Sådan skifter du hoveddør

Er din hoveddør slidt og træt, vinder du meget ved at skifte den ud. Den vil spare energi og være mere sikker, og dine gæster får fra start et godt indtryk af huset.

Skift hoveddøren - trin for trin

En flot hoveddør er en perfekt start på et besøg – og på jeres egen oplevelse af huset.

Intro

Hvis du vil have, at dit hus ser lækkert og velholdt ud, er en ny hoveddør ofte en af de bedste investeringer. Alle gæster ser din hoveddør, og indtrykket fra den præger hele oplevelsen af huset. Dertil er tiden løbet fra mange døre.

Et godt køb på alle måder!

Den ser måske slidt ud og er ikke fulgt med den udvikling, du har gennemført inde i huset, den koster dyrt i varme, eller den er forældet som værn mod indbrud.

Så selv om en dør koster 5-10.000 kroner plus materialer til fugen, er den typisk et godt køb på alle måder. Især når du selv sætter døren i, og det gør du godt og sikkert med teknikken her.

Vi går ingen steder på kompromis, hverken i træ eller i mure. Og i muren lukker vi udvendigt fugen med mørtel, der teknisk og æstetisk er det ideelle.

Vejledning

01
Fjern den gamle dør - når du har den nye 3 Trin

1

Mål den nye dør efter, når den er landet hos dig. Det tager typisk 3-5 uger, fra du har bestilt den, og det kan let gå galt. Når du bestiller døren, skal du sikre 10-15 mm luft til alle sider mellem karmen og væggen.

2

Den gamle karm skæres op og løsnes. Din første prioritet er at skåne væggen, og det gør du ofte ved at save karmen i mindre stykker, skære fugerne fri og måske save søm eller skruer over gennem fugen.

3

Dørhullet renses grundigt. Først fjerner vi de fritskårne stykker af karmen, og derefter renser vi fladerne grundigt. Skal de gamle lysninger genbruges, så skær frit ind mod dem, så maling og tapet ikke rives op.

02
Den ny karm gøres fast i væggen 7 Trin

Når den ny dør skal sættes op, er der en god rækkefølge, som letter arbejdet og sikrer, at døren sidder godt.

Du begynder med at klodse trinnet op, så det ligger vandret i rigtig højde.

Derpå stiller du karmen på plads og gør hængselsiden af karmen fast, så den er i lod på begge leder, og der er en lige bred fuge på begge sider af karmen.

Endelig gør du låsesiden af karmen fast, så døren lukker tæt overalt.

De justerbare skruer gør det nemt at finjustere afstanden til væggen.

1

Klods først bundstykket af karmen op på træklodser, så det ligger 100 procent vandret. Der skal være plads til mindst 10 mm fuge under døren, så du kan lukke tæt til.

2

Stil den samlede karm op på plads, og ret den til. Understøt i første omgang med store trækiler, der ikke giver mærker. Sørg for, at karmen står lodret på begge ledder, og at der er lige meget luft til begge sider.

3

Bor for til karmskruerne i hængselsiden. Da vi her vil bruge justerbare Programa-skruer, borer vi med et 14 mm bor gennem karmen - det passer til skruens yderste del. Bor 3 eller 4 steder, se dørens vejledning.

4

Bor derefter for til skruen i væggen. Er den af træ, bruges et 5 mm bor, som programaskruens inderste del passer til. Skal skruen sidde i murværk, bores med et murbor svarende til pluggen.

5

Karmen skrues fast i væggen. Den særlige skruenøgle vendes, så den drejer begge skruens dele ind i henholdsvis karm og væg i samme takt, så afstanden ikke ændres.

6

Afstanden mellem karm og væg kan nu finjusteres med de særlige skruer. Nøglen vendes, så den kun drejer den del af skruen, der griber i karmen; drejes den alene, vil du justere fugebredden. Kil op bag skruerne.

7

Låsesiden af karmen gøres fast på samme vis. Her finjusterer vi først karmens placering efter døren - eller helt korrekt dørbladet, som den bevægelige del af døren kaldes - så den slutter tæt alle steder.

