Ny indgang i glas og skifer

Det præger unægtelig indtrykket af et hus, hvordan indgangspartiet ser ud, så derfor kan det godt betale sig at holde det pænt. Nye skifersten på trappen, nyt glas og træbeklædning gjorde underværker på dette hus.

Intro

Det gamle indgangsparti består af glas monteret på et jernstativ. Men glasset foroven er gået i stykker, jernstativet har flere rustpletter, og malingen er begyndt at skalle af. Det er i det hele taget ikke særlig kønt og skæmmer husets hovedindgang, så der skal bygges et nyt.

Vi finder vinkelsliberen frem og fjerner den gamle jernkonstruktion - undtagen de nederste dele af jernstativet i trappens fundament. De får lov at stå tilbage og skæres til, så der er noget at fastgøre et nyt træskelet til. Selve skelettet bygger vi i høvlet fyr, men træbeklædningen, der skal sidde på den nederste del af siderne, er af lærketræ. I de resterende “huller” i træskelettet skal der sidde hærdet glas. Det er projektets største økonomiske udskrivning, så vi tager ingen chancer - hverken med opmåling eller opsætning - og overlader det arbejde til glarmesteren.

De brune fliser på trappen skal også væk og erstattes med sorte skifersten. De nye fliser er forsinkede, men det holder os ikke tilbage. Vi begynder på renoveringen og lægger fliserne til sidst.

Husk sikkerhedsudstyret

Du skal benytte sikkerhedsbriller og høreværn, når du bruge vinkelsliber. Handsker er også en god idé, da jernkonstruktionen kan have skarpe kanter. Brug også sikkerhedsbriller og handsker, når du fjerner den gamle flisebelægning på trappen med hammer og mejsel.

De 3 mest almindelige klinkbyggede bræddebeklædninger

Der findes et utal af muligheder, hvis du vil have en vandret og vandtæt bræddebeklædning. De har alle det til fælles, at de har en såkaldt drypnæsefunktion. Det vil sige, at regnvand ikke kan løbe ind i konstruktionen. Her viser vi nogle af de mest gængse typer, men du skal ikke forvente, at du bare kan tage ned i dit lokale byggemarked og vælge mellem dem. Mange af dem skal bestilles.
Hvis du vælger andre profil-brædder, der har fer og not, er det vigtigt, at du vender dem rigtigt, så vandet kan løbe af. Noten skal vende nedad, så der ikke kan stå vand, som giver fugtskader.

WEATHERBOARD-BRÆDDER MED FALS Her får du en overflade med skrå brædder, der sidder helt tæt sammen. Det er den type, vi bruger.

BRÆDDER MED ENKELT FALS Brædderne sidder på skrå og helt tæt sammen. Giv første bræt et underlag, så det også sidder skråt.

ENKELTBRÆDDER UDEN FALS Brædderne sidder på skrå og helt tæt sammen. Her skal første bræt også have et underlag.

Vejledning

01
Fjern fliser og halvtag 4 Trin

1

Fjern den gamle flisebelægning med hammer og mejsel. Hvis den nye flade er rimelig plan med fald den rigtige vej, kan du nøjes med at udjævne eventuelle lunker og toppe. Ellers må du pudse det hele op på ny.

2

Skær jernkonstruktionen over med en vinkelsliber, og fjern den. Vi skærer helt ned til fundamentet de steder, hvor vi ikke skal bruge den gamle konstruktion til at fastgøre den nye i.

3

Skær L-profilerne til fladjern, så vi har noget at sætte det nye indgangsparti fast til. Vi borer for til de 8 mm bræddebolte, som stolperne skal monteres med. Det endelige hul skal have en diameter på 10 mm, så vi borer for i fladjernene med et 2 mm bor.

4

Giv de “nye” fladjern rustbeskyttelse. Lad malingen tørre, inden du sætter hjørnestolperne fast til fladjernene og dermed “pakker dem ind”. Tørretiden er ca. en time.

02
Skær det nye træskelet til 4 Trin

Der skal bygges et træskelet af høvlet fyr til det nye indgangsparti. Det skal fastgøres til muren og de tilbageblevne flad-jern i trappens fundament.

