Byg selv en skydedør til skråvægge

Med en dør, et skydedørssæt og et par mdf-plader i standarddimensioner kan du dele et stort rum med skrå vægge op i to mindre. Her kan du se, hvordan det gøres.

Intro

Når standardmål ikke kan forenes med det rum, et møbel skal passe ind i, er der penge at spare for gør det selv-folket. Vi bruger den gode gamle snedkermetode med en forramme, der passer både til rum og låger. Her skaber vi plads til tre låger og tre skuffer med en bredde på 60 cm, men en forramme kan tilpasses alle lågehøjder og -bredder. Metoden kan altså anvendes alle steder, hvor der er plads til et skab.

Mere om skydedøre

Vi har samlet en række links, hvor du kan få inspiration til hvor en skydedør kan bruges og hvordan du kan bygge med skydedøre. Læs mere på dette link: Skydedør

Før var det kun den skrå skorsten, der adskilte forældresoveværelset fra børneafdelingen.

Skydedøren kan naturligvis nemt åbnes på klem, hvis barnet ikke er helt tryg ved at sove alene.

Vejledning

01
Mål ud til væg og skydedør 2 Trin

Da der er tale om et ældre hus, hvor gipspladerne på skråvæggene blot er sat uden på spærene, kan der sagtens være skævheder og ujævnheder. Derfor er det vigtigt at tjekke vinklen dér, hvor skillevæggen skal sættes op. Den kan nemlig godt svinge lidt, hvis der er forhøjninger eller fordybninger i overfladen.

Skillevæggen laves fra skorstenen og ud til væggen af mdf-plader.

1

Tjek væggen med en retskinne, så du er sikker på, at den er helt lige, før du måler op og skærer mdf- plader til skillevæggen til. Tjek vinklen med en smigvinkel (lille foto).

2

Brug en retskinne og et vaterpas, når du skal finde ud af, hvor inddækningen skal starte. Mærk af, hvor døren sidder bedst i forhold til loft og skorsten, og mål op.

02
Sådan monteres skydedøren 8 Trin

Skinnen til skydedøren skal skrues fast på en lægte. Her sættes lægten fast på to bjælker, der sidder fast på siden af spæret. På den måde kommer lægten til at sidde “gemt” bag spæret, og vi bevarer så meget som muligt af de synlige bjælker. Lægten skal placeres så højt som muligt for at få højde nok på døren. Tilpas både lægte og bjælker med sav og stemmejern, da du risikerer at svække bjælkerne unødigt, hvis du udelukkende laver udskæringer i bjælkerne.

Skydedøren skal køre på en skinne i gulvet, så den bliver stabil. Dørens endelige placering kan nemt finindstilles til sidst, så du tager højde for eventuelle skævheder i væggen.

1

Lav et spor i bjælken. Mærk op, og sav ca. en halv lægtetykkelse op i bjælken. Fjern det overflødige træ med et stemmejern. Lav tilsvarende udstemninger i lægten.

2

Sæt lægten på plads, når du har skåret enderne i smig, så de passer til skråvæggen. Lægten skrues fast med 5 x 80 mm skruer. Der er ikke plads til at bruge boremaskinen “normalt”, så vi bruger en 90 graders holder.

3

Skinnen til skydedøren skal skæres i smig, så den kan gå helt ud til den skrå væg. Brug en nedstryger, og fil eventuelle grovheder af bagefter.

4

Skru skinnen fast til lægten. Brug skruer med fladt hoved, så de ikke støder på vognen, når døren kører frem og tilbage.

5

Døren afkortes med en rundsav både foroven og forneden, så den bliver så pæn og harmonisk som muligt.

6

Hjørnet mod skråvæggen saves af, så døren kan lukke tæt til væggen. Forstærk med en liste, der limes og skrues fast, så dørrammen ikke mister sin styrke og flækker.

7

Skru topbeslagene (B) fast på døren. Afstanden fra midten af beslaget til kanten af døren skal være 18 pct. af dørens bredde. Det giver her 85 x 0,18 = 15,3 cm.

8

Døren justeres. Højden over gulvet reguleres på skruen på vognen. Sørg for, at døren kommer til at hænge helt lodret. Skru til sidst kontramøtrikken på vognen fast, så døren holdes på plads i den rigtige position.

03
Få hold på døren 2 Trin

Når døren er hængt op og justeret, så den ikke hænger skævt, skal endestop og bundstyr monteres. Normalt monteres endestop, for at døren ikke skal løbe for langt og falde af skinnen. Det er ikke aktuelt her, hvor den jo vil ramme skråvæggen, men vi skruer nu endestoppet på alligevel.

Bundstyret monteres på gulvet og passer op i et spor i bunden af døren. Styret holder på døren sidelæns - ellers vil den svinge fra side til side og klapre inde i inddækningen.

1

Endestoppet (C) skrues fast dér, hvor forkanten af døren flugter med forkanten af inddækningen, når døren er kørt ind i den hule væg.

