernes. Får du sten og jordklumper med, giver det problemer, når du senere skal afrette det genbrugte grus.

02
Find højden 4 Trin

1

Find højden på den færdige belægning. Overkanten af en lyskasse skal i vores tilfælde være lig med terrassens færdige højde. Vi benytter en rotorlaser til at markere højden med. Rotorlaseren kan lejes for omkring 300 kroner pr. dag.

2

Før målet over på pinde, der slås i jorden for hver 2-3 meter uden for belægningen. Ved hjælp af en tommestok og laserstrålen fra rotorlaseren markerer du lyskassens højde på pindene.

3

Beregn terrassens fald. Ligger terrassen op mod en bygning, måler du vinkelret ud fra bygningen til hver enkelt pind. Faldet skal være på mindst 1 cm pr. meter, og da vi har 3 meter til pinden, sænkes højden med 3 cm.

4

Spænd en snor op i retning af belægningens fald, i dette tilfælde fra lyskassen ud til pinden. Snoren, der skal markere den færdige højde, kan du bruge til kontrolmålinger undervejs. Spænd eventuelt snore op flere steder.

03
Opret underlaget 5 Trin

1

Fordel stabilgrus jævnt ud over området med en rive, til der er cirka 12 cm ned fra snoren. Når du efterfølgende vibrerer gruset, skal det sætte sig 1 til 2 cm. Råjord skal helst vibreres, inden du kører grus på, ellers kan det synke.

Der skal ligge min. 10 cm stabilgrus.

2

Gruset komprimeres med en pladevibrator, til det er hårdt og stabilt, og der er 11-12 cm op til snoren. Pladevibratoren kan lejes, og en maskine på cirka 60 kg er passende. Hvis gruset er meget tørt, kan det med fordel vandes.

Tørt grus kan ikke vibreres ordentligt, så derfor er det en god idé at vande det.

3

Oven på det komprimerede stabilgrus skal der være et lag læggegrus. Her skal du selvfølgelig huske, at du kan genbruge gruset fra tidligere. Er det ikke nok, må du supplere med nyt.

4

Fordel læggegruset med en rive. Vi skal lægge chaussesten mellem fliserne, og da de er ca. 10 cm tykke, skal læggegruset være 6-7 cm tykt, så stenene kan graves ned i niveau med fliserne.

Hældningen på læggegruset skal være den samme som på den færdige terrasse.

5

Læggegruset komprimeres med pladevibratoren, og højden kontrolleres. Der skal være 1 cm i overhøjde, så er fliserne 5 cm tykke, skal afstanden være 4 cm. Løsn eventuelt det øverste lag læggegrus, så fliserne bedre sætter sig.

04
Ret læggegruset af 4 Trin

1

Grav to rør ned i gruset, så de ligger med god afstand, parallelt med hinanden og på tværs af belægningens fald. Grav en smal rende i gruset, og læg røret ned i renden. Hvis fliserne er 5 cm tykke, skal røret ligge 4,5 cm under snoren.

2

Kontroller med et vaterpas. Når rørene lægges på tværs af belæg-ningens fald, skal de ligge vandret. Røret justeres ved at tilføje eller fjerne lidt grus, og når det ligger, som det skal, dækkes det forsigtigt til.

3

Gruset rettes af med en retskinne eller et langt lige bræt. Træk skinnen over rørene i zigzagbevægelser, og sørg for at komme helt ud i hjørner og kanter. Er rørene ikke lange nok, forskydes de gennem gruset. Tjek med vaterpas.

4

Flyt ét rør ad gangen. Er belægningen så bred, at du ikke kan rette gruset af på én gang, flyttes det inderste rør om på den anden side af det yderste. Røret justeres som tidligere beskrevet, og det næste stykke rettes af.

05
Læg fliserne 3 Trin

1

Mål op, og læg den første række fliser på plads efter en rettesnor. Her skal fliserne ligge 4 og 4 sammen i et kvadrat. Mellem hvert kvadrat skal der være en afstand på 10 centimeter, så der er plads til chaussestenene.

2

Alle fliserne lægges på plads, før der fyldes op med chaussesten. Undgå at træde på det afrettede grus ved at gå på de fliser, du allerede har lagt. Brug ret skinnen (10 cm) til at holde retningen og afstanden mellem kvadraterne.

