Udvid sommerhuset med en solterrasse hele vejen rundt

Når solen nu ikke står stille på himlen, så er løsningen at bygge en terrasse hele vejen rundt om huset. Så er der mulighed for at følge solen det meste af dagen – og også mulighed for en tur i skyggen, hvis det bliver for varmt. På sommerhuset her blev der bygget 60 kvadratmeter terrasse i plan med huset.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
10 dage
Pris
20.000 kroner

Det færdige resultat virker som en naturlig forlængelse af husets stue. Nu er der plads til både havebord og gæster.

Intro

Det er ikke svært at bygge en træterrasse. Men skal man have et resultat, hvor terrassen spiller godt sammen med husets rum, skal man bruge tid på tegningerne. Hvor langt skal terrassen række ud fra huset, hvor meget af gavl og facade skal den dække? Tænk på, hvor stole og borde skal stå, og hvor der skal være ganglinjer. Og hvor højt skal terrassen sidde?

Vi valgte at lade den have samme højde som husets gulv, og det krævede så både gelænder og trapper ned til græsplænen.

Terrassebrædderne, vi valgte, er ikke helt almindelige. Der er tale om nordisk gran, der er imprægneret efter den såkaldte Superwood-metode. En miljøvenlig og prisbelønnet imprægnering, der trænger helt ind i kernen af træet uden at efterlade nogen form for farve på træet.

Vi kunne også have valgt traditionelt trykimprægneret træ eller ædeltræ. Det er et spørgsmål om smag og behag – og naturligvis økonomi. Trykimprægneret træ er klart den billigste løsning, mens Superwood koster omkring det dobbelte.

Ædeltræ er den absolut dyreste løsning. Som underlag vil vi anbefale trykimprægnerede stolper, der forsynes med et stykke murpap, hvor de er i berøring med underlaget.

Vejledning

01
Opmåling 3 Trin

Som med alt andet er forberedelserne vigtige. Her havde familien et ønske om at få en terrasse med god plads, men samtidig skulle den også se harmonisk ud i forhold til resten af huset.

Der blev derfor tegnet og eksperimenteret, før den endelige udformning lå fast. Er du ikke skrap til at tegne, så overvej at lave en primitiv model i pap. Den kan give et rigtig godt indtryk af det færdige resultat.

Til opmålingen vil du typisk få brug for et båndmål og en række pløkker til at slå i jorden. Når alt ser ud til at være på plads, er det en god idé at kontrolmåle de punkter, der er afsat.

1

Opmåling. For at få et pænt resultat gælder det her som med så mange andre opgaver: Vær præcis. Brug lang tid til opmålingen, så slipper du for mange grimme og tidskrævende overraskelser hen ad vejen.

2

Faste markeringer. Teltpløkken hamres godt ned i jorden og skal være helt lodret. Brætstumpen er lagt 28 mm inden for snoren. Det viser, hvor terrassebrædderne skal slutte, inden der monteres dækbræt.

3

Underlag til stolperne. Vi behøvede bare at jævne den tørre jord og lægge flisestumper til stolper rundt langs hele rammen. Vi brugte kraftige bjælker på 50 x 150 mm og kunne nøjes med stolper for hver 180 cm.

Gamle fliser kan fint genbruges som underlag for stolperne.

02
Remme og strøer 5 Trin

Remme og strøer er fundamentet under terrassen. Når først terrassen er færdig, lever de et helt anonymt liv, men netop fordi de er skjult, er der god grund til at give dem ekstra opmærksomhed.

Her har vi valgt at bruge traditionelt trykimprægneret træ. Men imprægneringen gør det ikke alene. For at sikre mod fugt er det en god idé at lade endestolper stå på et stykke murpap, så de ikke kommer i direkte kontakt med fliserne. Også ind mod huset er det en god idé at sørge for afstand, så træet har mulighed for at tørre hurtigt. Som en ekstra sikring mod ukrudt blev der også udlagt ukrudtsdug.

1

Fastgørelse til muren. Bjælker sættes på muren 28 mm under gulvets slut-overflade. Der bores hul for hver meter med et 8 mm bor. Når bjælken er vandret, bores huller i muren.

2

Luft mellem bjælke og mur. Franske skruer på 8 x 160 mm sikrer, at bjælken sidder fast. Mellem bjælke og mur placeres to galvaniserede skiver på 5 mm. Skiverne gør, at samlingen ind mod husets beklædning får luft og kan tørre.