2

Bundstyret skrues fast til gulvet, skjult bag inddækningen. Bund styret skal placeres, så det har fat i døren, når den er lukket og åben. I bunden af døren fræses et 8 x 20 mm spor til styret, så døren holdes på plads.

04
Inddækning og den sidste finish 6 Trin

Det er en god idé at inddække skydedøren, når den skal bruges i et børneværelse, så børnene ikke får fingrene i klemme. Lav inddækningen af et par lægter og en 19 mm mdf-plade. Normalt behøver den ikke at dække mere end døren, men vi vælger at dække skorstenen ind også.

Inddækningen skal her være 120 cm bred og 195 cm høj. Vi har været nødt til at dele pladen i to og samle den igen pga. trappens ringe størrelse. Til sidst skal du fuge alle revner og ujævne overflader, og så skal både skillevæg og skydedør males med hvid akrylmaling.

1

Lav en ramme af lægter, som mdf-pladerne kan skrues fast i. Vinkeljernene skrues fast i rammens hjørner med 6 stk. 4,2 x 30 mm skruer og 4 stk. 5 x 100 mm skruer.

2

Bagsiden af inddækningen mod den skrå skorsten består af 2 plader vinkelret på hinanden, skåret til efter skorstenens hældning og fastgjort med vinkelbeslag.

3

Forsiden af inddækningen skal samles af to stykker mdf-plade. Skru en liste på 19 x 50 mm fast på bagsiden af pladerne, som mdf- pladerne kan skrues fast til, og saml dem med lim og skruer.

4

Samlingen på inddækningen spartles, inden den males med hvid akrylmaling.

5

En stump mdf-plade skæres til og skrues fast til lægten over døråbningen, så den dækker den sidste del af skinnen samt vogne og beslag.

6

Fug revner og ujævnheder med hvid akrylfugemasse. Akrylfugemasse kan overmales og giver efter, når træet arbejder.

05
Udnyt pladsen under skråvæggen til reoler 2 Trin

I stedet for bare at lave en almindelig væg kan du få større glæde af pladsen ved at lave en reolvæg, der er integreret i skråvæggen.

Vi har fået skåret mdf-pladerne til re-olvæggen til hos en snedker for at undgå spild af pladestykker, men du kan også få det gjort i de fleste byggemarkeder.

Pas på, når du skruer. Mdf-plader er ret skrøbelige og kan let flække, når man skruer i dem. Hold dig mindst 7 cm fra kanterne, og bor for, før du skruer. Brug selvundersænkende skruer, som du senere spartler ud og maler over. For at gøre samlingerne ekstra stærke skal du forstærke dem med snedkerlim (PU-lim).

1

Reolvæggen skrues fast til gulvet, når siderne er samlet. Det er ikke nødvendigt med yderligere fastgørelse.

2

Karmen skrues fast på reolvæggen, når væggen er skruet fast til gulvet. Vi bruger selvundersænkende skruer.

Materialer

TIL SKYDEDØREN:

• Dør, 85 x 206 cm
• Skydedørssæt fra Svalk:
– 2 vogne (A)
– 2 beslag (B)
– 1 endestop (C)
– 1 bundstyr (D)
– 1 skinne (E)
• Skydedørsskål fra Svalk, 50 mm
• Indfaldsring fra Svalk

TIL INDDÆKNINGEN:

• 1 mdf-plade, 19 mm
• 4 vinkler, 5 cm

TIL SKILLEVÆG OG DØRKARM:

• 1 mdf-plade, 6 mm
• 1 mdf-plade, 19 mm

DESUDEN:
• Snedkerlim
• Skruer, 4,2 x 35 mm og 5 x 80 mm
• Skruer med forboring og undersænkning, 4,2 x 65 mm
• Dykkere, 2,5 x 30 mm
• Akrylgrunder
• Akrylmaling
• Akrylfugemasse

Pris

Cirka 2600 kroner

Tegning

Døren kører på en vogn

De ting, du skal bruge for at lave din egen skydedør, kan købes i de fleste byggemarkeder som et sæt. Skinnen, som vognen kører på, og styret, der skrues i gulvet, kan normalt tilpasses til størrelsen på din skydedør.

På toppen af skydedøren fastgøres to beslag (B), som vognene (A) monteres på. De kører i en skinne (E) i loftet, der normalt ikke er synlig. Skydedøren holdes stabil vha. et styr (D) i gulvet.

Døren kører på en vogn

Lav først rammen

Brug snedkerlim, hvor den skal samles med skruer, og søm derefter bagklædningen fast med dykkere. Til sidst sættes hylderne på plads mod bagklædningen. Skydedøren kører ind mod en dørkarm, når døren er lukket. Karmen er lavet af et stykke 5 x 170 cm mdf-plade (19 mm). På hver side af pladen skrues en 15 x 44 mm høvlet liste fast, og karmen males og monteres.

Lav først rammen

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Skydedøre