Blænd døren, så hullet bliver usynligt

Skal døren blændes, er det oplagt at lukke af med et træskelet, der beklædes med gipsplader og armeres med filt eller væv. Er du omhyggelig med slibning af samlingerne, kan du undgå fuldspartling.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 weekend
Pris
2.000 kroner

Intro

Når du skal blænde en dør, er der mange forskellige slags opgaver i projektet. Du skal både brække ned, bygge træskelet, sætte gipsplader op, spartle i flere omgange, sætte væv op, male og ordne fodpaneler. Derfor kræver det, at du organiserer arbejdet og udnytter tørretiden, både når du spartler og maler, til at lave andre dele af projektet. Det er nødvendigt at bruge hurtigttørrende spartelmasse og forgrundet glasvæv for at nå det hele på en weekend.

Væggen her er forholdsvis tynd (82 mm), så du kan nøjes med at sætte et træskelet af lægter op rundt i karmen, så hullet kan lukkes af med gipsplader. Hvis du vil være helt sikker på, at hullet ikke kan ses, bør du herefter fuldspartle hele væggen fra hjørne til hjørne, inden du sætter glasvæv op og maler. Det giver det optimale resultat. Men her vælger vi den næstbedste løsning, hvor vi kun spartler i “hullet” ved de gipsplader, vi sætter op. Derfor vil et trænet øje sandsynligvis kunne se, hvor hullet har været. Men gør du dig umage med at slibe overgangen og støde samlingerne på glasvævet sammen, bliver det næsten lige så godt som fuld-spartling af hele væggen. Og du sparer meget tid.

Vejledning

01
Forberedelse 2 Trin

Ryd rummene, og dæk gulvet af med kraftigt gulvpap, inden du går i gang.

Du skal kende tykkelsen på væggen, så du kan købe lægter i den rette størrelse til træskelettet, der sættes op i karmen hele vejen rundt.

Tykkelsen på væggen finder du ved at måle selve karmen. Er du i tvivl, kan du tage indfatningerne af - så er det endnu lettere at måle tykkelsen på væggen, og du er helt sikker på at få det rette mål.

Her er væggen 82 mm tyk. Det passer med 38 x 56 mm lægter og to lag gips. Hvert lag er 13 mm tykt, så regnestykket bliver: 26 + 56 mm = 82 mm. Hvis din væg er tykkere end her, kan du købe større lægter eller reglar og skære dem til.

1

Find tykkelsen på væggen, så du kan bygge et træskelet, der er tilpasset væggens tykkelse. Du kan måle karmen, som har samme tykkelse som væggen. Men fjerner du indfatningerne, er det endnu nemmere at få det præcise mål.

Fjern evt. indfatningerne først, så får du et helt præcist mål.

2

Fjern indfatningerne. Vil du gøre det nænsomt, så brug først et bredt stemmejern til at løsne indfatningerne med og derefter et koben. Sømmene i karmen saver du over med en nedstryger.

Skær indfatningerne fri med en hobbykniv. Det skåner dem, hvis du skal bruge dem igen engang.

02
Sæt træskelet op 3 Trin

Der skal bygges et træskelet, der passer til dørhullet her på 131 x 207 cm. Træskelettet laves af 38 x 56 mm lægter og består af en ramme med to lægter i midten, der placeres, så det passer med, at der er 90 cm fra den ene side til midten af den ene lægte og 41 cm til den anden. Det svarer til bredden på en hel gipsplade og knap en halv.

Når du skal save lægterne til, så husk at tage højde for, at de to lodrette lægter i midten ikke er så lange som de to yderste lægter, der går hele vejen fra top til bund. De midterste lægter er to gange lægternes bredde kortere end de yderste.

1

Saml træskelettet, der skal sidde i hullet. Det samles med 5 x 100 mm skruer. Husk at bore for, så træet ikke flækker. Det er en god idé at samle rammen på gulvet, inden den skrues fast til karmen. OBS! Rammen skrues ikke fast til gulvet.