Hjørnestolperne laves af to reglar, der samles over fladjernene. I det ene stykke træ saves et spor på den indvendige side, så der er plads til fladjernet. Forneden på hjørnestolperne skal der saves et spor - 93 cm langt - til de klinkbyggede lærkebrædder. Træbeklædningen bliver på den måde rykket lidt ind, så den kommer til at flugte med hjørnestolperne og de glasplader, der skal fylde resten af træskelettet ud.

Desuden skal der saves ud til to spær og to overliggere - en mellem hjørnestolperne og en på muren over døren. De skal alle skæres i smig, så glaspladen til taget får en jævn flade at ligge på.

1

Mærk op til huller på væggen og den reglar (A) til træskelettet, der skal monteres på væggen. Så undgår du at ramme en fuge, og du er sikker på, at dine murplugs kommer til at sidde ordentligt fast. Her er brugt 10 x 150 mm karmdyvler.

2

Skær reglaren (A), der skal sidde på væggen,i smig foroven med en kap/ geringssav, så glastaget har en plan, skrå flade at ligge på. Lærketræet (K), som den klinklagte træbeklædning skal laves af, skæres også til på længden.

3

Sav spor i brædderne til stolperne, hvis der skal være plads til fladjern som her. Vi bruger en dyksav, men den laver ikke et stort nok spor på én gang, så der saves flere gange. Resttræet i sporet fjernes med et stemmejern.

4

Skær overliggen i smig, så glastaget får en jævn, skrå flade at ligge på. Den skal have den samme hældning som spæret.

03
Sæt det nye træskelet op 5 Trin

Under optimale betingelser havde vi lagt skiferfliserne, inden vi satte det nye træskelet op. Men fliserne kommer ikke til tiden. Det skal imidlertid ikke hindre os i at arbejde videre på projektet, så vi udnytter tiden og maler alle dele til det nye vindfang, inden de skal monteres. Vi laver også en prøveopsætning for at se, om delene er skåret rigtigt ud og passer ordentligt sammen, så det er helt klart til at sætte op, når fliserne er lagt.

Vi sætter først reglaren op på muren, så har vi et fast udgangspunkt at gå ud fra. Når træskelettet er samlet, sætter vi træbeklædningen op på klink. Der skal være et par centimeters luft forneden mellem træbeklædningen og fliserne, så vandet kan løbe af. De to huller i siderne og det foroven overlader vi til glarmesteren at fylde ud - glasset er for kostbart, til at vi selv tør kaste os ud i den opgave.

1

Skru den lodrette reglar (A) fast til muren med 10 mm karmdyvler. Sæt murpap mellem træ og mur, så der ikke trænger fugt fra muren ud i træet. Der skal være 5 cm afstand til underlaget, så der er plads til skiferfliserne og lidt ekstra luft.

2

Gør stolperne, der består af to dele, (E) og (B) fast til flad jernene. Monter først den ene (E) på indersiden af flad jernet. Dernæst delen med udfræsningen. Bor igennem stolper og fladjern med 10 mm bor. Saml stolperne med to 8 mm bræddebolte.

3

Spænd støttebrædder fast til stolperne, så du har mulighed for at rette dem helt nøjagtigt til, inden du skruer dem endeligt fast til flad jernene.

4

Skru overligger (H) og spær (F) fast til hjørnestolperne. Monter så overliggeren på væggen (J), og sæt spærene fast.

5

Mal lærkebrædderne (K), og skru dem fast. Vi begynder nedefra og arbejder os op til en højde på 93 cm. Der skal være 5 cm luft forneden, så der er luft mellem træ beklædningen og de nye skiferfliser.

04
Læg skiferfliserne 10 Trin

Du skal sørge for, at underlaget er i orden, inden du lægger fliserne. Her er overfladen rimelig plan, efter at vi har fjernet de gamle fliser, så vi kan nøjes med at fylde de småhuller og revner, der er, med fliseklæberen. Husk at fjerne alle løse dele inden, og brug en primer, så du sikrer en god vedhæftning. Hvis fladen er for ujævn, må du støbe en ny plan overflade.

Inden du går i gang med at lægge fli-ser, skal du give dig god tid til at lave en prøveoplægning for at se, hvordan det kan gå op. Den tid er godt givet ud, så du slipper for små flisestykker i siderne. Arbejd ud fra fladens midte, så har du bedre mulighed for at regulere flisestørrelsen ved kanterne. Tilpas fugernes størrelse, så der er harmoni mellem fuger og fliser. Det kan du vurdere ved eksempelvis at lægge tre rækker fliser op.

