Udnyt aftensolen: Læg en solterrasse

Ud over den store yndlingsterrasse, hvor I altid sidder, kan I få stor fornøjelse af en eller flere mindre terrasser, der ligger rundt om huset. På dem vil det være muligt at fange de første forårsstråler eller den sene aftensol. Se her, hvordan den lille terrasse lægges, så den holder.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
4 dage/10 m2
Pris
5.000 kroner/10 m2

Intro

Vejledning

01
Opmåling 4 Trin

Når du har fundet ud af, hvor din terrasse skal ligge, og hvilken facon den skal have, kan du “sætte den af”, som det hedder på fagsproget.

Sæt snore op, som følger terrassens ydre omkreds, og regn så med, at du skal grave yderligere 10 cm længere ude hele vejen rundt, så du har plads til at støbe kantstenene fast.

For at sikre dig, at terrassens hjørner er vinkelrette, skal du tage de to diagonalmål (fra hjørne til hjørne). Er målene lige store, er hjørnerne nøjagtig 90°, og du kan gå i gang. Ellers må du flytte lidt på snorene.

1

Start med at slå pløkker i jorden 30-40 cm uden for det område, hvor terrassen skal ligge. Så står pløkkerne ikke i vejen, når du skal til at grave.

2

Bind snore på pløkkerne, så de krydser hinanden der, hvor terrassens hjørner skal være. Flyt eventuelt lidt på pløkkerne, til terrassen har de mål, den skal have, og er vinkelret i hjørnerne.

3

Sæt højdestreger på pløkkerne. Brug et langt vaterpas, et laservaterpas eller et slangevaterpas til at afsætte terrassens højeste sted (inde ved huset ) og på alle pløkkerne. Nu kan du afmærke faldet væk fra huset på 1,5 cm pr. meter.

4

Afmærk faldet. Her går terrassen 3 meter ud fra huset, det giver et fald på 4,5 cm. Mål ned fra den højde, du satte før, og sæt en ny streg. Flyt nu snorene ned, så de både følger terrassens omkreds og højde med fald.

02
Bundsikring 5 Trin

Før du begynder at hælde grus ud dér, hvor terrassen skal være, skal du have fjernet en masse jord. Du skal grave mindst 30 cm ned under terræn, altså den højde på jorden eller græsset, som er umiddelbart rundt om den nye terrasse.

Du kan godt grave det af med en spade, især når det kun er 9 kvadrat­ meter som her, men det er noget lettere med en lille gravemaskine. For husk, at et jordlag på 30 cm x 9 m² bliver til knap 3 m³ - eller omkring 4 tons. Det er meget at grave og køre væk.

1

Den rå jord komprimeres med en 200 kg pladevibrator, når du har gravet mindst 30 cm af mulden af. Du skal ned til fast underlag, ofte er det ler, og så skal det vibreres, så det ikke senere synker nogle steder og danner ujævnheder.

2

Hæld bundsikringsgrus i udgravningen. Det er grus med sten fra 0 til 80 mm’s størrelse, som er vigtigt for at holde bunden drænet under terrassen.

Tips: Lej en motorbør. Der skal flyttes nogle tons jord og grus og sten.

3

Fordel bundsikringsgruset i et lag på 15 cm. Det er lettest at gøre det med en asfaltrager (den ligner en trærive uden tænder), men bagsiden af en almindelig rive kan også bruges.

4

Mål afstanden fra gruslaget op til snoren. Der skal være 15 cm op til snoren, før du kører med pladevibratoren. Gruset vil sætte sig ca. 5 cm under komprimeringen, og så er der plads til de to sidste lag grus plus sten, der er 7 cm tykke.

5

Komprimer bundsikringen med pladevibratoren. Du skal køre hen over det fra side til side og på begge ledder, tre gange i alt, før det er komprimeret nok. Afstanden til snorene skal nu være 20 cm.

03
Kanter 5 Trin

Ganske vist skal din terrasse ikke holde til tung trafik som fx en indkørsel, men vi kan bestemt anbefale, at du sikrer kanterne med beton, så de ikke synker med tiden. Det vil nemlig få de næste rækker sten til at skride, og du vil med tiden få en meget ujævn terrasse med store revner langs siderne.

Derfor skal du starte med at støbe en solid kant, der hegner hele terrassen ind, og først bagefter fylder du op inden for rammen med de næste gruslag og belægningsstenene.

1

Hæld tørbeton ud i et 10-12 cm tykt lag, hvor kantstenene skal stå, og vand det let bagefter. Der går ca. 1 sæk pr. meter, det svarer til 15-17 liter beton.

2

Sæt kantstenene i betonen, og træk en trekant beton op ad stenene på begge sider, så de ikke kan rykke sig eller vælte. Den yderste kant af stenene skal ligge 1-2 mm fra snoren ikke mere.

3

I hjørnerne mødes stenene i et smig på 45º. Læg en anden sten med den korte side op ad langsiden på den, du skal skære af, og mærk det skrå snit op med tusch eller farvekridt.

4

Skær hjørnestenene med en vinkelsliber og en sten- eller diamantskive. Husk høreværn, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn.

5

Slå kanterne ujævne med en mukkert, så de ligner de andre kanter på stenene. Dette gælder selvfølgelig kun, hvis dine sten har ujævne (slåede) kanter.

