Fri udsigt til himlen

De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at de ikke generer udsynet.

Intro

Beboerne i huset her ville gerne kunne sidde ude under deres halvtag og nyde udsigten - også op mod himlen. Og den skulle ikke forstyrres af mælkehvide tagplader eller ribber.

Det var udelukket at lægge glasplader over terrassen, for sådan nogle skal være laminerede, hvis de placeres over dit hoved. Desuden er de tunge og ikke egnede til et projekt for en hjemmehåndværker, ligesom de revner, når den første sten falder ned på dem. Klare akrylplader er heller ikke særlig slagfaste og vil med tiden blive skrøbelige.

LÆS OGSÅ: Byg glastag til den overdækkede terrasse

Tre ting gør netop denne terrasseoverdækning ideel: Du sparer en tagrende, tagpladerne bliver ikke beskidte, og tilslutningen til facaden bliver helt tæt.

10 års garanti

I stedet valgte vi at bruge plader af polycarbonat (PC), fordi de er kendt for deres slagfasthed. Af samme grund anvendes de ofte til tyverisikring af døre og vinduer.

Der er 10 års garanti på Makrolon Longlife, som pladerne hedder, og garantien dækker gulning, transparenthed og tab af slagfasthed. Det er med andre ord en garanti for, at pladerne efter 10 år stort set ser ud som nye.

En ikke uvæsentlig fordel ved pladerne er, at de leveres som samlesæt. Det betyder, at du blot måler din terrasse op, giver målene til den nærmeste forhandler, og så får du plader, lister, gummibund osv. leveret i de rigtige mål.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Overdækket terrasse

Enkel overgang til taget

Problemet med en overdækning opstår ofte ved sammenbygningen med huset. Løs problemet ved at flytte tagrenden.
Normalt fører man overdækningens tag ind under husets tagrende og udhæng og ind på facaden. Det har flere ulemper. Man kommer let til at mangle højde under overdækningen, ligesom det er svært at få tætnet ordentligt ind mod huset. Overdækningen vil også blive beskidt under husets udhæng, og den del er nærmest umulig at gøre ren.
I det viste tilfælde tog vi husets tagrende ned og monterede overdækningen direkte på husets spærender. Den løsning har mange fordele:

Tilslutningen til husets tag bliver enkel og helt tæt, og man sparer at føre overdækningen helt ind til huset.
• Regnvandet fra husets tag skyller skidtet på akrylpladerne væk, og overdækningen renser derfor sig selv.
• Der bliver kun én tagrende, fordi husets tagrende blot rykker ud på kanten af overdækningen.

Vejledning

01
Rejs trækonstruktionen 8 Trin

Den gamle overdækning var alt for spinkel og blev derfor revet ned. De gamle 75 x 75 mm stolper stod på stolpesko, der var støbt ned i betonfundamenter.

Det var oplagt at genbruge stolpeskoene til de nye stolper, og løsningen blev nogle “profilerede” stolper, hvor vi monterede et 25 x 100 mm bræt på hver side af en 75 x 150 mm stolpe (se tegningen på modsatte side). Det gav en flot samling med remmen - uden brug af beslag.

I dette tilfælde havde vi mulighed for at stabilisere overdækningen på langs ved at “læne” den op ad havemuren, men ellers ville det være nødvendigt at montere skråstivere eller grave stolperne en meter ned i jorden, så de bliver spændt ind for neden.

1

Fjern den nederste række tagplader, tagrende og rendejern. Stift gummidugen fast på nederste lægte. Plastbølgelisten stiftes ovenpå, og pladerne lægges på igen.

2

Stolpeskoene (A) støbes i beton i 1 m dybe huller. Sæt stolperne (B) i skoene efter en uge. Stolperne stives af i lod. Spænd en snor ud, og mærk op på stolperne.

3

Tag stolperne ned, og kort dem af. Rejs stolperne igen, og skru dem fast til skoene. Læg remmen (D) op på stolperne, som herefter rettes ind i lod.

4

På begge sider af stolpen, 3 cm fra overkanten af remmen, monteres brædder (C) med PU-lim og skruer. Kom rigeligt med lim på remmen.

5

Tagremmen (F) monteres med vinkelbeslag (G) på husets spærender. Sidefladen skal stå vinkelret på de nye spær (E). Montér bjælkesko (H) for hver 70,5 cm.

6

Gummibunden stiftes på overkanten af de nye spær (E), der har fået lys grå træbeskyttelse. Lad bunden stikke cirka 5 cm ud over begge ender.