1

Bland fliseklæberen med piskeris på boremaskine. Det giver en jævn og sammenhængende masse.

OBS! Du skal overholde det blandingsforhold, der står på emballagen, så du får den optimale styrke og flydeevne.

2

Fyld huller og revner op med fliseklæber. Giv en gang primer inden. Det sikrer, at betonunderlaget ikke suger fugt fra flise klæberen, så vedhæftningen bliver optimal. Primeren skal tørre en times tid, fliseklæberen til hullerne et par timer.

3

Lav en prøveoplægning, og placer et par sten yderst på trappeafsatsen. Tjek, om faldet er passende, ved at lægge et par klodser under vaterpasset i den ende, hvor faldet skal være. Her er faldet 2 cm og vender bagud.

4

Skær klinkerne til. Det er bedst at bruge en vådskærer med en god, stabil klinge til de porøse skiferfliser. Hvis du bruger en almindelig fliseskærer, er der større risiko for, at der ryger flager af.

5

Bor den ene flise ud, så der bliver plads til fladjernet uden ekstra fuger i belægningen. Her bores med 10 mm bor i huller så tæt på hinanden som muligt. Så er det nemt at slå hullet fri med mejslen.

OBS! Vær forsigtig - der kan nemt ryge flager af.

6

Rens fliserne i grundrens, så de er fri for fedt og eventuelle olierester. Skifersten er et naturmateriale, der kan indeholde olierester, og de skal fjernes, inden fliserne lægges.

VIGTIG! Lad fliserne tørre, inden de lægges, så du er sikker på ordentlig vedhæftning.

7

Træk fliseklæberen ud med en 8 mm tand spartel ca. til en række ad gangen. Klæberen skal både smøres på fliser og trappeafsats - så laget får en samlet tykkelse på ca. 10 mm.

8

Tjek løbende, om fliserne ligger lige. Med en stor vinkel af et par brædder kan vi hurtigt kontrollere flisernes placering. Tjek også fugen. Her passer den med tykkelsen på et stykke tyndt reb. Overskydende klæber på fliserne fjernes med en fugtig klud. Lad så klæberen tørre til dagen efter.

9

Fordel fugemørtel over klinkerne efter et døgns tørretid. Bevæg fugebræt med skumunderlag diagonalt over fugerne på kryds og tværs, så de bliver fyldt helt op.

VIGTIG! Sørg for, at fugerne er rene, inden du fuger. Er de evt. fyldt op med fliseklæber, må du fjerne det med en lille liste fx.

10

Tør den overskydende fugemørtel af med en fugtig svamp lige efter fugningen. Pas på ikke at vaske for meget i fugerne, for så bliver de hule. Skyl svampen i rent vand ofte, og bliv ved med at vaske, til gulvet er næsten rent. Det sidste grå slør fjerner du nemt dagen efter med tørre bomuldsklude.

Materialer

Høvlet fyr, 45 x 95 mm:
• Reglar på væggen (A), 277 cm
• Reglar (B) og (C) til stolpe, 203,5 cm
• Reglar (D) og (E) til stolpe, 213 cm
• Spær (F) og (G), 121 cm
• Overligger (H), 122 cm
• Overligger (J), 131 cm

Desuden:
• Klinkbrædder til træbeklædning (K), 25 x 150 mm, 18 meter i lærk
• Høvlet fyr, 33 x 117 mm, til gelænder
• Bræddebolte, 8 mm
• Karmdyvler, 10 x 150 mm
• Rustbeskyttelse, fx Hammerite
• Træbeskyttelse og grundingsolie
• Murpap
• Skifersten, ca. 3 m²
• Fliseklæber, fx Multiklæberen
• Fugemørtel og fugemasse
• Primer og grundrens
• Hærdet glas, 3 stk. inkl. klemmebeslag

VÆRKTØJ

• Vinkelsliber
• Vådskærer
• Kap/geringssav
• Skruemaskine
• Boremaskine m. piskeris
• Dyksav
• Skruetvinger
• Stemmejern
• Vaterpas
• Spandeske
• Tandspartel, 8 mm
• Fugesæt
• Pensel
• Hammer
• Mejsel

Pris

Samlet pris i alt: Cirka 22.000 kroner (heraf går ca. 17.000 kroner til glas, beslag m.m. og arbejdsløn til glarmesteren.)

Tegning

Tips & Tricks

Et par detaljer ...

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...