Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Byg entreen uden på huset

Gem artikel Du skal være logget ind for at gemme artikler

Er entreen blevet for lille? Så gør som her: Byg en ny entré uden på huset. Så bliver der plads til familiens sko, tasker og overtøj. Konstruktionen er enkel og kan også bruges, hvis du fx har brug for et ekstra værelse.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 uger
Pris
75.000 kroner

Den færdige tilbygning adskiller sig i materialer fra det bestående hus, men er afpasset arkitektonisk, så den ikke skæmmer.

Intro

De fleste børnefamilier kender problemet: Pladsen i entreen bliver hurtigt fyldt op af gummistøvler, regnfrakker, huer, vanter og sandaler. I huset her røg den lille entré fuldstændigt, da køkkenet skulle udvides, og så var der behov for en ny entré.

LÆS OGSÅ: Overvejer du at lave en tilbygning, der øger husets salgspris? Læs mere om prisen på en tilbygning i denne artikel: Hvad koster en tilbygning?

Løsningen blev en entré bygget uden på huset; et stort, lukket vindfang, om man vil. Konstruktionen her er enkel, og den kan sagtens bruges, selv om du ikke skal bygge en entré. Måske har du mere behov for en isoleret tilbygning med et ekstra børneværelse, og så er opskriften også oplagt at bruge.

Hvis du vil bygge et fritstående anneks

Vil du bygge et helt fritstående anneks, skal du dog være opmærksom på, at vi her kun bygger den ene halvdel, fordi vi allerede har en mur at bygge op ad.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Alt om annekser

I stedet for at arbejde med krydsafstivning bruger vi her skivevirkningen fra de krydsfinerplader, som udgør indervæggene, og som samtidig sikrer et skruefast underlag inden under de brandhæmmende gipsplader.

Ny trappe med klinker, god belysning og en ordentlig belægning gør tilbygningen nærmest fuldendt.

Vejledning

Skelettet

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Skelettet er forholdsvis enkelt, bygget af reglar, og det er oplagt at bruge det som grundlag for skuret, den lukkede garage, tilbygningen eller, som her, et lukket vindfang. Hvis du vil bruge tilbygningen til beboelse, skal du ændre på dimensionerne, så der bliver plads til den nødvendige isolering.

Vi bygger vindfanget på et bestående fundament, der har tjent som grundlag for et gammelt vindfang. Vores udgangspunkt er altså fundamentet og husets ydermur. Vi gør en rem fast på fundamentet og en rem fast på ydermuren og arbejder så ud fra dem.

1

Langs fundamentets yderkant skruer vi en bundrem (A1) fast. Bor for med et 10,5 mm bor, og sæt remmen fast med 10 x 115 mm karmskruer. Det lidt større hul lader borestøvet slippe væk.

2

På remmen (A1) sætter vi en række vinkelbeslag. Beslagene skal støtte stolperne (B) langs bygningens lang- og kortside (se tegning).

3

På muren, lige under spærene, skruer vi også en rem (A2), ligeledes med 10 x 115 mm karmskruer. Remmen skal naturligvis sidde fuldkommen i vater.

4

På remmen (A2) sætter vi en række vinkelbeslag, der skal bære spærene. Beslagene sætter vi med 9 cm’s afstand fra husets spær. Afstanden svarer til bredden på en bjælke (4,5 cm) plus bredden på det nye spær (4,5 cm).

5

Stolperne (B) skal sættes i lod. Ved at lægge en afstivning ud fra vægremmen fikserer vi hjørnestolpen midlertidigt og justerer den i lod i forhold til væggen. Afstivningen fjerner vi igen senere.

6

På stolperne (B) monterer vi en toprem (A3). Nu kan hjørnestolpen justeres i lod i den anden retning. En skråstiver holder den på plads. Herefter kan de øvrige stolper justeres i lod i facadeplan.

7

På de to øverste remme, på væggen og langs stolperne, sætter vi nu bjælkerne (C) fast ud for hvert af husets spær. På vægremmen (A2) sættes de i vinkelbeslag, på remmen (A3) lægges de ovenpå og skrues fast med vinkelbeslag.

