Klassisk skillevæg af stål og gips

Hvis du vil lave et stort rum om til to eller flere mindre rum, er svaret en skillevæg. Den kan du nemt selv konstruere med stålskelet og gipsplader.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
6000 kroner

Intro

En gipsskillevæg kan bygges op med træ- eller stålskelet. Det sidste er det nemmeste at arbejde med, og det vejer mindre end træ.

Vi skal dele en stor stue i to. Derfor bygger vi en skillevæg med plads til en dobbeltdør i midten. Men vi har ikke kun to vægge at støde skillevæggen op imod: I den ene side er der nemlig en halvmur.

For at få vores nye skillevæg til at falde naturligt ind rammer vi halvmuren ind ved at bygge en væg med dobbelt stålskelet, så skillevæggen får samme tykkelse som halvvæggen.

I langt de fleste tilfælde kan du dog blot bygge en enkelt væg med dobbelt lag gips. Opskriften er den samme, blot med et stålskelet.

En væg som her, der er knap 5 meter lang og 2,5 meter høj, kan godt laves på en weekend, men er det første gang, du skal arbejde med gips, vil vi anbefale, at du har en hjælper med.

Vejledning

01
Forberedelse 3 Trin

Det kan som altid betale sig at bruge lidt tid på en præcis opmåling. Skal du blot sætte en skillevæg op imellem to modstående vægge, kan du nøjes med at måle i gulv- og lofthøjde. Men her skal vi støde skillevæggen op til en halvmur i den ene side, så der skal lidt flere mål til.

Vi laver et dobbelt stålskelet, så væggens tykkelse bliver magen til halvvæggens. På den måde bliver halvvæggen skjult i den nye skillevæg. Når vi er færdige, ser det ud, som om skillevæggen altid har været der.

Normalt vil du kun skulle bygge det ene stålskelet og så isolere og beklæde.

1

Mål op og lav en tegning. Tegningen skal vise placering af lægterne og placering af en eventuel dør. Grovskitsen, som du har lavet forinden, bliver altså her rettet til med præcise mål.

2

Fjern paneler og lister, hvis du som her skal støde skillevæggen op til en halvmur eller skorsten med paneler og lister. Skal du blot støde op til en væg, kan du vælge at lade listerne blive siddende.

3

Skær paneler og lister til, hvis du som her skal lade en gipsplade løbe op langs en langsgående væg eller skorsten og møde den tværgående væg. Der skal være plads til pladens tykkelse (her 13 mm).

02
Ved svage vægge 2 Trin

1

Svage vægge gør det svært at skrue stålskinnerne fast. Så i stedet lader vi gulvet holde skinnerne. Vi lægger en 6 mm klods under den lodrette skinne ved muren, borer for og skruer lægten fast.

2

Fjern afstandsklodsen, læg den vandrette lægte ind under den lodrette, og gør så den vandrette lægte fast til gulvet med skruer. Nu holder gulvskinnen på den lodrette vægskinne.

03
Byg rammen 4 Trin

Først skal vi have bygget den ydre ramme: Hen over loftet, ned langs væggene og over gulvet - men dér, hvor vi vil have vores dør til at sidde, skal der ikke være en skinne på gulvet.

På halvmuren bukker vi en skinne ved at klippe ind i flangerne, så den blot kan bukkes omkring muren. Det er langt lettere end at skulle samle to lægter på hjørnet af muren.

Præcisionen er stadig vigtig - for enhver skævhed her vil give problemer senere, når der skal sættes gipsplader på og en dør i skelettet.

1

Hold 12 mm’s afstand til forkant af væggen, der skal integreres i skillevæggen. Første lag gips støder op til væggen, mens andet lag lægges udenpå.

2

Lav en streg i loftet og på gulvet fra de lodrette stolper i hver side af rummet. En kridtsnor er en god hjælp.

3

Sæt loftslægterne op. Skru dem fast med skruer for hver 50 cm.

TIPS: Hvis du skærer den lodrette lægte 5-6 mm for kort foroven, kan du skubbe din topskinne ind over, så den holdes på plads.

4

Skru bundlægterne fast. Vend den fabriksklippede ende af lægten hen mod dørhullet. Den er i vinkel. Også her bruger vi blot gipsskruer.

04
Byg skelettet 6 Trin

1

Sæt de lodrette stolper op. Der skal være 45 cm mellem stolperne, målt fra stolpernes midte. Dørstolperne er ekstrastolper. Klem lodstolperne fast til topog bundskinne med fiksertangen.

2

Lav overstykket hen over dørhullet ved at måle hullets bredde og tilføje 8 cm’s ombuk i hver ende. Her er karmbredden 131,3 cm.

3

Skær og træk det sorte skumgummi af overstykket. Det sidder på top- og bundskinnen for at luft- og lydtætne hele vejen rundt langs væggene.

4

Sæt overstykket med ombuk op, og fikser det med tangen. Dørhullets højde er karmens højde på 208,8 cm plus 1 lag gips inde i karmen og 1 cm justeringsluft, i alt 211 cm. Det er placeringen af overstykkets underkant.

Fiksertangen klemmer stålskinner og -stolper sammen.

5

Med afstandsklodser og vaterpas sikrer du dig, at du får et vandret underlag til gipspladerne. Skævheden ved gulvet bliver skjult af fodlister siden hen.

6

Skru en trælægte i de lodrette dørstolper. Du har brug for noget at skrue karmen fast i senere.

05
Byg væggen 4 Trin

Sådan skærer du i gips

Gipspladerne, som du skal beklæde stålskelettet med, er noget af det nemmeste at arbejde med. Når du skal skære dem til, så skærer du på den ene side med en hobbykniv. Dernæst knækker du pladen, fx over en bordkant. Det fritskårne stykke hænger nu i et tyndt lag pap, som du skærer over fra pladens underside.

Læs mere: Gipsplader: Kvivkguide - Bliv ekspert på 5 minutter

1

Skru første lag gips på. Vær påpasselig med placeringen af stolperne, så du har noget at skrue i, når du forskyder andet lag gips en halv plade.

Mærk midten af pladerne i første lag op, og skru her. Når du kigger fra den anden side, skal skruerne sidde præcis midt i stolpen.

2

Sav pladerne i dørhullet til. Du lader bare en hel plade fortsætte ud i dørhullet, så er den lige til at save af med en gammel fukssvans.

Skær med hobbykniv langs dørstolperne på bagsiden af gipspladen.

3

Nu kan du “åbne døren” og skære de to pladestykker af. Gem afskæringen, da der skal bruges noget til falsen rundt i dørhullet.

4

Læg isolering ind i væggen, inden du sætter gips på den anden side. Til sidst sætter du andet lag gips uden på første lag. Forskyd andet lag med en halv plade i forhold til første lag.

Materialer

Stålprofiler:

 • Top- og bundskinner
 • Lodstolper

Gipsplader mv.:

 • Gipsplader, 90 x 250 cm
 • Gipsspartelhjørner

Desuden:

 • Trælægter til dørhul
 • Plugs og skruer
 • Gipsskruer til stål, 25 og 35 mm
 • Gipsspartelmasse
 • Papirstrimmel
 • Isolering

Specialværktøj

 • Fiksertang: Til at holde stålprofilerne sammen
 • Pladesaks: Til at klippe i profilerne
 • Gipsskruemaskine

Tidsforbrug

2 dage

Pris

6000 kroner

Tegning

Lodstolperne er sat op med 45 cm’s afstand. Stolperne i og over dørhullet sidder uafhængigt af denne rytme.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...