2

Stil rammen op og mål, at den sidder nøjagtig midt i karmen. Det er vigtigt, at rammen bliver placeret i lod og præcis i midten, så der er plads til gipsplader på begge sider af træskelettet.

3

Monter de midterste lægter, når rammen er skruet fast til væggen med 5 x 100 mm spunskruer. Er væggen af sten, kan du bruge monteringsskruer.

03
Sæt gipsplader op 4 Trin

Med et dørhul, der måler 131 x 207 cm, passer det fint med at bruge gipsplader, der er 90 cm brede. Så skal der bruges knap halvanden plade (90 + 45 = 135 cm) til hver side. Normalt skæres spartel-kanten på gipsplader af, når gips sættes henimod et andet materiale, men det behøver du ikke at gøre her, da overgangen alligevel skal spartles.

Der skal kun bruges et lag gips på hver side til at lukke hullet med. Derimellem et lag isoleringsmateriale, så bliver væggen fint lydtæt til formålet her.

Fjern glasvævet rundt i hullet ca. 10 cm fra kanten, inden du sætter gipspladerne op. Så kan du lettere komme til med gipspladerne.

1

Skær gipspladerne til på længde og bredde. Du kan bruge dit vaterpas som retskinne. Her skal bruges to hele gipsplader, der kun skal skæres til på længden, samt to halve plader, der skal skæres til både på længde og bredde.

Skær med en skarp hobbykniv efter retskinne, bræk gipspladen over, og skær den helt fri.

2

Monter gipspladerne på den ene side af træskelettet med 3,5 x 32 mm gipsskruer til træ. Skruerne placeres med ca. 15-18 cm’s afstand rundt i kanten af rammen, mens en afstand på 20-23 cm er o.k. på de midterste lægter.

3

Isoler væggen med glasuld, så væggen bliver lydtæt. Når gipspladerne er monteret på den ene side, kan du isolere fra den modsatte side. Skær glasulden til, så den sidder lidt i spænd mellem lægterne.

Brug maske og handsker, når du arbejder med glasuld.

4

Skær gipspladerne til til den modsatte side. Skru dem fast på samme måde som på den anden side.

04
Klargøring til væv 2 Trin

Inden du kan sætte glasvæv op, skal du klargøre underlaget. Mellem gipsplader og den pudsede mur kan der godt være huller eller revner. De skal fyldes med ekspansionsskum, så du har et nogenlunde jævnt underlag at spartle på.

Det stykke af muren rundt om hullet, hvor du har fjernet 8-10 cm af glasvævet, skal desuden slibes rent for væv- og limrester med slibepapir korn 80, så underlaget også her er så jævnt som muligt. Pas på, du ikke kommer til at beskadige kanten på glasvævet, når du sliber.

1

Fyld de store huller i forskallingen med ekspansionsskum, så du kun skal spartle et tyndt lag. Skummet skæres rent, når det er tørt. Skær af, så der er plads til lidt spartel. Den pudsede mur slibes ren for væv- og limrester med slibepapir korn 80.

Skær det overskydende skum væk med et helt skarpt knivsblad.

2

Sæt selvklæbende glasvævsstrimmel hen over samlingerne. Glasvævsstrimlen får spartelmassen til at hæfte bedre, så gipspladerne får nogle stærkere samlinger. Alternativt kan du bruge papirtape, det er lige så godt.

05
Spartling 2 Trin

Væggen skal spartles to gange. Derfor er det smart at give den første gang lørdag aften, så væggen kan stå og tørre natten over. Så er den klar til at blive spartlet anden gang søndag morgen.

Du skal spartle samlingerne på gipspladerne og overgangen mellem gipsplader og den pudsede væg. Hvis der er kommet huller i den pudsede væg, skal de også fyldes ud. Her er valgt en hurtigttørrende spartelmasse for bedre at kunne nå det hele. Bland spartelmassen rimeligt tyndt op, så du lettere kan lægge et tyndt lag på. Det tørrer hurtigere.

Når spartelmassen er tør, skal samlingerne slibes. Husk at rengøre væggen for slibestøv, inden du spartler anden gang.