Tagkonstruktion

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Taget bygger vi op af spær og lægter, som vi bygger ind i det bestående hustag. Derfor skal vi først fjerne nogle rækker tagplader og så skrue de nye spær fast til husets spær. Imellem de to placerer vi “tænger”, der danner en trekant, som afstiver konstruktionen.

Hvis du bygger en fritstående bygning, skal spærene have fat i de bærende stolper på bygningens anden side.

Læg mærke til, at vi har lavet en platform, vi kan stå på, blot ved at skrue en stribe forskallingsbrædder oven på lægterne. Forskallingsbrædderne skal vi alligevel bruge senere.

1

De nederste rækker tagplader skal væk for at give vores kommende tag tilstrækkelig hældning. For at stå sikkert har vi lavet en platform af forskallings brædder, skruet fast oven på bjælkerne (C).

2

Mellem bjælkernes (C) ender og husets spær, der nu er fritlagt, monterer vi de nye spær (D). Vi skruer dem fast på siden af husets spær med 5 x 90 mm skruer.

3

De nye spær (D) lægges på topremmen (A3) og skrues fast til bjælkerne (C) med to-tre 5 x 90 mm skruer.

4

Mellem spær (D) og underliggende bjælker (C) skruer vi tænger (E) på. Tængerne består af 25 x 100 mm brædder, som skrues fast med 5 x 60 mm skruer.

5

Imellem stolperne (B) sætter vi reglar (F) med maks. 80 cm’s mellemrum. Reglarne skal, sammen med stolperne (B), bære beklædningen ud- og indvendigt. Stolperne til vinduerne venter vi med.

6

I begge ender af bygningen bygger vi en gavltrekant op. Den består af en reglar (H), der følger spærenes hældning, og en vandret reglar (H1), der støder op til (H), så de danner en trekant.

7

I forlængelse af det eksisterende tag lægger vi en ny tagplade. Den skubbes ind under den nederste af de eksisterende tagplader. Så lægger vi en lægte under pladens forkant og mærker op på spæret, hvor lægten skal sidde.

8

På langs ad spærene (D) skruer vi nu lægterne (J) i en afstand, som passer til vores tagbeklædning. (Her er det Decra-stålplader som på resten af huset).

VIGTIGT! Lægterne samles forskudt, ikke oven på det samme spær.

9

Det nye tags hældning kan du selv afpasse efter huset – den afgøres alene af, hvor højt oppe du fastgør de skrå spær (D). Her er hældningen cirka 15°

Vinduesmontering

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Da vi satte de lodrette reglar (F) op imellem stolperne, undlod vi fire af reglarne (B). Dem skruer vi nu på siderne af de to vinduespartier, som skal monteres på langsiden af bygningen.

Når vi har sat vinkelbeslag fast i bundremmen (A1), er partierne inklusive reglar nemme at vippe på plads. Faktisk så nemme, at du kan gøre det alene, hvis du ikke har en hjælper.

Når alle de lodrette reglar (F og B) er monteret, beklæder vi hele bygningen med vindpap, som vi sætter fast til stolper og reglar med en hæftehammer.

1

Vi starter med fire 10 mm afstandsklodser, som vi stifter fast på hver af vinduespartiernes langsider. De skal sikre plads til fugen omkring vinduet.

2

Oven på klodserne skruer vi en stolpe (B). Dens ene side skal flugte med afstandsklodserne. Hele proceduren gentages på vinduets modsatte side.

VIGTIGT! Tjek at vinduerne flugter med beklædningsbrædderne.

3

På remmen (A1) på gulvet mærker vi vinduernes placering op (reglar/B, fuge, vindue). Nu monteres kraftige vinkelbeslag, som stolperne (B) skal fastgøres til.

4

Så kan vi vippe vindue og reglar på plads mellem spærene. Det hele sættes i lod og gøres midlertidigt fast med skruetvinger, mens der skrues.

5

Forneden skrues stolperne (B) fast til remmen (A1) med vinkel -beslag. Foroven skrues de fast direkte gennem remmen (A3).

6

Nu kan vi montere vindpap og afstandslister (K) på alle vægge. De lodrette lister sørger for ventilation bag de vandretliggende beklædningsbrædder.