Kraftige skiver sikrer, at træet kan tørre.

3

Stolperne tilpasses. Skær de kraftige 100 x 100 mm stolper til yderrammen til, så de passer til at bære bjælkerne på 50 x 150 mm. Når de er skåret til, skrues bjælker og stolper sammen med 5 x 80 mm skruer.

Murpap skæres til som sål på stolpen.

4

Samling i hjørnerne. Takket være de kraftige stolper, vi valgte at bruge, er det ikke noget problem at skære ekstra ud ved hjørnerne. Her er der skåret en ekstra bæreflade ud på stolpen.

5

Indvendig understøtning. Bjælkerne parallelt med væggen og yderrammen bliver understøttet med en stump terrassebræt, der limes og skrues til bjælken, så den står solidt på flisestumpen.

03
Klar til gelænder 3 Trin

Fra starten lå det fast, at dele af terrassen skulle udstyres med gelænder. Derfor blev stolperne til gelænderet gjort fast, inden terrassebrædderne kom på.

Hele vejen rundt blev der monteret ekstra klodser af reglar. På langsiden både som understøtning for terrassebrædderne og som underlag for den lodrette afslutning ned mod græsset.

På kanten ud fra huset er klodsernes funktion alene at understøtte den lodrette afslutning. Her flugter terrassebrædderne med gelænderstolperne. Vi skar alle stolperne og klodserne på én gang og fæstnede dem fra indersiden af bjælken med tre 6 x 120 mm skruer.

1

Stolperne til gelænderet og selve gelænderet er fremstillet af trykimprægnerede reglar på 45 x 95 mm. Vi valgte at lade gelænderet gå 90 cm over terrassebrædderne.

2

Ekstra understøttelse. Her, hvor terrassebrædderne skal ligge parallelt med yderrammen, er der brug for understøttelse til det yderste bræt for hver 60-70 cm. Hertil bruges de samme reglar som til stolperne i stykker på 20 cm.

3

Fordel stolperne. Afstanden mellem stolperne fordeles, så gelænderet kommer til at se harmonisk ud. Her endte vi med en afstand på mellem 120 og 150 cm. Da stolperne var monteret, malede vi dem - inden terrassebrædderne blev monteret.

04
Belægningen 5 Trin

Vi valgte at bruge galvaniserede ringsøm og sømpistol til montering af terrassebrædderne. Mest fordi sømpistolen var til rådighed. Om du skruer eller sømmer, er primært et spørgsmål om temperament - og udstyr. Blot er det vigtigt, hvis du bruger traditionelt trykimprægneret træ, at søm eller skruer er godkendt til det. I vores tilfælde gør den specielle imprægnering, at du kan anvende helt almindelige udendørssøm eller skruer.

Monteringen af terrassebrædderne er den nemmeste del af projektet. Og så giver det god moral, når man på ingen tid kan se terrassen tage form. Så kommer belønningen efter det store forarbejde.

1

Terrassebrædderne monteres. Så nåede vi til terrassebrædderne. Vi sømmede med 75 mm galvaniserede, ringede søm, to ved hver bjælke. Vi skar ud til stolperne med stiksav. Afstanden mellem brædderne er 7 mm.

2

Vent med den sidste tilskæring. Der er ingen grund til at skære brædderne til på længden, inden de monteres. Vi lod dem alle have overlængde, mens vi sømmede dem fast.

3

Afsluttende tilskæring. Da alle brædderne var monteret, fæstnede vi et styrebræt 30 mm fra det sted, vi ville have snittet - det passede med afstanden fra kanten af rundsavens land til klingen.

4

Så er alle brædderne på plads. Pludselig så det hele meget mere færdigt ud. Selv om montering af terrassebrædderne er den mindste del af arbejdet, er det først nu, det færdige resultat kan vurderes.

5

Afslutning mod terræn. Til sidst monterede vi to terrassebrædder på den høje led og med 7 mm’s mellemrum - en tømrerblyant - hele vejen rundt om terrassen. Til det brugte vi 5 x 60 mm skruer.

05
Trappe 8 Trin

1

Fliserne placeres. Da vi havde besluttet os for, hvor trappernes vanger skulle være, fjernede vi græstørven og lagde to flisestumper i vater som underlag for vangerne.