3

Fyld op med chaussesten. Det bliver pænest, hvis du kan få en hel sten lige i krydset, hvor rækkerne mødes.
TIPS: Brug en murhammer til at grave i gruset med og til at banke stenene på plads med efterfølgende.

06
Fyld fugerne op 4 Trin

Når alle stenene er lagt, skal de fuges. Det er fugen, der samler belægningen og får den til at se færdig ud. Men fugen skal ikke bare se godt ud. Den skal også låse fliserne samt sikre, at belægningen ikke synker. Derudover bør der ikke kunne vokse ukrudt i en ordentlig fuge.

Mange bruger almindeligt strandsand til at fuge fliser med, men det er en rigtig dårlig idé. Bruger du i stedet rigtigt fugesand, får du en tæt fuge. Det vil så sikre, at gruset under fliserne forbliver tørt, og at belægningen derfor ikke synker. Den kompakte fuge lagt sammen med fugesandets høje pH-værdi betyder også, at ukrudt ikke kan gro mellem fliserne.

1

Lav et lille hul i posen, og fordel sandet ud over fliserne. Det er naturligvis smartest at koncentrere det omkring fugerne, men det kræver ikke den store præcision. Resten klarer kosten.

2

Arbejd fugesandet ned i fugerne med en kost. Sørg for, at alle fugerne bliver fyldt helt op. Det mest effektive er at feje sandet frem og tilbage hen over fugerne fra alle retninger.

3

Fej belægningen ren for sand, og kør over den med pladevibratoren. Vibreringen pakker fugesandet helt ned i bunden af fugerne. Samtidig bankes fliser og chaussesten helt plane. Fyld efter, og vibrer, til fugerne er fyldt helt op.

4

Uden en ordentlig vibrering får du ikke en tæt fuge. Og uden en tæt fuge holder belægningen ikke i længden. Det er derfor vigtigt at fylde sand på og vibrere, til fugen er helt fuld og ikke kan synke mere. Det kan nemt betyde 4-6 ture med vibratoren.

Materialer

Belægning:

  • Fugesand - i dette tilfælde Ørkensand

Underlag:

  • Stabilgrus til udfyldning af huller Læggegrus

Specialværktøj

  • Pladevibrator
  • Murhammer
  • Rotorlaser/vandslange
  • Jernrør
  • Retskinne/lige og fuldkantet bræt

Tidsforbrug

Afhænger af din fysik, men ca. en time pr. kvadratmeter.

Pris

Ca. 50 kroner pr. kvadratmeter for grus og fugesand plus ca. 300 kroner pr. døgn for pladevibrator

Sværhedsgrad

Det er ikke svært, men til gengæld er det fysisk hårdt.

Tegning

Underlaget - lag for lag

Det ideelle underlag for en flisebelæg-ning (ikke indkørsler) ser ud som det på billedet. Der skal først og fremmest graves så langt ned, at al den bløde muldjord er fjernet, og der kun er råjord. Oven på råjorden lægges et minimum 10 cm tykt lag stabilgrus og til sidst et lag læggegrus, som skal være et sted mellem 3 og 10 cm tykt - afhængigt af flisetypen. Mange tror, at man skal lægge en fiberdug oven på læggegruset, men det er en dårlig idé. Fiberdugen forhindrer fliserne i at sætte sig, og de vil begynde at vippe.

Underlaget - lag for lag

Video

TEKNIK: Fald på belægning

Med et måleplan er det nemt at måle op til fald

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du cirkellaseren

I denne video lærer du at indstille og betjene cirkellaseren (eller rotorlaseren, som den også kaldes). Den kan både kaste en ubrudt lasermarkering 360 grader rundt og sætte en knivskarp laserprik i én retning. Når du har styr på betjeningen, bliver det nemt at afsætte præcise højdemål over længere afstande, fx når du skal nivellere gulv eller bygge terrasse.

Video

TIPS: Hak til murersnoren

Video

TEKNIK: Afretningslag til fliser

Med to rør og et lige bræt bliver det helt plant

Video

TIPS: Vip flisen på plads

Video

TEKNIK: Fugning af sten og fliser

Med rigtigt fugesand bliver belægningen stærk

Video

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Fliseterrasse