Skillevæg med indbygget skydedør

En skydedør er superfleksibel, bruger ikke plads ud i rummet og lukker mere lys ind. Så skal du bygge en skillevæg, kan du med fordel vælge en skydedør. Førstesalen på huset her var før et stort rum, der nu er blevet mere anvendeligt med en skillevæg med skydedør.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
11.000 kroner

Skillevæggen sidder perfekt og er fleksibel, så der kan komme masser af lys ind på førstesalen.

Intro

I vejledningen kan du se, hvordan du:

 • måler op, og sætter stålskelettet op
 • forstærker med lægter og sætter stålskinner op i kip
 • monterer skydedørselementet
 • sætter gipsplader op
 • monterer skydedøren.

LÆS MERE: Her har vi samlet alle vores artikler om skydedøre og skillevægge.

Skydedøren sidder perfekt og er fleksibel, så der kan komme masser af lys ind på førstesalen.

Vejledning

01
Mål op, og sæt stålskelet op 6 Trin

Skillevæggen her består af et stålskelet, der sættes op midt under et hanebånd. Du kan enten bruge et langt vaterpas eller en linjelaser, når du streger den nøjagtige placering op hele vejen rundt. Markér også, hvor selve skydedørsele-mentet skal være. Sørg for, at der er lidt ekstra luft til justering af døren både foroven og i siderne - et par cm er fint.

De lodrette stolper i skillevæggen placeres, så det så vidt muligt går op med gipspladernes bredde på 120 cm.

1

Mål op, hvor skillevæggen skal være. Her skal væggen placeres midt under hanebåndet. Du kan bruge et langt vaterpas eller en linjelaser til at strege op efter, så du ved, præcis hvor stålskelettet skal placeres.

2

Montér først topskinnen. Den skrues fast til hanebåndet med 3,9 x 35 mm gipsskruer, der placeres med 50 cm’s afstand.

3

Skru bundskinnen fast til gulvet. Brug de samme skruer, som du skal montere gipsplader med. Sæt også aluskinner fast til væggen. Her kan det være nødvendigt at bruge små plugs, for at de sidder godt fast.

4

Montér den lodrette aluskinne, der bliver dørstolpe. Den skal vende med “ryggen” ud mod dørhullet, så du kan placere en lægte indeni, så du har noget at skrue dørkarmen fast i, når den skal sættes op.

5

Montér overliggeren i dørhullet. Her skal der være 210,5 cm fra gulv til underkanten af overliggeren. Den laves 20 cm længere end dørhullet, så der bliver 10 cm’s forstærkende ombuk på stolperne i begge sider.

6

Sæt de øvrige lodrette aluskinner fast. Den første skinne efter dørstolpen placeres med en afstand på 40 cm, så der ikke bliver en spartelkant på gipspladen ved dørstolpen. Der er 60 cm mellem de øvrige.

02
Forstærkninger og stålskelet i kip 3 Trin

Der skal også være en væg i trekanten over hanebåndet, så her sættes stålskelet op hele vejen rundt. Bundskinnen placeres præcist på hanebåndets midte ligesom væggen nedenunder. Så kommer det til at se ud, som om hanebåndet er et stykke træ, der er sat op uden på væggen.

Overliggeren over døren og stålskinnerne, der fungerer som dørstolper, skal forstærkes med lægter. Det er nødvendigt, da stålskelettet alene ikke kan holde en tung dør.

1

Der sættes stålskinner op i trekanten over hanebåndet: et bundstykke midt på hanebåndet, en på begge skråvægge, en i midten og en på hver side, her med 60 cm’s afstand fra midterstolpen. Stålskinnerne klemmes fast med fiksertangen.

2

Overliggeren over døren forstærkes med en lægte. Den gøres fast med et par gipsskruer, når den er på plads. Stålet er ikke stærkt nok til at holde en skydedør, hvis ikke det bliver forstærket med træ.

3

Der sættes også lægter i de skinner, der bruges som dørstolper. De er her 210 cm, samme højde som døren. De skrues fast med et par skruer. Undgå at sætte dem, hvor dørkarmen senere skal fastgøres.