7

Læg spærene op på bjælkeskoene og tagremmen. Gør dem fast til bjælkeskoene med beslagskruer.

8

Ret spærene ind, så de står vinkelret på remmen, og spærafstanden er præcis 70,5 cm. Fastgør dem til remmen med vinkelbeslag (J).

02
Montér de klare plader 11 Trin

Pladerne fås i flere tykkelser og størrelser. Vi har taget udgangspunkt i en 6 mm standardplade på 205 x 305 cm. Den kan man få leveret skåret op i tre plader på 68 x 305 cm. Den bredde svarer til en spærafstand på 70,5 cm.

Afstanden må ikke være større, for så risikerer du, at halvtaget bukker under for snemasserne om vinteren.

Man kan få flere forskellige slags alu-profiler med gummitætningslister til monteringen. Profilerne sikrer et helt tæt tag uden nogen som helst krav om vedligeholdelse.

1

Bor huller til skruer i alu-skinnerne pr. maks. 30 cm. Her mærkes hullerne op fra en måleskinne.

2

Gummitætningslisterne trykkes ned i notgangene på skinnen. Pas på ikke at strække gummilisterne.

3

PC-pladen er på begge sider forsynet med en beskyttelsesfolie. Pas på ikke at ridse fladerne, når du trækker folien af.

4

Løft pladerne på plads oven på spærene. Vær omhyggelig med, at de rager lige langt ind over gummilisterne i begge sider.

5

Læg topskinnen midt over spæret. Bor for ned gennem gummilisten og ned i spæret. Montér franske skruer med tætningsskiver.

6

Alu-vandnæsen til venstre kortes af, så samlingen placeres midt for spæret. En hvid plastliste skubbes ind over kanten i en pølse af silikonefugemasse på oversiden af akrylpladen.

7

Et alu-stopbeslag lægges på ud for spæret. Bor for, og hold det fast med to selvskærende skruer til topskinnen.

8

Ved sidste spær er der lavet en vinkel af en alu-inddækningsprofil, der er skåret igennem på langs. Læg en liste under, så vinklen kommer op i niveau med ruderne, og stift den fast. Slut af med en topskinne.

9

Løft i gummidugen, og tryk et tætningsbånd oven på ruder og topskinner. Placér det et par cm inden for kanten af gummidugen.

10

Træk beskyttelsesfolien af tætningsbåndet, og tryk gummidugen fast. Der er nu tætnet godt mellem de to tagflader.

11

Til slut monteres konsolrendejern efter en snor på enderne af spærene. Derefter kan renden lægges op, så den kommer ind bag vandnæsen.

Materialer

75 x 150 mm fyr:
• Stolper (B), 200 cm
• Rem (D)

63 x 125 mm fyr (fuldkantet i bedste sortering):
• Spær (E), 298 cm
• Tagrem (F)

25 x 100 mm fyr:
• Stolpebrædder (C), 205 cm

Fra RIAS:
• 6 mm PC-plader, 68 x 305 cm
• Alu-topskinner med gummilister, 300 cm, inkl. franske skruer med tætningsskiver
• Alu-vandnæse m. plastliste
• Alu-stopbeslag inkl. selvskærende skruer
• Gummidug, 25 cm bred
• Butyl-tætningsbånd
• Silikonefugemasse
• Gummibund

BMF Bygningsbeslag:
• Stolpesko 26757 (A)
• Vinkelbeslag 40390 (J)
• Vinkelbeslag 99416 (G)
• Bjælkesko, 64 x 98, type i (H)
• 5,0 x 40 mm beslagskruer

Endvidere:
• Beton til fundamenter
• 5 x 80 mm Climate-skruer
• Grundingsolie
• Træbeskyttelse
• PU-lim

Pris

Cirka 200 kroner pr. m2 for træ og beslag. PC-plader, skinner og diverse tilbehør koster cirka 750 kroner pr. m2 og kan bestilles hos velassorterede tømmerhandler, hvorefter RIAS leverer det direkte til dig.

Nærmeste forhandlere oplyses her:
RIAS, tlf. 46 77 00 00,
www.rias.dk
BMF, tlf. 87 81 74 00,
www.bmf.dk

Tegning

Video

TEKNIK: Støbte stolper

Med afstivning får du dem i lod, mens betonen hærder

TIPS: Fast afstand mellem stolperne

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Overdækket terrasse