1

Spartl samlingerne mellem gipspladerne og i overgangen mellem gips og pudset mur. Læg et forholdsvis tyndt lag spartel på, og spartl så præcist som muligt, så du begrænser slibearbejdet. Lad så spartelmassen tørre.

2

Slib de spartlede samlinger, så du får et helt jævnt underlag. Spartl gerne med en slibesål, der er så bred, at den kan tage hele samlingen. Slibepapir korn 80 er fint. Spartl evt. efter, hvis det er nødvendigt. Spartelmassen tørrer på et par timer.

06
Sæt væv op 5 Trin

Inden du sætter glasvæv op, skal væggen lige finslibes en enkelt gang og rengøres grundigt for slibestøv med fx en børste.

Når du skal skære glasvævet til, skal du lave banerne 5 cm for lange, så du har lidt at tage af, hvis der skal justeres lidt. Det er vigtigt, du skærer efter en ret-skinne, så banerne bliver helt lige. Du kan også skære efter et vaterpas.

Her skal der bruges fire baner glasvæv - forgrundet - det er nødvendigt til en opgave som denne for at kunne nå det på en weekend.

1

Sæt glasvæv op. Rul godt med vævlim på væggen. Start oppefra, og stød den første bane glasvæv op til det gamle glasvæv i den ene side. Placer glasvævet, så det passer med de vandrette linjer i strukturen.

2

Glat glasvævet ud med en tapetserkost. Start på midten, og glat resten ud derfra, så der ikke er luftbobler mellem væg og væv. Skulle der være en luftboble, må du løfte vævet så meget som nødvendigt og glatte ud igen.

3

Skær glasvævet til langs paneler og det gamle væv. Brug en bred spartel til at skære efter med hobbykniven. Hold den, så du kan skære et rent snit uden at komme til at skære ind i det væv, der allerede sidder på væggen.

Pas på, du ikke kommer til at skære ned i gipspladerne.

4

Stød næste bane op til den første. Vær omhyggelig, når du støder banerne sammen, så linjerne i glasvævets struktur flugter både vandret og lodret. Hvis der er overskydende lim i samlingerne, så fjern den med det samme.

5

Slib overgangen forsigtigt mellem nyt og gammelt væv, hvis der er små grater. Bagefter maler du først den nye væg. Kom godt med maling på. Det bliver pænest, hvis hele væggen får en gang maling til sidst.

Slib samlingerne let efter 1-2 timer. Brug slibepapir korn 120.

Materialer

• Lægter, 38 x 56 mm
• Skruer, 5 x 100 mm
• Isoleringsmateriale
• Gipsplader, 90 cm brede
• Gipsskruer til træ, 3,5 x 32 mm
• Ekspansionsskum
• Selvklæbende glasvævsstrimler
• Spartelmasse, hurtigttørrende
• Vævlim
• Glasvæv, forgrundet
• Slibepapir, korn 80 og 120
• Maling

Specialværktøj

• Slibesål: Sliber hele samlingen på én gang
• Tapetserkost: Glatter vævet ud
• Bred spartel: Bruges til at skære glasvævet til med og til spartling

Tidsforbrug

1 weekend

Pris

2.000 kroner

Tegning

Sådan placeres gipspladerne

Da der kun skal være et lag gips på hver side, skal gipspladernes samlinger være forskudte, så gipsvæggen får optimal styrke. Du skal altså placere den hele gipsplade i den side, hvor den halve gipsplade sidder på modsatte side.

 Sådan placeres gipspladerne

Video

TEKNIK: Deling af gipsplader

Med en skarp hobbykniv går det nemt og hurtigt

TEKNIK: Montering af gipsplader

Med to lag gips får du det stærkeste resultat

TIPS: Løft gipspladen helt tæt op mod loftet

TEKNIK: Gipsplade-samlinger

Selvklæbende glasfibernet gør samlingen stærk

TEKNIK: Opsætning af glasvæv

De smalle baner stødes helt tæt i en usynlig samling

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...