03
Montering af skydedørselement 6 Trin

Inden du går i gang med at samle skyde-dørselementet, bør du læse samlevejledningen. Følger du den, er det lige så nemt som at samle en reol. Det vil dog være en god idé at samle med lim og skruer frem for søm, hvis der står det i vejledningen. Lim og skruer giver en stærkere konstruktion.

Du skal være omhyggelig med at få placeret skydedørselementet, så det står helt lige og i lod i hullet. Så giv dig god tid, og dobbelttjek med vaterpasset.

1

Skydedørselementet samles og placeres i dørhullet. Det kan godt virke lidt slasket at bakse rundt med, så det er en god idé at være to om det. Sæt det først midlertidigt på plads, så du kan finjustere.

2

Skydedørselementet holdes fast med winbags med lidt luft til stålskelettet. Når elementet er justeret på plads, sættes det fast, først i anslagssiden, hvor døren lukker til, med fire monteringsskruer.

3

Sæt små masonitklodser fast mellem træ og stål, når du har sikret dig, at skydedørs­ elementet står 100 pct. i lod. Så kommer det til at stå helt stabilt. Bemærk, at dørkar­ men stikker 2,5 cm ud uden for stålet.

4

Tjek, at skydedørselementet står i lod, og ret til, hvis det ikke er tilfældet. Sørg også for, at hullet til skydedøren har den præcis samme bredde både i toppen og ved gulvet.

5

Skydedørselementet skrues fast forneden gennem bundstyret med de med­ følgende skruer.

6

Montér de vandrette lameller, der følger med skydedørsele-mentet. De tre lameller placeres med lige meget luft mellem top og bund og fastgøres med 7,5 x 72 mm monteringsskruer.

04
Gipsplader sættes op 4 Trin

Nu skal du i gang med at sætte gipsplader op på stålskelettet. Det skal beklædes med to lag gips på begge sider.

Det er vigtigt, at du bruger de rigtige skruer, når du sætter gipsplader op på en væg, som der skal køre en skydedør bag. De følger med skydedøren og er lidt kortere end normale gipsskruer, så der ikke kommer ridser i din nye dør.

De yderste gipsplader placeres med en afstand på 2-3 mm til væggen, så der er plads til en bygningsfuge.

1

Skru gipsplader fast. Tjek, at pladen står helt lige, inden du fastgør den med de korte gipsskruer, først til stålskelettet og bagefter til lamellerne, som godt kan drille. Bor evt. for med et 2 mm bor.

2

Der monteres gips over bjælken, i kippen, så der bliver lukket helt af. Gipspladerne skæres til, så de passer til skråvæggens hældning. Husk, at der skal være 2-3 mm’s luft til væggene.

3

Andet lag gips placeres forskudt i forhold til samlingerne på første lag. Et overlap, der svarer til en halv gipsplades bredde, er passende. Har du brug for at justere højden på gipspladen, er en gipsfod smart.

4

Træk strøm i væggen, hvis der skal være eludtag i skillevæggen. Det er nu, du skal få en elektriker til at gøre det, inden der sættes gips op på den anden side af væggen.

05
Skydedøren monteres 5 Trin

Skydedøren skal monteres på to hjul, der placeres i den øverste skinne, så døren kan køre frem og tilbage. For at døren kan hænge på hjulene, skal du montere to beslag øverst på døren, 11 cm inde fra hver side. Det er vigtigt, at døren kommer til at hænge lige og lukker pænt til ved anslagsstolpen. Men det er nemt at finjustere den ved at dreje på skruen på hjulet.

Til sidst monteres lister rundt i kanten af dørhullet, så skydedøren sidder pænt indrammet.

1

Hæng skydedøren på plads på hjul, der skal placeres i øverste skinne. Sæt den først på plads på det ene hjul. Skub den så lidt ind, så døren kan hænges op på det andet hjul også.

2

Døren justeres, så den hænger lige. Kør den helt ud, så du kan se, om den lukker pænt til. Finjustér ved at dreje på skruen på hjulet. Når den hænger lige, spændes mø­ trikken, så døren ikke kan glide af skruen.

3

Montér forkantlister på karmen, så der kommer en pæn afslutning på hullet. Li­ sterne fastgøres med små dykkere - maks. 30 mm, så de ikke rammer noget bagved - enten med dykkerpistol eller hammer.