7

Udvendigt fuger vi langs vinduerne med fugebånd. Ved at sætte det på allerede nu slipper vi for at skulle presse det ind mellem beklædnings brædder og vinduesramme.

Krydsfinerpladerne skrues fast på listerne og afstiver byggeriet, samtidig med at det sikrer et skruefast underlag under gipspladerne.

Afstivning uden patentbånd

De indvendige vægge bygger vi op af et lag krydsfinerplade og et lag gipsplade.
Vi bruger krydsfinerpladerne til at afstive byggeriet, der ikke har skrå­ stivere i vægkonstruktionen. I stedet udnytter vi altså pladernes skivevirk­ ning. Samtidig giver krydsfineren et skruefast underlag på alle vægge, hvor der ikke skal tænkes i specielle gipspladeplugs, hvis der skal sættes tunge ting op. Oven på pladerne stifter vi en dampspærre fast. Til sidst kommer den brandhæmmende gipsplade, som spartles og males.
Hvis du vil bygge uden krydsfiner­ pladerne og deres afstivende virkning, kan du enten stive af ved at danne trekan­ ter med reglar, som du sætter på skrå i de firkantede felter imellem stolperne.
Eller du kan afstive mere simpelt med patentbånd, som er kraftigt stålbånd med huller i. Det spænder du ud fra hjørne til hjørne over så store stræk som muligt.

Vinduestætning

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

1

Indenfor isolerer vi mellem vinduesramme og reglar, hvor vi stopper mineraluld ind. Det er lettest at bruge en vinkel til at få det på plads.

2

Oven på mineralulden lægger vi bagstoppet, der skal danne underlag for fugen. Igen skubber vi med vores vinkel. En rørepind er lige så god.

3

Oven på bagstoppet lægger vi en gummifuge. Den skal lukke af, så den varme luft indenfor ikke kan snige sig ud i den koldere isolering og kondensere.

Isolering

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

I princippet er dette et uisoleret vindfang, men for at undgå fugtproblemer og holde blot en smule på varmen isolerer vi med det, der er plads til: 150 mm i væggene og det dobbelte i loftet.

I loftet holder forskallingsbrædder på isoleringen. I væggene skruer vi lister på 45 x 45 mm fast i stolperne med en indbyrdes afstand, der svarer til en isole-ringsbatts bredde minus 1 cm, så battene kan sidde i spænd.

Husk at få fat i elektrikeren nu, hvis der skal trækkes kabler, inden du lukker det hele inde bag plader.

1

På loftet skruer vi forskallingsbrædder med 15-20 cm’s mellemrum. Oven på brædderne lægger vi isolering (her tre lag).

Tips: Husk at få elektrikeren til at trække eventuelle kabler nu.

2

Imellem reglarne lægger vi isoleringsmåtter. Afstanden mellem reglarne svarer til en isoleringsmåtte minus 1 cm, så de er lette at sætte i spænd.

3

Hen over første lag isolering skruer vi underlaget til den kommende beklædning. Underlaget består af lister på 45 x 45 cm, som vi har lavet ved at flække reglar på 45 x 90 mm.

4

Imellem listerne lægger vi endnu et lag isolering hen over reglarne. Derved undgår vi kuldebroer, der bryder isoleringsevnen og kan give skjolder på væggene.

Tag og inddækning

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Taget består af det samme som det oprindelige tag - Decraplader, som er lette at lægge og ikke vejer ret meget. De skrues ind i lægter med specialskruer, der er nærmest usynlige på afstand.

Langs siderne tætner vi overgangen mellem tilbygning og tag med zink, som vi sømmer på, inden vi lukker af med beklædningsbrædder. Til slut lægger vi en Decra-topafdækning på vindskederne, som passer til tagpladerne.

1

Gavltrekanten beklæder vi med lodretstående brædder. Vi starter ved kanten af husets tag og arbejder os udad, mens vi sikrer os, at alle brædder er i lod. Forinden er hele bygningen beklædt med vindpap og forsynet med afstandslister.

2

I overgangen mellem vindfang og husets tag sømmer vi en inddækning i zink, før de sidste brædder slås på. Den skal sikre, at der ikke kan løbe vand ind i samlingen mellem de to bygninger.

