Terrasse af komposit

Hvis du bygger terrasse af komposit, får du en vedligeholdelsesfri terrasse, og du behøver ikke at gå på kompromis med udseendet.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 uge
Pris
9500 kroner

Intro

Vi er rigtig mange, der har lagt fliseterrasse, fordi vi ved, at træterrasser rådner op på nogle år. Det er ærgerligt, for en træterrasse er både rar at gå på og kan se rigtig flot ud.

Dem, der alligevel har bygget en, har dog måttet sande, at den kræver en del vedligeholdelse. Det er heldigvis ikke nødvendigt længere med dette blandingsprodukt af træ og plastic (komposit), som forener træets varme med plasticens kvaliteter.

LÆS OGSÅ: Sådan bruger du kompositbrædder

Ny teknik har udviklet dette materiale, så det nu er nærmest uforgængeligt, og så farverne ikke falmer i solen. Træets kvaliteter er bibeholdt, mens plasticen gør, at træet ikke rådner af vand eller revner af tørke.

Der er mange forskellige produkter på markedet. Det, vi har valgt i artiklen, er en gråsort UPM Profideck, som bl.a. forhandles af Frøslev Træ.

Vejledning

01
Opstarten er vigtig 5 Trin

Før du lægger en terrasse, skal underlaget være gjort klar. Det har vi vist mange gange i Gør Det Selv.

Læs mere: Byg en solid bund under din terrasse

Her er vi lidt heldige, da vi allerede har en gammel fliseterrasse, som efter 25 år garanteret ikke sætter sig mere. Så vi nøjes med at lægge ukrudtsfilt ud og lægge et tyndt lag sand ovenpå, så vi har noget at lægge opklodsningsfliser på.

1

Start med at lægge nogle fliser med 60 cm’s afstand i en smule sand. Sandet er beregnet til at fylde små ujævnheder ud, den egentlige opklodsning foretages med kiler mellem sten og bjælker.

2

Mærk bjælkernes buer op. Alt træ buer, og når du lægger bjælken på et plant underlag, skal den bue opad. Mærk oversiden af med en bolle, nu har du fundet det, tømreren kalder bollesiden.

3

Nu skal du lave en stabil ramme. Læg de to endebjælker (A) sammen, og sæt mærke for hver 40 cm, hvor tværbjælkerne (B) skal gøres fast i bjælkesko.

4

Skru så bjælkesko på endebjælkerne (A) efter mærkerne. Er der ikke plads til bjælkesko ude i siderne, så kan du bruge et par vinkelbeslag. Bjælkeskoene monteres, så de flugter underkanten af bjælken. Bollesiden skal vende opad.

5

Sav de syv tværbjælker (B) ud. Længden er terrassens færdige bredde, minus tykkelsen på de to endebjælker og to kantbrædder. Det bliver (366 cm - 10 cm - 5,6 cm =) 350,4 cm.

02
Bundrammen 8 Trin

Hele terrassen består af en bræddebe-klædt træramme, som hviler på plastickiler.

Terrassen er tung, så vi har ikke forankret den til jorden. Det kan du dog sagtens gøre ved at støbe nogle stumper armeringsjern ned et par steder inde på midten og så gøre nogle af tværbjælkerne fast til jernene med kabelbøjler.

1

Nu kan du skrue de to endebjælker (A) sammen med to af tværbjælkerne (B) til en ramme. Brug vinkelbeslag og 40 mm beslagskruer til udendørs brug.

2

Når rammen er skruet sammen i hjørnerne, skal du rette den ind efter snore, så den er i vinkel. Herefter skal du klodse den op på hjørneopklodsningskiler, så den er i vater hele vejen rundt.

3

Skru alle fire hjørneopklodsninger fast på rammen, så de ikke kan skride. Bor for igennem bjælken, og skru så opklodsningen fast. Du skal vælge en skrue, der kan nå helt ned i den nederste klods.

4

Nu kan du skære de resterende bjælker (B) af på afkorteren. Hold den første hen, hvor den skal bruges, og mærk længden af. Overfør målet til de øvrige bjælker, og sav alle af i samme længde.

5

Læg alle bjælkerne (B) på plads i bjælkeskoene med bollesiden, dvs. buen, opad. Uanset hvor meget de buer, vil deres egen vægt samt vægten af terrassebrædderne og senere hen havemøblerne rette dem ud.

6

Klods alle bjælker op med cirka 100 cm’s afstand. Brug fliser og kiler af plastic til opklodsningen.

7

Kontroller, at alle strøer flugter, vha. en retskinne eller et langt lige bræt, og skru så samtlige opklodsninger fast oppefra, så de ikke skrider ud.

8

Husk at kontrollere krydsmålet, så du er sikker på, at terrassen er i vinkel. Mål fra hjørne til hjørne, og stemmer disse mål overens, er du nu klar til at montere kompositbrædderne. Ellers må du justere terrassen, til den er i vinkel.

03
Kantbrædder 4 Trin

Inden du lægger terrassegulvet, skal du beklæde rammen på siderne, da gulvbrædderne skal nå ud over kanten.

Kanten skrues fast til rammen, så start med at bore igennem det yderste lag i kompositbrættet med et bor, der er større end skruehovedet. Bor igennem andet lag med et 5,5 mm bor, og skru så brættet fast med 5,5 mm skruer for hver 50 cm. På den måde får du skruerne gemt inde i kantbrættet, så der bliver plads til afdækningslisten senere.