04
Stabilgrus 2 Trin

1

Fyld stabilgrus i, og ret højden af med et bræt med hak. Kør nu tre gange med pladevibratoren. Og kom ikke ud til kanterne, da de kan forskubbe sig. Tag resten med en brolæggerjomfru.

2

Tjek, at stabilgruslaget er plant. Der må højst være 10 mm luft under retskinnen på 3 meter. Tjek højden igen, der skal nu være 8 cm fra gruslaget op til snorene, så ligger der 12 cm stabilgrus.

Stabilgrus er blandet af sten i 0-32 mm’s størrelse.

05
Belægning 7 Trin

Nu kommer vi til selve belægningen. Her er valgt betonsten med ujævne kanter, som lægges i 2 cm afretningsgrus. Gruset skal ikke komprimeres, da det skal kunne presses op i fugerne nedefra, når stenene er lagt og der vibreres med pladevibratoren. Det låser stenene fast.

Vores sten er 7 cm høje. Når gruset er planeret, ligger det 4 cm lavere end kantstenenes overside. Belægningsstenene bliver presset cirka 2 cm ned i gruset, når de vibreres til sidst, så de ender med at ligge 0,5-1,0 cm højere end kanten. Med tiden vil de sætte sig yderligere og udjævne den forskel.

1

Start med at hælde afretningsgruset ud. Her er 9 kvadratmeter, som skal ligge i et 3 cm tykt lag. Det svarer til 270 liter eller 5-6 trillebørfulde. Fordel gruset med en asfaltrager eller en rive som før.

2

Ret gruset af med et bræt med hak i. Du kan bruge det bræt fra før med 5 cm hak i, hvis du slår 1 cm tykke klodser på. Så er der 4 cm luft, som der skal være.

3

Brug en fliseklipper. Her lægger vi belægningen på skrå, og der er mange sten at skære. Så kan det være en fordel at leje en fliseklipper, som ses i baggrunden.

4

Stenene lægges på skrå med vilkårligt forbandt, det vil sige, at hver række forskydes 1/2, 1/3 eller 1/4 sten uden fast system. Så er det ikke til at se, hvis der er små unøjagtigheder i lægningen.

Spænd snore ud for hver fem rækker sten, så du har noget at flugte efter.

5

Når du skærer sten over, så sørg for at forskyde din skærestreg lidt, så der bliver plads til snittet (det fylder ca. 5 mm). Ellers bliver den afskårne sten for lille.

6

De tilpassede sten lægges til sidst. Når alle de hele sten er lagt, lægger du de mange tilskårne sten ned i deres respektive huller og banker dem let ned på plads. Husk, der skal være plads til fugesand.

7

Fej fugesand ned i alle fuger. Hæld sandet ud, og fej og fej på kryds og tværs. Kør over med pladevibratoren, så sætter sandet i fugerne sig og stenene kommer ned på plads. Fej mere sand i, og gentag, til fugerne er fyldt helt op.

Materialer

14 x 21 x 7 cm herregårdssten:
• 350 stk. (ca. 9 kvadratmeter)

14 x 21 x 14 cm kantsten:
• 60 stk. (ca. 12 meter)

Grus og beton:
• 1,5 m3 bundsikringsgrus, 0-80 mm
• 1,5 m3 stabilgrus, 0-32 mm
• 0,3 m3 afretningsgrus, 0-4 mm
• 0,1 m3 fugesand
• 9-10 sække tørbeton a 25 kg

Specialværktøj

• 200 kg pladevibrator
• Gravemaskine
• Motorbør
• Fliseklipper/vinkelsliber

Tidsforbrug

Du skal bruge 3-4 dage til en terrasse på 9-10 m², afhængigt af om du graver i hånden eller lejer en maskine.

Pris

Cirka 5000 kroner for denne terrasse på 9 m² inklusive leje af maskiner

Sværhedsgrad

Er du omhyggelig med bunden, er det ikke så svært at lægge en terrasse, som holder i mange år.

Tegning

Når bunden er god ligger terrassen i mange år

Du skal lægge din terrasse så kantblokkene ligger 3-5 cm højere end det omliggende græs, så det ikke vokser ind over terrassen med tiden. De lagtykkelser som er anført på tegningen, er mål efter gruset er komprimeret med pladevibratoren. Regn med, at bundsikringsgruset kan komprimeres cirka 7 cm og stabilt gruslaget omkring 3 cm.

Når bunden er god ligger terrassen i mange år

Tips & Tricks

Spændende kant langs husmuren

Du kan sagtens lægge dine belægningssten helt ind til huset, men du kan også lægge en dekorativ knoldebrolægning som her.

Den består af knytnævestore sten i forskellige farver og faconer, som lægges i afretningsgruset ganske tæt og bankes på plads med en tung hammer. Fugerne fyldes op med fugesand.

Denne type kant gør det lettere at slutte pænt af, hvis huset har en ujævn sokkel, eller der er rør og ledninger, som går ned i jorden.

Stenene sættes på højkant med en nogenlunde flad side opad.

Fugerne fyldes op med fugesand og vandes, så sandet kan sætte sig.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Fliseterrasse