Nem skillevæg af multiplader

Byg en væg af multiplader med et professionelt resultat. Hemmeligheden er at bygge en simpel og midlertidig støttevæg af lægter, du kan “læne” multipladerne op ad, imens du bygger. Det bliver flot, solidt og helt lige! Og når væggen er færdig, piller du støttevæggen ned igen. Så nemt er det!

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
200 kr./m²

Intro

Sådan bearbejder du multiplader

Vægge af multiplader kan opføres overalt, bare underlaget er stabilt og har tilstrækkelig med bæreevne. Og det bedste er, at multipladerne er ekstremt nemme at arbejde med. De er lette at bære rundt på, de kan saves til med fukssvans eller rundsav, og så limer man dem sammen med multipladelim.

I byggevejledningen bygger vi en klippesolid skillevæg ud mod et nyt badeværelse. Vi viser dig, trin for trin, hvordan du med et simpelt træskelet opfører støttevæggen, og derefter hvordan du monterer multipladerne.

LÆS OGSÅ: Sådan fjerner du en bærende væg

Vejledning

01
Sådan bearbejder du multiplader 2 Trin

1

Skær multipladerne til. Til et større projekt som dette opnår du det bedste resultat med en 230 mm diamantklinge på en rundsav. Husk beskyttelsesudstyr!

2

Lim pladerne sammen. Multiplader limes sammen med multipladelim. Start med at vande pladernes kanter, påfør limen med en murske, og træk det overskydende af.

02
I gang med støtte væggen 4 Trin

Støttevæggen opføres som et almindeligt og relativt simpelt træskelet, hvor du kan bruge mange forskellige materialer, fx lægter, strøer eller reglar.

Har du ikke allerede materialerne liggende i skuret eller på værkstedet, er et godt råd at købe nogle, du kan genbruge til et andet projekt bagefter.

I vores projekt bygger vi en dør og dørkarm ind i multipladevæggen. Men fremgangsmåden er den samme, hvis du bygger en rå væg uden dør.

1

Start med at samle dørkarmen. Så kan du nemlig sætte målene af til døren, når du bygger træskelettet.

2

Gulvlægten (A) skrues fast til gulvet med 4 x 50 mm skruer. Dernæst stilles yderlægterne (B + C) oven på gulvlægten og skrues fast til væggen med 5 x 80 mm skruer. Lægterne (B + C) skal gå helt op til loftet.

3

Beslut dig for, hvor dørkarmen skal placeres, og markér placeringen på gulvlægten (A) med en blyant på begge sider af karmen.

4

Skru en lægte (D) fast i loftet. Mål derefter 60 cm ud på gulv- (A) og loftslægten (D), og montér to nye lægter (E + F) - BEMÆRK, at 60 cm-målene går til midten af lægterne. Lægterne (E + F) og senere (G + H) sættes på plads med plastkiler og skrues derefter fast.

03
Montering af multiplader 7 Trin

Støttevæggen er klar, og nu gælder det multipladerne. Multipladerne både skrues og limes fast til hinanden, samtidig med at de skrues fast til støttevæggens lægter med 5 x 100 mm skruer.

For at få alle multipladerne i vater starter vi med at montere en gulvliste, som nederste række plader stilles på. Senere fjernes listen, og sprækken fyldes ud med beton (understøbning).

1

Hold en 21 x 33 mm liste vandret, hvor gulvet er højest (ved væggen). Skru den fast til lægterne med 4 x 50 mm skruer. Montér en liste på begge sider af døråbningen.

2

Montér den nederste række multiplader, så samlingerne passer med midten af lægterne (E, G, H, F). Husk, at alle plader skal limes sammen, også ind mod væggen.

3

Når du har kommet lim på kanterne af en multiplade, løftes den på plads og justeres med en gummihammer. Brug små, hurtige slag, og tjek med et vaterpas på overkanten.

4

Gå om på den anden side af multipladerne, og skru dem fast til lægterne. Vi giver multipladerne to karmankre, 7,5 x 112 mm, i hver af lægterne (B og C) ind mod væggen og en enkelt skrue i de øvrige lægter.

5

Multipladerne skal både skrues på skrå og limes op mod loftet. For at støtte dem, mens limen tørrer, skrues et par støttelister op i støttevæggens døråbning.

6

Når du har bygget færdigt, fjernes listerne, som multipladerne står på. Derefter laves en understøbning af beton eller murermørtel, der presses ind i sprækken mellem gulvet og multipladerne.

7

Dagen efter, når limen og understøbningen er tør, fjernes først alle skruer, der holder multipladerne fast til støttevæggen. Dernæst fjernes træskelettet, og du kan nu efterfylde samlinger og fuger.

Materialer

 • Multiplader, 7,5 x 40 x 60 cm
 • Multipladelim
 • Lægter, 38 x 56 mm
 • Lister, 21 x 33 mm
 • Plastickiler
 • Skruer: 4 x 50 mm, 5 x 80 mm, 5 x 100 mm, 7,5 x 112 mm karm-ankre

Specialværktøj

 • Bordrundsav med 230 mm diamantklinge
 • Letbetonsav/fukssvans
 • Tandspartel til 7,5 cm kant

Tidsforbrug

Ca. 2 dage for en 3 meter lang skillevæg.

Pris

Ca. 200 kr./m²

Sværhedsgrad

Med en solid støttevæg er det let at mure med multiplader.

3D-model

Multipladevæg

3D-model

Træskelettet holder multipladerne

Træskelettet holder multipladerne sikkert på plads, mens limen hærder. Bagefter piller du skelettet ned igen.

Åbn 3D-model

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...