2

Opmåling til vangerne. Fra brættets underside til flisen var der 45 cm. Ét trin ville give en trinhøjde på 22,5 cm, og da vi helst ikke ville over 18 cm, blev det til to trin og en trinhøjde på 15 cm.

3

Vangerne tilpasses. Vangerne skar vi af 45 x 195 mm spærtræ. Vi skar et stykke, der var lidt længere end afstanden fra bjælken bag terrassekanten til slutningen af flisen. Det passede med to trin i dybden.

4

Klar til montering. Da den første vange var fremstillet, blev de øvrige lavet som kopier af den første. Vangerne blev derefter forsynet med kraftige vinkelbeslag, så de kunne fastgøres ind mod bjælken under terrassen.

Trædefladerne fik to lag murpap.

5

Støtte under trinene. Som støtte til trinene brugte vi rester af terrassebrædder. De færdige bæringer blev 37 mm høje og 28 cm lange, skåret skråt for enderne. Det passede med to trin a 145 mm’s bredde med 10 mm imellem.

6

Opmåling til trin. Vi stregede ind, hvor oversiden af trinene skulle være: 15 og 30 cm over trædefladen og parallelt med denne. Bæringerne blev skruet fast med tre 5 x 60 mm skruer.

7

Før den endelige montering lod vi alt endetræ stå i blød i imprægnering i 15 minutter. Trinene blev lagt, så øverste forkant flugtede med vangernes overside. De blev skruet fast med 5 x 80 mm skruer.

8

Den sidste finish. Endetræet på terrassebrædderne ud for to af trapperne dækkes med en liste savet af siden på et terrassebræt. Vi borede for og satte en skrue på 4,5 x 60 mm ud for hvert bræt.

06
Gelænder 5 Trin

1

Gelænderet skrues på stolperne med 5 x 80 mm skruer. Sørg for, at afstanden mellem stolperne foroven er præcis den samme som forneden. Mærk skråstiverne ved at holde dem ind mod hjørnet, mens stregen sættes.

2

Tilpasning af skråstivere. Skråstiverne på 45 x 45 mm placeres, og der streges op i begge ender. På den måde er du sikker på, at skråstiverne passer præcist ind i rammen.

3

Skråstiverne sættes på plads. Med forsigtighed slås skråstiverne ind på plads, skiftevis forneden og foroven. Brug et bræt til at beskytte mod mærker fra hammeren. Vi valgte at male delene inden monteringen.

4

Tilpasning. Selv om du har været omhyggelig med opmåling, kan du komme ud for, at stiverne ikke passer præcist. Så må du evt. slibe til, inden du banker dem forsigtigt på plads.

5

Skjult fastgørelse. Skru skråstiverne fast, når de alle er sat på plads. Bagefter kan du nøjes med at pletmale, hvor skruerne er sat i.

Materialer

Trykimprægneret træ:
• 45 x 95 mm, i alt 25 m
• 45 x 145 mm, i alt 22 m
• 50 x 125 mm, i alt 12 m
• 50 x 150 mm, i alt 70 m
• 100 x 100 mm, i alt 7 m

Reglar:
• 45 x 45 mm, i alt 25 m

Spærtræ:
• 45 x 195 mm, i alt 12 m

Terrassebrædder:
• 28 x 120 mm, i alt 500 m

Desuden:
• Beslagskruer, 5,0 x 40 mm, 2 pakker
• Montageskruer, 4,2 x 75 mm
• Skruer, 5 x 60, 5 x 80 og 6 x 120 mm
• Beslag – herunder bjælkesko
• Franske skruer, 8 x 160 mm og skiver
• Farveløs imprægnering, 5 l
• Fiberdug, 50 m
• 75 mm ringsøm, 1500 stk.

Tidsforbrug

Det tog cirka 10 dage, før terrassen stod helt færdig.

Pris

Cirka 20.000 kroner for 60 m2 træterrasse inklusive trapper og rækværk

Sværhedsgrad

Det er en stor, men ikke specielt vanskelig opgave at bygge en træterrasse.

Tegning

Her ses, hvordan konstruktionen er bygget op. Den relativt lange afstand mellem stolperne er mulig takket være de kraftige remme.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Træterrasse