1

Hold et kantbræt (C) hen på kanten, hvor det skal bruges, og mærk det op på stedet. Hjørnerne skal samles i en 90º samling, hvor enderne er skåret skråt af. Det er det, der kaldes en geringssamling.

2

Sav brædderne i 45º snit med en kapsav. Sørg for, at saven står godt fast, og fikser brættet med en klemmetvinge, så snittet bliver ens hele vejen.

3

Bor huller til skruerne i kantbrædderne for hver 50 cm. Bor hullerne 2 cm nede, så de senere kan dækkes af en hjørneliste.

4

Skru også kantbrædderne (C) fast forneden, så du får en pæn hjørnesamling. Lav hullet så langt nede, at det senere hen kan dækkes af græsset.

04
Læg gulvet 5 Trin

Terrassens gulv lægges med skjulte skruer vha. særlige beslag, der griber ind i siden af brædderne. Så undgår du at lave hul i brædderne, og der kommer aldrig en skrue, som man kan rive sig på.

1

Sav nu et bræt (D) til i terrassens bredde. Læg brættet, så det flugter med yderkanten af kantbrættet (C). Bor for i ca. 45 grader ud for hver enkelt bjælke (B), og skru brættet fast.

2

Mærk af på bjælkerne (B) for hver 75 cm, så du har noget at rette brædderne ind efter, mens du lægger dem. Husk at fordele fugerne ligeligt, så du slutter med et helt bræt.

3

Fastgør forreste bræt (D) med T-klemmer (E) og 4 x 40 mm A4 rustfri beslagskruer. Brug en langskaftet skruetræk-kerbit, og juster drejningsmomentet, så klemmerne sidder stramt, men ikke vrides.

4

Fortsæt med næste bræt ved at skubbe den ind under T-klemmens kant. Du kan banke brættet på plads med en gummihammer eller en slåpind, så du ikke skader kanten på planken.

5

Gentag proceduren indtil sidste bræt. Sørg for at rette ind efter pejlemærkerne undervejs, så brædderne ligger parallelt hele vejen. Det sidste bræt fastgøres gennem kanten, akkurat som du gjorde med det første.

05
Afdækningslister 4 Trin

Der, hvor du kan se, at du ikke arbejder med rigtige brædder, er i enderne, hvor der er huller. Disse huller skal naturligvis dækkes, og det gør vi med en kantliste, som vi sætter på hele vejen rundt. Listen skæres i en 45º vinkel ligesom kantbrædderne på kap/geringssaven.

1

Nu skal du montere afdækningslister (G). Hold dem på, og mærk op til skruer med 40 cm’s afstand. Slå en streg efter en vinkel, så skruerne kommer til at sidde over hinanden.

2

Bor for med et 5 mm bor efter din opstregning, og skru afdækningslister (G) fast hele vejen rundt.

3

Afdækningslisterne skal dække enderne, så de ikke er synlige og ikke står åbne for vand, snavs og insekter.

4

Når kanterne er færdige, er det blot at gøre terrassen ren og rette jorden af rundt om. Du behøver jo ikke at være bange for, at brædderne kommer i kontakt med jorden - de kan ikke rådne.

Materialer

50 x 125 mm imprægneret træ:
• 2 endebjælker (A) a 358 cm
• 7 bjælker (B) a 350 cm

28 x 150 mm UPM ProFi Deck:
• 4 kantbrædder (C) a 360 cm
• 20 terrassebrædder (D) a 360 cm

12 x 66 mm UPM-liste:
• 15 m afdækningsliste (G)

Desuden:
• 28 fliser/belægningssten
• Plastickiler og hjørneopklodsninger
• 2 ps. ProFi Deck T-klemmer (E)
• 10 bjælkesko
• 8 vinkelbeslag
• 4 x 40 mm rustfri beslagskruer

Specialværktøj
• Kap/geringssav
• Skruemaskine m. lang bitholder
• Retskinne

Tidsforbrug

Sæt en uges tid af til terrasseprojektet, og giv dig god tid til at gøre arbejdet omhyggeligt. Resultatet holder alligevel næsten evigt.

Pris

Cirka 9500 kroner for 13 kvadratmeter terrasse

Sværhedsgrad

Med en kap/geringssav, en skruemaskine og et godt vaterpas er det en smal sag at bygge denne terrasse.

Video

TEKNIK: Montering af vinkelbeslag

Vend beslaget rigtigt og giv samlingen optimal styrke

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

Tips & Tricks

Start med at lave en model

Undgå at save forkert, lav en model af terrassens hjørner.

  • Har du ikke arbejdet med komposit før, så er det en god idé at øve sig på et par stumper.
  • Prøv, hvordan det er at save og bore i, så du har helt styr på det, før det går løs for alvor.
  • Lav dig så en 1:1-model af et hjørne, så du ved, hvordan de vinklede snit skal skæres, hvilken side af brædderne du vil have opad/udad (de kan nemlig vendes), og hvor der skal bores.
  • Giv delene bogstaver eller numre, så du kan notere, hvad der skal sidde hvor.

Når de enkelte dele er savet til, skal modellen samles.

Sådan skal det se ud. Nu kan du begynde for alvor.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Terrasse