03
Den indvendige fuge lukkes tæt 3 Trin

1

På indersiden trykker vi et fugebagstop ind mellem karm og væg. Den runde pølse af plastskum vælges i en tykkelse, så den sidder godt i klemme nogle millimeter inde i fugen og danner bund for fugemassen.

2

En elastisk byggefugemasse trykkes ind i fugen oven på bagstoppet. For at undgå at svine siderne til, har vi først dækket siderne af med malertape. Sørg for, at fugepistolen fylder rummet over bagstoppet helt op.

3

Fugemassen trykkes tæt ned i fugen og glattes. Ideelt bør du komprimere massen med en fugepind og sikre fuld kontakt på karm og væg, før du glatter den med en fugebrik, men du kan nøjes med brikken.

04
Udvendigt i murværk 4 Trin

Mørtelfugen er pænest i murværket - og teknisk helt ideel.

Når du har skiftet din hoveddør for at skabe en flot indgang til huset, vil det være en skam at ramme den ind med gummifuge eller skumbånd, der aldrig passer i murværket. Mørtelfuger ser bedst ud i murværk, og bruger du mørtel med fibre, vil den holde længe, og den slipper fugten ud og er med til at holde karmen sund.

1

Fugen stoppes ud med tjæreværk eller mineraluld, til fugen er 15-20 mm dyb. Begge dele fungerer, værk giver bare en lidt bedre bund for mørtlen.

2

Rør en mørtel med fibre op. Den må ikke være for hård, altså ikke have meget cement. Du kan finde mørtel med fibre eller selv blande fibre i.

3

Fugen lukkes med mørtel i to runder. Først efterlader du 4-5 mm luft, når du fylder op med en fugeske i rette bredde. Når mørtelen er fast, trykkes den afsluttende mørtel ind.

4

Fugen glattes med en svamp, og samtidig renses murværk og karm for mørtel og kalkslør. Pas på at få renset evt. glas, før mørtelen ætser i det.

05
Udvendigt i træ 2 Trin

Trælisten tager regn og vind.

I trævæggen lukkes fugen udvendigt med en liste over isoleringen. Vil du lukke vindtæt, tætner du først med et bånd, der lader fugt slippe ud.

1

Fyld fugen med mineraluld, der købes i strimler beregnet til formålet. De hindrer luften i at cirkulere frit i fugen. Tryk dem ikke hårdt sammen.

2

Fugen lukkes vind- og regntæt. Dæklisten stiftes på karmen, så den lapper ind over væggen, men tillader bevægelse. Evt. lukkes først vindtæt med difussionsåbent fugebånd.

Materialer

• En dør (B)

• Justerbare karmskruer (C), fx fra Programa, evt. med plug

• Kiler, fx plast fra Knudsen Kilen

• Fugebagstop (F)

• Malbar byggefugemasse (G)

• Mineraluld, evt. tjæreværk (E)

• Mørtel m. glasfibre/fæhår (J og H)

• Difussionsåbent fugebånd (K)

• Dækliste (L)

• Tilsætningsliste (M) (evt.)

Tegning

Sådan sættes døren i væggen

Ved at gøre dørkarmen fast i væggen med justerbare skruer sikrer vi os mulighed for at finjustere placeringen, når vi sætter døren op - og sikrer, at vi kan justere senere, fx hvis døren begynder at hænge.

Både i træ og mur gøres fugen på indersiden tættere end fugen på ydersiden for at sikre, at der ikke spærres fugt inde i konstruktionen,

A. Væg (mur eller træ)
B. Dørkarm
C. Justerbar karmskrue
D. Plug til murværk
E. Mineraluld eller tjæreværk
F. Fugebagstop
G. Elastisk fuge
H. Kalkmørtel med fibre, 1. lag
J. Kalkmørtel med fibre, 2. lag
K. Difussionsåbent fugebånd
L. Dækliste
M. Tilsætningsliste

Sådan sættes døren i væggen

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...