3

Oven på taglægterne lægger vi tagpladerne lagvis. De skal stikkes ind under hinanden og overlappe den plade, der ligger til venstre for. Så falder de i hak.

4

Tagpladerne skrues i kanten af hver tagplade ind i taglægten bagved. Der skrues cirka 2,5 cm fra pladens “bølgetop” og i plan med pladen, altså næsten vandret.

5

Langs gavltrekantens overside sætter vi vindskederne, to brædder sat sammen med fer og not. Oven på vind-skederne lægges inddækningerne, der er designet til Decra-taget.

Beklædningen

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Vi har valgt at beklæde vores bygning, et lukket vindfang, med brædder af mærket Superwood. De er dybdeimprægneret med trægrunder. Du slipper altså for at grunde træet, inden du skal male.

Træet holder lige så godt som trykimprægneret træ - men uden brug af tungmetaller, og selv om du skærer et bræt over, svækker du ikke holdbarheden, fordi det er gennemimprægneret.

Da vi nu havde fat i brædderne, der har en særlig profil i sin fer og not-samling, fortsatte vi med at bruge dem til al beklædning. Det kræver kun nogle få tilpasninger, så bliver beklædningsbrædderne til vindskeder, hjørner mv.

1

Langs bygningens underkant (fundamentets overkant) stifter vi en vandret liste fast midlertidigt. Listen skal sidde i vater, da den skal bruges til at styre beklædningsbrædderne efter.

2

Oven på listen kan vi nu lægge beklædningsbrædderne. De lægges med fer og not og skrues fast på afstandslisterne i brættets nederste tredjedel, så det er let at få næste bræt ned på plads.

3

Langs vinduerne sikrer vi med en afstandsbrik (her 7 mm) ens afstand mellem beklædning og vinduesrammer. Afstanden fyldes af det fugebånd, vi monterede tidligere.

4

Under tagudhænget lader vi brædderne løbe på langs og skruer dem fast i lægterne ovenover. Sternen laves af to langsgående beklædningsbrædder.

5

Beklædningen er ved at være færdigmonteret, der mangler kun et par lister rundt omkring, så er der klar til maling. Og Superwood skal som før nævnt ikke grundes, så snart kan resultatet nydes.

Materialer

45 x 95 mm reglar:
• 3 stk. bundremme (A1)
• 1 stk. vægrem (A2)
• 15 stk. stolper (B)
• 8 stk. bjælker (C)
• 2 stk. gavlreglar (H1)

45 x 45 mm strøer:
• Lister til isolering (G)

45 x 145 mm spærtræ:
• 8 stk. spær (D)
• 2 stk. gavlreglar (H)
• 1 stk. toprem (A3)

25 x 100 mm forskallingsbrædder:
• 6 stk. tænger (E)
• 17 m brædder til loftisolering

38 x 73 mm taglægter:
• 9 stk. lægter (J)

25 x 50 mm afstandslister under beklædning:
• 17 lister (K)

25 x 125 mm Superwood AART:
• Cirka 220 meter beklædningsbrædder

Desuden:
Decra-tagplader, 13 mm gipsplader, isoleringsmåtter,
95 x 45 mm, murpap, vindpap, dampspærre, skruer,
vinkelbeslag, fugebånd, tre vinduespartier og en hoveddør
fra Jydsk Vindueskompagni, www.jvk.dk

Tidsforbrug

De 10 m2 her byggede to mand på to meget effektive arbejdsuger (eksklusive maling og indretning).

Pris

Cirka 75.000 kroner for det viste projekt

Sværhedsgrad

Et projekt af denne størrelse kræver erfaring med tømrerarbejde, og det er en stor fordel at være to om det.

Tegning

Sådan er vindfanget bygget op

Her ser du, hvordan hele skelettet er opbygget -du skal naturligvis tilpasse antallet af materialer.

Log ind eller køb adgang for at se tegningen

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Opret Profil

purchase.course_name_message

Opret Profil
Bestilling
Du skal indtaste dit fornavn
Indtast dit efternavn
Ugyldig e-mailadresse
Din adgangskode skal være mindst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Log ind
Ugyldig e-mailadresse
Adgangskode er påkrævet
Vis
Tilbage