Derfor er dyksaven sejere end rundsaven

Vi har sat dyksaven og rundsaven til at duellere i 9 forskellige saveopgaver. Dyksaven vandt 6 af dem. Her kan du læse meget mere om, hvor dyksaven er sejere end rundsaven.

Duel: Dyksav vs. håndrundsav – se, hvilken maskine der vinder.

Håndrundsaven (til venstre) og dyksaven (til højre) var i duel

Håndrundsaven er fin, når der skal saves lige snit, og når du skal kappe enden af en planke. Men når det handler om præcision, hurtighed og smidighed, så vinder dyksaven hver gang.

Vi har sat de to save stævne til en duel på de opgaver, vi oftest støder på.

I denne gør det selv-vejledning får du svaret på, hvordan de to save klarer følgende 9 opgaver:

 • Flække lister/brædder på langs
 • 45-graders geringssnit
 • Save på fri hånd
 • Dykke ned midt i et emne
 • Måle ud til savlinjen
 • Save tæt mod en væg
 • Kappe enden af et bræt eller en reglar
 • Forridsning i fx laminat
 • Save en millimeter af et emne

Flække lister/brædder på langs

RUNDSAV
Parallelanslaget sikrer, at klingen kan save i præcis samme afstand fra brættets kant hele tiden. Når brættet bliver meget smalt, er det dog svært at balancere saven oven på det.

Rundsaven er nem at bruge, indtil listerne bliver meget smalle.

DYKSAV
Føringsskinnens bredde forhindrer, at den kan understøttes på det smalle bræt. Den må understøttes af flere brædder i samme dimension som emnet, der skal saves i.

Dyksaven er ikke oplagt til denne opgave. Her er skinnen faktisk en ulempe.

45-graders geringssnit

RUNDSAV
Saven møder to problemer: Den forholdsvis lille fodplade har tendens til at “vælte” yderligere og give et upræcist vinklet snit. Og savens skærm støder nemt på retskinnen.

Det er bøvlet at lave et pænt snit, og præcision er en udfordring.

DYKSAV
Saven kan aflåses i føringsskinnen i den vinklede position. Skinnens størrelse og vægt sikrer stabilitet. Saven glider let i skinnen, og snittet bliver helt præcist.

Her er dyksaven suveræn. Det er nemt, og resultatet bliver helt præcist.

Save på fri hånd

RUNDSAV
De fleste rundsave er forsynet med tydelige sigteanordninger, så du kan følge en streg, både når klingen er lodret eller indstillet til 45-graders smigskæring.

DYKSAV
Sigteanordningen er sjældent noget, der er gjort meget ved. Saven er jo skabt til at køre på skinne. Dykfunktionen gør det ikke nemmere. Saven er svær at styre på fri hånd.

En dyksav fungerer absolut bedst på sin skinne. Ikke på fri hånd.

Dykke ned midt i et emne

RUNDSAV
Det kan lade sig gøre, men det kræver nogen øvelse at dykke den roterende klinge ned midt i et pladestykke. Sikkerhedsskærmen skal løftes, så du fører saven med én hånd.

Usikkert, upræcist og farligt. Du risikerer, at saven slår tilbage og rammer dig.

DYKSAV
Her er én af dyksavens spidskompetencer! Læg førings-skinnen langs opstregningen hvor som helst på et pladestyk-hvor pladestyk ke. Indstil savdybden, så den netop gennembryder pladen.

Der er en grund til, at det hedder en dyksav. Og netop her er saven genial.

Måle ud til savlinjen

RUNDSAV
Rundsaven skal føres langs et “land”, fx et lige bræt, for at save præcist efter en streg. Du skal kende afstanden fra sålens opkant til klingens midte, og brættet skal sidde godt fast.

Det er omstændeligt at måle ud, strege op og spænde fast for hvert snit.

DYKSAV
Føringsskinnens gummikant lægges præcist i opstregningen - så passer det. Ingen opmåling. Det er sjældent nødvendigt at spænde skinnen fast med tvinger.

Her sparer du virkelig tid med dyksaven. Skinnen viser dig vej.

SAVE TÆT MOD EN VÆG

RUNDSAV
Der er typisk 3-5 cm fra sålens kant til klingen. Det er denne afstand, der bestemmer, hvor tæt på en væg eller anden kant rundsaven kan save.

Du kommer ikke ret tæt på en væg med rundsaven. Det forhindrer sålen.

DYKSAV
Den unikke opbygning uden en udstikkende fodplade sikrer, at saven kan skære meget tæt op ad en væg eller anden kant. På de ypperste modeller er afstanden kun 12 mm.

Afhængigt af modellen kommer dyksaven ganske tæt på væggen.

Kappe enden af et bræt eller en reglar

RUNDSAV
Med klingen indstillet og fastlåst i en savdybde svarende til emnets tykkelse er det nemt at kappe ender af reglar, lægter og planker. Rundsaven kan føres på fri hånd.

Streg op, og følg stregen med “sigtekornet”. Så går det som en leg.

DYKSAV
Du kan føre dyksaven på fri hånd. Men det er ret bøvlet at dykke saven ned i et smalt emne, uden at saven tilter. Fø-ringsskinnen skal understøttes, og så bliver det ret besværligt.

FORRIDSNING I FX LAMINAT

RUNDSAV
Med et overfladisk snit inden gennemsavning kan du undgå, at laminatet flosser. Men 2 mm’s savdybde er umuligt at indstille. Lister kan understøtte, men det er bøvlet.

Virkelig omstændeligt og usikkert. Saver du for dybt, springer laminatet.

DYKSAV
De fleste dyksave har en autoindstilling til forridsning. Typisk er det en knap, der skal presses ind, hvorefter en pal stopper neddykningen i 2-3 mm’s savdybde.

Det er supernemt at forridse med en dyksav på denne måde.

Save en millimeter af et emne

RUNDSAV
Opgaven kan på ingen måde løses, uden at saven styres. Du må etablere et “land” til at føre saven langs med. Og du må skifte til en fintandet klinge for at undgå opflosning.

Saven er tydeligvis ikke egnet til at save så tynde skiver af et emne.

DYKSAV

Når føringsskinnens gummikant lægges en millimeter fra pladekanten, vil savens fine klinge helt præcist kunne fjerne materiale i samme tykkelse og finhed som en høvlspån.

Dyksaven kan save ultratynde skiver. Nemt og hurtigt.

3 rundsave og 3 dyksave, vi kan anbefale

Rundsave

 • Metabo KS 55 FS, 800 kroner
 • Bosch PKS 55 A, 750 kroner
 • Makita HS7601, 970 kroner

Dyksave

 • Festool TS 55 REBQ, 3.550 kroner
 • Scheppach PL55, 995 kroner
 • Dewalt DWS520K, 3.400 kroner

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Rundsav