4

Der monteres også to lister foroven i dørhullet, så skydedørens beslag ikke er synlige. Bor først for til fire skruer i hver liste med et 4 mm bor, og skru dem så fast med 4 x 50 mm skruer.

5

Sæt dækknapper fast til sidst, så alle skruer er skjult. Det gælder både montage­ skruerne i karmens sider, og skruerne, som toplisterne er monteret med. Så mangler der kun spartling, filt og maling

Materialer

 • Skydedørselement (her 13 x 21 med 120 mm karm og en dørbredde på 122,5 cm, inkl. skruer, fra Swedoor)
 • Stålreglar, 70 mm
 • 13 mm gipsplader, 120 x 240 cm
 • Lægter, 38 x 56 mm
 • Gipspladeskruer, 3,9 x 25/35 mm
 • Monteringsskruer, 7,5 x 72 mm
 • Skruer, 4 x 50 mm
 • Bygningsfuge, interiør

Specialværktøj

 • Pladesaks
 • Fiksertang

Tidsforbrug

2 dage ekskl. efterbehandling af vægge (spartling, filt, maling).

Pris

Ca. 11.000 kr. for løsningen her. Vælger du en mindre dør, bliver det noget billigere.

Sværhedsgrad

Det er lidt mere udfordrende at bygge en gipsvæg mellem skråvægge end mellem almindelige vægge. Vær omhyggelig med opmåling og tilskæring. Skydedøren er nem at samle, når blot du følger instruktionen nøje.

Tegning

Stålskelettets opbygning

Skillevæggen her skal laves under skråvægge, men princippet vil være det samme i et rum med lige vægge. Skelettet er tilpasset skydedøren, med et hul på 210 x 251 cm, der passer til døren, og den hane bjælke, som skillevæggen bygges rundt om.

Stålskelettets opbygning

3D-model

3D-model

Skillevæg med skydedør

Enkel rumdeler med skydedør for at maksimere pladsen.

Åbn 3D-model

3D-model

Montér først topskinnen

Topskinnen monteres som det første og er skruet fast til hanebåndet med gipsskruer.

Åbn 3D-model

3D-model

Stålskelettets opbygning

Afstanden mellem de lodrette stålreglar er 60 cm. Det passer med en halv gipsplades bredde og på den måde undgås spild.

Åbn 3D-model

3D-model

Montering af skydedøren

Det er vigtigt at være omhyggelig med at få placeret skydedørselementet, så det står helt lige og i lod i åbningen.

Åbn 3D-model

3D-model

Gipsplader sættes op

Pladerne står helt lige, inden de fastgøres med korte gipsskruer.

Åbn 3D-model

Video

TEKNIK: Stålskelet til skillevæg

Nem montering med pladesaks og fiksértang

TEKNIK: Deling af gipsplader

Med en skarp hobbykniv går det nemt og hurtigt

TEKNIK: Montering af gipsplader

Med to lag gips får du det stærkeste resultat

TIPS: Løft gipspladen helt tæt op mod loftet

TIPS: Gipsbit sikrer korrekt skruedybde

TEKNIK: Gipsplade-samlinger

Selvklæbende glasfibernet gør samlingen stærk

Tips & Tricks

Pladesaks og fiksertang

Du skal bruge en pladesaks til at skære stålskelettet til med. Klip først i siderne, og buk afklippet bagover, så du kan komme til at klippe midterstykket over.

Skinnerne fikseres til hinanden med en fiksertang. Den laver et lille ombuk i stålet, så det er vigtigt, at tangen vendes, så ombukket er inde i væggen, da det ellers kommer i vejen for gipsen.

Tilskæring af gipsplader

Når du skal skære gipspladerne til, skal du bruge en skarp hobbykniv og en lang ret-skinne, der giver dig mulighed for at lave et langt snit i et hug. Der skal kun skæres gennem papiret; så kan du brække gipsen over med et raskt tag.

Bagefter skærer du pladerne til i kanterne, så du får et helt rent snit. Sørg for, at bladet i din kniv er helt skarpt. Det er en god idé at skifte bladet lidt oftere, end du plejer, når du arbejder med gips.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Skillevæg